Anda di halaman 1dari 19

DISEDIAKAN OLEH : SITI ZULAIHA BT AZMI 4 PISMP PRASEKOLAH PENSYARAH : PN.

NOORIZAN BT BABA

Idea tentang perkembangan atau pembelajaran


soaial telah dipelopori oleh Miller dan Dollard pada tahun 1941 Namun, Albert Bandura dan R.H Walter (1963) telah menghalusi dan mendalami kajian ini. Bandura mendapati bahawa dalam kehidupan

seharian terdapat banyak tingkah laku yang


dipelajari melalui contoh, tauladan, tiruan dan penggunaan bahasa.

Tiruan ini boleh dibahagikan kepada 2 bentuk : (1)- Tiruan Mudah (2)- Identifikasi seseorang supaya ditiru.

Peniruan ini berlaku dalam 3 bentuk iaitu:

Secara langsung;
Melalui sekat lakuan dan ; Tidak sekat lakuan dan secara elisitasi.

Dengan idea tiruan ini maka moral kanak-kanak banyak dibentuk atau diperoleh dari menirui ibu bapa

atau guru mereka sama ada secara formal atau tidak


formal. Sebagai contoh, kanak-kanak cuba meniru ibu

bapa atau guru mrk dari segi gaya bercakap,


berpakaian, gaya makan, gaya berjalan dan sebagainya. Ada pengikut fanatik yang sanggup mati kerana ketua atau pemimpin yang disanjungnya.

Orang dewasa pula cuba meniru personaliti yang mereka agong-agongkan dalam kehidupan. Ini dipengaruhi melalui media massa dan indentifikasi individu atau kumpulan. Contoh : Para remaja gemar meniru perlakuan dan pakaian artis-artis idola mereka.

Teori Bandura mungkin sesuai dgn perkembangan

moral pada awal kanak-kanak dan kurang jelas


tentang perubahan serta cita rasa orang dewasa atau kanak-kanak remaja. Namun teori ini amat penting kerana perkembangan moral kanak-kanak dipengaruhi oleh ibu bapa, guru, dan rakan sebayanya.

Keputusan social yg dibuat atas beberapa

faktor iaitu standard penilaian moral yang


berdasarkan pengajaran moral aktiviti

mereka. Ibu bapa adalah contoh atau teladan


mereka

Teori

Pemodelan Bandura

4 unsur utama

Perhatian (attentian)

Mengingat (retention)
Reproduksi (reproduction)

Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation)

Proses 1

Proses 2

Proses 3

Proses 4

Perhatia n

Mengingat

Reproduks i

Peneguha n/Motivasi

Proses 1

Proses 2

Perhatian Perhatian Mengingat

Mengingat

Reproduksi

Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian Faktor : Ciri model umur, jantina, status dan hubungan dgn pemerhati. Kegunaan dan faedah Kemahiran pemerhatian

Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi.

Proses 3

Reproduk si
Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat.

Proses 4

Peneguha n/Motivasi
Peneguhan/Motivasi

Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan, peneguhan positif /ganjaran. Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

1. Langsung

2. Tak Langsung

3. Gabungan

4. Sekat Laluan

4. Tak Sekat 5. Tak Sekat Laluan Laluan

Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi.

Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku., memerhati seorang guru mengajar rakannya.

menggabung tingkah laku yang berlainan. Peniruan langsung dan tidak langsung. Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya.

Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Tiru fesyen pakaian di tv, tapi tak boleh pakai di sekolah.

Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.

Jenis

model dalam
laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui

Tingkah

peniruan atau pemodelan.


Orang

diperhatikan sebagai model. pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku

Proses

model sebagai permodelan (modelling).

Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan


Jenis Model

Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan, kekayaan, kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut.

Model yang lebih tua

Model yang berstatus tinggi

Model yang mempunyai kecerdasan tinggi

Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar.

Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran

Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan, doktor, profesor dll.

CIRI-CIRI TEORI PEMODELAN BANDURA

1.

Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan.

2.

Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan.

3.

Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model.

4.

Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan


dan peneguhan yang berpatutan.

5.

Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan,

peniruan dengan tingkah laku atau gerak balas yang


sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

I.

II. III.

IV.

Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih). keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya dengan memberi peneguhan positif.

Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh