DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT

)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH

4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

Disediakan oleh: Ahmad Fuad bin Ellias Ahmad Nasrul Hisyam bin Hamzah Ernie binti Zulkifli Mohan Kumar a/l Manikam Mohd Zulkarnain bin Salehudin Nooriza binti Ibrahim LB 070080 LB 070121 LB 070084 LB 070086 LB 070091 LB 070085

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH

4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH

DEFINISI GURU
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat berstatus. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang di pertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah (Mok Soon Sang, 1990)

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

Guru adalah ahli ilmu yang menyampai dan mengembang serta menjayakan ilmu dalam masyarakat. Ia merangkumi ilmu pengetahuan mengenai Islam atau pengetahuan umum dengan ciri serta tugas yang perlu mendapat pembelaan sewajarnya dalam masyarakat. Mereka boleh menjalankan tugas dengan berkesan untuk mewujudkan umat yang beriman, berilmu dan beramal (Muhammad Uthman El- Muhammady, 1996)

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH

DARJAT GURU DALAM ISLAM
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Allah s.w.t berfirman, ..Dia akan meninggikan orang-orang yang beriman antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat (Al-Mujadalah: 11) Islamic civilization was a civilization probably more than any other historically that really was centered around knowledge, the ideal of knowledge. (Franz Rosenthal, 1970)

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH

10 UNIVERSITI TERAWAL DUNIA
4.1 Tahun PERANAN DitubuhkanGURU

Nama Universiti of Al Karaouine

Kerajaan Idrisid Dynasty Fatimid Caliphate Kingdom of Italy Kingdom of France Kingdom of England Kingdom of England Kingdom of Leon Commune of Padua Kingdom of Sicily Commune of Siena

Tempat Pez, Morocco Cairo, Egypt Bologna, Italy Paris, France Oxford, UK Cambridge, UK Salamanca, Spain Padua, Italy Naples, Italy Siena, Italy

859 975

DALAM DAN LUAR SEKOLAHUniversity

University Al Azhar
4.2

1088 1167 1209 1218

University of Bologna University of Oxford University of Cambridge University of Salamanca of Naples Federico II University of Siena

KONFLIK DALAM 1150 University of Paris PENDIDIKAN

4.3

STATUS DAN 1222 University of Padua PERANAN PELAJAR DI 1224 SEKOLAH University

1240

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH

PENGAJARAN
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

1)

Islam amat memuliakan ilmu dan guru dianggap seorang yang mulia dan harus dimuliakan oleh masyarakat. Guru mempunyai tanggungjawab besar membentuk masyarakat dan Allah s.w.t. menjanjikan ganjaran besar kepada guru yang ikhlas menyebarkan ilmu. Kedudukan guru mesti dimartabatkan agar institusi pendidikan negara dapat diperkasa.

2)
4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

3)
4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH PERANAN LAIN GURU DI SEKOLAH • Guru Sebagai Penilai Penilaian yang dibuat untuk menentukan kejayaan atau kegagalan pelajar atau untuk mengredkan pelajar. Guru Sebagai Pembimbing Bimbingan ini bukan sahaja kepada pelajar yang lemah dalam mata pelajaran malah pada pelajar yang mempunyai masalah peribadi. Guru Sebagai Pemudah Cara Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu melancarkan aktiviti P & P. Mempelbagaikan aktiviti untuk meningkatkan keberkesanan P & P. Guru Sebagai Innovator Agen Perubahan. Memastikan setelah selesai proses P & P terdapat perubahan pada pda para pelajar dari segi pelajaran atau tingkahlakunya.

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH • Guru Sebagai Pengurus Mengurus pentabiran kelas dan membentuk disiplin pelajar dengan baik dan berkesan. Guru Sebagai Pengelola Memastikan proses P & P dapat dijalankan dengan selesa dengan mengelola segala kelengkapan dengan baik. Guru Sebagai IbuBapa Bertindak sebagai pendidik kepada para pelajar dan menjadi tempat mengadu kepada para pelajar mengenai masalah mereka. Guru Sebagai Pentadbir Bertindak sebagai pentadbir pada bahagian-bahagian yang tertentu yang di penggungjawabkan kepada beliau. Sebagai contoh :i. ii. iii. iv. v. Ketua Jabatan Pegawai Hal Ehwal Pelajar Pegawai Peperiksaan Pegawai Pembangunan Staf Pegawai Sukan dan Ko-Kurikulum

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH •
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Guru Sebagai Model Seperti kata bidalan ”Guru kencing berdiri, pelajarnya kencing berlari”. Guru adalah insan yang terbaik untuk dicontohi. Guru Sebagai Sahabat kepada IbuBapa. Ini ditekankan pada Falsafah Pendidkan Guru, iaitu dalam Tatasusila profesion perguruan, “Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu”. . Guru Sebagai Mata Gelap Betindak membantu pihak berkuasa tempatan dalam membasmi masalah sosial. Guru harus peka dan sentiasa mengambil tahu kebajikan pelajar.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH •
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Guru Sebagai Pejuang Moral Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipannya sebagai seorang warganegara. Melahirkan rakyat yang progresif, mahir serta cekap yang berupaya melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna dalam menyumbang terhadap kemajuan dan perkembangan negara. Melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan. Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsipprinsip Rukun Negara, bersikap toleransi, agar wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum. Mengurangkan jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan peluang di antara kaum dengan membekalkan kemudahankemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH •
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Guru Dalam Islam Dalam Islam terdapat 4 martabat guru atau pendidik iaitu: Mudarris : yang bermaksud guru yang hanya mengajar mata pelajaran kemahiran mereka sahaja. Mu’allim : yang bermaksud guru yang tidak hanya mengajar mata pelajaran mereka tetapi turut menyampaikan ilmu-ilmu lain. Mursyid : yang bermaksud guru yang menyampaikan ilmu dan menunjukkan jalan yang benar. Murabbi : yang bermaksud guru yang mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiyyah anak didik mereka menjadi manusia yang berilmu, bertaqwa dan beramal soleh.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH •
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Guru Dalam Islam Peranan guru dalam mendidik masyarakat amatlah besar dan luas. Antaranya ialah: Menyampai aqidah dan keimanan yang tulen untuk menghidupkan hati dan menghubungkan manusia dengan Allah, meyakinkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan rahmatNya dan takutkan siksaanNya. Menyampaikan ilmu pengetahuan dan kemahiran meliputi fardhu ain dan fardhu kifayah yang menjadi asas ubudiyah (pengabdian diri kepada Allah), hubungan harmoni sesama manusia dan alam. Membentuk akhlak atau peribadi mulia supaya menjadi contoh tauladan kepada orang lain.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH 4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Konflik bermaksud perselisihan faham atau suatu yang bertentangan secara langsung atau tidak, secara tingkah laku atau peranan untuk mencapai sesuatu objektif. Biasanya konflik ini terjadi malibatkan kedudukan dan status. Walaupun mempunyai objekif yang terakhirnya sama tetapi cara implimentasi langkah-langkah atau cara-cara yang dibuat di antara 2 kumpulan tersebut boleh mendatangkan konflik.


4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH

4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Isu Gangsterisme
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Bermula pada tahun 2003,dunia pendidikan ‘panas’ dengan isu pelajar samseng yang tidak terhad kepada mereka yang datang dari keluarga yang berpendapatan rendah ,malah mereka yang terlibatdalam gejala itu memunyai latar belakang keluarga yang berbeza – beza termasuk daripada keluarga yang berada. Kajian mendapati para pelajar daripada golongan miskin dan berpendapatan rendah dikenalpasti sebagai kelompok utama yang mudah terjebak dalam gangsterisme seperti buli, peras ugut dan salah laku di sekolah manakala para pelajar daripada golongan kaya terlibat dengan masalah ponteng sekolah dan penagihan dadah. Faktor atau punca pembabitan pelajar dalam gangsterisme adalah :• Cara mereka dibesarkan • Kurang didikan atau kasih sayang • Pergaulan dan pengaruh rakan sebaya • Persekitaran dan tekanan di sekolah • Kurang terhadap keyakinan diri sendiri • Jurang komunikasi • Terlibat secara paksa oleh ahli kongsi gelap

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Isu Gangsterisme
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Langkah mengatasi masalah gangsterisme dikalangan pelajar adalah :• Memasang poster antibuli, antigangsterisme dikawasan sekolah. • Penekanan kepada perlu adanya peraturan dan tindakan yang akan diambil jika pelajar melanggar peraturan. • Program yang memberikan penekanan kepada pendekatan penyelesaian masalah perlu diterapkan didalam kelas dan melibatkan kurikulum sekolah dan kaedah pengajaran. • Program individu yang membabitkan kaunselor.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

• Semua pihak termasuk pelajar, ibubapa, pihak sekolah, polis dan ahli masyarakat berperanan penting dalam isu pembasmian kegiatan gangsterisme dikalangan pelajar.

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Isu Gangsterisme
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

• Mengadakan aktiviti bermanafaat seperti bersukan dan aktiviti kemasyarakatan. • Menjaga pergaulan pelajar. • Menggalakan mangsa tampil membuat pengaduan kepada pihak sekolah atau polis. • Ibubapa atau penjaga sentiasa memberi sokongan terhadap tindakan pihak sekolah atau polis dalam menangani masalah gangsterisme.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Isu Perlaksanaan Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

Kontroversi yang tercetus sejak tahun 2002 masih hangat lagi diperkatakan tentang isu perlaksanaan Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris walaupun dasar pengajaran memasuki tahun kedua. Dijangkakan pencapaian prestasi murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah termasuk matrikulasi tahun 2004 akan sentiasa dipantau. Sebarang kelemahan yang timbul pasti akan menerima kecaman hebat daripada golongan penentang dasar itu.

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Isu Perlaksanaan Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

Pusat Perkembangan Kurikulum (Mei 2003) telah membuat kajian khas dan mendapati pencapaian dan isu ini pada keseluruhannya adalah baik. Mulai sessi persekolahan 2004 bermula Januari,perlaksanaan pengajaran Sains dan Matematik telah melibatkan Tahun 1 & 2 bagi sekolah rendah manakala tingkatan 1 & 2 bagi sekolah menengah. Bagi tingkatan 6, ia dijalankan sepenuhnya, iaitu tingkatan 6 Rendah & Atas serta semua kolej matrikulasi. Amaran telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan bagi guru yang ingkar menangani isu ini boleh dikenakan tindakan displin. Dan perkara ini tidak boleh dipandang ringan kerana kerajaan telah menyediakan segala peralatan dan perisian mengajar yang canggih termasuk skrip mengajar yang lengkap dan kursus Bahasa Inggeris.

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH 4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

Isu Perlaksanaan Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Faktor utama ketidak berkesanan perlaksanaan Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris :• Tahap penguasaan guru tidak cukup baik, bukan sengaja mahu menentang dasar itu. Daripada membiarkan anak murid lebih keliru dengan apa – apa yang disampaikan dalam bahasa Inggeris yang mereka sendiri lemah, guru memilih untuk tidak mahu mencuba langsung. Dan daripada dijadikan bahan jenaka murid – murid yang lebih fasih berbahasa Inggeris, guru – guru ini mengambil jalan mudah dengan tidak mengikut arahan. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan perlulah bertolak ansur dalam menangani masalah pada peringkat awal perlaksanaan dan masalah ini perlulah ditangani secara berhemah dengan menerima kelemahan dan kekurangan dan mengambil langkah memperbaikinya. Keputusan kerajaan melaksanakan sepenuhnya pengajaran ini merupakan langkah mempercepatkan cita – cita negara untuk meliharkan masyarakat yang berdaya maju.

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Penempatan Guru Siswazah Di Sekolah Rendah
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Berdasarkan kepentingan pendidikan negara selaras dengan malamat wawasan 2020, kerajaan akan meramaikan guru siswazah untuk mengajar di sekolah – sekolah rendah dari masa ke semasa. Bermula pada tahun 2004, dunia pendidikan telah melakarkan sejarah tersendiri apabila sebanyak 7000 guru berijazah ditempatkan di sekolah endah di seluruh negara.( Utusan Malaysia,24 April 2004 ) Kumpulan pertama guru berijazah itu merupakan antara 4000 calon Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

Dasar Kementerian Pendidikan melalui program pensiswazahan secara besar – besaran bagi melahirkan guru lepasan ijazah di sekolah – sekolah menengah dan rendah dan mengikut dasar itu,kementerian mensasarkan guru siswazah di semua sekolah menengah menjelang 2005 dan 50% di sekolah rendah menjelang 2010.

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH 4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Status bermaksud berkait rapat dengan kedudukan seseorang individu dalam Masyarakat. Status seseorang itu dapat ditentukan dimanakah seseorang itu dapat diletakkan dalam masyarakat dan bagaimankah ia harus berhubungan dengan orang lain. Bagi definisi peranan pula yang mengikut konsep sosiologi ialah bahagian ataupun bahagian-bahagian yang dimainkan di dalam masyarakat. Peranan dan status dalam masyarakat menunjukkan ciri-ciri seseorang individu dalam tingkah laku , kewajipan dan tanggungjawab.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Menghormati Guru
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Guru merupakan sumber utama dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian menghormati guru adalah suatu yang amat penting. Menghormati guru bukanlah hanya sekadar pada waktu dan suasana yang formal sahaja malah lebih dari pergaulan dengan guru seharusnya berjalan sepanjang masa selagi proses pendidikan dan pembelajaran itu dilaksanakan. Dalam menghadapi guru, pelajar seharusnya berdisplin dan penuh dengan adab.Pelajar perlu mengasihi dan mencintai gurunya untuk memastikan kelangsungan ilmu yang akan disampaikan. Berdisiplin dan beradab dengan guru bukanlah semata-mata dalam bentuk rohani sahaja tetapi juga dalam bentuk jasmani. Dengan demikian murid bukan sahaja menghormati ilmu gurunya, malah guru juga perlu dihormati.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Menjadi Pendengar Yang Baik Dalam Kelas
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Sewaktu sesi pembelajaran oleh guru iaitu kuliah atau syarahan pelajar perlulah berdisiplin dan menjadi pendengar yang aktif. Sebagai pelajar yang aktif , dia perlu mengemukakan sebarang persoalan atau pelajar mempunyai hubangan dua hala dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Sebagai pelajar, mereka juga perlulah beradab dan berdisiplin dalam mendengar syarahan, kuliah atau ceramah, di mana ia terbahagi kepada dua iatu rohani dan jasmani. Sewaktu pelajar mengemukakan hujahnya dia perlulah beradab, dan jangan mengemukakan soalan untuk merendahkan guru serta ingin menonjolkan diri.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Sentiasa Berusaha Mencapai Kecemerlangan
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Pelajar perlulah berusaha gigih untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan kurikulum sekolah. Antaranya ialah pelajar rajin mendatangi perpustakaan untuk mengulangkaji pelajaran. Pelajar perlu menjadi perpustakaan tempat yang cukup menarik untuk dilawati setiap hari dimana ia bersesuaian dengan fungsinya sebagai gedung ilmu. Pelajar juga haruslah sentiasa memahami buku kerana buku ialah sumber terpenting dalam proses pembelajaran .

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

Pembacaan buku dapat dibahagikan kepada tiga kategori : 11. Membaca sebagai hiburan 12. Membaca untuk mendapatkan maklumat 13. Membaca untuk memahami hakikat

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Mempunyai Misi Atau Visi Untuk Berjaya
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

Pelajar perlulah mempunyai misi untuk berjaya serta mengetahui dengan jelas apa yang mereka inginkan, mempunyai rancangan tertentu, mempunyai keyakinan diri, mempunyai seni bergaul dengan orang lain, berfikir dahulu sebelum bertindak dan bertindak berasaskan maklumat terkini. Pelajar juga haruslah berfikiran terbuka, sentiasa mengetahui isu semasa terkini dan bersikap poraktif sepanjang masa. Bijak Menangani Masalah Peribadi Zaman remaja merupakan zaman peralihan kematangan seseoarang belia. Hanya pelajar remaja sahaja yang dapat mengawal emosi dirinya dan boleh mencapai kecemerlangan dalam usaha pembelajarannya. Selain itu suasana keluarga juga banyak mewarnai kegiatan pembelajaran seseorang pelajar. Hanya pelajar yang berketrampilan menghadapai persoalan keluarga sahaja yang mampu menggunakan suasana keluarganya untuk menghadapi proses pembelajaran. Pelajar perlulah sabar, tabah dan cekal menghadapi pelbagai ujian dalam hidup ini.

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Mematuhi Peraturan Sekolah dan Undang-Undang Negara
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Pelajar perlulah memetuhi peraturan di sekolah iaitu dari segi etika, pakaian, sesi pembelajaran dan sebagainya. Pelajar juga haruslah berpegang pada ikrar pelajaryang telah mereka lafazkan iaitu : Bahawasanya kami akan menupukan taat setia sepenuhnya kepada Raja, Negara, Undang-undang dan peraturan sekolah. Bahawasanya kami akan berusaha untuk menjadi pelajar yang berdispin, berbudi bahasa dan mempunyai tingkah laku mulia dan dihormati. Bahawasanya kami akan berpegang teguh pada janji dan ikrar ini, demi kecemerlangan diri, untuk masa hadapan, agama , bangsa dan negara. Selain itu pelajar juga perlu berdisiplin dalam pemakaian di sekolah dan mengikut pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.Sebagai pelajar sahsiah diri juga harus dijaga iaitu dengan berkelakuan baik, sentiasa menghormati semua orang, bersifat jujur dan ikhlas, berusaha mengharumkan nama baik sekolah.


4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN


4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH Menjauhi Gejala Salah Laku Yang Merugikan Diri
4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

Pelajar juga perlulah menjaga keselematan diri, harta sekolah dan juga awam dengan menjauhkan diri dari aktiviti yang tidak bermoral. Kajian menunjukkan bahawa salah laku di sekolah adalah seperti menjadi ahli pertubuhan haram, membawa senjata berbahaya, memukul guru, mengancam orang lain, melanggar perturan dan undang-undang sekolah, menulis kepada akhbar tanpa kebenaran sekolah, merosakkan hanta sekolah , mencuri atau salah guna dadah , membantah hukuman guru dan menunjukkan sifat bongkak. Seorang anak yang baik haruslah taat dan melakukan segala oerintah yang disuruh oleh ibu bapa mereka selagi tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan agama. Pelajar perlu menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa mereka dengan belajar bersungguh-sungguh demi membalas segala jasa mereka yang berpenat lelahmendidik dan mengasuh daripada kecil hinggalah dewasa.

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH KURSUS PENDEK PENGAJIAN AM MICROSOFT OFFICE (POWERPOINT)

MICROSOFT POWERPOINT DBK 1062 – SEKOLAH DAN MASYARAKAT
BAB 4 – SOSIOLOGI SEKOLAH

4.1 PERANAN GURU DALAM DAN LUAR SEKOLAH

TERIMA KASIH

4.2 KONFLIK DALAM PENDIDIKAN

4.3 STATUS DAN PERANAN PELAJAR DI SEKOLAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful