Anda di halaman 1dari 9

Oleh : Mazlan Mansor Penyelaras Subjek

SUBJEK KESIHATAN KOD SUBJEK JUMLAH JAM

: PERUNDANGAN : KPKP2113 : 60

KULIAH AMALI TUTORIAL JUMLAH JAM NILAI KREDIT

DESKRIPSI SUBJEK
Subjek ini akan membekalkan pelatih dengan keperluan konsep merangkumi perundangan dan pemakaiannya seperti yang telah didedahkan kepada pelatih di semester 1 dalam subjek Pengenalan Kepada Kesihatan Persekitaran. Kepelbagaian perundangan yang luas berkaitan dengan bidang kesihatan akan disentuh. Penekanan akan diberikan ke atas peranan Pegawai Persekitaran/Penolong Pegawai Persekitaran yang melibatkan kesihatan persekitaran antarabangsa. Pelatih diajar cara mentafsir dan menggunakan

Senarai Topik

Pengajar terlibat :
Topik 1 4 - En. Mazlan Mansor Topik 5 6 - En. Lim Ban Dang Topik 7 13 - En. Zulkipli Abdullah Topik 14 19 - Pn. Noor Rozaiha Noor Mohamad

1. Akta Makanan 1983 2. Peraturan-peraturan Makanan 1985 3. Peraturan-peraturan Kebersihan Makanan 2009 4. Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 5. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (Pindaan 2000) 6. Akta Pencegahan & Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 7. Per. Pencegahan & Pengawalan Penyakit Berjangkit 1993 8. Akta Hidrogen sianid 1975 (Disemak 1981) 9. Peraturan-Peraturan Hidrogen sianid 1953

11. Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 12. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 13. International Health Regulation 2005 14. Akta Kerajaan Tempatan 1976 15. 15.1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 15.2 Per. Kualiti Alam Sekeliling 1976 16. Akta Std. Min. Perumahan &Kemudahan Pekerja 1990 17. Per. Std. Min. Perumahan & Kemudahan Pekerja 1990 18. Per. Std. Min. P&KP (Pusat Asuhan) 1990 19. Akta Pendidikan 1996

T1 5%

T2 2.5%

T3 2.5%

Form 10%

Afektif (5 %)

Form 15%

MCQ

S1

S2

S3

Form 15 %

FORM. (30%)

5 4.2

2.5 2.2

2.5 2

10.00 8.40

5.00 3.00

15.00 11.40

40.00 14.00

15.00 5.25

30.00 16.65

MCQ

35%

S1

S2

S3

S4

S5

S6

35%

JUM 70%

JUM 100%

GRED

NILAI GRED

JNG

KEP

70.00

35.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

35.00

70.00

100.00

4.00

16.00

LULUS

40.00

20.00

8.00

6.00

7.00

8.00

4.00

23.10

43.10

59.75

#N/A

#N/A

#N/A

LULUS