Anda di halaman 1dari 46

NKRA - LINUS

PEMBENTANGAN PENCAPAIAN SARINGAN 3 & 6 SERTA STATUS SEMASA PROGRAM LINUS 2012 PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

LINUS

Program Saringan Literasi dan Numerasi atau dikenali sebagai LINUS ialah salah satu sub Bidang Keberhasilan Utama Negara ( NKRA) Pendidikan yang mula diperkenalkan pada tahun 2010.

TUJUAN

Mengenalpasti murid-murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi seawal mungkin supaya program-program pemulihan yang bersesuaian dapat disediakan.

SASARAN

Semua murid kecuali yang mempunyai masalah pembelajaran atau murid dari golongan orang kelainan upaya (OKU) dapat menguasai asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah

STRATEGI
a. b. c. d. Proses Saringan (3 KALI SETAHUN) Modul pengajaran dan Pembelajaran Pengukuhan Amalan Pedagogi Membina komitmen bagi semua pihak berkepentingan. e. Memantau dan Menyelia f. FasiLINUS di peringkat daerah

PENCAPAIAN SEMASA
SARINGAN 6 KOHORT 1 (2 OKT-4 NOV)
BIDANG % PERDANA NEGERI % PERDANA KEBANGSAAN STATUS

LITERASI

98.03

97.52

MELEPASI PERATUS KEBANGSAAN DAN CAPAI SASARAN NKRA (95%)

NUMERA SI

98.89

98.63

MELEPASI PERATUS KEBANGSAAN DAN CAPAI SASARAN NKRA (95%)

GRAF PERBANDINGAN PERATUS PENCAPAIAN LITERASI KOHORT 1 (MURID TAHUN 2) DALAM SARINGAN 4 , SARINGAN 5 DAN SARINGAN 6
100 90 80 70 60 50 S4 87.21

94.85

98.03

S5
S6

40
30 20 10 0 2.99 0.76 0.19 TEGAR 9.8 4.39 1.78 LINUS PERDANA

GRAF PERBANDINGAN PERATUS PENCAPAIAN NUMERASI KOHORT 1 (MURID TAHUN 2) DALAM SARINGAN 4 , SARINGAN 5 DAN SARINGAN 6
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1.6 0.49 0.16 TEGAR 5.77 2.35 0.95 LINUS PERDANA S4 S5 S6 92.63 97.16 98.89

PENCAPAIAN SEMASA
SARINGAN 3 KOHORT 2 (2 OKT-4 NOV)
BIDANG % PERDANA NEGERI % PERDANA KEBANGSAAN STATUS

LITERASI

91.55

90.99

MELEPASI PERATUS KEBANGSAAN DAN CAPAI SASARAN NKRA (90%)

NUMERA SI

96.02

95.42

MELEPASI PERATUS KEBANGSAAN DAN CAPAI SASARAN NKRA (90%)

GRAF PERBANDINGAN PERATUS PENCAPAIAN LITERASI KOHORT 2 (MURID TAHUN 1) DALAM SARINGAN 1 , SARINGAN 2 DAN SARINGAN 3
100
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 59.69 S1 91.55

81.6

S2
S3

29.31
14.5

11 3.9 1.45 TEGAR

7 LINUS PERDANA

GRAF PERBANDINGAN PERATUS PENCAPAIAN NUMERASI KOHORT 2 (MURID TAHUN 1) DALAM SARINGAN 1 , SARINGAN 2 DAN SARINGAN 3
100 90 80 70 60 50 40 30 20 25.04 9.06 S1 71.7 96.02 89.97

S2
S3

10 0

3.26 0.98 0.41


TEGAR LINUS

3.57 PERDANA

PENCAPAIAN NEGERI UNTUK SARINGAN 6 KOHORT 1


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NEGERI WP PUTRAJAYA WP LABUAN JOHOR NEGERI SEMBILAN WP KUALA LUMPUR PULAU PINANG SELANGOR TERENGGANU MELAKA KEDAH PERAK SABAH PAHANG PERLIS KELANTAN SARAWAK KEBANGSAAN LITERASI 99.86 99.46 98.78 98.60 98.53 98.56 98.33 98.03 98.03 97.48 97.43 96.03 96.48 96.57 95.85 95.63 97.52 NUMERASI 99.93 99.61 99.43 99.41 99.39 99.27 99.24 98.89 98.86 98.77 98.50 97.95 97.92 97.84 97.41 96.91 98.62

SEPERTI MANA DATA DALAM PORTAL NKRA KPM PADA 26 NOV 2011

PENCAPAIAN NEGERI UNTUK SARINGAN 3 KOHORT 2


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 NEGERI WP KUALA LUMPUR JOHOR WP LABUAN WP PUTRAJAYA SELANGOR PULAU PINANG NEGERI SEMBILAN PERAK TERENGGANU MELAKA KEDAH PAHANG PERLIS KELANTAN SABAH SARAWAK KEBANGSAAN LITERASI 93.79 94.29 92.86 97.04 93.74 94.27 93.81 92.20 91.55 91.51 90.51 89.72 88.86 87.02 84.90 85.37 90.99 NUMERASI 97.87 97.75 97.72 97.71 97.13 97.12 97.12 96.25 96.02 95.54 95.29 94.27 93.96 92.83 92.51 90.55 95.42

SEPERTI MANA DATA DALAM PORTAL NKRA KPM PADA 26 NOV 2011

PENCAPAIAN DAERAH UNTUK SARINGAN 6


KEDUDUKAN SELURUH PPD PPD Tidak Jumlah %Perdana %Perdana Hadir Murid Literasi Numerasi

13
21 23 35 55 87 107

PPD HULU TERENGGANU


PPD KUALA TERENGGANU PPD BESUT PPD MARANG PPD DUNGUN PPD SETIU PPD KEMAMAN NEGERI KEBANGSAAN

8
5 1 1 3 1 13 32

1305
6326 3020 1805 2681 1193 3488 19818

99.16
98.85 98.81 98.45 97.87 96.73 95.81 98.03 97.52

99.23
99.60 99.17 99.67 98.17 98.49 97.51 98.89 98.62

1257 445960

SEPERTI MANA DATA DALAM PORTAL NKRA KPM PADA 26 NOV 2011

PENCAPAIAN DAERAH UNTUK SARINGAN 3


KEDUDUKA N SELURUH PPD PPD Tidak Hadir Jumlah Murid %Perdana %Perdana Literasi Numerasi

3 26 34 42 65 81 106

PPD HULU TERENGGANU PPD KUALA TERENGGANU PPD BESUT PPD MARANG PPD DUNGUN PPD SETIU PPD KEMAMAN
NEGERI KEBANGSAAN

13 16 4 2 16 8 7
66

1344 6429 3067 1810 2671 1222 3575


20118

96.43 93.82 93.15 92.54 90.53 88.87 85.43


91.55 90.99

98.96 98.15 96.97 97.13 93.71 95.83 91.50


96.02 95.42

1790 445367

SEPERTI MANA DATA DALAM PORTAL NKRA KPM PADA 26 NOV 2011

PENCAPAIAN ARUS PERDANA


SEKOLAH YANG MENCAPAI 100% ARUS PERDANA LITERASI DAN NUMERASI KOHORT 1 (TAHUN 2) BIL 1 2 3 4 PPD PPD HULU TERENGGANU PPD DUNGUN PPD BESUT PPD KUALA TERENGGANU JUMLAH SEKOLAH 48 48 53 80 BIL PERATUS SEKOLAH 44 27 29 43 91.67 56.25 54.72 53.75

5
6 7

PPD MARANG
PPD SETIU PPD KEMAMAN NEGERI

29
43 46 347

15
22 9 189

51.72
51.16 19.57 54.47

PENCAPAIAN ARUS PERDANA


SEKOLAH YANG MENCAPAI 100% ARUS PERDANA LITERASI DAN NUMERASI KOHORT 2 (TAHUN 1) BIL 1 2 PPD PPD HULU TERENGGANU PPD SETIU JUMLAH SEKOLAH 48 43 BIL SEKOLAH 25 9 PERATUS 52.08 20.93

3
4 5 6 7

PPD DUNGUN
PPD BESUT PPD MARANG PPD KUALA TERENGGANU PPD KEMAMAN NEGERI

48
53 29 80 46 347

9
8 4 7 3 65

18.75
15.09 13.79 8.75 6.52 18.73

PENCAPAIAN ARUS PERDANA KOHORT 1 DAN 2


SEKOLAH YANG MENCAPAI 100% ARUS PERDANA LITERASI DAN NUMERASI KOHORT 1 DAN 2

BIL 1 2 3 4 5 6 7

PPD PPD HULU TERENGGANU PPD DUNGUN PPD SETIU PPD BESUT PPD MARANG PPD KUALA TERENGGANU PPD KEMAMAN NEGERI

JUMLAH BIL PERATUS SEKOLAH SEKOLAH 48 24 50.00 48 9 18.75 43 8 18.60 53 6 11.32 29 2 6.90 80 4 5.00 46 2 4.35 347 55 15.85

ISU: KEKUATAN

Program Pemantauan dan Bimbingan Berkelompok. Perjumpaan dengan Penyelaras LINUS/pentadbir sekolah/ Ibubapa. Bengkel pengisian data berpusat/ Taklimat di PPD Pemeriksaan kesihatan berkelompok bagi murid LINUS Tegar. Tahap kefahaman pelaksanaan program LINUS dalam kalangan guru dan ibu bapa semakin meningkat. Penganugerahan Sijil Penghargaan kepada sekolah yang mencapai 100% arus perdana bagi saringan 3 dan saringan 6 Tawaran Baiah Kem LINUS.

ISU : KELEMAHAN

Ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Guru mengajar 2 tahap kritikal iaitu tahun 1 dan tahun 6. Tiada penyelarasan Pertukaran guru LINUS oleh pihakpihak yang terlibat. Pemahaman Guru Pemulihan Tidak memahami konsep saringan LINUS secara menyeluruh Pertembungan tarikh antara tarikh saringan dan peperiksaan akhir tahun. Ketiadaan peruntukan kewangan untuk mengadakan aktiviti program LINUS daerah. Kekurangan Modul bagi PPD Besut, PPD Kemaman, Kuala Terengganu dan PPD Setiu

PENAMBAHBAIKAN UNTUK 2012

Tumpuan yang lebih berfokus oleh FasiLINUS kepada sekolah yang tiada peningkatan ke arus perdana. Pelaksanaan bengkel BBM bersama guru LINUS dan Guru Pemulihan. Pelaksanaan Kem LINUS dan LINUS Tegar secara berkala dan berfokus bagi Literasi dan Numerasi. Penempatan semula Guru Pemulihan Khas Linus

ISU-ISU & CADANGAN TINDAKAN

UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN


Bil. Isu 1. Faktor Guru : Tindakan / Cadangan Strategi

Guru tidak mengoptimumkan pedagogi berkesan semasa mengajar program LINUS

Guru kurang mendapat sokongan daripada pihak pentadbir dalam melaksanakan LINUS di sekolah.

Melaksanakan kursus Pemantapan Pedagogi - Peringkat PPD (14/2 : literasi Tahun 1 & 2) (16/2: Numerasi Tahun 1 &2) (7/3 : Guru Pemulihan)

-Peringkat Sekolah (LADAP) Pentadbir perlu menggerakkan JK LINUS di sekolah wujudkan team work

UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

Sambungan..ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN


Bil .

Isu Peranan Guru Pemulihan

Tindakan / Cadangan Strategi Tugas sebenar guru pemulihan khas & Guru Pemulihan LINUS adalah memulihkan pelajar LINUS Tegar sahaja .

- Guru Pemulihan Khas ditugaskan mengajar murid Program LINUS.

UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

Sambungan..ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN


Bil. 2. Isu Faktor Murid : Murid suka ponteng sekolah ( jarak jauh dari sekolah / pengangkutan ) Pendidikan hanya berlaku di sekolah tiada kesinambungan di rumah Pihak sekolah perlu mengambil tindakan proaktif kepada murid ponteng sekolah mengikut prosedur yang telah diperuntukkan * Kerja rumah diberi dan disemak oleh guru. Tindakan / Cadangan Strategi

UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

Bil. 3. Faktor Ibu bapa : Kurang pendedahan & pengetahuan mengenai program LINUS

Sambungan..ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN Isu Tindakan / Cadangan Strategi


Buat edaran mengenai program LINUS yang dijalankan di sekolah Inisiatif pihak pentadbiran memberi penjelasan bagi membantu keyakinan ibu bapa terhadap penguasaan murid dalam 3M. (SK Kg. Baru Felda Neram) Kerjasama dengan PIBG memberi penjelasan mengenai program LINUS dan program sekolah yang akan dijalankan. - Instrumen Pengesan MBK telah dilaksanakan mulai 17- 25/4/2011. (30/160 adalah MBK)

Segelintir ibu bapa enggan membawa anak mereka menjalani pemeriksaan kesihatan walaupun guru telah menasihati mereka beberapa kali.

UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

Sambungan..ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN Tindakan / Cadangan Bil. Isu Strategi 4. Faktor Pentadbir : - Tidak melaksanakan pencerapan guru LINUS. Pentadbir perlu menjalankan pencerapan guru LINUS. Laporan Pencerapan p&p Guru LINUS Perlu di hantar kepada PPD (Pengurusan Akademik) setiap 2 bulan sekali.
UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

Sambungan..ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN


Bil. Isu Tindakan / Cadangan Strategi

Guru LINUS tiada target Guru LINUS mesti yang disasarkan dalam membuat head count setiap saringan kerana untuk mencapai KPI tidak membuat head count KPM untuk kelas masingmasing - Guru LINUS mesti fokus kepada konstruk yang perlu dikuasai murid
UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

Sambungan..ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN Bil . Isu Tindakan / Cadangan Strategi

Terdapat sekolah Pihak pentadbiran sekolah yang belum perlu peka kepada bersedia dari segi keceriaan kelas keceriaan dan LINUS peralatan dalam kelas supaya lebih LINUS kondusif.
UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

Sambungan..ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN

Bil. 2.

Isu Semasa Saringan : 1. Terdapat sekolah yang tidak melaksanakan saringan membaca / Lisan mengikut tarikh yang ditetapkan. Menjalankan saringan di saatsaat akhir.

Tindakan / Cadangan Strategi

Pihak pentadbir mesti peka terhadap tarikh saringan yang telah ditetapkan. - Penyelaras LINUS perlu memberikan taklimat ringkas mengenai pelaksanaan saringan kepada semua guru terlibat.

UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

Sambungan..ISU & TINDAKAN / CADANGAN TINDAKAN

Bil.

Isu Pasca Saringan :

Tindakan / Cadangan Strategi

Fasilinus turun ke sekolah1. Masalah Portal NKRA : sekolah bermasalah untuk a. Banyak sekolah-sekolah yang menyelesaikan masalah tersebut menghadapi masalah dan membuat verifikasi data memindahkan maklumat SMM kepada semua sekolah untuk ke dalam Portal NKRA. menyelesaikan isu yang timbul.

UNIT AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN

SASARAN
SARINGAN 7 (MURID TAHUN 3 2012) BIDANG NUMERASI LITERASI SASARAN JPNT (%) SASARAN NKRA (%) 100 100 97 97

SARINGAN 4 (MURID TAHUN 2 2012) BIDANG NUMERASI LITERASI SASARAN JPNT (%) SASARAN NKRA (%) 99 98 91 91

Senarai Sekolah Yang Tidak Mencapai Sasaran % NKRA Bagi Program Literasi PPD : PPD KEMAMAN TAHUN: 2011 KOHORT : 1 SARINGAN : 6 DARJAH : TAHUN 2 SASARAN ( % ) : 95.00 Bil. Nama Sekolah Jenis Jumlah Unjuran Bil % Sekolah Murid Perdana Capai 1 2 3 4 5 6 SK BUKIT KUANG SK SERI BANDI SK FELDA NERAM SATU SK BINJAI SJK(C) CHUKAI SK LEMBAH JABOR SK 169 SK 75 SK 56 SK 192 SJK(C) 85 SK 14 161 71 53 182 81 13 160 71 53 181 79 13 94.67 94.67 94.64 94.27 92.94 92.86

Bil. Nama Sekolah

Jenis Jumlah Unjuran Bil % Sekolah Murid Perdana Capai

7 SJK(C) KUALA KEMAMAN SJK(C) 14 8 SK IBOK SK 41 9 SK BUKIT ANAK DARA SK 36 10 SK BUKIT MENTOK SK 104 11 SK AYER JERNEH SK 29 12 SK KAMPONG TENGAH SK 91 13 SK SEBERANG TAYOR SK 18 14 SK CHUKAI SK 134 15 SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 SK 56 16 SK PADANG KUBU SK 37 17 SK TELOK KALONG SK 36 18 SK SUNGAI PERGAM SK (ASLI) 16

13 39 34 99 28 86 17 127 53 35 34 15

13 38 33 95 26 81 16 119 49 32 31 4

92.86 92.68 91.67 91.35 89.66 89.01 88.89 88.81 87.50 86.49 86.11 40.00

Senarai Sekolah Yang Tidak Mencapai Sasaran % NKRA Bagi Program Numerasi PPD : PPD KEMAMAN TAHUN : 2011 KOHORT : 1 SARINGAN : 6 DARJAH:TAHUN 2 SASARAN ( % ): 95.00 Bil. Nama Sekolah Jenis Jumlah Unjuran Bil % Sekolah Murid Perdana Capai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SK BUKIT ANAK DARA SK SK SEBERANG TAYOR SK SK KERTEH SK SJK(C) KUALA KEMAMAN SJK(C) SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 SK SK LEMBAH JABOR SK SK TELOK KALONG SK SK SERI GELUGOR SK SK (FELDA) CHERUL SK SK KG CHABANG SK SK AYER JERNEH SK SK SUNGAI PERGAM SK (ASLI) 36 18 103 14 56 14 36 60 43 31 29 16 34 17 98 13 53 13 34 57 41 29 28 15 34 17 97 13 52 13 33 54 39 27 25 4 94.44 94.44 94.17 92.86 92.86 92.86 91.67 91.53 90.70 87.10 86.21 40.00

Senarai Sekolah Yang Tidak Mencapai Sasaran % NKRA Bagi Program Literasi PPD : PPD KEMAMAN TAHUN : 2011 KOHORT: 2 SARINGAN : 3 DARJAH : TAHUN 1 SASARAN ( % ) : 90.00 Bil. Nama Sekolah Jenis Jumlah Unjuran Bil Sekolah Murid Perdana 1 SK KG BARU KERTEH SK 97 87 87 2 SK KIJAL SK 149 134 133 3 SK SERI KEMAMAN SK 109 98 97 4 SK PADANG KUBU SK 34 31 30 5 SK BUKIT MENTOK II SK 136 122 120 6 SK KG BAHARU FELDA NERAM I SK 26 23 22 7 SK MERAGA BERIS SK 49 44 43 8 SK KG CHABANG SK 32 29 28 9 SK FELDA NERAM SATU SK 82 74 71 10 SK KAMPONG TENGAH SK 109 98 93 11 SK SERI GELUGOR SK 68 61 58 12 SK SERI BANDI SK 68 61 58 13 SJK(C) KUALA KEMAMAN SJK(C) 27 24 23 14 SK CHENEH BARU SK 83 75 70

% Capai 89.69 89.26 88.99 88.24 88.24 88.00 87.76 87.50 86.59 85.32 85.29 85.29 85.19 84.34

Senarai Sekolah Yang Tidak Mencapai Sasaran % NKRA Bagi Program Literasi PPD : PPD KEMAMAN TAHUN : 2011 KOHORT: 2 SARINGAN : 3 DARJAH : TAHUN 1 SASARAN ( % ) : 90.00 Bil. Nama Sekolah Jenis Jumlah Unjuran Bil Sekolah Murid Perdana

% Capai

15 SK IBOK 16 SK BINJAI 17 SJK(C) CHUKAI 18 SK KEMASEK 19 SK CHUKAI 20 SK AYER JERNEH 21 SK LEMBAH JABOR 22 SK KETENGAH JAYA 23 SK BUKIT KUANG 24 SK CHENEH BARU 2 25 SK BUKIT MENTOK 26 SK PAYOH 27 SK SERI BANDI 2 28 SK SERI GELIGA 29 SK SERI IMAN 30 SJK(C) JABOR 31 SK BUKIT ANAK DARA 32 SK (FELDA) CHERUL 33 SK SUNGAI PERGAM

SK 56 SK 200 SJK(C) 86 SK 130 SK 172 SK 20 SK 20 SK 68 SK 181 SK 46 SK 87 SK 35 SK 44 SK 216 SK 126 SJK(C) 3 SK 25 SK 34 SK (ASLI) 6

50 180 77 117 155 18 18 61 163 41 78 32 40 194 113 3 23 31 5

47 167 72 106 139 16 16 54 142 36 68 26 33 161 84 2 16 21 0

83.93 83.92 83.72 81.54 81.29 80.00 80.00 79.41 78.45 78.26 78.16 76.47 75.00 74.54 67.20 66.67 64.00 61.76 0.00

Senarai Sekolah Yang Tidak Mencapai Sasaran % NKRA Bagi Program Numerasi PPD : PPD KEMAMAN TAHUN : 2011 KOHORT : 2 SARINGAN : 3 DARJAH : TAHUN 1 SASARAN ( % ) : 90.00 Bil. Nama Sekolah Jenis Jumlah Unjuran Bil % Sekolah Murid Perdana Capai 1 SK BUKIT KUANG SK 181 163 162 89.50 2 SK CHUKAI SK 172 155 153 89.47 3 SK KIJAL SK 149 134 133 89.26 4 SK BUKIT MENTOK SK 87 78 75 86.21 5 SK KG CHABANG SK 32 29 27 84.38 6 SK SERI IMAN SK 126 113 104 83.20 7 SK PAYOH SK 35 32 27 79.41 8 SK LEMBAH JABOR SK 20 18 15 75.00 9 SK (FELDA) CHERUL SK 34 31 25 73.53 10 SJK(C) JABOR SJK(C) 3 3 2 66.67 11 SK SERI GELIGA SK 216 194 124 57.41 12 SK SUNGAI PERGAM SK (ASLI) 6 5 0 0.00

PENCAPAIAN SEKOLAH-SEKOLAH PPD KEMAMAN


BIL 1 2 3 SK PUSAT SK KAMPONG BAHARU FELDA NERAM I SK PAYOH SEKOLAH KOHORT 1 KOHORT 2 literasi Numerasi Literasi Numerasi 100 100 95.2 99.3 100 100 100 100 88 76.5 100 79.4

4
5 6 7 8 9 10 11 12

SK SERI IMAN
SK RANTAU PETRONAS SK SERI BANDI 2 SK SULTAN ISMAIL SJK(C) LOK KHOON SJK(C) JABOR SK CHENEH BARU (TBA2023) SK KG BARU KERTEH SK SERI GELIGA

100
100 100 100 100 100 99.15 98.95 98.6

100
100 100 100 100 100 100 98.95 98.6 91.53 98.28 97.92 100

67.2
100 75 95.5 100 66.7 84.3 89.7 74.5

83.2
100 93.2 99 100 66.7 100 95.9 57.4

13
14 15 16

SK SERI GELUGOR
SK SERI KEMAMAN SK MAK LAGAM SK PASIR GAJAH

98.31
98.28 97.92 97.83

85.3
89 94.7 100

94.1
94.5 98.2 100

KPI NKRA

95.0

95.0

90.0

90.0

BIL 17 18 19 20 21

SEKOLAH SK KERTEH (TBA2017) SK BUKIT MENTOK II (TBA2050) SK RKT SEBERANG TAYOR (TBA2008) SK KG CHABANG (TBA2019) SK KEMASEK (TBA2015)

KOHORT 1 KOHORT 2 literasi Numerasi Literasi Numerasi 97.09 94.17 97.1 92.1 97.06 96.77 96.77 96.55 99.26 96.77 87.1 96.55 88.2 92.6 87.5 81.5 97.1 92.6 84.4 98.5

22
23 24 25 26 27 28 29 30

SK AYER PUTEH (TBA2009)


SK KIJAL (TBA2013) SK (FELDA) CHERUL (TBA2040) SK CHENEH BARU 2 (TBA2043) SK MERAGA BERIS (TBA2014) SK PENGKALAN RANGGON (TBA2018) SK KETENGAH JAYA (TBA2048) SK BUKIT KUANG (TBA2011) SK SERI BANDI (TBA2037)

96.08
95.87 95.35 95.12 95 95 95 94.67 94.67

98.04
96.69 90.7 100 95 100 96.67 95.86 98.67

92.3
89.3 61.8 78.3 87.8 93.2 79.4 78.5 85.3

96.2
89.3 73.5 100 100 97.7 92.6 89.5 92.6

31 32

SK FELDA NERAM SATU (TBA2035) SK BINJAI (TBA2005)

94.64 94.27

98.21 98.44

86.6 83.9

90.2 91.5

KPI NKRA

95.0

95.0

90.0

90.0

KOHORT 1
BIL 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 SEKOLAH
SJK(C) CHUKAI SK LEMBAH JABOR SJK(C) KUALA KEMAMAN SK IBOK SK BUKIT ANAK DARA SK BUKIT MENTOK SK AYER JERNEH SK KAMPONG TENGAH SK SEBERANG TAYOR SK CHUKAI SK KG. BARU RASAU KERTEH 5 SK PADANG KUBU SK TELOK KALONG literasi 92.94 92.86 92.86 92.68 91.67 91.35 89.66 89.01 88.89 88.81 87.5 86.49 86.11

KOHORT 2

Numerasi Literasi Numerasi 100 83.7 100 92.86 92.86 97.56 94.44 98.08 86.21 97.8 94.44 96.27 92.86 97.3 91.67 80 85.2 83.9 64 78.2 80 85.3 93.3 81.3 94 88.2 93.5 75 92.6 94.6 92 86.2 95 97.2 100 89.5 94 97.1 100

SK SUNGAI PERGAM

40

40

KPI NKRA

95.0

95.0

90.0

90.0

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN LAPORAN AKTIVITI PROGRAM LINUS NKRA PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN TAHUN 2011 BIL PROGRAM / AKTIVITI SASARAN TARIKH LOKASI 1 Kursus Pemantapan Fasilinus Siri Semua Fasilinus 7 Hingga 10 Februari 2011 Suria Cherating 1 / 2011 Untuk Program Literasi Beach Resort, Dan Numerasi Kuantan, Pahang ANJURAN Bahagian Pendidikan Guru, KPM IMPAK CATATAN Semua Fasilinus didedahkan dengan strategi dan kaedah pengajaran Didik Hibur yang lebih Kondusif untuk dilaksanakan di sekolahsekolah kawalan masingmasing Semua Guru Linus / Guru Pemulihan Linus mendapat bimbingan dan tunjuk cara daripada 4 Orang Fasilinus Daerah Kemaman Semua sekolah dapat melaksanakan proses saringan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan dengan jayanya.

2 Pemantauan Program LINUS NKRA Sekolah-Sekolah Daerah Kemaman

3 Pelaksanaan Saringan 1 & 3, Saringan 2 & 5 , Saringan 3 & 6

Saringan 1 & 4 Lisan ( 27 41 Buah SK, 4 Buah Lembaga Feb - 31 Mac 2011) SJKC, 1 SK ( Asli ) Peperiksaan Bertulis ( 3 Apr - 8 Apr Malaysia, 2011 ), Saringan 2 & 5 Pejabat Lisan ( 19 Jun-22 Julai Tim.Ketua 2011 ) Bertulis ( 24 Julai Pengarah 29 Julai 2011 ), Saringan 3 Pelajaran & 6 Lisan ( 2 Okt - 21 Okt Malaysia, 2011 ) Bertulis ( 7 Nov KPM 11 Nov 2011 ) 4 Post Mortem saringan 1 & 4 , Semua Guru Post Mortem Saringan 1 Pejabat Pelajaran PPD. Saringan 2 & 5 dan Saringan 3 & Besar Sekolah- & 4 ( 31 Mei 2011 ) , Post Daerah Kemaman, Kemaman 6 Sekolah Mortem Saringan 2 & 5 ( Bilik Mesyuarat Rendah Daerah 18 Okt.2011 ), Post Bunga Raya Kemaman Mortem Saringan 3 & 6 ( 7 Dis 2011 )

Semua Guru LINUS, Guru Pemulihan Linus dan Murid Linus / Linus Tegar Semua Guru LINUS, Guru Pemulihan Linus dan Murid Linus / Linus Tegar

Januari Hingga November 41 Buah SK, 4 Buah 2011 SJKC, 1 SK ( Asli )

PPD. Kemaman

Pentadbir sekolah dapat menganalisis data setiap saringan dan merancang strategi untuk peningkatan ke arah bilangan murid Arus Perdana

Kursus Linus Untuk Guru-Guru 46 orang Guru Pemulihan Khas Sekolah-Sekolah Khas, 11 Orang Daerah Kemaman Guru Pemulihan Linus

7 Mac 2011

Dewan Balqis , PPD PPD. Kemaman Guru Pemulihan Linus dan Guru Kemaman Pemulihan Khas mendapat pendedahan tentang Program Linus NKRA dan peranan mereka dalam program ini PPD, Kemaman. Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Kemaman Bhg.Perancang an Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, KPM Memperolehi maklumat berkaitan faktor-faktor murid tidak menguasai kemahiran Asas Literasi dan Numerasi

Pentadbiran Soal Selidik Kajian Fasilinus, Guru Program Linus, Faktor Murid Tidak Linus, Guru Menguasai Kemahiran Asas Pemulihan Literasi dan Numerasi Linus, Pentadbir Sekolah Taklimat Pelaksanaan Instrument 46 orang Guru Pengesanan Murid Berkeperluan Pemulihan Khas, Khas 11 Guru Pemulihan Linus Taklimat Pengisian Data Linus NKRA 46 orang Penyelaras program Linus, 46 orang Guru Data sekolahsekolah rendah Daerah Kemaman

1 April - 29 April 2011

17 Apr. 2011

17 Apr. 2011

Dewan Balqis , PPD PPD. Kemaman Memperolehi maklumat Kemaman berkaitan Instrument Pengesanan Murid Berkeperluan Khas dan Tindakan yang perlu dibuat Bilik Mesyuarat, PPD. Kemaman Berkebolehan mengurus dan PPD Kemaman melaksanakan proses pengisian Data LINUS NKRA dengan sempurna dan lengkap setiap kali saringan dibuat

Kursus Pemantapan Kurikulum 53 orang Guru dan Pedagogi Guru-Guru Literasi Linus Sekolah yang pencapaian saringan 3 di bawah 70 %

26 - 28 Apr.2011

Sutera Beach Resort, JPN, Setiu Terengganu

Guru-Guru Linus mendapat input yang sangat berguna bagi tujuan memperbanyakkan lagi Murid di Arus Perdanakan Fasilinus dapat menyediakan laporan yang lengkap untuk dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Negeri.

10 Bengkel Penyelarasan Penyediaan 2 Orang

13-Jun-11

Laporan Program LINUS Untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Negeri

Fasilinus PPD Kemaman

Bilik Gemia 1, BTPN JPN, Marang Terengganu

11 Kursus Pemantapan Fasilinus Siri 2 / 2011 ( Zon Timur )

4 Orang 19 - 22 Jun 2011 Fasilinus PPD Kemaman 12 Bengkel Penggunaan Modul Guru Besar SK 26 - 29 September 2011 LINUS Perspektif Peribumi Bagi Sungai Pergam Sekolah Murid Orang Asli, Penan dan Peribumi Bil. 1 / 2011 13 Bengkel Pembinaan Modul Kem 11 Orang 29-Sep-11 Linus Daerah Kemaman Tahun Fasilitator 2011 LINUS Daerah Kemaman 14 Kem Linus Daerah Kemaman 55 Orang 5 - 6 Oktober 2011 Murid Linus Tegar 15 Pemantauan Kem Linus Daerah Fasilitator Kem 5 - 6 Oktober 2011 Kemaman Linus, Murid Linus Tegar 16 Bengkel Pelaporan dan Post 4 Orang 21 - 23 November 2011 Mortem LINUS saringan 6 dan Fasilinus PPD saringan 3 Kemaman 17 Persidangan Linus Kebangsaan 1 orang 5 - 7 Disember 2011 2011 Fasilinus

Hotel New Pacific, Bhg, Kota Bharu Pendidikan Guru, KPM Sutera Inn Prima, BPK, KPM Jalan Dusun Muda Off Jalan Bayam, 15200 Kota Bahru , Kelantan Bilik Mesyuarat PPD. PKG Binjai, Kemaman Kemaman PKG Binjai, PKG Kemasek, PKG Cheneh PKG Binjai, PKG Kemasek, PKG Cheneh Hotel Mega View Kuantan, Pahang PPD. Kemaman

Fasilinus diberi latihan yang lebih khusus berkaitan dengan Guru Besar didedahkan cara penggunaan Modul Linus Perspektif Peribumi dengan cara yang lebih berkesan Fasilitator LINUS dapat menghasilkan Modul Kem Linus khusus untuk murid Linus Tegar Murid Linus Tegar Berjaya dikurangkan dari 55 orang kepada 11 orang pada Saringan 6 Kem Linus Daerah Kemaman dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah Menyediakan laporan untuk dibentangkan pada mesyuarat kurikulum di JPNT Mendapat input dari pembentangan beberapa Kertas Kerja berkaitan Program LINUS

PPD. Kemaman JPN, Terengganu

18 Bengkel Pelaporan Dan 1 orang Tindakan Susulan Saringan 3 & Fasilinus 6 ( Akhir Tahun ) Program Literasi dan Numerasi ( LINUS ) NKRA Tahun 2011

The Royal Bintang, Pejabat Kuala Lumpur Pengurusan Pelaksana ( DMO ), Jawatankuasa LINUS, KPM 14 - 16 Disember 2011 Hotel Copthorne Pejabat Fasilinus dapat menyedikan Orchid , Pulau Pengurusan laporan, menganalisi data dan Pinang Pelaksana ( mencari kaedah perlaksanaan DMO ), terbaik supaya semua murid Jawatankuasa dapat menguasai asas literasi LINUS, KPM dan numerasi menjelang Tahun 2012

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUN 2012 PEJABAT PELAJARAN DAERAH KEMAMAN


BIL. 1 Mesyuarat Utama 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa LINUS Daerah 1.2 Mesyuarat Bulanan Fasilinus Daerah 2 2.1 2.2 2.3 Penyeliaan / Pemantauan dan Bimbingan Pemantauan Sekolah Kawalan Pemantauan Saringan Pemantauan Jejak LINUS PETUNJUK PRESTASI (Indikator) 3 kali 3 kali SASARAN KERJA (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Jan-Mac Apr-Jun Jul-Sept Okt-Dis 1 1 1 1 1 1 PELAKSANAAN

Fasilinus Fasilinus

46 kali 4 kali 10 kali

12 1 3

12 1 3

12 1 3

10 1

Fasilinus Fasilinus Fasilinus

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Memperkasakan Pengurusan LINUS Taklimat Saringan Taklimat Penggunaan Modul LINUS Taklimat Pelaporan Post Mortem Saringan Taklimat Pengisian Data Saringan Saringan LINUS

3 kali 1 kali 3 kali 3 kali 4 kali

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Fasilinus Fasilinus Fasilinus Fasilinus Fasilinus Fasilinus

Peningkatan Profesionalisme Dan Pembangunan Staf Kursus Pemantapan Pedagogi Guru LINUS 4.1 Tahun 3 Bengkel Pemantapan Pedagogi Guru 4.2 Pemulihan Khas dan Pemulihan LINUS 4.3 Kursus Pembinaan Bahan Bantu Mengajar 4 Program Khas Intervensi LINUS NKRA Peringkat Daerah Program Outreach Kem LINUS Tegar Karnival Jambori LINUS

2 kali
1 kali 1 kali

2
1 1

Fasilinus
Fasilinus Fasilinus

5 5.1 5.2 5.3

1 kali 1 kali 1 kali

1 1 1

Fasilinus Fasilinus Fasilinus

SEKIAN, TERIMA KASIH