Anda di halaman 1dari 5

Nama : ______________________________ Tarikh : ________

Tuliskan ayat berdasarkan gambar dan frasa yang diberi.

1.

stadium bola
.

2.

nyamuk tiruk
....

3.

stesen teksi
....

4.

traktor abang

.
5.

krayon baru
.

Nama : ______________________________ Tarikh : ________


Tuliskan ayat berdasarkan gambar dan frasa yang diberi.

1.

disengat tebuan
.

2.

menyanyi
....

3.

bermain congkak
....

4.

bermain layang-layang

.
5.

mencuci kereta
.

Nama : ______________________________ Tarikh : ________


Tuliskan ayat berdasarkan gambar dan frasa yang diberi.

1.

makanan berkhasiat
.

2.

menjerit ketakutan
....

3.

berjalan kaki
....

4.

bermain gasing

.
5.

bermain bunga api


.

Nama : ______________________________ Tarikh : ________


Tuliskan ayat berdasarkan frasa yang diberi.

1.

meminta kebenaran
.

2.

menjaga gong ajaib


....

3. berasa lapar
....
4. berehat di bawah pokok

.
5. menyengat badan Pak Belang
.