Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA

JBA6045

Huruf vokal

Nama : ___________________________________

Nama : ______________________________________________

a
a
a
a
a
a
a

Sambungkan titik-titiknya.

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

Tarikh : _________________

Sambungkan titik-titiknya.

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a

Nama : ______________________________________________

Tarikh : _________________

Pilih dan warnakan huruf yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

1.

4.

7.

2.

3.

5.

6.

8.

9.

Nama : ______________________________________________

Warnakan huruf awalnya.

Warnakan huruf awalnya.

u
a

Tarikh : _________________

i
i
i
i
i
i
i

Sambungkan titik-titiknya.

i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i

Sambungkan titik-titiknya.

i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i
i
i
i

Nama : ______________________________________________

Tarikh : _________________

Pilih dan warnakan huruf yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

1.

4.

7.

2.

3.

5.

6.

8.

9.

Nama : ______________________________________________

Tarikh : _________________

Warnakan huruf awalnya.

Warnakan huruf awalnya.

i
a

a
l

l
l

Nama : ______________________________________________

u
u
u
u
u
u
u

Sambungkan titik-titiknya.

u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

Tarikh : _________________

Sambungkan titik-titiknya.

u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

Nama : ______________________________________________

Tarikh : _________________

Pilih dan bulatkan huruf yang betul berdasarkan gambar yang diberi.

1.

4.

7.

2.

3.

5.

6.

8.

9.

Nama : ______________________________________________

Warnakan huruf awalnya.

Tarikh : _________________

Warnakan huruf awalnya.

u
a

u
b

i
u

n
i

Nama : ______________________________________________

Tuliskan huruf awalnya.

Tarikh : _________________

Tuliskan huruf awalnya.

Nama : ______________________________________________

Tuliskan huruf awalnya.

Tarikh : _________________

Tuliskan huruf awalnya.