Anda di halaman 1dari 60

PEMBANGUNAN KURIKULUM DACUM

Oleh; Mastura binti Omar Nurul Akmar binti Ali Noor Hidayah binti Hanafiah

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:

Menggunakan konsep DACUM. Menyenaraikan 6 prosedur menghasilkan kurikulum melalui pendekatan DACUM. Menyenaraikan tanggungjawab dan tugas dalam profil analisis kerja.

Adakah kita membangunkan kurikulum berdasarkan;


Apa yang ada dalam buku teks? Apa yang kita suka ajar? Apa yang pelajar perlu untuk menghadapi dunia pekerjaan?

DACUM (day-cum)

DEVELOPMENT A CURICULUM (DACUM)

DACUM terdiri daripada sehelai profil berkenaan pekerjaan yang dapat menggambarkan secara grafik tanggungjawab dan tugas yang terlibat dan perlu dilaksanakan dalam sesuatu bidang pekerjaan Jones 1989

Punca kewujudan DACUM

Teknik kumpulan Nominal Group Technique psychology literature Seni Pameran Idea Display Thinking (storyboarding) literature Seni mendiamkan diri(mendengar) Use of silence (listening) literature Penyelidikan ke atas analisis pekerjaan oleh tentera (model ADDIE) dan pakar pekerjaan yang berkaitan.

Falsafah DACUM

Pekerja berpengalaman ialah sumber terbaik untuk menganalisa tugas dalam bidang mereka. Sebarang pekerjaan boleh digambarkan dalam;
Tanggungjawab

Tugas
Pengetahuan

Kemahiran
Karektor

bersesuaian

Falsafah DACUM

Proses bermula dengan mengenalpasti 6 atau 8 orang pekerja veteran yang boleh berkhidmat sebagai panel DACUM. Pekerja yang berpengalaman dua tahun atau lebih dalam bidang tersebut dianggap sebagai kakitangan berkualiti merujuk pada high performing incumbent workers. (HPIW)

TEKNIK DACUM YANG POPULAR


Analisis Kajian Analisis Pemerhatian Temubual Tinjauan Pemetaan Kurikulum Kumpulan Grope Mirror Textbook Analisis Pekerjaan(ADDIE MODEL)

TEKNIK DACUM

Elemen kurikulum bermula dari bawah scratch Tiada apa-apa dalam senarai Pemilihan ahli panel yang benar-benar arif dibentuk dengan terperinci(pengesahan)

AGENDA TIPIKAL DACUM


orientasi sumbangsaran topik pilih susunan elemen mengesahkan elemen kurikulum arahkan susunan keputusan rumusan aktiviti

Analisis DACUM biasanya digunakan sebagai asas untuk:


Merancang dan merekabentuk kurikulum Kandungan akademik Kandungan teknikal Kandungan bersepadu Populasi khusus Apprenticeship / mencari pelapis baru Pembangunan program(seni bahasa) Pembangunan kursus(ceramah)

Seminar(Penulisan akademik merentasi kurikulum) Latihan khusus(business english) Kaunseling dan pengambilan pelajar Keperluan terhadap keperluan pelajar Penilaian terhadap prestasi pekerjaan Merekabentuk ujian ketrampilan Penerangan sesuatu pekerjaan

DACUM beroperasi berdasarkan 3 dasar iaitu:

Pekerja mahir adalah paling sesuai menjelaskan tentang pekerjaan mereka sendiri Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan berkesan dan mencukupi dalam bentuk tanggungjawab oleh pekerja yang berjaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna.

Siapa berada dalam DACUM?


ahli jawatankuasa penyelaras pengajar fasilitator pencatat pemantau dari luar atau auditor luar

PERANAN PENYELARAS

bertindak menyusun mesyuarat jawatankuasa merancang, menyusun & melaksanakan mesyuarat menghebahkan kepada orang awam menilai mesyuarat

PERANAN PENGAJAR

bantu kenalpasti jawatankuasa mengkaji dan menyemak semula kurikulum semasa sebelum mesyuarat memerhatikan penglibatan jawatankuasa menggunakan maklumat dari hasil perbincangan untuk penambahbaikan rekabentuk pengajaran, kandungan & penyampaian

PERANAN FASILITATOR

pakar proses penjaga masa penjelasan/soalan memadatkan perbincangan mendapatkan undi mencapai prestasi terminologi

4 kompenen asas yang digunakan dalam model DACUM ialah;

Suatu profil yang mengenalpasti sesuatu tugas ketrampilan bagi keseluruhan pekerjaan Kemahiran dan tingkahlaku yang terlibat untuk sesuatu tugas dan ketrampilan dikenalpasti Kemahiran dan tingkahlaku menjadi matlamat pelatih/pelajar Skala pengkelasan dikaitkan dengan profil untuk tujuan penilaian pelbagai peringkat ketrampilan

DACUM digunakan untuk merancang...


Rancangan jangka masa panjang dan pendek Penyelesaian Masalah Penetapan Polisi Pembangunan Laman Web Kertas Cadangan

Bagaimana DACUM dilaksanakan?

Memerlukan pemahaman awal Pra-perancangan

6-10 panel jawatankuasa terlibat kumpulan yang benar-benar mahir dalam bidang

fasilitator terlatih & susunan bilik khas

Penggunaan Sistem Kad Fleksibel sebagai gambaran & turutan


mempamerkan idea dibangunkan oleh Walt Disney: storyboard lebih efektif dan mudah difahami kerana boleh dilihat

Setiap panel perlu mengundi susunan kad tersebut

CARTA PROSES PEMBANGUNAN DACUM

PROSES DACUM

Pakar yang menjadi panel ini akan menamakan pekerjaan tersebut dan pengenalannya dahulu. Fasilitator(jurucakap organisasi) menunjukkan di bahagian mana pekerja ini akan diletakkan dalam struktur organisasi. Panel perlu kenalpasti tanggungjawab (biasanya 5 hingga 12 bidang pekerjaan utama). Mengenalpasti tugas dalam pekerjaan mesti berkaitan dengan tanggungjawab.

PROSES DACUM

Selepas profil pekerjaan selesai, panel perlu mengesahkannya. Panel akan membentangkan kepada ketua panel untuk dapatkan kepastian. Menganalisis pekerjaan dijalankan dahulu diikuti analisis tugas dalam pekerjaan itu pula. Tujuannya untuk kenalpasti setiap subtugas berkait dengan tugas yang dinyatakan.

TANGGUNGJAWAB

Menggambarkan pekerjaan tertentu dari segi perlaksanaan.

Biasanya umum, tidak spesifik, pernyataan kerja yang mahu dilaksanakan.


Satu kenyataan tanpa merujuk satu-satu kerja. Biasanya ada 6 hingga 12 jenis kerja.

ASK DONT TELL

Occupational Duties Worksheet


Please identify the major (big) pieces of your occupational pie:

1 8

3 4
5

7 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Other

Definition of Duty: General area of competence that successful workers in the occupation must demonstrate or perform on an ongoing basis.

TUGASAN

Ada mula dan akhir.

Unit kerja terkecil dan hasilnya boleh dilihat. Boleh dilaksanakan dalam jangka masa pendek.
Boleh dilaksanakan secara bebas. Boleh dipantau dan diukur. Hasilkan satu produk, khidmat atau keputusan.

Biasanya 6 hingga 20 tugas setiap tanggungjawab.

Contoh Profil Pekerjaan


Tanggungjawab : Menyelenggara Kenderaan Tugas: Basuh bahagian luar kereta Vakum bahagian dalam Gilap badan kereta Periksa paras minyak enjin dan air Periksa tekanan angin tayar

KAD MODEL TANGGUNGJAWAB/TUGASAN

Penjelasan Model Dacum dalam Tanggungjawab atau Tugas:


KATA

KERJA/verb PENGUBAHSUAI/modifier KATA NAMA/noun

KAD TIPIKAL
Kad Kerja/Tanggungjawab/task/pelatih/pengurus : (kata kerja) perlaksanaan (pengubahsuai) latihan (kata nama) program Tujuan format digunakan ialah melengkapkan profil kerja lebih konsisten, asas kepada pembangunan perlaksanaan objektif, elemen biasa dalam latihan dan penilaian proses.

CONTOH PERLAKSANAAN
Kad Kerja/Tanggungjawab/task/pelatih/pengurus : ..prepare, conduct, write, set, illustrate, relate, record, trace, predict, verify, justify, modify, convert, explain, key, weld, build, mix, test, acquire, generate, coordinate, define, approve, assemble, align, identify, cut, install, shape, maintain, interpret, perform, develop, manage, follow, protect, apply, order, grind, compare, determine, judge, test, calculate, receive, verify, inspect, gather, negotiate, implement, lubricate, plan, diagnose, establish, sort, solder, paint, endorse, process, rotate, recommend, review, conduct.

CONTOH PENGENALAN PEKERJAAN


Pekerjaan spesifik SIAPA? Perlaksanaan yang boleh dipantau WHAT? Teknik atau kaedah bersesuaian HOW? Tujuan WHY?

CONTOH Seorang koordinator unit kesihatan(WHO) bertanggungjawab menyusun jadual & proses pemeriksaan pesakit(WHAT) dengan menguruskan maklumat dan perubatannya (HOW) bagi memastikan aliran maklumat dan fungsi dalaman unit kesihatan berjalan lancar (WHY)

In order to perform a job, you must perform its Duties. In order to,perform its Duties, you must perform its Tasks. In order to perform its Tasks, you must perform its Steps.

PENGETAHUAN

Pemahaman dan hubungan rapat dengan fakta dan informasi. Panel mengenalpasti pengetahuan bersesuaian seseorang pekerja yang berjaya miliki.

KEMAHIRAN

Kebolehan untuk laksanakan tugas dalam pekerjaan dengan kemahiran tinggi. Panel senaraikan kemahiran yang perlu dalam perlaksanaan kerja bidang tersebut.

KAREKTOR

Bakat semulajadi atau kebolehan belajar atau kualiti berbeza membolehkan individu menyelesaikan kerja mereka. Pekerja boleh kenalpasti karektor mana bagi seseorang pekerja berjaya perlu miliki.

BERSIFAT KRITIK

Satu ukuran semua tanggungjawab pekerjaan dan tugasan yang dipercayai oleh semua panel menjadi intipati dan atau menjadi komponen terpenting dalam sesebuah pekerjaan. Panel akan menyusun semua tanggungjawab mengikut turutan daripada yang paling penting kepada kurang penting. Mereka akan kenalpasti yang mana elemen terpenting dalam pekerjaan tersebut.

KEKERAPAN

Satu ukuran semua tanggungjawab pekerjaan dan tugasan yang dipercayai oleh semua panel bahawa ia perlukan masa. Panel kenalpasti tugas mana yang perlu komitmen tinggi dari segi masa.

LATIHAN

Satu ukuran semua tanggungjawab pekerjaan dan tugasan yang dipercayai oleh semua panel perlu ada dalam program latihan asas dan lanjutan. Panel kenalpasti keperluan latihan bersesesuaian kepada pekerja baru atau veteran.

ANALISIS KERJA

Analisis pekerjaan termasuklah proses penilaian dan mengeluarkan satu sijil latihan kepada mereka. Panel akan menilai proses Dacum dan keluarkan sijil latihan. Proses yang libatkan data pekerjaan tetapi juga melibatkan pengalaman banyak dalam latihan bagaimana persepsi pekerjaan tersebut, bagaimana melihat pekerjaan tersebut dan banyak lagi komponen penting di dalam aspek pekerjaan itu.

PROSEDUR MENGHASIL KURIKULUM MELALUI PENDEKATAN DACUM

6 prosedur penghasilan kurikulum;


1. 2.

3.
4. 5.

6.

Analisis Keperluan Pemilihan Ahli Panel Sesi Sumbangsaran Menghasilkan Profil Kerja Perbincangan Semula Profil Profil Pekerjaan Yang Lengkap Bagi Sesuatu Kursus

1. ANALISIS KEPERLUAN

Kenalpasti masalah Kenalpasti kumpulan sasaran Menentukan objektif/analisis kepada keperluan latihan (tugas pekerjaan/kemahiran yang perlu ada)

2. PEMILIHAN AHLI PANEL

Pengerusi

Penyelaras kurikulum (pakar kurikulum) Memilih 2 orang ahli panel dalam bidang kursus yang akan dijalankan

3. SESI SUMBANGSARAN

Panel menyenaraikan tingkahlaku, sikap, pengetahuan dan kemahiran dan juga kelengkapan yang diperlukan

Pengerusi/Pemudahcara membimbing ahli-ahli panel tentang pendekatan DACUM

4. MENGHASILKAN PROFIL KERJA

Hasilkan profil pekerjaan

Bincangkan setiap item (tajuk dan skop pekerjaan,tanggungjawab secara umum/kemahiran sesuatu tugas laksanakan setiap langkah kerja dalam carta

5. PERBINCANGAN SEMULA PROFIL

Perbincangan semula untuk memperbaiki dan memperbetulkan yang perlu

6. PROFIL PEKERJAAN YANG LENGKAP BAGI SESUATU KURSUS


Carta Analisis Pekerjaan DACUM
Tanggung jawab A Tanggung jawab B

Tugas A1
Tugas B1

Tugas A2
Tugas B2 Tugas C2 Tugas D2 Tugas E2 Tugas F2

Tugas A3
Tugas B3 Tugas C3 Tugas D3 Tugas E3 Tugas F3

Tugas A4
Tugas B4 Tugas C4 Tugas D4 Tugas E4 Tugas F4

Tugas A5
Tugas B5 Tugas C5 Tugas D5

Tugas A6
Tugas B6

Tugas A7

Tanggung Tugas C1 jawab C Tanggung jawab D Tanggung jawab E Tugas D1 Tugas E1 Tugas F1

Tugas D6

Tugas D7

Tanggung jawab F

Tugas F5

Tugas F6

Tugas F7

dacum research chart for work base teaching coordinator.pdf

KELEBIHAN DACUM

Asas untuk membangunkan satu program atau penyemakan semula program Time efficient-penyediaan jawatankuasa kerja dalam 1-2 hari dan bukannya berminggu Penglibatan bersungguh-sungguh setiap orang Kandungan berkualiti Kos efektif Perhubungan awam meluas

KESIMPULAN

Proses DACUM sebagai peralatan kualiti membantu organisasi pekerja menimba banyak maklumat yang boleh digunakan untuk memperbaiki pekerja itu sendiri dari segi cara bekerja mengembangkan pengurusan maklumat berkaitan kerja itu sendiri. Pencarian kualiti ini sebagai proses berterusan. Proses Dacum merupakan peralatan bernilai membantu membuka jalan yang lebih luas.

The road to success is always under construction.


Lily Tomlin