Anda di halaman 1dari 116
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah MODUL PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PEMBELAJARAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TAHUN 3

Terbitan

Sekolah Rendah MODUL PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 3 Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2011

Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

MS Word

KANDUNGAN

HALAMAN

 

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh

1

Bullets and Numbering

13

MS PowerPoint

 

Membuat Animasi Pada Teks dan Imej

27

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

39

Menyisip Video

55

MS Excel

 

Membentuk Jadual 2 Lajur X 3 Baris dan Mempersembahkan Data Dalam Bentuk Carta Pai

65

Pengintegrasian MS PowerPoint dan MS Excel

87

E-mel

 

Meneroka Dunia E-Mel

95

DRAF18102011

MODUL PEMBELAJARAN PENJAJARAN TENGAH DAN PENJAJARAN PENUH

MS WORD

1

DRAF25032011

PENJAJARAN TENGAH DAN PENJAJARAN PENUH TAHUN 3

Objektif: Pada akhir modul anda dapat: menaip teks dalam satu perenggan. membuat penjajaran tengah dan
Objektif:
Pada akhir modul anda dapat:
menaip teks dalam satu perenggan.
membuat penjajaran tengah dan
penjajaran penuh pada teks.
menyimpan hasil kerja.
tengah dan penjajaran penuh pada teks. menyimpan hasil kerja. Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word
tengah dan penjajaran penuh pada teks. menyimpan hasil kerja. Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

2

DRAF25032011

Tahukan anda apa itu Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh? Sila jawab soalan di bawah untuk
Tahukan anda apa itu Penjajaran
Tengah dan Penjajaran Penuh? Sila
jawab soalan di bawah untuk menguji
pengetahuan sedia ada anda.
soalan di bawah untuk menguji pengetahuan sedia ada anda. Antara berikut, yang manakah menunjukkan Penjajaran Penuh?

Antara berikut, yang manakah menunjukkan Penjajaran Penuh?

A.

B.

C.

Antara berikut, yang manakah menunjukkan Penjajaran Penuh? A. B. C. Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS
Antara berikut, yang manakah menunjukkan Penjajaran Penuh? A. B. C. Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS
Antara berikut, yang manakah menunjukkan Penjajaran Penuh? A. B. C. Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS
Antara berikut, yang manakah menunjukkan Penjajaran Penuh? A. B. C. Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

3

DRAF25032011

AKTIVITI 1: MENAIP TEKS DALAM MS WORD

Langkah 1: Lancar MS Word

Langkah 2:Taipkan teks karangan pendek seperti berikut.

Langkah 2: Taipkan teks karangan pendek seperti berikut. Gambar rajah 1 AKTIVITI 2: PENJAJARAN TENGAH Langkah

Gambar rajah 1

AKTIVITI 2: PENJAJARAN TENGAH

Langkah 1: Klik dan serlah tajuk karangan seperti

gambar rajah 2.

1: Klik dan serlah tajuk karangan seperti gambar rajah 2. Gambar rajah 2 Penjajaran Tengah dan

Gambar rajah 2

1: Klik dan serlah tajuk karangan seperti gambar rajah 2. Gambar rajah 2 Penjajaran Tengah dan

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

4

Langkah 2: Klik Format .

DRAF25032011

Langkah 3: Klik Paragraph. Lihat gambar rajah 3.

2 3
2
3

Gambar rajah 3

Langkah 4: Pilih Centered pada ruangan Allignment.

Langkah 5: Klik OK. Lihat gambar rajah 4.

4 5
4
5

Gambar rajah 4

Langkah 5: Klik OK . Lihat gambar rajah 4. 4 5 Gambar rajah 4 Penjajaran Tengah

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

5

DRAF25032011

Paparan seperti gambar rajah 5 akan kelihatan.

DRAF25032011 Paparan seperti gambar rajah 5 akan kelihatan. Gambar rajah 5 AKTIVITI 3: PENJAJARAN PENUH Penjajaran

Gambar rajah 5

AKTIVITI 3: PENJAJARAN PENUH Penjajaran penuh ialah teks berada di kiri dan kanan dalam keadaan seragam. Langkah 1: Klik dan serlah teks yang dikehendaki seperti gambar rajah 6.

dan serlah teks yang dikehendaki seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 Penjajaran Tengah dan Penjajaran

Gambar rajah 6

dan serlah teks yang dikehendaki seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 Penjajaran Tengah dan Penjajaran

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

6

DRAF25032011

Langkah

2:

Klik Format.

Langkah

3:

Klik Paragraph. Lihat gambar rajah 7.

2 3
2
3

Gambar rajah 7

Langkah

4: Pilih Justified pada ruangan Allignment.

Langkah

5: Klik OK . Lihat gambar rajah 8.

4 5
4
5

Gambar rajah 8

Langkah 5: Klik OK . Lihat gambar rajah 8. 4 5 Gambar rajah 8 Penjajaran Tengah

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

7

DRAF25032011

Paparan akan kelihatan seperti dalam gambar rajah 9.

Paparan akan kelihatan seperti dalam gambar rajah 9. Gambar rajah 9 Hasil kerja yang akan anda

Gambar rajah 9

Hasil kerja yang akan anda perolehi seperti gambar rajah 10.

kerja yang akan anda perolehi seperti gambar rajah 10. Gambar rajah 10 Penjajaran Tengah dan Penjajaran

Gambar rajah 10

kerja yang akan anda perolehi seperti gambar rajah 10. Gambar rajah 10 Penjajaran Tengah dan Penjajaran

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

8

DRAF25032011

Aktiviti 4: Nyatakan perbezaan gambar rajah A dan

gambar rajah B.

4: Nyatakan perbezaan gambar rajah A dan gambar rajah B. Gambar rajah A Gambar rajah B

Gambar rajah A

perbezaan gambar rajah A dan gambar rajah B. Gambar rajah A Gambar rajah B Penjajaran Tengah

Gambar rajah B

gambar rajah A dan gambar rajah B. Gambar rajah A Gambar rajah B Penjajaran Tengah dan

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

9

DRAF25032011

Sila simpan dokumen anda, dan keluar dari MS Word. Tak tahu? Tanya guru atau rakan
Sila simpan dokumen anda, dan
keluar dari MS Word. Tak
tahu? Tanya guru atau rakan
anda.
Lihat soalan halaman 3, adakah jawapan anda betul?
Lihat soalan halaman
3, adakah jawapan
anda betul?
atau rakan anda. Lihat soalan halaman 3, adakah jawapan anda betul? Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

10

AKTIVITI 5

AKTIVITI 5 DRAF25032011 1. Tulis nombor mengikut susunan langkah-langkah bagi penjajaran tengah. Klik Format Klik

DRAF25032011

1. Tulis nombor mengikut susunan langkah-langkah bagi penjajaran tengah.

Klik Format

Klik Centered dan OK

Klik dan serlah teks

Pilih Paragraph

2. Tulis nombor mengikut susunan langkah-langkah bagi penjajaran penuh.

Pilih Paragraph

Klik Justified dan OK

Klik Format

Klik dan serlah teks

Klik Justified dan OK Klik Format Klik dan serlah teks Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

11

DRAF25032011

3. Namakan jenis penjajaran di bawah.

A.

B.

DRAF25032011 3. Namakan jenis penjajaran di bawah. A. B. Penjajaran Penjajaran Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh

Penjajaran

3. Namakan jenis penjajaran di bawah. A. B. Penjajaran Penjajaran Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS

Penjajaran

3. Namakan jenis penjajaran di bawah. A. B. Penjajaran Penjajaran Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS

Penjajaran Tengah dan Penjajaran Penuh MS Word

12

DRAF 10102011

MODUL PEMBELAJARAN

MS WORD

BULLETS AND NUMBERING

DRAF 10102011 MODUL PEMBELAJARAN MS WORD BULLETS AND NUMBERING 13 Bullets and Numbering MS Word
DRAF 10102011 MODUL PEMBELAJARAN MS WORD BULLETS AND NUMBERING 13 Bullets and Numbering MS Word

13

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

BULLETS AND NUMBERING

TAHUN 3

Objektif: Pada akhir modul anda dapat: menggunakan format Bullets and Numbering dalam teks. menghasilkan teks
Objektif:
Pada akhir modul anda dapat:
menggunakan format Bullets and
Numbering dalam teks.
menghasilkan teks yang mengandungi
Bullets and Numbering.
membuat poster menu yang
mengandungi Bullets and Numbering
dan imej.
and Numbering. membuat poster menu yang mengandungi Bullets and Numbering dan imej. 14 Bullets and Numbering
and Numbering. membuat poster menu yang mengandungi Bullets and Numbering dan imej. 14 Bullets and Numbering

14

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

AKTIVITI 1: MENAIP TEKS MENGGUNAKAN MS

WORD

Langkah 1: Lancar MS Word. Langkah 2: Taipkan teks berikut:

PERATURAN MAKMAL KOMPUTER

Anda perlu:

Jaga kebersihan makmal Jangan makan dalam makmal. Tutup elektrik apabila keluar dari makmal.

Bullets and Numbering digunakan untuk membuat penyenaraian. Mari kita belajar bagaimana membuatnya
Bullets and Numbering
digunakan untuk membuat
penyenaraian. Mari kita
belajar bagaimana
membuatnya

AKTIVITI 2: MENGGUNAKAN FORMAT BULLETS

Langkah 1: Klik dan serlah teks yang dikehendaki

seperti gambar rajah 1.

FORMAT BULLETS Langkah 1: Klik dan serlah teks yang dikehendaki seperti gambar rajah 1. 15 Bullets
FORMAT BULLETS Langkah 1: Klik dan serlah teks yang dikehendaki seperti gambar rajah 1. 15 Bullets

15

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

DRAF 10102011 Gambar rajah 1 Langkah 2: Klik Format Langkah 3: Klik Bullets and Numbering. Lihat

Gambar rajah 1

Langkah 2: Klik Format

Langkah 3: Klik Bullets and Numbering. Lihat gambar rajah 2.

2 3
2
3

Gambar rajah 2

Langkah 3: Klik Bullets and Numbering. Lihat gambar rajah 2. 2 3 Gambar rajah 2 16
Langkah 3: Klik Bullets and Numbering. Lihat gambar rajah 2. 2 3 Gambar rajah 2 16

16

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

Langkah 4: Klik pada butang Bulleted. Langkah 5: Pilih pada ruangan Bullets yang dikehendaki. Langkah 6: Klik OK (seperti gambar rajah 3).

4 5 6
4
5
6

Gambar rajah 3

Paparan seperti gambar rajah 4 akan kelihatan.

3). 4 5 6 Gambar rajah 3 Paparan seperti gambar rajah 4 akan kelihatan. Gambar rajah

Gambar rajah 4

3). 4 5 6 Gambar rajah 3 Paparan seperti gambar rajah 4 akan kelihatan. Gambar rajah
3). 4 5 6 Gambar rajah 3 Paparan seperti gambar rajah 4 akan kelihatan. Gambar rajah

17

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

Hasil kerja yang akan anda perolehi seperti gambar rajah 5.

Hasil kerja yang akan anda perolehi seperti gambar rajah 5. Gambar rajah 5 AKTIVITI 3: MEMADAMKAN

Gambar rajah 5

AKTIVITI 3: MEMADAMKAN FORMAT BULLETS

Langkah 1: Klik Cursor di hadapan perkataan Jaga seperti di bawah:

Jaga kebersihan makmal.

Langkah 2: Tekan Backspace. Lihat apa terjadi.

di bawah: Jaga kebersihan makmal. Langkah 2: Tekan Backspace . Lihat apa terjadi. 18 Bullets and
di bawah: Jaga kebersihan makmal. Langkah 2: Tekan Backspace . Lihat apa terjadi. 18 Bullets and

18

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

AKTIVITI 4: MENGGUNAKAN FORMAT NUMBERING

Langkah 1: Lancar MS Word. Langkah 2: Taipkan teks berikut:

PERATURAN MAKMAL KOMPUTER

Anda perlu:

Jaga kebersihan makmal Jangan makan dalam makmal. Tutup elektrik apabila keluar dari makmal.

Langkah 3: Klik dan serlah teks yang dikehendaki

seperti gambar rajah 6.

Langkah 3: Klik dan serlah teks yang dikehendaki seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 19

Gambar rajah 6

Langkah 3: Klik dan serlah teks yang dikehendaki seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 19
Langkah 3: Klik dan serlah teks yang dikehendaki seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 19

19

Bullets and Numbering MS Word

Langkah 4: Klik Format.

DRAF 10102011

Langkah 5: Klik Bullets and Numbering. Lihat gambar rajah 7.

4 5
4
5

Gambar rajah 7

Langkah 6: Klik pada butang Numbered. Langkah 7: Pilih pada ruangan Numbering yang dikehendaki. Langkah 8: Klik OK (seperti gambar rajah 8).

ruangan Numbering yang dikehendaki. Langkah 8: Klik OK (seperti gambar rajah 8). 20 Bullets and Numbering
ruangan Numbering yang dikehendaki. Langkah 8: Klik OK (seperti gambar rajah 8). 20 Bullets and Numbering

20

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

6 7 8
6
7
8

Gambar rajah 8

Paparan seperti gambar rajah 9 akan kelihatan.

1 2 3
1
2
3

Gambar rajah 9

7 8 Gambar rajah 8 Paparan seperti gambar rajah 9 akan kelihatan. 1 2 3 Gambar
7 8 Gambar rajah 8 Paparan seperti gambar rajah 9 akan kelihatan. 1 2 3 Gambar

21

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

Hasil kerja yang akan anda perolehi seperti gambar rajah 10.

1 2 3
1
2
3

Gambar rajah 10

AKTIVITI 5: MEMADAMKAN FORMAT NUMBERING

Langkah 1: Klik Cursor di hadapan perkataan Jaga seperti di bawah:

1.

Jaga kebersihan makmal.

Langkah 2: Tekan Backspace. Lihat apa terjadi.

di bawah: 1. Jaga kebersihan makmal. Langkah 2: Tekan Backspace. Lihat apa terjadi. 22 Bullets and
di bawah: 1. Jaga kebersihan makmal. Langkah 2: Tekan Backspace. Lihat apa terjadi. 22 Bullets and

22

Bullets and Numbering MS Word

DRAF 10102011

AKTIVITI 6: NYATAKAN PERBEZAAN FORMAT

ANTARA RAJAH A, B, C DAN D.

a. Papan kekunci

b. Tetikus

c. Monitor

d. Pencetak

A.

Papan kekunci Tetikus Monitor Pencetak

C.

Papan kekunci Tetikus Monitor Pencetak

B.

i. Papan kekunci

ii. Tetikus

iii. Monitor

iv. Pencetak

D.

Monitor Pencetak B. i. Papan kekunci ii. Tetikus iii. Monitor iv. Pencetak D. 23 Bullets and
Monitor Pencetak B. i. Papan kekunci ii. Tetikus iii. Monitor iv. Pencetak D. 23 Bullets and

23

Bullets and Numbering MS Word

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Taipkan lima jenis haiwan berbulu dan gunakan format Bullets atau

Numbering.

DRAF 10102011

dan gunakan format Bullets atau Numbering . DRAF 10102011 2. Susun semula langkah-langkah bagi menggunakan Bulleted

2. Susun semula langkah-langkah bagi menggunakan

Bulleted

Klik Bullets and Numbering

Klik butang Bulleted

Klik Format

Klik dan serlah teks

Pilih dan klik ruangan Bullets yang disukai dan klik OK

Format Klik dan serlah teks Pilih dan klik ruangan Bullets yang disukai dan klik OK 24
Format Klik dan serlah teks Pilih dan klik ruangan Bullets yang disukai dan klik OK 24

24

Bullets and Numbering MS Word

TUGASAN

DRAF 10102011

Makcik Halimah hendak membuka sebuah restoran, anda

dikehendaki membantu Makcik Halimah untuk membuat

poster yang mengandungi menu yang ada di restoran Makcik

Halimah. Bullet and Numbering hendaklah disisipkan dalam

menu poster yang dibuat. Sisipkan juga imej supaya poster

menjadi lebih menarik.

Sila simpan dokumen anda dan keluar dari MS Word.
Sila simpan dokumen anda dan
keluar dari MS Word.
supaya poster menjadi lebih menarik. Sila simpan dokumen anda dan keluar dari MS Word. 25 Bullets
supaya poster menjadi lebih menarik. Sila simpan dokumen anda dan keluar dari MS Word. 25 Bullets

25

Bullets and Numbering MS Word

DRAF02/03/2012

MODUL PEMBELAJARAN TMK (MS POWERPOINT)

MEMBUAT ANIMASI

PADA TEKS DAN IMEJ

PEMBELAJARAN TMK (MS POWERPOINT) MEMBUAT ANIMASI PADA TEKS DAN IMEJ Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej
PEMBELAJARAN TMK (MS POWERPOINT) MEMBUAT ANIMASI PADA TEKS DAN IMEJ Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

27

DRAF02/03/2012

MEMBUAT ANIMASI MS POWERPOINT

TAHUN 3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran, anda dapat:

melancar aplikasi MS PowerPoint. menyisipkan teks dan imej dalam slaid persembahan. membuat animasi paada teks dan imej dalam perisian persembahan MS PowerPoint. menghasilkan satu persembahan animasi teks dan imej menggunakan MS PowerPoint. menyimpan hasil kerja. keluar daripada aplikasi MS PowerPoint.

menyimpan hasil kerja. keluar daripada aplikasi MS PowerPoint . Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS
menyimpan hasil kerja. keluar daripada aplikasi MS PowerPoint . Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

28

DRAF02/03/2012

Anda akan belajar membuat persembahan teks dan imej yang bergerak. Ini dinamakan kesan animasi.
Anda akan belajar membuat
persembahan teks dan imej yang
bergerak. Ini dinamakan kesan
animasi.

AKTIVITI 1: MENAIP TEKS DALAM SLAID PERSEMBAHAN

Langkah 1: Klik Start

MENAIP TEKS DALAM SLAID PERSEMBAHAN Langkah 1 : Klik Start All Programs MS PowerPoint Langkah 2

All Programs

DALAM SLAID PERSEMBAHAN Langkah 1 : Klik Start All Programs MS PowerPoint Langkah 2 : Taip

MS PowerPoint

Langkah 2: Taip tajuk utama, Klik pada Click to add title seperti

gambar rajah 1.

2
2

Gambar rajah 1

pada Click to add title seperti gambar rajah 1. 2 Gambar rajah 1 Membuat Animasi Pada
pada Click to add title seperti gambar rajah 1. 2 Gambar rajah 1 Membuat Animasi Pada

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

29

DRAF02/03/2012

Langkah 3: Taip ayat Haiwan hidup di air seperti gambar

rajah 2.

Langkah 4: Taip tajuk kecil Klik Clik to add subtitle. Jika tidak ada

tajuk kecil, padam dengan tekan kekunci Del pada

papan kekunci.

3 4
3
4

Gambar rajah 2

Paparan akan kelihatan seperti gambar rajah 3.

rajah 2 Paparan akan kelihatan seperti gambar rajah 3. Gambar rajah 3 Membuat Animasi Pada Teks

Gambar rajah 3

rajah 2 Paparan akan kelihatan seperti gambar rajah 3. Gambar rajah 3 Membuat Animasi Pada Teks
rajah 2 Paparan akan kelihatan seperti gambar rajah 3. Gambar rajah 3 Membuat Animasi Pada Teks

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

30

DRAF02/03/2012

AKTIVITI 2: MENYISIP IMEJ KE DALAM SLAID PERSEMBAHAN

Langkah 1: Klik Insert

IMEJ KE DALAM SLAID PERSEMBAHAN Langkah 1 : Klik Insert Picture Langkah 2 : Klik folder

Picture

KE DALAM SLAID PERSEMBAHAN Langkah 1 : Klik Insert Picture Langkah 2 : Klik folder haiwan

Langkah 2: Klik folder haiwan.

From File pada bar menu.

Langkah 3: Klik Open seperti gambar rajah 4.

2 3
2
3

Gambar rajah 4

Langkah 4: Pilih gambar ikan.

Langkah 5: Klik Insert seperti gambar rajah 5.

4 5
4
5

Gambar rajah 5

Langkah 5 : Klik Insert seperti gambar rajah 5. 4 5 Gambar rajah 5 Membuat Animasi
Langkah 5 : Klik Insert seperti gambar rajah 5. 4 5 Gambar rajah 5 Membuat Animasi

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

31

DRAF02/03/2012

Susun imej mengikut kreativiti anda. Imej akan kelihatan seperti

gambar rajah 6.

kreativiti anda. Imej akan kelihatan seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 AKTIVITI 4: MEMBUAT ANIMASI

Gambar rajah 6

AKTIVITI 4: MEMBUAT ANIMASI PADA TEKS

Langkah 1: Klik dalam kotak perkataan Haiwan hidup di air seperti gambar rajah 7.

kotak perkataan Haiwan hidup di air seperti gambar rajah 7. Gambar rajah 7 Membuat Animasi Pada

Gambar rajah 7

perkataan Haiwan hidup di air seperti gambar rajah 7. Gambar rajah 7 Membuat Animasi Pada Teks
perkataan Haiwan hidup di air seperti gambar rajah 7. Gambar rajah 7 Membuat Animasi Pada Teks

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

32

DRAF02/03/2012

Langkah 2: Klik Slide Show pada menu bar seperti gambar rajah 8.

Langkah 3: Klik Custom Animation.

2 3
2
3

Lihat gambar rajah 9.

Gambar rajah 8

Langkah 4: Klik Add Effect untuk memilih jenis animasi.

Langkah 5: Klik Entrance.

Langkah 6: Klik More effect.

4 5 6
4
5
6

Gambar rajah 9

a n c e . Langkah 6 : Klik More effect . 4 5 6 Gambar
a n c e . Langkah 6 : Klik More effect . 4 5 6 Gambar

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

33

Lihat gambar rajah 10.

DRAF02/03/2012

Langkah 7: Klik Diamond untuk membuat kesan animasi.

Langkah 8: Klik Ok.

7 8
7
8

Gambar rajah 10

Langkah 9: Klik play untuk melihat animasi Add Effect yang

dipilih.

Langkah 10: Cuba pilih Add Effect yang lain dan lihat kesannya.

Langkah 10: Cuba pilih Add Effect yang lain dan lihat kesannya. Membuat Animasi Pada Teks Dan
Langkah 10: Cuba pilih Add Effect yang lain dan lihat kesannya. Membuat Animasi Pada Teks Dan

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

34

DRAF02/03/2012

AKTIVITI 5 : MEMBUAT ANIMASI PADA IMEJ.

Langkah 1: Klik pada imej ikan seperti gambar rajah 11.

Langkah 1 : Klik pada imej ikan seperti gambar rajah 11. Gambar rajah 11 Langkah 2

Gambar rajah 11

Langkah 2: Klik Slide Show pada menu bar.

Langkah 3: Klik Custom Animation seperti gambar rajah 12.

2 3
2
3

Gambar rajah 12

Klik Custom Animation seperti gambar rajah 12 . 2 3 Gambar rajah 12 Membuat Animasi Pada
Klik Custom Animation seperti gambar rajah 12 . 2 3 Gambar rajah 12 Membuat Animasi Pada

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

35

DRAF02/03/2012

Langkah 4: Klik Add Effect untuk memilih jenis animasi.

Langkah 5: Klik Entrance.

Langkah 6: Klik More Effects seperti gambar rajah 13.

4 5 6
4
5
6

Gambar rajah 13

Lihat gambar rajah 14.

Langkah 7: Klik Crawl In untuk membuat kesan animasi.

Langkah 8: Klik Ok.

In untuk membuat kesan animasi. Langkah 8 : Klik O k . 7 8 Gambar Rajah
7
7
8
8

Gambar Rajah 14

Langkah 9: Klik play untuk melihat animasi Add Effect yang

dipilih.

Langkah 10: Cuba pilih Add Effect yang lain dan lihat kesannya.

Langkah 10: Cuba pilih Add Effect yang lain dan lihat kesannya. Membuat Animasi Pada Teks Dan
Langkah 10: Cuba pilih Add Effect yang lain dan lihat kesannya. Membuat Animasi Pada Teks Dan

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

36

DRAF02/03/2012

AKTIVITI 7: MELIHAT PERSEMBAHAN SLAID

Langkah 1: Klik Slide Show di Bar Menu.

Langkah 2: Klik View Show.

1 2
1
2

Gambar rajah 15

Simpan hasil kerja anda. Cuba tukar kesan animasi pada teks dan imej anda dan keluar dari aplikasi MS PowerPoint.

pada teks dan imej anda dan keluar dari aplikasi MS PowerPoint . Membuat Animasi Pada Teks
pada teks dan imej anda dan keluar dari aplikasi MS PowerPoint . Membuat Animasi Pada Teks

Membuat Animasi Pada Teks Dan Imej MS PowerPoint

37

DRAFT02/03/2012

MODUL PEMBELAJARAN TMK (MS POWERPOINT)

MEMBUAT ANIMASI

MENGGUNAKAN

TEKNIK ANIMASI SLAID

POWERPOINT) MEMBUAT ANIMASI MENGGUNAKAN TEKNIK ANIMASI SLAID Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS
POWERPOINT) MEMBUAT ANIMASI MENGGUNAKAN TEKNIK ANIMASI SLAID Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

39

DRAFT02/03/2012

MEMBUAT ANIMASI MENGGUNAKAN TEKNIK ANIMASI SLAID POWERPOINT

TAHUN 3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran, anda dapat:

memulakan aplikasi MS PowerPoint. Menyisip objek (basic shape) dalam MS PowerPoint. menggunakan Teknik Animasi Slaid dalam persembahan MS PowerPoint. menghasilkan satu persembahan animasi menggunakan MS PowerPoint.

satu persembahan animasi menggunakan MS PowerPoint. Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS
satu persembahan animasi menggunakan MS PowerPoint. Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

40

DRAFT02/03/2012 Satu lagi teknik animasi adalah menggunakan TEKNIK ANIMASI SLAID . Anda akan membuat animasi

DRAFT02/03/2012

Satu lagi teknik animasi adalah menggunakan TEKNIK ANIMASI SLAID . Anda akan membuat animasi pergerakan
Satu lagi teknik animasi adalah
menggunakan TEKNIK ANIMASI
SLAID . Anda akan membuat
animasi pergerakan besi ke arah
magnet.

AKTIVITI 1: MELUKIS OBJEK ASAS

Teknik animasi slaid adalah menggerakan objek untuk sampai ke

tempat yan dituju. Dalam aktiviti ini anda akan menyediakan

animasi pergerakan besi kepada magnet.

Langkah 1: Padam Click to add title dan Click to add subtitle

seperti gambar rajah 1.

1
1

Gambar rajah 1

to add subtitle seperti gambar rajah 1. 1 Gambar rajah 1 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi
to add subtitle seperti gambar rajah 1. 1 Gambar rajah 1 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

41

DRAFT02/03/2012

Langkah 2: Gunakan Autoshapes dan pilih Basic Shape yang

bersesuaian untuk objek magnet dan besi seperti

gambar rajah 2.

2
2

Gambar rajah 2

Langkah 3: Susun magnet dan besi seperti gambar rajah 3.

3
3

Gambar rajah 3

magnet dan besi seperti gambar rajah 3. 3 Gambar rajah 3 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi
magnet dan besi seperti gambar rajah 3. 3 Gambar rajah 3 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

42

Aktiviti 2: Menyalin Objek

Langkah 1: Klik objek besi

DRAFT02/03/2012

Langkah 2: Salin dan tampal objek besi yang telah dilukis seperti

gambar rajah 4.

2a 2b 1
2a
2b
1

Gambar rajah 4

dilukis seperti gambar rajah 4. 2a 2b 1 Gambar rajah 4 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi
dilukis seperti gambar rajah 4. 2a 2b 1 Gambar rajah 4 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

43

DRAFT02/03/2012

Langkah 3: Ulang langkah 1 dan 2 sehingga menghasilkan enam

objek besi dan susun seperti gambar rajah 5.

5
5

Gambar rajah 5

besi dan susun seperti gambar rajah 5. 5 Gambar rajah 5 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi
besi dan susun seperti gambar rajah 5. 5 Gambar rajah 5 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

44

DRAFT02/03/2012

AKTIVITI 3: MENGGUNAKAN TEKNIK ANIMASI SLAID

Langkah 1: Pilih pada slide seperti gambar rajah 6

Langkah 2: Salin dan tampal slaid seperti gambar rajah 6.

2 1
2
1

Gambar rajah 6

dan tampal slaid seperti gambar rajah 6. 2 1 Gambar rajah 6 Membuat Animasi Menggunakan Teknik
dan tampal slaid seperti gambar rajah 6. 2 1 Gambar rajah 6 Membuat Animasi Menggunakan Teknik

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

45

DRAFT02/03/2012

Langkah 3: Ulang langkah 1 dan 2 untuk menghasilkan enam slaid

seperti gambar rajah 7.

3
3

Gambar rajah 7

enam slaid seperti gambar rajah 7. 3 Gambar rajah 7 Kenapa bilangan slaid dan besi adalah
Kenapa bilangan slaid dan besi adalah sama?
Kenapa bilangan slaid dan besi
adalah sama?
Gambar rajah 7 Kenapa bilangan slaid dan besi adalah sama? Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid
Gambar rajah 7 Kenapa bilangan slaid dan besi adalah sama? Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

46

DRAFT02/03/2012

Langkah 4: Pilih slaid 1, padamkan 5 objek besi dan tinggalkan satu sahaja seperti gambar rajah 8.

4
4

Gambar rajah 8

Langkah 5: Pilih slaid 2, padamkan 5 objek besi dan tinggalkan satu

sahaja seperti gambar rajah 9.

5
5

Gambar rajah 9

satu sahaja seperti gambar rajah 9. 5 Gambar rajah 9 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid
satu sahaja seperti gambar rajah 9. 5 Gambar rajah 9 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

47

DRAFT02/03/2012

Langkah 6: Pilih slaid 3, padamkan 5 objek besi dan tinggalkan

satu sahaja seperti gambar rajah 10.

6
6

Gambar rajah 10

Langkah 7: Pilih slaid 4, padamkan 5 objek besi dan tinggalkan satu

sahaja seperti gambar rajah 11.

7
7

Gambar rajah 11

satu sahaja seperti gambar rajah 11. 7 Gambar rajah 11 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid
satu sahaja seperti gambar rajah 11. 7 Gambar rajah 11 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

48

DRAFT02/03/2012

Langkah 8: Pilih slaid 5, padamkan 5 objek mudah besi dan

tinggalkan satu sahaja seperti gambar rajah 12.

8
8

Gambar rajah 12

Langkah 9: Pilih slaid 6, padamkan 5 objek mudah besi dan

tinggalkan satu sahaja seperti gambar rajah 13.

9
9

Gambar rajah 13

satu sahaja seperti gambar rajah 13. 9 Gambar rajah 13 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid
satu sahaja seperti gambar rajah 13. 9 Gambar rajah 13 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

49

DRAFT02/03/2012

AKTIVITI 4: MENGAWAL MASA SLAID PERSEMBAHAN

Mari kita belajar bagaimana untuk membuat pergerakan magnet dengan mengawal masa. Persembahan slaid adalah secara
Mari kita belajar bagaimana untuk
membuat pergerakan magnet
dengan mengawal masa.
Persembahan slaid adalah secara
automatik
Langkah 1: Klik Slaid 1
klik Slide Show
Slide

Transition seperti gambar rajah 14.

1a 1b
1a
1b

Gambar rajah 14

Transition seperti gambar rajah 14. 1a 1b Gambar rajah 14 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid
Transition seperti gambar rajah 14. 1a 1b Gambar rajah 14 Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

50

DRAFT02/03/2012

Langkah 2: Untuk membuat persembahan slaid secara automatik.

Pada bahagian Advance slide, padam tanda pada On

mouse click dan tanda kotak Automatically after

seperti gambar rajah 15.

2 3 4
2
3
4

Gambar rajah 15

Langkah 3: Isikan masa 00:00.2 saat ke dalam kotak masa seperti

gambar rajah 15.

Langkah 4: Klik Apply to All Slides.

n g k a h 4 : K l i k Apply to All Slides. Membuat
n g k a h 4 : K l i k Apply to All Slides. Membuat

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

51

DRAFT02/03/2012

Langkah 5: Pilih slaid yang terakhir iaitu slaid 6 dan padam tanda

kotak Automatically After seperti gambar rajah 16.

5
5

Gambar rajah 16

Langkah 6: Klik pada ikon Slide Show untuk melihat persembahan.

Langkah 7: Simpan fail dan keluar daripada MS PowerPoint.

Syabas kawan-kawan. Cuba buat persembahan pergerakan objek yang lain.

Cuba buat persembahan pergerakan objek yang lain. Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS
Cuba buat persembahan pergerakan objek yang lain. Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS
Cuba buat persembahan pergerakan objek yang lain. Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

52

Kerja Kumpulan/Berdua

DRAFT02/03/2012

Projek murid.

Nama: …………………………………………………

Kelas: …………………

Tajuk: ………………………………………………………………….

Cadangan: - Pergerakan bola dari atas kebawah

- Pergerakan bola dari kiri ke kanan.

Arahan:

1. Kamu dikehendaki menyediakan satu slaid persembahan yang menggunakan teknik animasi slaid.

2. Persembahan hendaklah mengandungi perkara berikut:

Menggunakan sekurang-kurangnya 8 slaid. Susunan grafik yang baik. Penggunaan warna yang menarik.

3. Persembahan mengikut kreativiti masing-masing.

menarik. 3. Persembahan mengikut kreativiti masing-masing. Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS
menarik. 3. Persembahan mengikut kreativiti masing-masing. Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS

Membuat Animasi Menggunakan Teknik Animasi Slaid MS PowerPoint

53

DRAF251011

MODUL

PEMBELAJARAN TMK

(MS POWERPOINT)

MENYISIP VIDEO

DRAF251011 MODUL PEMBELAJARAN TMK (MS POWERPOINT) MENYISIP VIDEO 55 Menyisip Video MS PowerPoint
DRAF251011 MODUL PEMBELAJARAN TMK (MS POWERPOINT) MENYISIP VIDEO 55 Menyisip Video MS PowerPoint

DRAF251011

Objektif:

Pada akhir modul, anda dapat:

Menyisip video dari folder.

Menyimpan hasil persembahan.

Keluar dari MS PowerPoint.

video dari folder. Menyimpan hasil persembahan. Keluar dari MS PowerPoint. 56 Menyisip Video MS PowerPoint
video dari folder. Menyimpan hasil persembahan. Keluar dari MS PowerPoint. 56 Menyisip Video MS PowerPoint

DRAF251011

Mari belajar menyediakan persembahan mengenai haiwan
Mari belajar menyediakan
persembahan mengenai
haiwan

Anda akan belajar membuat persembahan

dengan menyisip

video dari folder. Video boleh diperolehi dari Clip Art atau

merakam sendiri dengan peralatan video, kamera atau telefon

bimbit.

AKTIVITI 1: MELANCAR APLIKASI MS POWERPOINT

Langkah 1: Klik Start

L a n g k a h 1 : K l i k Start PowerPoint All

PowerPoint

All Programs

L a n g k a h 1 : K l i k Start PowerPoint All

Microsoft

L a n g k a h 1 : K l i k Start PowerPoint All
L a n g k a h 1 : K l i k Start PowerPoint All

DRAF251011

AKTIVITI 2: MENYISIP VIDEO DALAM SLAID

PERSEMBAHAN

Lihat gambar rajah 1.

Langkah 1: Klik Insert.

Langkah 2: Klik Movie and Sound. Langkah 3: Klik Movie from File.

1 2 3
1
2
3

Gambar rajah 1

2: Klik Movie and Sound. Langkah 3: Klik Movie from File. 1 2 3 Gambar rajah
2: Klik Movie and Sound. Langkah 3: Klik Movie from File. 1 2 3 Gambar rajah

DRAF251011

Jumpa tak file video anda? Jika tidak Tanya guru anda
Jumpa tak file video
anda? Jika tidak Tanya
guru anda

Lihat gambar rajah 2.

Langkah 4: Klik My Document.

Langkah 5: Klik folder video.

Langkah 6: Klik Open.

4 5 6
4
5
6

Gambar rajah 2

e n t . Langkah 5 : Klik folder video. Langkah 6 : Klik Open. 4
e n t . Langkah 5 : Klik folder video. Langkah 6 : Klik Open. 4

Lihat gambar rajah 3.

Langkah 7: Klik video dolphin.avi

Langkah 8: Klik OK.

DRAF251011

7 8
7
8

Gambar rajah 3

Paparan akan kelihatan seperti gambar rajah 4.

Langkah 9: Klik Automatically.

rajah 4. L a n g k a h 9 : K l i k Automatically.

Gambar rajah 4

rajah 4. L a n g k a h 9 : K l i k Automatically.
rajah 4. L a n g k a h 9 : K l i k Automatically.

DRAF251011

Langkah 10: Klik dan seret untuk membesarkan imej seperti

gambar rajah 5.

dan seret untuk membesarkan imej seperti gambar rajah 5. Gambar rajah 5 Jangan lupa simpan hasil

Gambar rajah 5

Jangan lupa simpan hasil kerja anda
Jangan lupa simpan
hasil kerja anda
imej seperti gambar rajah 5. Gambar rajah 5 Jangan lupa simpan hasil kerja anda 61 Menyisip
imej seperti gambar rajah 5. Gambar rajah 5 Jangan lupa simpan hasil kerja anda 61 Menyisip

DRAF251011

AKTIVITI 4: MELIHAT PERSEMBAHAN SLAID

Untuk melihat

persembahan

butang

MELIHAT PERSEMBAHAN SLAID Untuk melihat persembahan butang AKTIVITI 6: MENAMATKAN POWERPOINT slaid klik APLIKASI MS

AKTIVITI 6: MENAMATKAN

POWERPOINT

slaid

klik

APLIKASI

MS

Untuk

menamatkan

aplikasi

MS PowerPoint, tekan

butang

seperti gambar rajah 6.

seperti gambar rajah 6.

aplikasi MS PowerPoint, tekan butang seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 62 Menyisip Video MS

Gambar rajah 6

aplikasi MS PowerPoint, tekan butang seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 62 Menyisip Video MS
aplikasi MS PowerPoint, tekan butang seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 62 Menyisip Video MS

Tajuk: Menyisip Video

DRAF251011

Lembaran kerja murid

Nama:………………………………Kelas:…………………

Susun ikut urutan bagaimana menyisip video dari folder.

Klik Movie from File

Klik My Document

Melancar aplikasi MS PowerPoint.

Klik Slaid Show.

Klik Insert.

Klik Movie and Sound.

Klik folder video.

Klik Open.

Klik Automatically.

Klik Movie and Sound. Klik folder video. Klik Open. Klik Automatically. 63 Menyisip Video MS PowerPoint
Klik Movie and Sound. Klik folder video. Klik Open. Klik Automatically. 63 Menyisip Video MS PowerPoint

DRAFT250320111

MODUL PEMBELAJARAN TMK (MS EXCEL)

MEMBENTUK JADUAL 2 LAJUR X 3 BARIS DAN MEMPERSEMBAHKAN DATA DALAM BENTUK CARTA PAI

EXCEL) MEMBENTUK JADUAL 2 LAJUR X 3 BARIS DAN MEMPERSEMBAHKAN DATA DALAM BENTUK CARTA PAI Mengenal
EXCEL) MEMBENTUK JADUAL 2 LAJUR X 3 BARIS DAN MEMPERSEMBAHKAN DATA DALAM BENTUK CARTA PAI Mengenal

Mengenal Dunia MS Excel

65

DRAFT250320111

MENGENAL DUNIA MS EXCEL

TAHUN 3

Objektif:

Pada akhir modul, anda dapat:

melancar MS Excel mengenalpasti lajur mengenalpasti baris mengenalpasti sel aktif mengenalpasti kedudukan sel aktif memasukkan abjad dan nombor ke dalam sel menggunakan fungsi autosum mewarnakan lajur dan baris menyimpan fail

ke dalam sel menggunakan fungsi autosum mewarnakan lajur dan baris menyimpan fail Mengenal Dunia MS Excel
ke dalam sel menggunakan fungsi autosum mewarnakan lajur dan baris menyimpan fail Mengenal Dunia MS Excel
ke dalam sel menggunakan fungsi autosum mewarnakan lajur dan baris menyimpan fail Mengenal Dunia MS Excel

Mengenal Dunia MS Excel

66

DRAFT250320111

AKTIVITI 1: MELANCAR MS EXCEL

Ikuti langkah berikut. Rujuk gambar rajah 1 untuk membantu anda.

Langkah 1: Klik

.
.

Langkah 2: Klik pada All Programs.

Langkah 3: Pilih MS Office.

Langkah 4: Klik MS Excel.

4 2 1 3
4
2
1
3

Gambar Rajah 1

Programs . Langkah 3: Pilih MS Office . Langkah 4: Klik MS Excel . 4 2
Programs . Langkah 3: Pilih MS Office . Langkah 4: Klik MS Excel . 4 2

Mengenal Dunia MS Excel

67

DRAFT250320111

AKTIVITI 2: MENGENALI ANTARA MUKA MS EXCEL

Rujuk gambar rajah 2 dan kenal pasti antara muka berikut:

a. Bar menu.

b. Bar tatal.

c. Ruang kerja.

d. Butang AutoSum.

a b c
a
b
c

Gambar rajah 2

berikut: a. Bar menu. b. Bar tatal. c. Ruang kerja. d. Butang AutoSum. a b c
berikut: a. Bar menu. b. Bar tatal. c. Ruang kerja. d. Butang AutoSum. a b c

Mengenal Dunia MS Excel

68

DRAFT250320111

AKTIVITI 3: MENGENAL PASTI LAJUR DAN BARIS

Gambar rajah 3 menunjukkan lajur. Lajur yang diserlahkan ialah lajur B.

3 menunjukkan lajur. Lajur yang diserlahkan ialah lajur B. Gambar rajah 3 Gambar rajah 4 menunjukkan

Gambar rajah 3

Gambar rajah 4 menunjukkan baris. Baris yang diserlahkan ialah baris 10.

3 Gambar rajah 4 menunjukkan baris. Baris yang diserlahkan ialah baris 10. Gambar rajah 4 Mengenal

Gambar rajah 4

3 Gambar rajah 4 menunjukkan baris. Baris yang diserlahkan ialah baris 10. Gambar rajah 4 Mengenal
3 Gambar rajah 4 menunjukkan baris. Baris yang diserlahkan ialah baris 10. Gambar rajah 4 Mengenal

Mengenal Dunia MS Excel

69

DRAFT250320111

AKTIVITI 4: MENGENAL PASTI SEL AKTIF DAN KEDUDUKAN SEL

Sesuatu sel akan menjadi aktif apabila anda klik pada sel tersebut. Anda akan nampak kotak hitam di sekeliling sel aktif seperti dalam gambar rajah 5.

hitam di sekeliling sel aktif seperti dalam gambar rajah 5. Gambar rajah 5 Anda boleh mengetahui

Gambar rajah 5

Anda boleh mengetahui kedudukan sel aktif dengan merujuk pada Name Box seperti gambar rajah 6.

dengan merujuk pada Name Box seperti gambar rajah 6. Gambar rajah 6 N a m e

Gambar rajah 6

Name Box dalam gambar rajah menunjukkan D6. Ini bermakna sel aktif terletak pada lajur D dan baris keenam.

gambar rajah menunjukkan D6. Ini bermakna sel aktif terletak pada lajur D dan baris keenam. Mengenal
gambar rajah menunjukkan D6. Ini bermakna sel aktif terletak pada lajur D dan baris keenam. Mengenal

Mengenal Dunia MS Excel

70

DRAFT250320111

AKTIVITI 5: MEMASUKKAN ABJAD DAN NOMBOR KE DALAM SEL

Anda akan menghasilkan senarai bilangan perabot di kelas anda.

Langkah 1: Klik

pada

sel

B2

dan

taipkan

Perabot.

Seterusnya klik pada sel C2 dan taipkan Bilangan. Anda boleh rujuk gambar rajah 7.

C2 dan taipkan Bilangan. Anda boleh rujuk gambar rajah 7. Gambar rajah 7 Langkah 2: Taipkan

Gambar rajah 7

Langkah 2: Taipkan nama perabot yang ada di kelas anda dan bilangannya seperti dalam gambar rajah 8.

perabot yang ada di kelas anda dan bilangannya seperti dalam gambar rajah 8. Gambar rajah 8

Gambar rajah 8

perabot yang ada di kelas anda dan bilangannya seperti dalam gambar rajah 8. Gambar rajah 8
perabot yang ada di kelas anda dan bilangannya seperti dalam gambar rajah 8. Gambar rajah 8

Mengenal Dunia MS Excel

71

DRAFT250320111

AKTIVITI 6 : MEWAKILKAN DATA KE DALAM BENTUK CARTA PAI

Langkah 1 : Serlahkan kawasan data yang ingin diwakilkan ke bentuk carta pai dengan cara klik dan seret seperti gambar rajah.

carta pai dengan cara klik dan seret seperti gambar rajah. Gambar rajah 9 Langkah 2 :

Gambar rajah 9

Langkah 2 : Klik Insert. Langkah 3 : Klik Chart.

2 3
2
3

Gambar rajah 10

Gambar rajah 9 Langkah 2 : Klik Insert. Langkah 3 : Klik Chart. 2 3 Gambar
Gambar rajah 9 Langkah 2 : Klik Insert. Langkah 3 : Klik Chart. 2 3 Gambar

Mengenal Dunia MS Excel

72

DRAFT250320111

Langkah 4 : Menu muncul akan kelihatan. Pilih carta

jenis Pie pada ruang Chart Types.

Langkah 5 : Pilih jenis carta pai yang anda mahu pada

ruang Chart sub-type.

Langkah 6 : Klik Next.

5 4
5
4
6
6

Gambar rajah 11

Langkah 7 : Paparan seperti gambar rajah 12 akan kelihatan. Klik Next.

11 Langkah 7 : Paparan seperti gambar rajah 12 akan kelihatan. Klik Next. Gambar rajah 12

Gambar rajah 12

11 Langkah 7 : Paparan seperti gambar rajah 12 akan kelihatan. Klik Next. Gambar rajah 12
11 Langkah 7 : Paparan seperti gambar rajah 12 akan kelihatan. Klik Next. Gambar rajah 12

Mengenal Dunia MS Excel

73

DRAFT250320111

Langkah 8 : Paparan seperti gambar rajah 13 akan kelihatan. Taipkan Bilangan Perabot Kelas 3 Ceria di ruangan Chart Title.

Langkah 9 : Paparan Klik Next.

8 9
8
9

Gambar rajah 13

Langkah 10 : Paparan seperti gambar rajah 14 akan kelihatan. Klik Finish.

13 Langkah 10 : Paparan seperti gambar rajah 14 akan kelihatan. Klik Finish . Gambar rajah

Gambar rajah 14

13 Langkah 10 : Paparan seperti gambar rajah 14 akan kelihatan. Klik Finish . Gambar rajah
13 Langkah 10 : Paparan seperti gambar rajah 14 akan kelihatan. Klik Finish . Gambar rajah

Mengenal Dunia MS Excel

74

DRAFT250320111

Carta pai telah dihasilkan. Perhatikan terdapat kotak berwarna pada data yang digunakan seperti rajah di bawah.

terdapat kotak berwarna pada data yang digunakan seperti rajah di bawah. Gambar rajah 15 Mengenal Dunia

Gambar rajah 15

terdapat kotak berwarna pada data yang digunakan seperti rajah di bawah. Gambar rajah 15 Mengenal Dunia
terdapat kotak berwarna pada data yang digunakan seperti rajah di bawah. Gambar rajah 15 Mengenal Dunia

Mengenal Dunia MS Excel

75

DRAFT250320111

AKTIVITI 7 : MENAMBAH ITEM DALAM JADUAL DAN CARTA PAI

Ikuti langkah berikut menggunakan jadual yang sama.

Langkah 1 : Klik pada sel B5 dan taipkan Almari. Langkah 2 : Klik pada
Langkah 1
: Klik pada sel B5 dan taipkan Almari.
Langkah 2
: Klik pada sel C5 dan taipkan 2.
Gambar rajah 16
Gambar rajah 16
Langkah 3
: Klik pada kawasan carta pai. Kotak
berwarna akan muncul pada jadual asal.
3 : Klik pada kawasan carta pai. Kotak berwarna akan muncul pada jadual asal. Gambar rajah

Gambar rajah 17

3 : Klik pada kawasan carta pai. Kotak berwarna akan muncul pada jadual asal. Gambar rajah
3 : Klik pada kawasan carta pai. Kotak berwarna akan muncul pada jadual asal. Gambar rajah

Mengenal Dunia MS Excel

76

Langkah 4

DRAFT250320111

: Klik dan seret bucu berwarna dari sel C4 ke sel C5.

: Klik dan seret bucu berwarna dari sel C4 ke sel C5. Gambar rajah 18 Lihat

Gambar rajah 18

Lihat carta pai. Ia telah berubah seperti gambar rajah berikut.

Gambar rajah 19 Cuba anda ubah bilangan meja dalam sel C3. Apakah yang dapat anda
Gambar rajah 19
Cuba anda ubah bilangan meja dalam sel C3.
Apakah yang dapat anda perhatikan ?
rajah 19 Cuba anda ubah bilangan meja dalam sel C3. Apakah yang dapat anda perhatikan ?
rajah 19 Cuba anda ubah bilangan meja dalam sel C3. Apakah yang dapat anda perhatikan ?

Mengenal Dunia MS Excel

77

DRAFT250320111

AKTIVITI 8 : MENGGUNAKAN FUNGSI AUTOSUM

Langkah 1 : Klik pada sel B6 dan taipkan Jumlah.

AUTOSUM Langkah 1 : Klik pada sel B6 dan taipkan Jumlah. Gambar rajah 20 Langkah 2

Gambar rajah 20

Langkah 2 : Klik pada sel C5.

Langkah 3 : Klik butang AutoSum. Paparan seperti di bawah akan kelihatan.

Langkah 3 : Klik butang AutoSum. Paparan seperti di bawah akan kelihatan. Gambar rajah 21 Mengenal

Gambar rajah 21

Langkah 3 : Klik butang AutoSum. Paparan seperti di bawah akan kelihatan. Gambar rajah 21 Mengenal
Langkah 3 : Klik butang AutoSum. Paparan seperti di bawah akan kelihatan. Gambar rajah 21 Mengenal

Mengenal Dunia MS Excel

78

DRAFT250320111

Langkah 4 : Tekan kekunci enter. Bilangan perabot telah dijumlahkan secara automatik seperti rajah di bawah.

. Bilangan perabot telah dijumlahkan secara automatik seperti rajah di bawah. Gambar rajah 22 Mengenal Dunia

Gambar rajah 22

. Bilangan perabot telah dijumlahkan secara automatik seperti rajah di bawah. Gambar rajah 22 Mengenal Dunia
. Bilangan perabot telah dijumlahkan secara automatik seperti rajah di bawah. Gambar rajah 22 Mengenal Dunia

Mengenal Dunia MS Excel

79

DRAFT250320111

AKTIVITI 9: MEWARNAKAN LAJUR

Langkah 1 : Klik pada column header B untuk menyerlahkan keseluruhan lajur.

Langkah 2 : Klik Format.

Langkah 3 : Klik Cells.

2 3 1
2
3
1

Gambar rajah 23

Menu muncul akan dipaparkan seperti gambar rajah 24. Langkah 4 : Klik pada tab Patterns.

akan dipaparkan seperti gambar rajah 24. Langkah 4 : Klik pada tab Patterns. Gambar rajah 24

Gambar rajah 24

akan dipaparkan seperti gambar rajah 24. Langkah 4 : Klik pada tab Patterns. Gambar rajah 24
akan dipaparkan seperti gambar rajah 24. Langkah 4 : Klik pada tab Patterns. Gambar rajah 24

Mengenal Dunia MS Excel

80

DRAFT250320111

Langkah 5 : Klik pada warna yang anda mahu.

Langkah 6 : Klik ok.

5 6
5
6

Gambar rajah 25

Lajur B telah diwarna seperti gambar rajah 26.

rajah 25 Lajur B telah diwarna seperti gambar rajah 26. Gambar rajah 26 Anda perlu klik

Gambar rajah 26

Anda perlu klik pada mana-mana sel lain untuk melihat sel yang diwarna
Anda perlu klik
pada mana-mana
sel lain untuk
melihat sel yang
diwarna

Ulangi langkah yang sama bagi lajur C. Pilih warna yang anda sukai.

melihat sel yang diwarna Ulangi langkah yang sama bagi lajur C. Pilih warna yang anda sukai.
melihat sel yang diwarna Ulangi langkah yang sama bagi lajur C. Pilih warna yang anda sukai.

Mengenal Dunia MS Excel

81

DRAFT250320111

AKTIVITI 10: MEWARNAKAN BARIS

Langkah 1 : Klik pada row header 2 untuk menyerlahkan keseluruhan baris.

Langkah 2 : Klik Format.

Langkah 3 : Klik Cells.

2 3 1
2
3
1

Gambar rajah 27

Menu muncul akan dipaparkan seperti gambar rajah 28.

Langkah 4 : Klik pada tab Patterns.

akan dipaparkan seperti gambar rajah 28. Langkah 4 : Klik pada tab Patterns. Gambar rajah 28

Gambar rajah 28

akan dipaparkan seperti gambar rajah 28. Langkah 4 : Klik pada tab Patterns. Gambar rajah 28
akan dipaparkan seperti gambar rajah 28. Langkah 4 : Klik pada tab Patterns. Gambar rajah 28

Mengenal Dunia MS Excel

82

DRAFT250320111

Langkah 5 : Klik pada warna yang anda mahu.

Langkah 6 : Klik ok.

5 6
5
6

Gambar rajah 29

Baris 2 telah diwarna seperti gambar rajah 30.

rajah 29 Baris 2 telah diwarna seperti gambar rajah 30. Gambar rajah 30 Ulangi langkah yang

Gambar rajah 30

Ulangi langkah yang sama bagi baris yang lain.

Anda juga boleh mewarna kawasan tertentu dengan menyerlahkannya sebelum mewarna.

yang lain. Anda juga boleh mewarna kawasan tertentu dengan menyerlahkannya sebelum mewarna. Mengenal Dunia MS Excel
yang lain. Anda juga boleh mewarna kawasan tertentu dengan menyerlahkannya sebelum mewarna. Mengenal Dunia MS Excel

Mengenal Dunia MS Excel

83

DRAFT250320111

AKTIVITI 11 :MENYIMPAN FAIL

Langkah 1: Klik File. Langkah 2: Klik Save As seperti gambar rajah 31.

1 2
1
2

Gambar rajah 31

Langkah 4: Namakan fail anda. Langkah 5: Klik Save untuk menyimpan fail anda.

4 5
4
5

Gambar rajah 32

Klik Save untuk menyimpan fail anda. 4 5 Gambar rajah 32 Perhatikan bar tajuk memaparkan nama

Perhatikan bar tajuk memaparkan

nama fail yang disimpan.

Langkah 6 : Keluar dari MS Excel.

Perhatikan bar tajuk memaparkan nama fail yang disimpan. Langkah 6 : Keluar dari MS Excel. Mengenal
Perhatikan bar tajuk memaparkan nama fail yang disimpan. Langkah 6 : Keluar dari MS Excel. Mengenal

Mengenal Dunia MS Excel

84

Aktiviti Pengayaan

DRAFT250320111

Kita boleh menggunakn fitur fitur yang ada dalam MS Excel untuk menjadikan jadual dan carta kita lebih menarik.

untuk menjadikan jadual dan carta kita lebih menarik. Berdasarkan contoh di atas, cuba gunakan kreativiti anda
Berdasarkan contoh di atas, cuba gunakan kreativiti anda untuk menjadikan hasil kerja anda lebih cantik
Berdasarkan contoh di
atas, cuba gunakan
kreativiti anda untuk
menjadikan hasil kerja
anda lebih cantik dan
menarik.
cuba gunakan kreativiti anda untuk menjadikan hasil kerja anda lebih cantik dan menarik. Mengenal Dunia MS
cuba gunakan kreativiti anda untuk menjadikan hasil kerja anda lebih cantik dan menarik. Mengenal Dunia MS

Mengenal Dunia MS Excel

85

DRAFT02/03/2012

MODUL PEMBELAJARAN TMK PENGINTEGRASIAN MS POWERPOINT DAN MS EXCEL

MEMBUAT PAUTAN

TMK PENGINTEGRASIAN MS POWERPOINT DAN MS EXCEL MEMBUAT PAUTAN Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel 87
TMK PENGINTEGRASIAN MS POWERPOINT DAN MS EXCEL MEMBUAT PAUTAN Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel 87

Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel

87

DRAFT02/03/2012

MEMBUAT PAUTAN MS POWERPOINT DAN MS EXCEL

TAHUN 3

Objektif:

Pada akhir pembelajaran, anda dapat:

Membuat butang untuk pautan. Melakukan proses pautan antara satu file MS PowerPoint dengan satu file MS Excel. Melakukan proses pautan antara satu file MS Excel dengan satu file MS PowerPoint. Menghasilkan satu persembahan MS PowerPoint yang dipautkan dengan satu fail MS Excel. Melakukan satu aktiviti interaktif dalam fail MS Excel yang dipautkan dengan satu fail MS PowerPoint.

dalam fail MS Excel yang dipautkan dengan satu fail MS PowerPoint . Pengintegrasian MS PowerPoint Dan
dalam fail MS Excel yang dipautkan dengan satu fail MS PowerPoint . Pengintegrasian MS PowerPoint Dan

Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel

88

DRAFT02/03/2012

AKTIVITI 1: MEMBUKA FAIL MS POWERPOINT

Langkah 1: Klik

Langkah 1: Klik

Start

FAIL MS POWERPOINT Langkah 1 : Klik Langkah 1 : Klik Start All Programs MS PowerPoint

All Programs

Langkah 1 : Klik Langkah 1 : Klik Start All Programs MS PowerPoint . File Open

MS PowerPoint.

File

Langkah 1 : Klik Start All Programs MS PowerPoint . File Open pilih fail (HAIWAN). AKTIVITI

Open

1 : Klik Start All Programs MS PowerPoint . File Open pilih fail (HAIWAN). AKTIVITI 2:

pilih fail (HAIWAN).

AKTIVITI 2: MEMBUAT PAUTAN MS POWERPOINT DENGAN MS EXCEL

Anda boleh membuat persembahan yang berinteraktif dengan membuat pautan antara fail dalam MS PowerPoint dengan fail dalam MS Excel.

Langkah 1: Klik Insert. Namakan haiwan yang disenaraikan

seperti kucing, lembu, itik dan ayam.

Langkah 2: Klik Text Box.

1 2
1
2

Gambar rajah 1

lembu, itik dan ayam. Langkah 2: Klik Text Box. 1 2 Gambar rajah 1 Pengintegrasian MS
lembu, itik dan ayam. Langkah 2: Klik Text Box. 1 2 Gambar rajah 1 Pengintegrasian MS

Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel

89

DRAFT02/03/2012

Langkah 3: Taip perkataan ANAK HAIWAN di Text Box seperti Gambar rajah 2.

perkataan ANAK HAIWAN di Text Box seperti Gambar rajah 2. Gambar rajah 2 Membuat pautan Langkah

Gambar rajah 2

Membuat pautan

Langkah 1: Klik kanan pada Text Box.

Langkah 2: Klik Hyperlink.

1 2
1
2

Gambar rajah 3

Text Box. Langkah 2: Klik H y p e r l i n k . 1
Text Box. Langkah 2: Klik H y p e r l i n k . 1

Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel

90

DRAFT02/03/2012

Langkah 3: Pilih fail MS Excel ANAK HAIWAN untuk dipautkan seperti gambar rajah 4.

Excel ANAK HAIWAN untuk dipautkan seperti gambar rajah 4. Gambar rajah 4 AKTIVITI 3: MEMBUAT PAUTAN

Gambar rajah 4

AKTIVITI 3: MEMBUAT PAUTAN MS EXCEL DENGAN MS POWERPOINT

Langkah 1: Klik

Langkah 2: Klik

Start

File

MS POWERPOINT Langkah 1 : Klik Langkah 2 : Klik Start File All Programs MS Excel.

All Programs

Langkah 1 : Klik Langkah 2 : Klik Start File All Programs MS Excel. Open pilih
Langkah 1 : Klik Langkah 2 : Klik Start File All Programs MS Excel. Open pilih

MS Excel.

1 : Klik Langkah 2 : Klik Start File All Programs MS Excel. Open pilih fail

Open

pilih fail (ANAK

HAIWAN).

2 : Klik Start File All Programs MS Excel. Open pilih fail (ANAK HAIWAN). Pengintegrasian MS
2 : Klik Start File All Programs MS Excel. Open pilih fail (ANAK HAIWAN). Pengintegrasian MS

Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel

91

DRAFT02/03/2012

Langkah 3: Bawa cursor pada sel yang dipilih HAIWAN seperti dalam gambar rajah 5.

pada sel yang dipilih HAIWAN seperti dalam gambar rajah 5. taip IBU Gambar rajah 5 Lihat

taip IBU

yang dipilih HAIWAN seperti dalam gambar rajah 5. taip IBU Gambar rajah 5 Lihat Gambar rajah

Gambar rajah 5

Lihat Gambar rajah 6

Langkah 4: Klik kanan pada sel IBU HAIWAN.

Langkah 5: Klik Hyperlink.

5

4
4

Gambar rajah 6

HAIWAN. Langkah 5 : Klik H y p e r l i n k . 5
HAIWAN. Langkah 5 : Klik H y p e r l i n k . 5

Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel

92

DRAFT02/03/2012

Langkah 6: Pilih fail MS Power Point untuk dipautkan seperti gambar rajah 7.

MS Power Point untuk dipautkan seperti gambar rajah 7. Gambar rajah 7 AKTIVITI 4: MELIHAT HASIL

Gambar rajah 7

AKTIVITI 4: MELIHAT HASIL PAUTAN

Langkah 1: Klik pada ikon slide show .

HASIL PAUTAN Langkah 1 : Klik pada ikon slide show . Gambar rajah 8 Pengintegrasian MS

Gambar rajah 8

HASIL PAUTAN Langkah 1 : Klik pada ikon slide show . Gambar rajah 8 Pengintegrasian MS
HASIL PAUTAN Langkah 1 : Klik pada ikon slide show . Gambar rajah 8 Pengintegrasian MS

Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel

93

DRAFT02/03/2012

Langkah 2: Klik pada perkataan ANAK HAIWAN untuk melihat hasil pautan (MS PowerPoint dengan MS Excel)

Langkah 3: Klik pada perkataan IBU HAIWAN untuk melihat hasil pautan (MS Excel dengan MS PowerPoint)

LEMBARAN AKTIVITI

Sila ikut arahan berikut:

1. Hasilkan satu slaid MS Power Point yang mengandungi satu imej haiwan dan pautkan ke file MS Excel yang telah disediakan (Latihan Interaktif).

2. Paparkan slaid tersebut sebagai slide show dan sediakan aktiviti interaktif dalam file pautan MS Excel.

slide show dan sediakan aktiviti interaktif dalam file pautan MS Excel. Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS
slide show dan sediakan aktiviti interaktif dalam file pautan MS Excel. Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS

Pengintegrasian MS PowerPoint Dan MS Excel

94

DRAF13102011

MODUL PEMBELAJARAN TMK

MENEROKA DUNIA E-MEL

DRAF13102011 MODUL PEMBELAJARAN TMK MENEROKA DUNIA E-MEL 95 Meneroka Dunia E-Mel
DRAF13102011 MODUL PEMBELAJARAN TMK MENEROKA DUNIA E-MEL 95 Meneroka Dunia E-Mel

95

Meneroka Dunia E-Mel

DRAF13102011

MENEROKA DUNIA E-MEL

TAHUN 3

Objektif:

Pada akhir modul, anda dapat:

daftar masuk akaun e-mel. membuka dan menulis e-mel. mengepil fail (imej). menghantar e-mel beserta fail yang dikepil. membuka e-mel dan fail yang dikepil. menyimpan fail yang dikepil. daftar keluar akaun e-mel dan

menutup Internet Explorer.

fail yang dikepil. daftar keluar akaun e-mel dan m e n u t u p Internet
fail yang dikepil. daftar keluar akaun e-mel dan m e n u t u p Internet

96

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

AKTIVITI 1: JOM, KONGSI MAKLUMAT!

1.

Baca petikan di bawah.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Awi meminta anda menghantar gambar tumbuh-tumbuhan untuk menyiapkan buku

skrap kumpulan. Dia perlu menghantar

tugasan tersebut pada hari esok . Apakah cara

yang anda gunakan untuk menghantar

gambar tersebut dengan kadar segera?

 
 
   
 
 
     
 
     
 

2.

Tulis alamat e-mel rakan anda di bawah:

 

a)

@

 

b)

@

c)

@

2. Tulis alamat e-mel rakan anda di bawah:   a) @   b) @ c) @
2. Tulis alamat e-mel rakan anda di bawah:   a) @   b) @ c) @

97

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

AKTIVITI 2: MENULIS DAN MENGEPIL FAIL MELALUI E-MEL Langkah 1: Daftar masuk akaun e-mel anda seperti gambar

rajah 1.

Langkah 2: Klik Inbox untuk membaca dan menghantar e-mel

seperti gambar rajah 2.

2
2

Gambar rajah 2

Paparan seperti gambar rajah 3 akan diperolehi.

gambar rajah 2. 2 Gambar rajah 2 Paparan seperti gambar rajah 3 akan diperolehi. Gambar rajah

Gambar rajah 3

gambar rajah 2. 2 Gambar rajah 2 Paparan seperti gambar rajah 3 akan diperolehi. Gambar rajah
gambar rajah 2. 2 Gambar rajah 2 Paparan seperti gambar rajah 3 akan diperolehi. Gambar rajah

98

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

Langkah 3: Klik New untuk menulis e-mel seperti gambar rajah 4.

3
3

Gambar rajah 4

Paparan seperti gambar rajah 5 akan diperolehi.

gambar rajah 4. 3 Gambar rajah 4 Paparan seperti gambar rajah 5 akan diperolehi. Gambar rajah

Gambar rajah 5

gambar rajah 4. 3 Gambar rajah 4 Paparan seperti gambar rajah 5 akan diperolehi. Gambar rajah
gambar rajah 4. 3 Gambar rajah 4 Paparan seperti gambar rajah 5 akan diperolehi. Gambar rajah

99

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

Langkah 4: a. Taip alamat e-mel rakan dalam kotak To

b. Taip tajuk e-mel dalam kotak Subject

c. Taip kandungan e-mel (mesej) di dalam kotak

mesej.

Rujuk paparan seperti gambar rajah 6.

di dalam kotak mesej. Rujuk paparan seperti gambar rajah 6. 4a 4b 4c Gambar rajah 6

4a

4b

4c

di dalam kotak mesej. Rujuk paparan seperti gambar rajah 6. 4a 4b 4c Gambar rajah 6

Gambar rajah 6

di dalam kotak mesej. Rujuk paparan seperti gambar rajah 6. 4a 4b 4c Gambar rajah 6
di dalam kotak mesej. Rujuk paparan seperti gambar rajah 6. 4a 4b 4c Gambar rajah 6

100

Meneroka Dunia E-mel

Langkah 5: Mengepil fail

a. Klik Attachment

b. Klik My Documents

c. Klik dua kali My Picture

d. Pilih imej

e. Klik Open

DRAF13102011

Rujuk paparan seperti gambar rajah 7.

5d 5b 5a 5c
5d
5b
5a
5c

Gambar rajah 7

e. Klik Open DRAF13102011 Rujuk paparan seperti gambar rajah 7. 5d 5b 5a 5c Gambar rajah
e. Klik Open DRAF13102011 Rujuk paparan seperti gambar rajah 7. 5d 5b 5a 5c Gambar rajah

101

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

Paparan seperti gambar rajah 8 akan diperolehi.

DRAF13102011 Paparan seperti gambar rajah 8 akan diperolehi. Gambar rajah 8 Langkah 6 : Klik Send

Gambar rajah 8

Langkah 6: Klik Send untuk menghantar e-mel seperti gambar rajah 9.

rajah 8 Langkah 6 : Klik Send untuk menghantar e-mel seperti gambar rajah 9. Gambar rajah

Gambar rajah 9

rajah 8 Langkah 6 : Klik Send untuk menghantar e-mel seperti gambar rajah 9. Gambar rajah
rajah 8 Langkah 6 : Klik Send untuk menghantar e-mel seperti gambar rajah 9. Gambar rajah

102

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

Paparan seperti gambar rajah 10 akan diperolehi.

DRAF13102011 Paparan seperti gambar rajah 10 akan diperolehi. Gambar rajah 10 AKTIVITI 3: MENDAFTAR KELUAR AKAUN

Gambar rajah 10

AKTIVITI 3: MENDAFTAR KELUAR AKAUN E-MEL

Langkah 1: Klik Sign Out

rajah 10 AKTIVITI 3: MENDAFTAR KELUAR AKAUN E-MEL Langkah 1 : Klik Sign Out Gambar rajah

Gambar rajah 11

1

rajah 10 AKTIVITI 3: MENDAFTAR KELUAR AKAUN E-MEL Langkah 1 : Klik Sign Out Gambar rajah
rajah 10 AKTIVITI 3: MENDAFTAR KELUAR AKAUN E-MEL Langkah 1 : Klik Sign Out Gambar rajah

103

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

AKTIVITI 4: MEMBACA E-MEL DAN MEMBUKA FAIL YANG DIKEPIL

Rakan anda telah menghantar e-mel yang mengndungi fail (imej).

Langkah 1: Mendaftar masuk akaun e-mel

a. Taip alamat e-mel anda

b. Taip kata laluan

c. Klik Sign In

d. Klik Inbox

Langkah 2: Klik folder teratai seperti gambar rajah 12.

2
2

Gambar rajah 12

In d. Klik Inbox Langkah 2 : Klik folder teratai seperti gambar rajah 12. 2 Gambar
In d. Klik Inbox Langkah 2 : Klik folder teratai seperti gambar rajah 12. 2 Gambar

104

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

Paparan seperti gambar rajah 13 akan diperolehi.

DRAF13102011 Paparan seperti gambar rajah 13 akan diperolehi. Gambar rajah 13 L a n g k

Gambar rajah 13

Langkah 3: Klik Download all attachments.

3
3

Gambar rajah 17

13 L a n g k a h 3 : K l i k Download all
13 L a n g k a h 3 : K l i k Download all

105

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

Paparan seperti gambar rajah 18 akan diperolehi.

DRAF13102011 Paparan seperti gambar rajah 18 akan diperolehi. Gambar rajah 18 AKTIVITI 4: MENYIMPAN FAIL Langkah

Gambar rajah 18

AKTIVITI 4: MENYIMPAN FAIL

Langkah 1: Klik Download seperti gambar rajah 19.

4: MENYIMPAN FAIL Langkah 1 : Klik Download seperti gambar rajah 19. 1 Gambar rajah 19
1
1

Gambar rajah 19

4: MENYIMPAN FAIL Langkah 1 : Klik Download seperti gambar rajah 19. 1 Gambar rajah 19
4: MENYIMPAN FAIL Langkah 1 : Klik Download seperti gambar rajah 19. 1 Gambar rajah 19

106

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

Langkah 2: Klik Save seperti gambar rajah 20.

2
2
Gambar rajah 20
Gambar rajah 20

Langkah 3: Klik My Documents

Langkah 4: Klik Save

20. 2 Gambar rajah 20 Langkah 3 : Klik My Documents Langkah 4 : Klik Save

Gambar rajah 21

20. 2 Gambar rajah 20 Langkah 3 : Klik My Documents Langkah 4 : Klik Save
20. 2 Gambar rajah 20 Langkah 3 : Klik My Documents Langkah 4 : Klik Save

107

Meneroka Dunia E-mel

DRAF13102011

Langkah 5: Menutup akaun e-mel dan Internet Explorer (IE)

a. Klik Sign Out

b. Klik

5 : Menutup akaun e-mel dan Internet Explorer (IE) a . K l i k Sign
5 : Menutup akaun e-mel dan Internet Explorer (IE) a . K l i k Sign
5 : Menutup akaun e-mel dan Internet Explorer (IE) a . K l i k Sign

108

Meneroka Dunia E-mel