Anda di halaman 1dari 5

Arahan: Susun semula huruf huruf supaya menjadi

perkataan yang betul berdasarkan gambar.

1.

iukncg

_________

galeng

_________

gnurub

_________

gajung

_________

ganhel

_________

2.

3.

4.

5.

Skor : ___/ 5

Arahan: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

Skor : ___/ 5

Arahan: Isikan tempatkan kosong dalam ayat


berdasarkan gambar.

1. Rafi suka bermain ..

2. Dani membeli ..
di pasaraya.

3.

boleh terbang tinggi.

4.

Bapa Hani tajam.

5.

Emak ada lima buku ...

Skor : ___/ 5

Arahan: Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi.

1.

.
.

2.

.
3.

.
.

4.

.
.

5.

Skor : ___/ 5

Arahan: Bina ayat dengan menggunakan perkataan


yang diberi.

1.

parang

2.

lalang
..

3.

piring
..

4.

tulang

5.

hilang

Skor : ___/ 5