Anda di halaman 1dari 20

HBEF 3103 Asas Teknologi Pengajaran

DOMAIN - DOMAIN
TEKNOLOGI PENGAJARAN

AHMAD KHUSHAIRY HJ. SAAIDIN

Teknologi Pengajaran
Konsepnya berubah mengikut trenda kerana perubahan teknologi kerana landasan teori yang digunakan Melibatkan proses (urutan prosedur) Melibatkan sumber Matlamat: pembelajaran Cara: pengajaran

Konsep TP
bukan alat dan bahan pengajaran sahaja Cara yang sistematik dalam:
merancang membina melaksana menilai

seluruh proses pengajaran dan pembelajaran.


(Tickton, 1970)

Konsep TP
Berpandukan objektif-objektif khusus Berdasarkan teori pembelajaran manusia dan teori komunikasi Gabung sumber manusia dan bukan manusia
(Tickton, 1970)

Konsep TP
Education technology is concerned with the design and evaluation of curricula and learning experiences and with the problems of implementing and renovating them. Essentially, it is rational, problemsolving approach to education, a way of thinking sceptically and systematically about learning and teaching.
Rowntree (1974)

Teori konsep, konstruk, prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan. Amalan penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.

Proses: satu urutan prosedur


INPUT ACTION OUTPUT

Sumber: sistem, bahan dan persekitaran pembelajaran Sistematik satu siri tindakan yang tersusun

Domain-domain TP
Memperincikan konsep melihat bagaimana konsep direalisasikan Melihat rasional dan adakah ia realistik

Domain Teknologi Pengajaran (1977)


FUNGSI PENGURUSAN PENGAJARAN FUNGSI PENGEMBANGAN PENGAJARAN Penyelidikan- teori Pengurusan organisasi Rekabentuk Penerbitan Penilaian Pemilihan Pengurusan kakitangan Logistik Penggunaan Pengedaran Mesej Manusia Bahan Peralatan Teknik Tempat FUNGSI SUMBER PEMBELAJARAN

P E L A J A R

Definisi TP oleh AECT 1977


Teknologi Pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah2 serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah2 dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal.

Fungsi Pengembangan Pengajaran


Suatu proses yang berperinkatperingkat bermula dengan analisis masalahmasalah pembelajaran membuat penyelidikan untuk mengkonsepsikan satu model teoretikal

Fungsi Pengembangan Pengajaran

REKA BENTUK Analisis pelajar Objektif Strategi Pilih media Tentukan aplikasi

Fungsi Pengembangan Pengajaran

PENERBITAN PENILAIAN PEMILIHAN LOGISTIK PENGGUNAAN PENYEBARAN

Sumber Pembelajaran
Ia itu apa sahaja yang menyimpan dan / atau menghantar maklumat kepada pelajar

Sumber Pembelajaran
MESEJ MANUSIA BAHAN PERALATAN TEKNIK TEMPAT

Pengurusan Pengajaran
Mengawas dan mengawal 2 fungsi tadi:
fungsi Pengembangan Pengajaran fungsi sumber pembelajaran

Pengurusan Organisasi dan Pengurusan Kakitangan

Domain Teknologi Pengajaran (1994)


Kesinambungan dari domain tahun 1977 Definisi T.P oleh AECT 1994 Terdapat 5 domain Setiap satu ada teori dan amalannya sendiri Berfungsi sendirian atau berinteraksi dengan domain yang lain

Definisi TP oleh AECT 1994


Instructional Technology is the theory and practice of designing, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning.

Domain Teknologi Pengajaran (1994)

PEMBANGUNAN
Teknologi percetakan Teknologi audiovisual Teknologi berasaskan komputer Teknologi bersepadu

PENGURUSAN
Pengurusan projek Pengurusan sumber Pengurusan sistem penyampaian Pengurusan maklumat

PENGGUNAAN TEORI AMALAN


Penggunaan media Difusi dan inovasi Perlaksanaan Polisi dan peraturan

PENILAIAN
Analisis masalah Pengukuran rujukan kriteria Penilaian formatif Penilaian sumatif

REKA BENTUK
Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk mesej Strategi pengajaran Ciri-ciri pelajar

Impak TP
Kesesuaian kaedah Kesesuaian isi kandungan Mengambilkira peranan TP dari awal, semasa merancang kurikulum Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran. Mengubah pengalaman pengajaran

Anda mungkin juga menyukai