Anda di halaman 1dari 8

PENYEMPITAN MAKNA

Penyempitan makna adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya memiliki makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas.
Penyempitan makna pada asalnya mempunyai makna yang luas tetapi telah mengalami makna yang khusus (kecil).
7/18/12

CONTOH

Kata dai dalam bahasa Arab.

Kata ini mempunyai makna yang banyak antaranya, orang yang menjemput, orang yang berdoa, orang yang menyebarkan dakwah dan berbagai-bagai lagi.

Tetapi kata ini telah disempitkan maknanya dalam bahasa Melayu iaitu pendakwah sahaja dan tiada 7/18/12 makna lain.

7/18/12

7/18/12

7/18/12

Khalwat Dahulu merujuk kepada seseorang yang mengasingkan diri kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sekarang merujuk kepada perbuatan SUMBANG antara lelaki dan perempuan.

7/18/12

Timbulnya kepentingan membataskan maksud bagi sesuatu perkataan ini pada umumnya adal untuk menentukan istilah supaya penggunaannya khusus untuk bidangbidang tertentu.
Contohnya perkataan sendi yang asalnya bermaksud tempat ruas tulang berhubung. Dalam ilmu bahasa perkataan sendi ditujukan khusus

7/18/12

ANJAKAN MAKNA
Peralihan atau perubahan daripada sesuatu keadaan atau lingkungan fikiran ke keadaan atau lingkungan fikiran yang baru, biasanya yang lebih baik.

7/18/12