Anda di halaman 1dari 360

(KSSR)

( )

Cetakan Pertama 2012


Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana


bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

vi

: 10 000
.

1 12

13 18

19 30

31 42

43 46

: 10 000
.

47 60

61 76

77 88

: 10 000
.

89 102

103 111

112 120

:
.

121 138

139 149

150 158

159 169

iii

171 192

193 205

206 216

217 220

:
221 251

.
:
.

253 273

274 278

279 294

:
.

294 298

299 302

:
RM1000 .

303 306

307 317

318 327

328 333

334 342

343 347

iv


(KSSR)

, , ,

21- ,

, , , ,
.
, ,
.

. KSSR , KSSR

. ,
,
.
,
. ,
. ,


.
, ,

.


.
.

.,

. ,


.

vii

viii

: 3
:

10 000

:
1.1 ; .

:
(i)
10 000 .
()

.
()

.
()

60

1.

.
.

.
.

i.

.
ii.

iii.
?
iv.

?
?
v. ?
vi.
.

:
100

: 3

2.

.
.
:


.


.

i.

.

.

.

3.

.

.

i. .
ii. .

. 1001
10 000

.
(
)
. 1001
10 000

.
.


.

4.

. .
.
.

i.

: 3
.
.

ii. ,
;

.

.
.

10 000 ,
, ,


.
, .

: 3

: ______________________________

: _____________

.
2000

3000

5000
4000

10 000

9000

6000

7000

1000

8000

: 3
2

: ______________________________

: _____________

..
1

2
3

10

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

: 3

10 000

:
1.1 ; .

:
(ii) 10 000 .
. , ,
4:1
.
. .
. , ,
.
. ,
.

60

1)

.
.
5536
.
.
:
,
.
.
.
2050

2150 2250 2350 2450 2550

i.

ii.

.
iii.

.

: 3

: 2050
.
.
.


.
..
.

:-

. ,
.
.
.

2.

. .
5
. :
2500

2200

2100

2400

i.

5
.

2300

.
.

: 3

.
.
:
2100

2200

2300

2400

2500

.

.

ii.
.
iii.
.

.

.

3.

.
.

i.

.
.
2020
.

.
:
2020, 2050
.


.

:
1001, 1600, 1725, 1900, 2000, 2020, 2050,
2100, 3000, 3500, 5267
.

ii.

.

iii. 2020.

: 3
.
:
3000, ____, ____, ____, ____, ____, ____,
____, 7000

4.

.
.

i.

.
.

10 000 ,
, ,


.
, , , .

: 3
3

: _________________________________

: _____________


1.

1 000

1 000

1 000

2.

1 000

10

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

3113

5602

10
10

10

3.

5016
1 000

1 000

1 000

100

10

4.
1 000
1 000

5.

1 000

1 000

1 000

1 000

10

10

10

10

100

100

100

100

100

100

4030

2043

1 000

10

: 3

: _________________________________

: _____________

.
1.

1425

1427

1428

1429

1426

2.

5563

5763

5463

5663

5863

3.

9898

9698

9598

9798

9998

11

: 3
5

: _________________________________

: _____________


1.

2.

3
.

2601

4022

5324

2605

2602

4026

4030

5334

5364

6991
4.

6988
6987
5.

7613

12

7913

8013

: 3

10 000

:
1.2
.

:
i) 10 000
.
ii) 10 000 .

60

1.


:
:

i.

ii. .
iii. .

2103

.

.
.
.
.

13

: 3

.
..

.

.

.
.


.
3691
9163
6391

.


.

2.


4
.

..
:

0
5
.

1
6

2
7

3
8

4
9

.
.

14

i. 4

.
ii.iii.

iv.


.
v.

: 3

3.

.

.
.
.
. 6
.
:

KBJ 7890

BHS 285

JJG 1664

CJR 7415

MAW
3028

AHD
4601

i.

?
ii.

.
iii.
.
iv.
.

.:
7890
.

4.

.
.

i.

.
.


.
.

15

: 3
6

: _________________________________

: _____________

:

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________

16

: 3
7

: _________________________________

: _____________

2063

: ______________________

1182

: ___________________________

_________________________________ _________________________________

1879

8932

: ___________________________ : ___________________________
_________________________________ _________________________________

3117

8705

: ___________________________ : ___________________________
_________________________________ _________________________________
8

17

: 3

: _________________________________
.

18

: _____________

: 3

10 000

:
1.3
.

:
i) 10 000 :
()
()
()
()

.

60

1.

monopoli
.
.
.

i.
?
ii.
?

.
.
.

2.

.
.
.:

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

i.

ii. 5

iii.

19

: 3
?

.
.

.

iv.
?

.
:
i.
.
ii.
iii.
iv.
.

3.

.
2070

.
.:
2070

2170 2270 2370 2470 2570

.

.

.
.

20

i.

2070


.

: 3
3656

.
10 000

4.

.
.
.
.

i.

5.

21

: 3

: ______________________________

: _____________

.
1.

1000

2.

7100

3.

2000

7300

6005

5.

2163

2173

6.

1080

1089

7.

2175

2182

3050

6015

8000

7600

3020

4.

22

5000

6020

1098

2196

7900

3060

3080

6035

: 3

10

: ______________________________

: _____________

.
1.
7070

7040

7020

2.
6373

6363

6358

7009

7000

3.
7018

4.
5748

5744

6082

6080

3676

3670

5736

5.

6.
3664

23

: 3

10 000

:
1.3
.

:
(i)
10 000
:
(a)

(b)

(c)

(d)
, ,

.

1.

60

. .
1000

2000

3000

i.

4000

.
.
.:
1000, 2000, 3000, 4000.
.
.
5000
.
.
i.

.
5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000
ii. 5000

.
5000, 4000, 3000, 2000, 1000

24

ii.


.
i.

ii. 5000

iii. 5000-

: 3

a. ()

.
i.
ii.
iii.

3.

.
.

.


.

i.

.
.:
6250

.

..
,

.
. () ()


:
i.
ii.
iii.
iv.
..
4.

.
.

.
.

25

: 3

.
.

26

: 3

: ______________________________

11

: _____________

.
)
1.


1000

2.

3.

1.

4000

4163

4.

7000

5163

1100

1300

1200

2.

3.

4000

2567

1500

2667

5682

5782

27

: 3

)
1.


1010

2.

3.

)
1.

2.

1050

2010

2164

2194


1001

1003

1003

1009

3.

1005

4.

5.

28

2030

1015

2178

3722

3730

1015

2184

: 3

: ______________________________

12

: _____________

.
)

1.

-
6000

1.

4000

7000

2.

3.

3000

9723

8723

1600

1200

1400

1800

2.

3.

3256

4.

6308

1500

2925

2825

6208

29

: 3

1.

1050

2040

2.

3.

4.
)

1.

7436

5086

2020

7416

5076

1009

3.

1035

4.

7468

1005

1007

1020

2.

30

1010

1010

1021

7465

1014

: 3

:
:
:

:
.

1.4
:

:
(i)

(ii)
(iii)
(a)
(b)

.
,

1.

a.

i.
.

:
ii.

573
b.

.
i.

.
c.

a
.
322, 1740,

2.

7321.

a.

i.
.
:

..

4872

ii.

i.
.

ii.

31

: 3

.
b.
.
c.

.

d.
.
:
.

4000

800

70

e.
.
4

4000

800

70

f.

4573, 7321, 6476 dan 1740
3.

a.
.

32

i.

: 3

b.
.
9554
c.

.
a , b

d.

i.

.
.

4.

i.
.

:
5678
1
+
2
5000 + 600 + 70+ 8
a
.
7068, 6543, 8962
a.
.
b.

.
.
.
.
,

33

: 3

Lembaran Kerja 13

: ______________________________

: _____________

1.

8723

2.

6019

3.

457

4.

2313

5.

1155

6.

2076
6.

7.

34

8169

: 3

14

: ______________________________

: _____________


1.2.


3.


4.5.

35

: 3

15

: ______________________________

: _____________

7256
7 + 2 __________ + 5 ________ + 6 ________
7000 + ________ + __________

. 4186
________ + _________ + ________ + __________
________ + _________ + ________ + __________
.

9820
________ + _________ + ________ + __________
________ + _________ + ________ + __________

6156
________ + _________ + ________ + __________
________ + _________ + ________ + __________

5078
________ + _________ + ________ + __________
________ + _________ + ________ + __________

36

: 3

10 000

:
1.6 .

:
(i) 10 000 ,
, .

1.

120


a.
.

i.

ii.
?

b.
.
c.

.

iii. 20
?
iv. 30
?

:

.
i.

a.
.
.:
4231
345
56

b. ,
.

ii. 4231
345
3
?

2.

c.

.

37

: 3

3.

a.
.
i.

b.
..

ii. 4, 3, 8 9
?

c.

.
:

4389
4380

4385+

4390
4389

d. 4389 4390
.
4300

4350

4400
4389

e. 4389 4400
.
:
1. (8)
.
2. (9)
.
3. 5


.
:

4390

:


.

38

: 3

4.

a. .

b.
.


.
.

39

: 3
16

: ______________________________

: _____________

..

1.
30

35

36

40

36

2.
120

124

125

130

255

260

124
3.
250

251

251

4.
1400

1405

1408

1410

1408
5.
3890

3895

3897

40

3897

3900

: 3
17

: ______________________________

: _____________

.
.

1.

29

20
30
40

600
2.

605

610
620

2700
3.

3722

3720
3730

5800
4.

5895

5890
5900

41

: 3

18

: ______________________________

: _____________

.
..

1.

299

2.

1011

3.

4.

5.

42

6699

8348

4936

: 3

10 000

:
1.6 .

:
(ii) , , 10 000
.

60

1.


a.
.
:

i.

ii.
?
iii.
330
?
iv.

?

b.
330
.
2.

a.

230
.
.:
A

220

225

i. A B

?
ii. 224

?

230
iii. 234

43

: 3

?

220
230

225
235

230

: 225
234 .
3.

a.
.

i.
.
ii. 230
?

225

230

234 235

:
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
234
230 .

iii.
230
?

b.

.
:.
4.

a.
.
b.
.

.
.
,

19

44

: 3

: ______________________________

: _____________

2540
.

2540

45

: 3
20

: ______________________________

: _____________

344

348
352

350

355

356
347

46

357

: 3

10 000

:
2.1
.

:
(i)

10 000
.
60

1.

i.

, .

. ,
.
1105 332
1437
.
. , ,

.
.
.
1105 + 332 = 1437

1105
332
1437

47

: 3

. 4

.
:
3214
. , 4

.
: 1423
.

,

.
:
3214
+ 1423

i.

ii.
.

iii.
.

.
.

3.

.
.
:
1953 + 2016 = _______

1
2
3

9
0
9

5
1
6

i.

.

3
6
9

. 4

.
. ,
,
.
4.

48

.
i.
.

.
.
.
.

.
, ,

: 3
21

: ______________________________

: _____________

.
:

1181 + 1117

4677

2223 + 1156

3856

3731 + 125

2298

456 + 4221

5210 + 1672

3379

6882

49

: 3

22

: ______________________________

: _____________

.
1.

50

1 3 5 2
+2 4 1 4

2.

5 8 3 6
+ 2 1 5 0

3. 2 5 5 0
+7 3 1 9

4.

6 0 7 6
+ 1 8 2 3

5. 8 8 4 8
+1 0 5 1

6.

5 5 3 7
+ 3 2 6 2

7. 4 3 6 5
+4 4 3 1

8.

1 2 5 8
+ 5 6 0 1

9. 3 5 1 4
+5 2 6 3

10.

3 4 8 9
+ 2 1 1 0

: 3

23

: ______________________________

: _____________

a.

2163 + 314 = _______

b.

105 + 3273 = _________

c.

3216 + 1003 = _______

d.

2105 + 3672 = _________

e.

5620 + 2369= _______

f.

6232 + 3617 = ________

51

: 3

10 000

...
2.1
.

...
(ii)

10 000

() ,
() ,
() ,
() ,
.
60

1.
inta

.
.
.

.
.

52

i.

ii.

: 3

2.

.

.


:
6 + 5 = 11
11 1 1
.


:
5 + 2 + 1 = 8

:
2081
.

i. 4687 + 28 =
ii. 7316 + 567 =

3.

.
.
2168 + 4879 = _____

i.

.
.
2 1 6 8
+ 4 8 7 9
6 91317
.
,
.
.


1 1

2 168
+ 4 879
7 047
.

53

: 3

4.

. 24 25
.
.
.

i.

54

: 3
24

: ______________________________

: _____________

.
1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

55

: 3

25
: ______________________________

: _____________

.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

7.

56

8.

: 3

10 000

...
2.1
.

...
(iii)
4:1
.

60

1.

i.4132

1423

..

ii.
.

.
.
2.

. 2
.

2341

1821

i.
.

.

.
.

ii.
.

:
1 : 2341

iii.

.

57

: 3

2 : 1821
: 1

1 .

4 1 6 2

58

: 3

3.

. .

. 26
.

.

.
.

.

4.

. 26 27
.

. .

i.

ii.


. .

iii.

i.

26 27
.

59

: 3

26

: ______________________________

: _____________

1
1. 1321 + 7 =

1. 4321 + 4 =

2. 4231 + 16 =

2. 2134 + 43 =

3. 2618 + 261 =

3. 4213 + 343 =

4. 3157 + 1321 =

4. 2441 + 3234 =

60

1. 2347 + 3 =

1. 1265 + 7 =

2. 5432 + 79 =

2. 2658 + 75 =

3. 4326 + 892 =

3. 6857 + 696 =

4. 3243 + 1978 =

4. 7655 + 1679 =

: 3

27

: ______________________________
A.


1.

1231 + 2151 =

2.

3415 + 1523 =

3.

7125 + 1621 =

4.

7612 + 1251 =

5.
B.

C.

: _____________

6178 + 1211 =


1.

1321 + 1211 =

2.

4561 + 2215 =

3.

3240 + 1420 =

4.

6134 + 1431 =

5.

5135 + 1242 =


1.

1243 + 1967 =

2.

7467 + 2877 =

3.

5238 + 2984 =

4.

4326 + 1895 =

5.

2817 + 1495 =

5
61

: 3

10 000

:
2.2
.

:Murid berupaya untuk:


(i)

.

60

1.

, + =

.
:


325

231

283


746

153
+

62

i.

.
ii.

.
iii.
iv.
? ?


405

v.

: 3

2.

.

.
:

231

325

556

231

556

i.
.
ii.
? ?
iii.

325

. , 3 ,
,

.


231

233

123


23

521

214

25

621

.
.

iv.

.
v.

.
vi.?
vii.

(
, , )

.
viii.

ix.

x.

63

: 3

.
.
.:
231

233

123

=
231
231
233 + 233
+ 123
464
587

3.

464

+ 123
587

. .

ii.


.
.

i.

iii.


,
.
.
.

iv.


v.

64

230

82

114

21

122

222

131

301

232

316

: 3

vi.

.
vii.

.
i.

4.

.
28 ..

.
.

28 .
,
.

, , ,
.

65

: 3

28

: ______________________________
.

1.
+

4.

: _____________

623
214
32

721
103
+ 24

2.

5.

25
302
+ 421

252
131
+ 402

3.

6.

502
126
+ 351

333
213
+ 402

1.

253 + 21 + 5 = ______

2. 26 + 120 + 322 = _____

3.

162 + 201 + 35 = _____

4.

323 + 121 + 403 = ____

5.

302 + 471 + 103 = _____

6.

333 + 241 + 425 = ____

66

: 3
:

10 000

:
2.2
.

:
(ii)

.:
() ,
() ,
() ,
() ,
.

60

1.

. .
i. ,


.
364

i.

ii.

ii.
.

iii.

67

: 3

2.

. 9

. 10
,
.

.

.

3.

.
.
8 + 5 + 9 = _____
i.

ii.

68

i.

: 3

iii.
.

iv.
.

v.

v.
.

69

: 3

.
.
i.

ii.

iii.

85 + 31 + 91 =

85+31= 116

iv.
.

v.
.

70

: 3

vi.

116 + 91 = 207

. 10


.
. .
.
.

4.

.
29 .

i.

. .


,
.

71

: 3

29

: ______________________________

: _____________

.
1.

.: 245 + 309 + 427 =

+
+
2.

2
3
5
4

4
0
1
5
2

5
9
4
7

180 + 165 + 92 =

+
+

824 + 571 +703 =

5.

626 + 811 + 942 =

586 + 749 + 896 =

72

376 + 280 + 118 =

6.

3.

4.

127 + 36 + 29 =

7.

348 + 866 + 997 =

: 3

10 000

:
2.2
.

.
:

:
(iii)
4:1
.

60

3.

6I3

i.

5I3

ii.

I9I

.

4.

.
.

3I2

207

i.

I33

ii.

.
.
.
iii.

73

: 3

3I2 + 207+ I33 = ?

:
1:

312 .

2:

207 .

2 , 7

3: 133
2 , 2
, 3

: 3I2 + 207+ I33 = 652

3.

.
.
.
.
.

74

i.

ii.

: 3
.

.

.

.
iii.


.
iv.4.

. 30 31
.

i.

.
.

.
.

30

75

: 3

: ______________________________

: _____________


1
1. 121 + 312 + 4 =

1. 232 + 312 + 4 =

2. 345 + 21 + 812 =

2. 543 + 31 + 812 =

3. 913 + 636 + 76 =

3. 193 + 656 + 36 =

4. 367 + 891 + 341 =

4. 386 + 819 + 332 =

5. 465 + 814 + 944 =

5. 564 + 800 + 965 =

76

1. 61 + 413 + 4 =

1. 68 + 312 + 84 =

2. 452 + 81 + 712 =

2. 556 + 71 + 812 =

3. 613 + 436 + 65 =

3. 719 + 555 + 13 =

4. 763 + 918 + 354 =

4. 687+ 946 + 341 =

5. 657 + 417 + 811 =

5. 564 + 443 + 988 =

: 3
31

: ______________________________

: _____________

.
1.

871 + 341 + 17

2.

6 + 26 + 511

3.

75 + 121 + 867

4.

201 + 913 + 688

5.

712 + 633 + 512

6.

6 + 91 + 614

7.

54 + 612 + 70

8.

911 + 401 + 566

9.

712 + 111 + 356

10.

111 + 311 + 902

=
10

77

: 3

10 000

:
2.3
10 000
.

:
(i)

.
(ii)

.

60

1.

.
:
1500
56 = 2956
.
.:


:1500
: 1456
: 2956.
.

.
.

.

78

.
__________.

: 3

2.

.
.
:
3900 + 3200 = 7100
.

.
.
.
. .
.
.
:
2400 + 1600 = 4000

:
_______

_________
.
____________
.
_________
_________

_________
_________
_________
__________
_________.

( , )
.

3.

. 4 .

________
________

. 4 .

.

.

.

____________

.
.
A
2500 + 5678 = 8178
( , )

79

: 3

B
3298 + 568 = 3866
( ,
)

_________

_________

_________

C
1209 + 2008 = 3217
( ,
)

D
4655 + 2766 = 7421
( ,
)

4.

.


.
. ,
.
.


.
i. 2000.+ 4891 = 6891
ii. 5981 + 3400 = 9381
iii. 2025 + 3786 = 5811

80

__________

_________
.

: 3

. .

2364
2500
.

?
.
.
:
2364
2500
(+)
:
2364
+ 2500
4864
:

4864
2500
2364

.

.

32 37
. ,

, , ,

81

: 3

32

: ______________________________

: _____________

.
:

4567 + 3452 = 8019

:
, ________ ________ _______ ______
. ?

82

: 3
33

: ______________________________

: _____________

.
:

6782 + 1243 = 8025

6782

1243

:
__________ . ___________ .
__________ _______________ ___________.

83

: 3

34

: ______________________________

: _____________

.
: 5497 + 3268 = 8765

5497

3268

:
____________ ___________, __________ ____________
__________ ___________ ____________.

84

: 3

35

: ______________________________

: _____________

.
:

8985 + 731 = 9716

:
:

8985
731

:
, ___________ _________ __________ __________
. ?

85

: 3

36

: ______________________________

: _____________

1420 + 5002 = 6422

:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2264 + 6718 = 8982:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
86

: 3

37

: ______________________________

: _____________

:
Soalan

Pengiraannya

. 5000
3625

.


?

. ,

4125
3260

.

?
. 1678

2167

.?

87

: 3

. 1063
1196
.


?

.
5465
,
4395

.

?
. , 4896

5014
.

?

88

: 3

10 000

:
3.1 .

:
(i)
.

60

1.

2.

.
.

i.

. .
ii. .
.
.
:
1
2
1

.


.
:
6978
.

.
:
3201
.

.
: 6978

i.

ii..

iii.


.
iv.
.

89

: 3
3201
3777
.
.
3.

.
.
:
4867 256 = ______
.
.

4867
256
.


.
.


.
:
4867 =
4000 + 800 + 60 + 7
256 = ()
200 + 50 + 6
4000 + 600 + 10 + 1
4611
.
.

4.

90

i.


..
, ,

: 3


: ______________________________

38

: _____________

.
1.

2728 15 = ______

2.

1562 321 = ______

3.

4527 216 = ______

4.

5.

8642 7531 = _____

6.

7547 2136 = ________

7.

9388 1068 =

8.

5925 1911 = _______

6452 3141 = _______

91

: 3


: ______________________________

: _____________

1.

3754 1432 =

3110

2.

5967 3835 =

2112

8352 5242 =

2322

4.

4563 2351 =

2132

5.

8897 6785 =

2212

3.

92

39

: 3


: ______________________________

40

: _____________

.
1. 4524 2312 =

2. 3795 1673 =

3. 2989 1755 =

4. 8639 6326 =

5. 5678 3333 =

93

: 3

10 000

:
3.1 .

:
(ii)
:
() ,
() ,
() ,
() , ,
.

60

1.

.
.

.
.

.
.

94

i.

ii.
.

: 3
.

2.


9 6 = 3

:
1 3 ,

:
1 = 10
10 +1 = 11

11 3 = 8

:
4 4 = 0
:
2083

.
.

95

: 3

i. 581 168 =
ii. 5878 4692 =
iii. 4260 550 =
3.

.
:
8760 288 =

i.

.
.
8760
288
8528
.

.
. .
6 15 10

8760
288
8472

4.

. 41 42 . 42.

i. .

. .

96

: 3

41

: ______________________________

: _____________

1.

3.

5.

2.

4.

6.

97

: 3

: ______________________________

: _____________

.
1. 2639 246 =

2. 6437 2527 =

3. 5240 550 =

4. 4782 896 =

5. 6053 947 =

6. 3608 1814 =

7. 7528 4385 =

8. 8344 6298 =

98

42

: 3

10 000

:
3.1 .

:
(iii) 4:1
.

60

1.

.
.

i.

ii.

347 225 = ?

347

122.

2.

.

.

i.

.

:
457 238 =

ii.

.

457 .

99

: 3

3
.
. 3
2 .
5 2
.

iii.

.

8
. ,
. 8
2 .
1

.
219.
.
.
.
.
3.

. 6 .
.

.
.
.

4.

i.

.
ii.

.
iii.

43 44

.

i.
.

, .

100

: 3

43

: ______________________________

: _____________

.
341 125 =

333 211 =

456 375 =

671 325 =

666 419 =

425 121 =

786 598 =

935 669 =

533 362 =

534 - 446 =

469 392 =

675 326 =

432 279 =

424 321 =

564 321 =

881 253 =

101

: 3

44

: ______________________________

: _____________

1. 526 321 =
2. 763 416 =

5. 544 326 =
6. 567 354 =

9.

321 121 =

10. 655 447 =

102

3. 357 219 =
4. 435 213 =

7. 677 245 =
8. 542 376 =

11. 634 123 =


12. 543 375 =

: 3

10 000 .

:
3.2

.

:
(i)
10 000

.

60

1.

.
.
3676
.
.

i.

..
. , 600
.
.
.
3676 600 = 3076
2.

. ,

.
1

.

.
:
2198

i.

.
ii. 3676

. ,

103

: 3


.
3676

2198

3.

.
.
:
8000

i.

ii.

798 .

.
.
:
798
. 8000

.

8000
798

. 0-8 ,

,8
10
,
, 9 , 10
,
, 9
10 .
10 + 8 2
. :
9 9 = 0

. :
9 7 = 2

7202

.
.
:
1345

104

iii.

1345
.

: 3

.
.

:
2 5
,
, ,1

,10 , 1
, 1
9

10 + 2 = 12
,
12 5 = 7
.

. :
9 4 = 5

. :
1 3 ,
, 1
; 6
, 10
.
10 + 1 = 11 ,
11 3 = 8

. :
6 1
= 5

105

: 3

. :
8000 798 1345 = 5857
.
.

4.

. 45 46
.
.
.

i.

ii.
..

,2
.

, ,

106

: 3

: ______________________________

45

: _____________

. ( .)
(a)

87 25 10 =

(c)

7458 22 314 =

(e)

8665 432 120 =

(g)

6947 304 4601 =

(b)

975 22 43 =

(d)

6897 2432 3240 =

(f)

9786 2131 445 =

(h)

8874 3542 3030 =

107

: 3

: ______________________________

: _____________

.
(a)

5714 812 65 =

(b)

9729 2835 1290 =

(c)

4758 1624 503 =

(d)

6005 2042 86 =

(e)

6534 2418 562 =

(f)

8432 3370 2548 =

(g)

7953 3561 2560 =

(h)

8326 4704 3085 =

108

46

: 3

10 000 .

:
3.1
.

:
(ii)
4:1
.

60

1.


.
.
358 124 113 =

358


1

2

. 2
, 5
3

4
,

. 4
1 .
, 5
1

1

1 .
3

121.

109

: 3

2.

.
. 47 -
.
.
.

.

i.

.
ii.

.
iii.

.
iv.

3.

.
.

i.

ii.

iii.

.

5
.
.
.

4.

.

.

.
.

110

i.

: 3

47

.
341 15 112 =

333 211 24 =

456 375 - 74 =

671 325 138 =

666 419 122 =

425 121 216 =

786 598 22 =

935 669

533 362 85 =

534

469 392 16 =

675 326 211 =

432 279 21 =

424 321 74 =

564 321 209 =

881 253 436 =

218 =

446 15 =

111

: 3

10 000

:
a.

.

:
(i)

.

60

1.

.
.
.
.
.

.

.
.
2400 1100 = 1300
.

.
:
2400
. 1100 .
1300 .

112

i.
.

: 3

2.

.
.
. ..
.
, .
.
.
:
, , ,
, ,

3.

. .

. .

4.

.. .

. 48 49
..

i. .

.
..

,
. .
..

113

: 3

48

6075 4276 = 1799

114

: 3
49

: ______________________________

: _____________

.
1.
5350 1275 = 4075
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
2.
1000 345 = 655
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3.
2415 750 =1665
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

115

: 3

10 000

:
1.3

..

:
(ii)

.

1.

60

i.
.

10
, 9
9
, 8
( )

. 10
.
.
, .
10 1 = 9
91=8

2.

116

.
..
:

2695

.
2695
.

:
i.
ii.
.
iii. .
iv.
.

: 3
.
.
.
i. .
ii. .
: 9612 .
: 2696
iii. :
9612 2696 =_________
iv. :
9 6 3 2
2 6 9 6
6 9 3 6
v.
+

3.

6 9 3 6
2 6 9 6
9 6 3 2

. .
i.

.
ii. ..
iii. .
.
i.

50 .

ii. .
iii.
.

4.

. 51 .
. .
. .

117

: 3
.
.

118

..

: 3
50

: ______________________________

: _____________

1
9612 . 2695
.
?

2
2009- 2535
2010 1848 .

.

3
5124 .
1856
.
?

119

: 3
51

: ______________________________
.
1. . 4856
.
1962
.
?

2. . 3560
. 2955
.
?

3. 5000 .
1072 .
.
?

4. 5350 .
1275
.
?

120

: _____________

: 3

:
4.1 .

:
(i)
:
() ,
() ,
() .

60

1.

2.

.
.

i.

. 6
.

ii.

. 6 2 .
3 .

iii.

,

?

i.

ii.

iii.

iv.

. ,
.


. , .
. 18
.

. .
.

.

121

: 3

3.

.
.

i.
?

.

.
. 8 .
.

.

.
0

12

18

24

30

36

.

.
6

122

12

18

24

30

36

ii.

?
iii.

.
iv.

.
v.

.
vi.
,


.

: 3

4. . 52 53

i.

.
.

,
.

123

: 3

52

: ______________________________
?
)

124

: _____________

: 3

53

: ______________________________

: _____________

125

: 3

:
4.1 .

:
(ii) :
() ,
() ,
() ,
() ,
() .

60

1.

2.

.
.
:
3 2 .

i.

.
.

i.

:
3 .
2 ,
6 .
:
2 + 2 + 2 = 6
.

.

3 + 3 + 3 + 3 = 12
.
.

126

,

.

: 3

3.

.
.
6

i.
.

.

.
6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

.
:
7

0
7
14 21 28
.
,

.
7 + 7 + 7 + 7 = 28
.


.
4.

. 54 55
.

i.

.
.

, ,
, ,

.

, ,

127

: 3

54

: ______________________________

: _____________

:
1.

2.

_____ + _____ + ____ = _____


3.

_____ + _____ + ____ = _____

128

____+ _____ + _____ + ____ = ____


4.

____ + ____ + ____ + ____ = _____

: 3

55

: ______________________________

: _____________

.
1.

3 . 6
.

6 + 6 + 6 = 18
2.

6 . 3
.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
3.

2 . 8
.

8 + 8 = 16

129

: 3

:
4.1
.

:
(iii)
,
, ,
:
() ,
() ,
() .

60

1.

.
.

i. .
ii.

iii.
.
.
3 + 3 = 6
.
.
2 x 3 = 6

2.

.
.


.
.

130

: 3
3 x 6 = 18

.

.

16

24

32

.
.
4 x 8 = 32
.
.
3.

.

.

24

.

.
3

24

24

iii. 24

iv. 24

i.
ii.

i.

.

.
3

24

131

: 3

.
,
.

4.

. .
.

.
.:
i. 6 x 3 = 18
ii. 4 x 6 = 24
iii. 2 x 7 = 14
iv. 3 x 8 = 24
v. 5 x 9 = 45

i.

,

.

.
.

, ,
.

, ,

132

: 3
56

: ______________________________

: _____________

, .
1.

2.

3.

4.

133

: 3
57

: ______________________________

: _____________

.
Contoh:

23=6
I.

2.

3.

4.

134

: 3

:
4.1 .

:
(iv)

.

60

1.

.

.

i.
.

.
.
4 X 3 = 12
3 X 4 = 12
. .
4 X 3 = 3 X 4
.

.

i. 6 X 3 = 3 X 6
ii. 4 X 8 = 8 X 4
2.

.
.
2

14

.
.
7

i.
. 14

14

135

: 3

.

.
i. 5 x 8 = 40
ii. 7 x 9 = 63
3.

. 3
.
0 x 3 = 0
1 x 3 = 3
2 x 3 = 6
3 x 3 = 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15
6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27
. 3

.
0 x 3 = 3 x 0
1 x 3 = 3 x 1
2 x 3 = 3 x 2
4 x 3 = 3 x 4
5 x 3 = 3 x 5
6 x 3 = 3 x 6
7 x 3 = 3 x 7
8 x 3 = 3 x 8
9 x 3 = 3 x 9

i. ,

.

ii.
.

. 6,7,8 9

.
4.

136

. .
. .

,
, .
, ,

: 3

58

: ______________________________

: _____________

2 6 = 12

6 2 = 12

137

: 3

59

: ______________________________

: _____________

.
:
6 3 = 3 6
1.

2 3 =________

2.

4 3 = _______

3.

9 3 = _______

4.

3 6 = _______

5.

5 6 = _______

6.

7 6 = _______

7.

1 7 = _______

8.

8 7 = _______

9.

9 7 = _______

10.

0 8 = _______

11.

6 8 = _______

12.

4 8 = _______

13.

1 9 = _______

14.

3 9= _______

15.

5 9 = _______

16.

0 9 = _______

17.

3 8 = _______

18.

2 7 = _______

138

: 3


4.2 .

:
(i) , , ,
, 100 1 000
:
() ,
() ,
() .

120

1.

27
8 8

. 8
.
. -

.

.


.
.


.

i.?
ii.

:1

iii.


.

:
2 X 3 = 6 9 X 3 = 27

139

: 3
2.

. 1
9

.

i.

.

. :

ii.

iii.

.
,


.
.:
13=3
23=6
33=9

. ,


.
3.

140

.
60 .

3
.
.

.

i.

ii.

iii.


: 3
?
.:-

13=3

.


.
.
:
2

.
.

.

iv. 2


?
( )

v.

.
61


.

4.

.


,
.

i..

.

.
ii.
1

2
?

(
.
9 )
.
iii. 62
62

,


6
.

.
141

: 3
. 7,8 9


.
. 100 1000

, , ,

142

: 3

60

: ______________________________

: _____________

3- .
:
I3=3

143

: 3

61

: ______________________________

: _____________

3- .

144

: 3

62

: ______________________________

: _____________

6-
.

145

: 3


4.2 .

:
(ii) , , , , 100 1 000
.

60

1.

.
.

i.

.
.

.

.
2.

. :

.
.

. .

ii. .

3 6 = ___

.

:
i. 6 ____ = 42
ii. ____ 7 = 56
iii. ____ = 4 8
iv. 45 = 5 ____
v. 56 = _____ 8
vi. _____ ____ = 81
.

.

146

i.

: 3

3.

. 5 A E
., , ,
.
. , , ,
,

.
. A
3
.
,

.
.

4.

) 63 64
.

i.
.

)
.


.
.

, ,
.

147

: 3

63

: ______________________________

: _____________

I.

148

I2

2. 6

30

3. 7

2I

4. 8

32

5.

9 = 36

6.

100 = 200

7.

1000 = 3000

: 3
64

: ______________________________

: _____________

1.

4 3 = ______

2.

7 3 = ______

3.

4 ____ = 24

4.

8 _____ = 56

5.

_____ 8 = 48

6.

____ 9 = 36

7.

_____ = 3 3

8.

_____ = 7 6

9.

63 = 9 _____

10. 24 = 3 _____

11. 72 = ____ 9

12. 27 = ______ 3

13. _____ = 2 6

14. _____ = 4 7

15. _____ _____ = 64

16. _____ _____ = 54

149

: 3

:
4.3 .

:
i) , , , , 100 1 000
:
() ,
() ,
()
.

120 minit

1.

.
:

i. .

7 8 = ______
. ,
.
. ,
, , , ,

.

2.

.
.
:
0 3 = ____
1 3 = ____
2 3 = ____
3 3 = ____
4 3 = ____
5 3 = ____
6 3 = ____
7 3 = ____
8 3 = ____
9 3 = ____
.

150

i.

ii.

iii.

.

.

: 3

.
. ,
, , ,
..

3.

. i.
:

___ 3 = 0

___ 3 = 3
.
___ 3 = 6
___ 3 = 9
ii.
___ 3 = 12

___ 3 = 15
?
___ 3 = 18
___ 3 = 21
___ 3 = 24
___ 3 = 27
.
.
. , , ,
,
.
. 100 1000 1 ,
.
100 1000

.

4.

) 64 65
.

)
.

74 75 -
.

, , .

151

: 3

65

: ______________________________

: _____________

.
a.

0 3 = ______

b.

1 3 = ______

c.

2 3 = ______

d.

3 3 = ______

e.

4 3 = ______

f.
g.

____ 3 = 9

l.

5 ___ = 15

m.

0 ___ = 0

n.

___ 3 = 27

o.

___ 3 = 21

p.

____ 3 = 3

q.

6 ___ = 18

r.

___ 8 = 24

s.

___ 3 = 6

t.

___ 3 = 12

5 3 = ______
6 3 = ______

h.

7 3 = ______

i.

8 3 = ______

j.

9 3 = ______

152

k.

: 3

66

: ______________________________

: _____________

.
a.

0 6 = ______

b.

1 6 = ______

c.

2 6 = ______

d.

3 6 = ______

e.

4 6 = ______

k.

___ 6 = 18

l.

5 ___ = 30

m.

0 ____ = 0

n.

___ 6 = 54

o.

___ 6 = 42

p.

____ 6 = 6

q.

6 ___ = 36

f.

5 6 = ______

g.

6 6 = ______

h.

7 6 = ______

i.

8 6 = ______

r.

___ 8 = 48

j.

9 6 = ______

s.

___ 6 = 12

t.

___ 6 = 24

153

: 3
67

: ______________________________

: _____________

.
a.

0 7 = ______

k.

___ 7 = 14

b.

1 7 = ______

l.

4 ___ = 28

c.

2 7 = ______

m.

7 ___ = 49

d.

3 7 = ______

n.

___ 7 = 0

e.

4 7 = ______

o.

___ 7 = 21

f.

5 7 = ______
p.

____ 7 = 7

q.

6 ___ = 42

r.

___ 5 = 35

s.

___ 7 = 56

t.

___ 7 = 63

g.
h.
i.
j.

154

6 7 = ______
7 7 = ______
8 7 = ______
9 x 7 = ______

: 3

68

: ______________________________

: _____________

.
a.

0 8 = ______

k.

___ 8 = 64

b.

1 8 = ______

l.

5 ___ = 40

c.

2 8 = ______

m.

3 ___ = 24

d.

3 8 = ______

n.

___ 8 = 8

e.

4 8 = ______

o.

___ 8 = 48

f.

5 8 = ______
p.

____ 8 = 0

q.

4 ___ = 32

r.

___ 8 = 56

s.

___ 8 = 72

t.

___ 8 = 16

g.
h.

6 8 = ______
7 8 = ______

i.

8 8 = ______

j.

9 8 = ______

155

: 3

69

: ______________________________

: _____________

.
a.

0 9 = ______

b.

1 9 = ______

c.

2 9 = ______

d.

3 9 = ______

e.

4 9 = ______

f.
g.

___ 9 = 27

l.

1 ___ = 9

m.

5 ___ = 45

n.

___ 9 = 63

o.

___ 9 = 18

p.

___ 9 = 81

q.

0 ___ = 0

r.

___ 9 = 36

s.

___ 9 = 54

t.

___ 9 = 72

5 9 = ______
6 9 = ______

h.

7 9 = ______

i.

8 9 = ______

j.

9 9 = ______

156

k.

: 3

70

: ______________________________

: _____________

.
a.

0 100 = ______

k.

___ 100 = 400

b.

1 100 = ______

l.

6 _____ = 600

c.

2 100 = ______

m.

1 _____ = 100

d.

3 100 = ______

n.

___ 100 = 900

e.

4 100 = ______

o.

___ 100 = 200

f.

5 100 = ______
p.

____ 100 = 0

q.

8 ______ = 800

r.

____ 100 = 300

s.

____ 100 = 500

t.

____ 100 = 700

g.

6 100 = ______

h.

7 100 = ______

i.

8 100 = ______

j.

9 100 = ______

157

: 3

71

: ______________________________

: _____________

.
a.

0 1000 = ______

k.

___ 1000 = 6000

b.

1 1000 = ______

l.

2 ______ = 2000

c.

2 1000 = ______

m.

4 ______ = 4000

d.

3 1000 = ______

n.

___ 1000 = 1000

e.

4 1000 = ______

o.

___ 1000 = 8000

f.

5 1000 = ______

g.

6 1000 = ______

h.

7 1000 = ______

i.

8 1000 = ______

j.

9 1000 = ______

158

p.

____ 1000 = 0

q.

3 ______ = 3000

r.

____ 1000 = 5000

s.

____ 1000 = 7000

t.

____ 1000 = 9000

: 3


:
4.3 .

:
(ii) 4:1
.

1.

, 2

, 2

, 3

, 3

,6

, 6

.
2.

1: 2 x 2 = 04

09

159

: 3

9 x 1 = 09

2:

9
2 x 8 = 16

3:

160

16
.

4 x 4 =

16

: 3

:
1) 2 x 3 =

2) 2 x 5 =

3) 7 x 1 =

7

.

73

7 7

161

: 3

72

: ______________________________

: _____________

.
.

1. 3 4 =
2. 4 6 =
3. 2 7 =
4. 7 7 =
5. 8 x 8 =


.


?

5

?


162


.
.

: 3

73

:____________________________

:_____________


1. 4 3 =
2. 3 2 =
3. 5 6 =
4. 7 7 =
5. 9 2 =
6. 8 2 =
7. 5 7 =
8. 3 4 =

163

: 3

:
4.4

:
(i)
.
(ii)

60

1.

)
.

i.

.

ii. ?
iii.
4 3 = 12

2.

) 5 .


.
:
4 3 = 12
5 7 = 35
4 6 = 24
) .
)

3.

164

)

.

i.

.
:
,
3

.

12

i. .
ii.

: 3

:
, 5

. 3
.
?

6 3 = l8
)
.
) 68 -
.
)
68- .

iii.


.

) 74 75
.

ii.
.

)
.

74 75 -
.

165

: 3

166

,,, .

: 3

74

: ______________________________

: _____________

) .
l. 9 .
8 . 9

?

:
.

8 .
5


?

:
.

167

: 3

) .
l. , 6
. 6 .
?

2. 7 6
?

168

: 3

75

: _____________________________

:_____________

24

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

30

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

169

: 3

:
:

:
5.1 .

:
(i)

, ,
, :
() ,
() .

1.

a.


i.

. (

ii.
.

)
b.
.

2.

i.

i.

ii.

ii.
?

iii.
:

iv.

?
v.

iii.
vi.

171

: 3
.
(

.
vii.

iv.

v.

vi.

)
vii.

(
).

3.

i.

i.

.

ii.

.
iii.

ii.

.
iv.
.
:

v.
.

.
vi.

iii.
vii.
. viii.
iv.

v.

172

.
.
.

: 3
vi.
.
vii.

.

4.

i.
..

.
.

ii.

173

: 3
76

: ______________________________

: ____________.

.
1.

174

: 3

2.

175

: 3

3.

176

: 3

4.

5. Terdapat 45 batang pensel. Bulatkan kepada kumpulan 9 dan tuliskan ayat matematik.

177

: 3

6.

178

: 3

77

48

2.
,

4.

28

.
.

179

: 3

6.

27

8. 45

.
.

180

: 3

10.

27

.
.

3
?

181

: 3

77

: ______________________________
.
.
1.

2.

3.

4.

182

: ______________

: 3

1.

183

: 3

1.

.
0

2.

9 10 11 12

9 10 11

.
0

3 4

3.

.
0

8 10

4.

12 14 16

184

4 6

10 12 14

16

18

12 13

14

: 3

:
5.1 .

:
(ii)
:
() ,
() ,
() ,
() .

120

)
. ,
.
) ,
, 6
.

i)
.
ii) .

)
.
:

)
.

185

: 3
)
: 6 3 = 2

2.

) ,
:

Idea

,
:
9


.

i)

ii)

iii)
.

iv)
.

-,
:
9 3=

-
.

-18 6
.

186

: 3
-
.
- ,
.
-
.
18 6 = 3
-
.

- 9
.
-

. .
- ;

- .
.
-
.

-
:
3 x 6 = 18
-

.
18 3 = 6

v)
.

?
vi)
.
vii)
.
viii)

-
.
-
.
-
.

187

: 3

3.

-4 ,

- ,
,


.


,
.

-
.

4.

78 81
.

.
78 81 .

188

: 3

78
: ______________________________

: _____________

.
b.

4 x ________

c.

________ x _________

d.

________________

________________

189

: 3

79
: ______________________________

: _____________

; .
a.

6 3 = 2

b.

12 3 = 4

c.

18 6 = 3

d.

21 7 = 3

190

6
3
3
3
0

: 3

80

: ______________________________

: _____________

; .
e.

35 7 = 5

f.

36 9 = 4

g.

40 8 = 5

h.

18 9 = 2

191

: 3

81

: ______________________________

: _____________

.
a.

c.

e.

192

2 x 3 = 6

b.

6 2 = _______

____ _____ = _____

6 3 = _______

____ _____ = _____

4 x 6 = 24

d.

____ _____ = _____

____ _____ = _____

____ _____ = _____

____ _____ = _____

8 x 7 = 56

8 x 3 = 24

7 x 6 = 42

f.

4 x 8 = 32

____ _____ = _____

____ _____ = _____

____ _____ = _____

____ _____ = ____

: 3

:
5.2 .

:
(i) ,
, ,
. :
() ,
() ,
() .

60

1.


. 12

i.
.
.
.
.

ii.

12 3 = 4

193

: 3
()
.

2.


.

.
:
18

194


.
.

: 3
.
:
14

-
*

8
-

16

24


.
.

.


a. 4 .
:

i.


.
ii. .
iii.
iv. .

195

: 3
().
.
d.

:
1: 12
1

6
.
6
.


.

.

.

0
12

12

12

196

8
=

10

: 3

*
.

:
2: 27
2

27
.
3: 21

3
21
7
.
4: 16
16
.

3.

() 82
83 .

() .

()


. 82 83 .

197

: 3

82

: ______________________________

: _____________

.
.

27

= 3

198

= 5

: 3

24

199

: 3

: ______________________________

: _____________

.
).
0

16

24

32

40

72

48

56

64

72

35

42

49

56

63

10

40

48

56

64

80

88

= 8

.
0

14

21

28

70

77

7 =
.
0

11

.
0

16

24

32

200

83

72

80

88

: 3

:
:

:
5.2 .

:
(ii) , , , , 100 1000

.

1.

.

.

3 = 18

18

201

: 3
.

6 3 = 18

18

=3

.
2.

.
3=7

7 3 = 21 21 3 = 7

iii.

iv.
?
.

202

: 3

2
.

15

12

15

= 5
5 3 = 15

.
:
.

.
.

.
85 -

203

: 3
84

: ______________________________

: _____________

.
1.

42 7 =

9.

36 6 =

58=

10.

12

=4

11.

21

=3

2.
3.
4.

3=8

5.

= 49

12.

6.

81

=9

13.

36

=6

7.

6 = 18

14.

32

=8

8.

= 72 8

15.

9.

204

5 = 45

16.

4=7

= 28 4

27 9 =

: 3

85

: ______________________________

: _____________

.
1.

6 = 12
12

6 =

2.

8 = 40
40

= 8

205

: 3

:
:

:
.

:
,
.

.
:

3.
.

i. 30
.
ii.

iii.
iv.

206

: 3

4.

i.

3 3

.
ii.

36 4 =

207

: 3

iii.
.
.

: 12 3 = 4

12

, 12, 3, 4, =

208

: 3

1. ____

____

Kad manila
2. 12
____

3. ____

4. 28

24

_____

,
,

.
209

: 3

i.
400
200
21

35

15

14

100

28

300

12

35

ii.

18 9 =

35 7 =

24 8 =

400 100 =

2
5
3

6000 1000 =
==
42 6 =
27 3 =
72 9 =

4
iii.

500 100 = ____


9 ____ = 3
18 6 = ____
____ 7 = 7
____ 8 = 4

210

7000 ___ = 7
800 ____ = 8
50 10 = ____
___ 8 = 8
72 9 = ___

: 3

.
.

.
.

211

: 3

86

: _____________

: ______________________________

:
1.
3

15

12

15

18

2.
24

30

3.
14

12

35

16

32

40

18

36

45

400

500

42

4.
8

5.

6.
100

212

54

: 3

87

: ______________________________

: _____________

:
81 9 =
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

12 6 =

42 7 =

24 8 =

63 9 =

28 7=

100 100 =

800 100 =

5000 1000 =

213

: 3

88

: _____________

: ______________________________

:
40 5 =
1.

2.

48

3.

4.

5.

6.

214

45

500

4000

: 3

89

: ______________________________
:

: _____________

1.

.?

.
2.

.
?

3.

224

215

: 3

4.

5.

7000

6.

216

: 3

:
5.5
.

:
(i)
.
(ii)
.

180

1.


.
.

. .


,
.

.
:
. 18
.
.
?
.
,
.
:
18 6 = 3

i.

ii.

iii.
.

.
.
:

217

: 3
12
.
12

4 = 3

v)
.
vi)
?

2.

i.

ii.

iii

.
.

tho
.

218

: 3

.
.
.

3.

.
.

i.


.
ii.

3

.
iii.

?

iv.

.

.
.
.
.
.

i)

.
300 . 100
100
.

v.

219

: 3

.

ii)

vi.

7 .
4
.
?
. ,
,

.
.

.
, .

4.

. 89
.

.
.

i.

ii.

89 .

.

220

: 3

:
6.1
.

:
(i).
)
)

1.

. 3 , 2 , 1
, 4 10
.

.
.
. .
.
:

:

3
10.
.

.

2.

. .
.

.

i.

221

: 3

.
.

:


.

.
.
.
..

6 1

.


: 6 1

3.

:
. 2
.

. 4
.
. .

.
.

.

.
.

.
.

222

1
6

i.

: 3
-

90
.

4.

. 91 92
.

.
.

90 92
.

223

: 3

: ______________________________
.

224

90

: ____________

: 3

225

: 3

226

: 3

227

: 3

228

: 3
91

: ______________________________

: _____________

.
1.

2.

10

3.

4.

3
4

2
3

5.

6.

3
4

1
6

7.

8.

4
7

7
9

229

: 3
92

: ______________________________

: _____________

.
:

1.

_______________________

8 3
:

3
8

2.

:
3.

_____________________

____________________

4.

5.

_____________________
:

230

____________________
:

: 3

:
6.1 .

:
i.

60

1.

I.

II.
.
.
.

III.

.
.

1
3

2.

. .

i.
.

ii.

iii.
.

i.

.
ii.

iii.

.
iv.
.

231

: 3

.:
1
4

.
.

i.
.
ii.
.

vi.
.

vii.

3.

v.

.
.
.
.
1
3

viii.

i.
.

ii.
?

7
8
2
6
5
7

232

iii.

: 3

3
4

.
.
.
.
4
7

i.
.
ii.
.
iii.

6
9

5
6

3
4

4.

. 93 94
.
.

93 94
.

, .

233

: 3
93

: ______________________________

: _____________

.
1.

2.

1
4

5
8

3.

7
10

4.

234

4
7

: 3

94

: ______________________________

: _____________

1.

2.

3.

4.

235

: 3

1.

:
6.1 .
:
iii.
.
60

.

.
.

.

i.
.

ii.
?

iii.

?

iv.
.


.

v.

.
.
.
.

.
1
2

236

2
4

: 3
2.

. .
.
.
.

.

.

i.

.


.

.
.
( )

2
4

8
4
8

.
.

ii.

iii.

237

: 3
3.

.
.

.
.

i . 3
5

ii.


?
1
2

iii.
.
iv.

.
.
1

. 3
.

238

: 3
,

.

4.

. 95 98

.
.

i.

, , ,

239

: 3
95

: ______________________________

: _____________

.
1.

3
4

240

: 3

96

: ______________________________

: _____________

1.

2.

3.

4.

241

: 3

97

: ______________________________

: _____________

.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

242

: 3
98

: ______________________________

: _____________

1.

2.

3.

243

: 3

1.

:
6.1 .
:
iii.
.
60

.
:

i.
?

. .
2
1

4
2
1.

.
.
.

2
4

i.

1
2

.
.

ii.

.
.

iii.

?
.
.

244

: 3
.
.
2
4

2 4 2 .
2 .
2

, 2
4

v.

.

1
2

2
4

iv.

2
.
.
2

1
2

2
4

4
8
2

vi.

1
2

4
8

vii. ,

?

4
3.

. .
.
.
.
.
.
100 .
.

i.

ii.
.

245

: 3
4.

246

. 99 102

.
.

ii.

: 3

99

: ______________________________

: _____________

1.

3.

5.

7.

9.

3
6

4
8

2
6

6
8

4
10

2
4

1
2
2.

4.
=

6.
=

8.
=

10.
=

8
10

3
9

8
10

2
10

4
6

247

: 3

100

: ______________________________

: _____________

10

12

14

16

18

12

15

18

21

24

27

12

16

20

24

28

32

36

10

15

20

25

30

35

40

45

12

18

24

30

36

42

48

54

14

21

28

35

42

49

56

63

16

24

32

40

48

56

64

72

18

27

36

45

54

63

72

81

:
2

1
2

2
4

4
8

248

: 3

101
: ______________________________

: _____________

. .

1.

3
6

2.

8
10

3.

6
8

4.

5.

5
10

2
6

1
2

1
3

1
6

1
5

2
5

4
5

3
4

2
4

1
2

2
5

1
10

1
3

1
6

2
3

249

: 3

102

: ______________________________

: _____________

3
:
4

1.

2.

A.

3
6

C.

4
10

B.

6
8

D.

6
10

6
10

250

A.

3
5

C.

1
5

B.

3
9

D.

2
5

: 3

3.

4.

1
:
2

A.

2
4

C.

3
6

B.

3
9

D.

4
8

2
1

.
6
3
?

5.

A.

4
8

B.

6
10


A.

1
2

B.

1
4

C.

3
9

D.

2
10

4
?
8
2
C.
3
D.

2
5

251

: 3

:
7. 1 .

:
(i) .

30

1.

.

.

i.

ii.

.

.

253

: 3

2.

.
..

3.

i. ?
:

.
.

. .
.
.

.

i.

.

ii.
.

.
.

4.

.
.

i.
.

. .


.
.

254

: 3

: ______________________________

103

: _____________

1.

3.

2.

4.

5.

255

: 3
104

: ______________________________

: ____________

.
1.
=

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

256

: 3

:
7.1 .

:
(ii)
.

60

1.

.
.
.
.

i.

1
100

2
100

3
100

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
100

11
100

12
100

13
100

14
100

15
100

16
100

17
100

18
100

19
100

20
100

21
100

22
100

23
100

24
100

25
100

26
100

27
100

28
100

29
100

30
100

31
100

32
100

33
100

34
100

35
100

36
100

37
100

38
100

39
100

40
100

41
100

42
100

43
100

44
100

45
100

46
100

47
100

48
100

49
100

50
100

51
100

52
100

53
100

54
100

55
100

56
100

57
100

58
100

59
100

60
100

61
100

62
100

63
100

64
100

65
100

66
100

67
100

68
100

69
100

70
100

71
100

72
100

73
100

74
100

75
100

76
100

77
100

78
100

79
100

80
100

81
100

82
100

83
100

84
100

85
100

86
100

87
100

88
100

89
100

90
100

91
100

92
100

93
100

94
100

95
100

96
100

97
100

98
100

99
100

257

: 3
.
.
. .
0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

ii.

iii.

0.40

iv.
0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

0.57

0.58

0.59

0.60

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

0.67

0.68

0.69

0.70

0.71

0.72

0.73

0.74

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.80

0.81

0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

0.87

0.88

0.89

0.90

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

2.

. .

0.01

v.

i.
?

. ,

.
:

ii.

21
100

258

100

0.21

: 3

3.

.
.

4.

i...

.
. 105
.

. 106
.

i.

. .


..

259

: 3
105

: ______________________________

: _____________

5
100

12
100

24
100

39
100

50
100

69
100

78
100

85
100

90
100

100
100

8
100

10
100

25
100

87
100

91
100

9
100

30
100

55
100

79
100

82
100

260

: 3

106

: ______________________________

: _____________

.
1
100

18
100

25
100
62
100

74
100

90
100

55
100
81
100
100
100

261

: 3

:
7.1 .

:
(iii)

.

60

1.

. .

i.

:
0.1

0.6

0.9

ii.
.

.
.

2.

. .
:
0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

.
.
:
0.01

0.04

0.1

.
.
:
0.45

0.99

262

i. .
ii.


.

: 3

3.

.
.

i.
.

. 5
.

ii.

.
.
:

0.75

.

.
Menilai
.
.

4.

. 109 110
.

. .

a.

i.

.

,
.

263

: 3

107

: ______________________________

: _____________

264

0. 16

0. 37

0. 75

0. 98

0. 07

0. 02

0. 55

: 3

108

: ______________________________

: _____________

.
:

0.45

1.

0.01

2.

0.6

3.

0.99

265

: 3

109

: ______________________________

: _____________

. .
:

0.06

0.95
1.

2.

0.22

3.

0.13

4.

5.

266

0.54

0.72

: 3

110

: ______________________________

: _____________

:
0.09

1.

2.

3.

4.

5.

6.

267

: 3

:
7.1 .


(iv)

60

1.

.
.
:

268

i.
?

ii.

: 3

. 4
.
a. . :

iii.

.
.
. :
4
100

0.04

,
.

iv.

.

.

2.

3.

.

.
:

i.


?

0.72, 0.5, 0.28, 0.18, 0.06, 0.09


.
.
.


.

ii. ?

:
0.06 100 6

269

: 3

.
.
.
:
0.04

.


.

4.

. 111 112 .
.

.

.

.

, ,

270

: 3
111

: ______________________________

: _____________

.
1.
2.
0.03

0.05

3.

4.
0.07

0.08

5.

6.
0.06

0.02

271

: 3
112

: ______________________________

: _____________

1.
0.15

2.
0.36

3.

0.57

272

: 3
113

: ______________________________

: _____________

100
1.

2.

3.

4.

5.

6.

273

: 3

:
7.2
.

:
(i) ,

.

60

1.

.
:
1

. .
:
0.52
.

..
.
.

274

: 3

2.

.
. 100

:
100

(10 )
i.100
10

.
.

ii.100
1

.

.

. .
: 0.46
.


100
.

.
.
i.
0.15
ii. 0.72
iii. 0.99

275

: 3

3.

.
.
.
:
0.35
.
.

i.
:

.

ii. Tuliskan nombor


di
dalam jadual yang
disediakan.

. 100
: 0.58
iii. Perhatikan lorekan
pada Petak 100 ini.
iv. Tuliskan nombor
di
dalam jadual yang
disediakan.

. 100
,
.
. .
0.35 .
,

4.

. 114 115-
.
. .

i.

100

276

: 3

114

: ______________________________

: _____________

,
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

277

: 3
115

: ______________________________

: _____________

100
.

1.

2.

3.

278

: 3

1)
A.
B.
2)

3542
3524

6472

.
3452
3425

C.
D.

A.
B.

C.
D.

3)

A.
B.
4)

1223
1927

6258 = 6000 +
A.
2
B.
20

5)

A.
B.

6)

4500
4570

314 + 1672 =
A.
4812
B.
4711

7)

C.
D.

1967
1976

+ 50 + 8
C.
D.

200
2000

.
C.
D.

4600
4669

C.
D.

1986
1992

A.
B.

?
1248 + 238
1296 + 190

C.
D.

950 + 536
1254 + 212
279

: 3

8)

A.
B.

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

?
8868 + 115 = 8983 C.
4832 + 3071 = 7903

5643 + 1122 =
A.
6765
B.
6763
22

A.
B.

5632 + 424 = 6156


D.
8213 + 489 = 8702

C.
D.

6865
6863

.
9592
8656

C.
D.

9656
9590

5467 215 =
A
5152
B
5252

C
D

5361
5682

3216 1328 =
A
1892
B
2888

C
D

1888
1882

7864 2301 350 =


A
5213
B
5563

C
D

5214
5313

3697 146 602 =


A
5152
B
2949

C
D

5361
5682

A
B
280

1152
1805

C
D

?
1705
1795

: 3

16)
A.
B.

3 x 5
8 x 2

17)

C
D

7 4 = 28

B.

4 7 = 28

18
91

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =?
A. 5 6 = 30


8 4 = 32
4 8 = 32

C
D

B. 5 5 = 25

20)

A.

A.
B.

18)

19)

4
3 x 8
8 x 4

81
19

C 7 5 = 35
D

6 5 = 30

0 l

3 4

7 8 9 I0

II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
281

: 3

A
B

21)

2
6

A
B

22)

3 = 15
C
D

5
7

54 9 =

.
C
D

23)

9
10

A
B

4
5

?
48
56

56 7 = ______
A 5
B 6

C
D

64
72

C
D

8
9

C
D

21 7 = 3
24 8 = 3

24)

A
B

282

54 6 = 9
42 7 = 6

: 3

25)

49
A
B

26)

7
5

3
4
A.
B.

27)

C
D

4
3

3
6
6
8

C.
D.

4
10
6
10

6
10

A.
B.

28)

1
2
A.
B.

3
5
3
9

C.
D.

1
5
2
5
:

4
8
6
7

C.
D.

3
6
5
10

283

: 3

29)

2
6

4
8
6
10

A.
B.

30)

1
3

1
3

B.
31)

C.
D.

4
8
1
2
1
4

2
3
2
5

C.
D.

B.

32)
A.
B.

284

3
9
2
10

A.

A.

1
3
1
6

2
5
1
3

C.
D.

?
C.
D.

3
6
1
2

5
7
1
2

: 3

33)

34)

A.

1
3
=
2
4

B.

4
2
=
5
7

3
9
A.
B.

35)

36)

37)

2
5

C.

2
4
=
4
8

D.

1
5
=
10
5

_______________.

3
9
1
2

3
6
1
3

C.
D.

_______________.

A.

4
10

B.

4
7

6
10

C.

3
7

D.

10
100

11
100

1
100

50
100

A
B
C
D

_______
.
.
.
.

285

: 3

2 -

39)

286

?
A

6
100

60
= 0.6
100

= 0.05

16
= 1.6
100
61
= 6.1
100

: 3

40)

9
100

11
100

C
D

10
100
12
100

287

: 3

1)

2 -

2)

3)

4)
5 695

5)

5 710

6)

1155

7)

288

2
2
.

1165

1170

22

: 3

8)

9)

..

2516 + 404 = 2924

10)

2139

4056
?

11)

12)

4 543 210 12 =

13)

8 541 2 763 =

14)

8 004 256 1 745 =

15)

?
289

: 3

16)

17)

18)

19)

0 l

3 4 5

6 7

290

9 I0

II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

18

: 3

20)

21)

9
+

.
=

22)

23)

24)

54

291

: 3

25)

40

= 5

7
10

26)

27)

7
8

5
4

28)

2
5
29)

30)

292

4
8

: 3

31)

.
32)

45
= ______
100
33)

293

: 3

34)

35)
.

294

: 3

:
14.1
.

i)
ii)
iii)
iv)

60

1.

:
; .

.
.


. ,

.

i.

.
ii.

.

50%

20%
%

iii.

?

.
.

2.

. 1 ,
,

.

i.

.
.
.
.

.

ii.

295

: 3

45
= 0.45%
100

.

.
.
.

.:

i.

3
100

= 3%

ii.

15
100

= 15%

iii.

75
100

= 75%

iii.
.

. .
.
.

i.


.

4.

.
.

i.

.
,
.
, , .

3.

296

. .

: 3
115

: ______________________________

: _____________

1.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

297

: 3

116

: ______________________________

: _____________

298

50%

63%

82%

100%

: 3

:
14.2 .

:
i)
,
; .

60

1.

i..
.

2.

.

.
.
.
.

.

i.
.
ii.

299

: 3

.
.

.

72%

3.

. .

.
.

. ,

.
.

iii.

i.

.

,


.

.

.

.

4.

.
.

.

.

, ,

300

. .

ii.

: 3

117

: ______________________________

: _____________

45%
_____________________________

26%

84%
_______________________________

100%
_______________________________

301

: 3

25%
_____________________________

48%

33%
_______________________________

70%
_______________________________

302

: 3

:
9.1 RM1000 .

:
(i) RM1000
.
(ii) 4:1 .

60

1.

. RM100, RM50, RM10, RM5


RM1
.

i.

.
.

.

.
2.

.
.
.

.

i.


?
ii.

.

.

.
iii.


.

303

: 3

3.

.
.
:
RM100, RM50,RM10, RM5, RM1

iv.
.

.
.
:
RM50 RM10
RM60

.

.
:
1. RM50, RM50, RM50
2. RM10, RM10, RM10
3. RM5, RM5, RM5
4. RM1, RM5, RM1, RM1

4.

.
.
.
.

i.

, .

304

: 3
118

: ______________________________

: _____________

1
=_____________

2
=_____________

3
=_____________

4
=_____________

5
=_____________
6.
=____________

305

: 3

119

: ______________________________

: _____________

.
1.

2.
=

3.
=

4.
=

306

: 3

:
9.2 .

:
(i) .
()
()
RM 1000 .

60

1.

.

.

i.
?
ii.
?

iii.
?

.
.
.

.

307

: 3

2.

.

.
i)

RM45

RM80

ii)

225 sen

360 sen

iii)

RM37.20

RM115.55

.

.

i.

.

.
.
ii. ?
.

.
3.

308

.

.

RM299.90

RM149.90

RM79.90

RM260.90

RM150

RM350

i.

: 3

.

.
:
RM299.90 + RM149.90 = RM449.80

4.

ii.
?
iii.

.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

i.
?
?

3 4.

, ,

309

: 3

120

: ______________________________

: _____________

.
1.

100 sen
650 sen
__________________________________________________________________
2.

150 sen
180 sen
__________________________________________________________________
3.

80 sen
50 sen
_________________________________________________________________
4.

RM0.70

310

245 sen

: 3

5.

RM17
RM5
__________________________________________________________________
6.

RM24
RM16
__________________________________________________________________
7.

RM58
650 sen
__________________________________________________________________
8.

RM12

135 sen

311

: 3

121

: ______________________________

: _____________

.
.
1.

RM259.90

RM159.90

2.

RM649.90

RM119.00

RM35.00

RM179.00

3.

312

: 3

4.

RM24.90

RM75.00

__________________________________________________________________
5.

RM39.75
RM125.90
__________________________________________________________________
6.

RM16.90
RM85.00
_________________________________________________________________
7.

250 sen

75 sen

____________________________________________________________________________________

313

: 3

:
9.2 .

:
(i) .
()
()
RM 1000 .

60

1.

.
(, , ) .

i.
.
ii.

RM12

RM8

RM15

.
.
. .
sen
.

250 sen

100 sen

iii.
?
?
iv.
.

150 sen

. sen
.
2.

314

. 1
,
,

i.

: 3
.

.

.
RM12
+

3.

RM8
+

ii.

.

RM15

.
.

RM 12
RM 12
RM 8 +RM 8
+
+ RM 15
RM 20
RM 35

RM 20
RM 15
RM 35

. .
.
.

iii.

?
.

i. 3

. 3 ii.
. (, , ,
.
, )
5 .
iii.
.
. , .

.
.
.
. .

4.

. 5 6
.

i.

.

.
.
,
.
,

315

: 3

122

: ______________________________

: _____________

. .
300 sen + 200 sen + 100 sen

RM305 + RM205 + RM170

RM30.80 + RM20.30 + RM10

. .

RM250.30
RM530.30

RM150.20

316

RM144.40
RM250.30

RM59.50

: 3
123

: ______________________________

: _____________

.
1. RM305 + RM50 + RM12 =

2. 450 sen + 120 sen + 40 sen =

3. RM120.50 + RM208.60 + RM25 =

4. RM27.30 + RM15.80 + RM88.20=

5. RM40.40 + RM 12.80 + RM70 =

6. 250 sen + 240 sen + 330 sen =

317

: 3

:
9.3 .

:
(i) RM 1000
.
()
()

60

1.

.
.

RM7.50

RM3.00

RM9.90

.

.
.

.
.
.

2.

318

. ,

.

i.

ii.

i. RM10

: 3
.

.

.

.
:
RM 2.50
RM 7

ii.

?

10 sen

. RM50 ()
.

3.

.
.
:
RM64.70 RM20.50 =
.
.
:
RM64
RM20
RM44

.
.
.

70
50
20

.

.
.

.
.

.
. :

RM845 RM590 =
RM23.40 RM11.90 =
RM 92.70 RM27.90 =

i.
,

ii.

iii.

.

iv.
,

v.

319

: 3

4.

. .
.
.

i.

, , ,

320

: 3
124

: ______________________________

: _____________


.
RM866.80
RM621.30

RM420.25
RM174.75

RM501.40
RM480.00

RM421.60
RM399.00

RM110.50
RM 45.00

RM490.40
RM244.90

RM825.60
RM245.50

59 000 sen
42 000 sen

RM 420.00
RM 96.50

RM 777.50
RM 532.00

RM430.20
RM184.70

RM499.30
RM253.80

69 000 sen
42 500 sen

RM392.50
RM108.50

89 000 sen
43 500 sen

RM600.50
RM355.00

321

: 3

125

: ______________________________

: _____________

RM 347.50
RM 22.40

RM 980.25
RM 179.00
RM 520.20
RM 179.00

RM 176.50

322

RM 801.25

RM 675.00
RM 498.50

RM 325.10

RM 341.20

: 3

:
9.3 .

:
(ii) RM1000
:
()
() .

60

1.

. RM50
6

. RM50
2
.

i.

ii.
.

iii.
.

.


.
2.

. 3 .
i.

RM500
1 .

ii. RM1
2 .

iii. RM200.80


3 .
.
,

.

i.

323

: 3

RM250

RM100

RM90.50

40

45

RM59.90

.
,

.
:
RM500 RM250 RM100 =
3.

324

ii.

: 3

.
:

: RM840.00

RM520
RM130

.
.
.
.
RM 8 4
RM 5 2
RM 3 2

0
0
0

RM 3 2
RM 1 3
RM 1 9

0
0
0

: RM500.00

RM240
RM2.50

.

.;
:
RM 5 0
RM 2 4
RM 3 6

0
0
0

RM 3
RM 2 .
RM 1

6 0
5 0
1 0

325

: 3
.

.

4.

RM 5 0
RM 2 4
RM 2 6

0
0
0

RM 2 6
RM
RM 2 5

0 . 0
2 . 5
7 . 5

0
0
0

. .

i. .

.
.

, ,

326

: 3

126

: ______________________________

: _____________

.
1. RM900 RM300 RM400 =

2. RM880 RM260 RM140 =

3. RM460 RM130 RM270 =

4. 90 sen 30 sen 20 sen =

5. RM1 60 sen 5 sen =

6. RM260.90 RM45.30-RM2.70=

7. RM789.40 RM35 RM136.40=

8. RM1000 RM340 RM510.60=

327

: 3

:
9.4

:
(ii) RM1000
:
()
() .

60

1.

.
.

i.

ii.

.
.
RM1 + RM1 + RM1 + RM1

iii.

.
.
4 RM1 = RM4

iv.


.


.

. 4 .
RM1 .

2.

328

.
RM1
:
- 3
- 7
- 9

: 3

. RM5,
RM10, RM50 RM100
.

3.

.


.
:

RM2

i.

?

3 x RM2 = RM6

RM5

ii.

?

5 x RM 5 = RM25
.

.
.

329

: 3

4.

i.

.

.
.

.

, ,

330

: 3

127

: ______________________________

: _____________

. .
:

RM1

RM5

1
.

3
.

331

: 3

128

: ______________________________

: _____________

. .

332

RM3
3

RM10
4

RM30
6

RM150
2

: 3

129

: ______________________________
: _____________

.

RM7

RM3

RM2

RM5

RM20

RM 7

3 x RM 7 = RM 21

333

: 3

:
9.5 .

:
(i) RM1000
:
() ,
() ,
RM1000 .

60

1.

. , 10
2
.

i.

ii.

. .

iii.

?
.

. 2

.
. .
. 5
.

334

: 3

2.

. 4 , 50
.

.
4
.

Sintesis Idea

i.

ii.

iii.

.

. ,
.
.

.
:

3.

20
16 50

. 4 ..

i.


?

. 20
..
.
.

ii.
20 ?

20

335

: 3

.

.
. 10
.

iii.

?

iv.

?

200

4 = 50

v.

?


:
. 4
..

vi.

?

320 Sen

. 4
.
320 Sen 4 = 80 Sen
.
.
.

.
:

480 sen

336

vii. 4

?

viii.

?

ix.
.

: 3

270 sen

.
, ,
.

4.

i.

.

.
.


.
.

, ,

337

: 3

130

: ______________________________

: _____________

1.

240 sen ______ = 40 sen

2.

_____ sen 5 = _____ sen

338

: 3

c.

450 sen ______ = 150 sen

d.

320 sen 4 = _______ sen

339

: 3
131

: ______________________________

: _____________


.
1.

350 sen

350 sen 5 = _____sen

2.
720 sen

_____sen ______

340

= _____sen

: 3

3.

_____ sen ______

= _____sen

4.

_____sen ______

= _____sen

341

: 3

132

: ______________________________
.

: _____________

1.

80 sen

_______sen

2.

120 sen

_______sen

3.

150 sen

_______sen

4.

360 sen

_______sen

5.

240 sen

______

60

sen

6.

90 sen

______

30

sen

7.

180 sen

______

60

sen

8.

120 sen

______

20

sen

9.

_____sen

60

sen

10.

_____sen

30

sen

11.

_____sen

70

sen

12.

_____sen

40

sen

13.

560 sen

14.

640 sen

______

80

sen

15.

_____sen

90

sen

342

_______sen

: 3
:

1.

:
9.6.
.

i) , ,
.
ii) , ,

.

60

.
.

RM99.00
RM43.90

i.

.
) ()
.

RM355.00

2.

RM610.00

i.

343

: 3

ii.

.

.

iii.

.
.

iv.

46
(
?
RM72 + RM46 = RM118
Harga sepasang kasut ialah RM72. Manakala
harga sehelai baju ialah RM46. Berapakah
jumlah harga kedua-duanya?

3.

. 1
.
RM130.20 .
RM450.70
.
?

.
.
.
. RM130.20 RM450.70.
.
.

344

i.


.
ii.

: 3


.
.
,,

: :

iii.

RM250 .
RM 168
.
?
RM15
. 6
?

RM100
.
?

4.

. .

. .

, ,
.

, , .

i.

345

: 3

133

: ______________________________

: _____________

.
c

RM390.20 + RM113.40 = RM503.60

RM450.35 RM160.20 = RM290.15

3 RM325 = RM975

346

: 3

134

: ______________________________

: _____________

.
RM180.30 .
RM127.50 .
.
?


RM48 .
8 .
?

RM120 .
6
?

5 RM375
.
?

RM81.40 .

RM3.55 .
?

347