Anda di halaman 1dari 29

Kemahiran : KV + KV, KV + KV + KV, KVK, KV + KVK, KVK

+ KVK, KVK + KV + KVK dan digraf


Arahan: Tuliskan perkataan yang disebutkan oleh guru.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Skor : ___/ 12

Kemahiran : KV + KV
Arahan: Bulatkan perkataan yang betul berdasarkan
gambar.

1.

2.

siku

ciku

3.

pen

pin

masjid

masjit

cermin

cernim

4.

kucing

kuceng

5.

6.

subu

sudu

Skor : ___/ 6

Kemahiran : KV + KV
Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

g_l_

3.

c___

4.

__d_

5.

l___

6.

____

____
Skor : ___/ 6

Kemahiran : V + KVK, KV + KVK, KVK + KVK , KVK + KV + KVK


Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

_k__

3.

i___

4.

__l_t

5.

__n__s

6.

r _ _b _t _ _

_ _ _ _ ka _
Skor : ___/ 6

Kemahiran : KV + KVKK
Arahan: Susun semula huruf huruf supaya menjadi
perkataan yang betul berdasarkan gambar.

1.

adung

_________

yagunp

_________

gamgnis

_________

nebang

_________

bakming

_________

2.

3.

4.

5.

Skor : ___/ 5

Kemahiran : KVK+ KVK


Arahan: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skor : ___/ 6

Kemahiran : KV + KVK
Arahan: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skor : ___/ 6

Kemahiran : KVK + KV
Arahan: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

Skor : ___/ 5

Kemahiran : KV + KV
Arahan: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skor : ___/ 6

Kemahiran : KV + KVKK
Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

1
1. .

3
.
4
.

2
.

r
l
n

Skor : ___/ 5

Kemahiran : KV + KVKK
Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.
u

3.
4.

g
t
5.
e

Kemahiran : V + KVK
Arahan: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

Skor : ___/ 5

Kemahiran : Diftong dan Digraf


Arahan: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

Skor : ___/ 5

Kemahiran : KV + KVKK
Arahan: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

Skor : ___/ 5

Kemahiran : KVK + KVKK , KVKK + KVK


Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Skor : ___/ 6

Kemahiran : KVKK + KVKK , KV + KVK + KVKK


Arahan: Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

1.

2.

3.

4.

5.

Skor : ___/ 5

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Bina ayat berpandukan gambar dan frasa
yang diberikan.
memancing ikan
1.
______________________________________________________
______________________________________________________

di kejar anjing
2.
______________________________________________________
______________________________________________________

menyambut hari jadi


3.
______________________________________________________
______________________________________________________

bermain jongkang-jongket
4.
______________________________________________________
______________________________________________________

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Bina ayat berpandukan gambar dan frasa
yang diberikan.

bermain buaian
1.
______________________________________________________
______________________________________________________

reban ayam
2.
______________________________________________________
______________________________________________________

menunggang motosikal
3.
______________________________________________________
______________________________________________________

menonton televisyen
4.
______________________________________________________
______________________________________________________

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Isikan tempatkan kosong dalam ayat
berdasarkan perkataan yang diberi.

1. Adik suka makan buah _______________


2. Abu memancing __________ di sungai.
3. Ibu sedang menyiram pokok _________.
4. Salmi membeli sayur _______ dan _________ .
5. Bapa pergi ke kebun menunggang __________.

basikal

bunga

ikan

oren

bayam

sawi

Skor : ___/ 5

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Salin semula ayat-ayat di bawah.

1. Ibu cuci baju biru saya.


_____________________________________________
2. Bapa beli bakul merah baru.
_____________________________________________
3. Adik Mariam sedang minum susu.
_____________________________________________
4. Ali suka makan buah durian
_____________________________________________
5. Saya bermain guli di padang sekolah.
_____________________________________________

Skor : ___/ 5

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Susun dan salin semula ayat di bawah

1. beli Kakak baru kasut.


_____________________________________________
2. saya

Basikal

warna

merah. baru

_____________________________________________
3. saya

sawah. Ayah di

bekerja

sedang

_____________________________________________
4. berkelah

di

Kami

tasik.

tepi

_____________________________________________
5. masjid.

selalu

Razali

pergi

ke

_____________________________________________

Skor : ___/ 5

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Bina ayat berdasarkan gambar dan
perkataan yang diberi.

beli - kereta - merah


1. ______________________________________________________

kucing - comel
2. ______________________________________________________

bermain - bola - kawan


3. ______________________________________________________

kek - coklat - manis


4. ______________________________________________________

Skor : ___/ 4

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Bina ayat berdasarkan gambar dan
perkataan yang diberi.

kacang tanah
1. ______________________________________________________

reban ayam
2. ______________________________________________________

memancing ikan
3. ______________________________________________________

anak kucing
4. ______________________________________________________

Skor : ___/ 4

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Bina ayat berdasarkan gambar yang diberi.

1.

.
.

2.

.
.

3.

.
.

.
.

Skor : ___/ 4

Kemahiran : Membina ayat


Arahan: Bina ayat dengan menggunakan perkataan
yang diberi.

1.

rumput

2.

lalang
..

3.

senapang
..

4.

kuali

5.

menyiram

Skor : ___/ 5

Arahan: Lengkapkan karangan dengan menggunakan


perkataan yang diberi.

Kucing Saya
Nama saya Liza. Saya ada seekor _________

Kucing saya bernama Tompok. Bulu Tompok


sangat gebu. Tompok suka makan _______
Tompok juga suka bermain ________

. Setiap

hari tompok bermain di luar _________

Pada suatu hari, Tompok bermain di tepi jalan. Tibatiba, Tompok dilanggar ________
pun mati.

. Tompok

Skor : ___/ 5

Arahan: Lengkapkan karangan dengan menggunakan


perkataan yang diberi.

Pergi Berkelah
Pada hari Sabtu yang lalu, Luqman pergi
berkelah di tepi ___________. Luqman pergi bersama
keluarganya dengan menaiki

_________ merah.

Luqman dan adik-adiknya bermain

___________.

Ibunya

___________.

sedang

menghidangkan

Ayahnya pula sedang ____________ surat khabar di


bawah pokok. Mereka berasa sangat gembira dan
pulang ke __________ pada waktu petang.

makanan

membaca

kereta

bola

pantai

rumah

Skor : ___/ 5

Arahan: Lengkapkan karangan dengan menggunakan


perkataan yang diberi.

hujan
panas

payung
kuning
pulang

Ini baharu Halimah.


Payung Halimah berwarna-warni.
Ada warna merah, biru, jingga dan
hijau.
Halimah guna payung bila waktu ...................
dan ..................... .
Halimah juga guna payung waktu dari
sekolah.

Skor : ___/ 5

Arahan: Tuliskan lima ayat yang lengkap berdasarkan


gambar yang diberi.

Tajuk : Buah tembikai


________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Skor : ___/ 5