Anda di halaman 1dari 24

AZMI BIN ABDUL HAMID

JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

Merupakan perkembangan kerjaya seorang guru yang baru tamat latihan sehinggalah menjadi seorang guru yang pakar dan berpengalaman
Trotter (1986) membahagikan perkembangan guru kepada 5 peringkat iaitu : Guru Permulaan (Novice) Guru Cekap (Competent) Guru Berkesan (Effective) Guru Mahir (Expert) Guru Pakar (Master)

Permulaan seorang guru menjadi `guru setelah tamat latihan


Mula mempelajari cara mengajar Mempelajari fakta, konsep dan peraturan asas pengajaran

Masih belum dapat menangani tugas-tugas harian seorang guru


Dapat membentuk satu peta kognitif tentang tugas-tugas am seorang guru profesional melalui kursus yang ditawarkan dalam program Ijazah Perguruan

Mula membina diri untuk menjadi guru yang aktif, inovatif, berimaginatif dan berupaya meransang pembelajaran murid Kadang kala berlaku keadaan guru baru tidak dapat mengguna atau mengaplikasikan ilmu dan idea yang dipelajari ke dalam situasi sebenar di bilik darjah Ada juga guru yang tidak dapat menyesuaikan ilmu dan kemahiran serta menggunakannya di dalam mengurus bilik darjah secara berkesan

Kejayaan guru permulaan banyak ditentukan oleh tindakannya untuk membentuk sikap diri sebagai seorang guru

Guru permulaan perlu : menerima dan menghayati setiap tugas yang diserahkannya kepadanya menyesuaikan diri dengan budaya sekolah peka dan sentiasa mendapat maklum balas tentang pelbagai aspek seperti murid, ICT, pusat sumber, pengurusan, takwim dsbnya. mempunyai kepelbagaian idea yang bukan sahaja dilihat dari aspek isi pengajaran dan pembelajaran tetapi juga pedagogi dan sistem penyampaian

Guru permulaan perlu : mewujudkan keseronokan dan keceriaan belajar dalam kalangan murid. Untuk itu guru perlu memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut : mengenali dan memahami ciri murid kreatif dan inovatif memeliki personaliti guru yang sesuai dengan kerjaya guru

Mengenali lebih banyak prinsip dan konsep pembelajaran dan kerjaya guru
Mampu menyelesaikan masalah P&P yang dihadapi Boleh menilai dan membuat refleksi terhadap diri sendiri Sedar dan berkeupayaan melaksanakan tugas mengikut masa dan kehendak jabatan Berkeupayaan menggunakan pelbagai strategi dalam mengurus pekerjaan dan pengajarannya

Mampu membuat pilihan secara sedar tentang tindakannya Mampu memilih keutamaan dan membuat perancangan Lebih peka terhadap perkara yang penting atau yang remeh
Bagaimanapun kemahiran mengajar masih lagi kaku dan tidak fleksibel

Eilane (2000) dalam Syed Ismail et.al (2010) : Guru yang amat cekap mempunyai 3 ciri berikut : Ciri Peribadi Bermatlamat Asyik dalam pekerjaannya Positif Yakin Sabar biap pun pahit Guru pemimpin Ciri Mengajar With-it-ness menerapkan aspek dengannya
Gaya tersendiri Mampu memberi motivasi Boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran, nilai, budaya, peraturan dan undang-undang

Sambungan

Ciri Intelektual Suka membaca buku Berfikiran segar Mempunyai kesungguhan kendiri Minda yang sihat dan terbuka Sering melihat, menganalisis, mensintesis dan membuat penilaian

Amalan pengajaran - bermakna pengajaran guru tersebut dianggap baik jika guru tersebut berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran, menyediakan alat bantu mengajar (ABM) dan mendalami isi kandungan yang hendak diajar. Guru juga perlu mengetahui kebolehan pelajar menerima pelajaran, memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh-sungguh, dapat mengawal kelakuan pelajar, mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar. Pengajaran mampu dan boleh mengajar dengan baik serta dapat memotivasikan pelajar untuk terus belajar bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik.

Pengajaran guru berkesan (Caroll, 1963) dipengaruhi oleh 5 faktor iaitu : Sikap Kebolehan untuk memahami pengajaran Ketekunan Peluang Pengajaran yang berkualiti 4 faktor yang mempengaruhi pengajaran yang berkesan (Slavin, 1994) : Kualiti pengajaran Kesesuaian aras pengajaran Insentif Masa

Terbaik dalam bidang orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima Menjadi teladan profesionalisme Terdidik dan terlatih dengan ciri-ciri yang terbaik Mempunyai dan menggunakan daya intelek yang tinggi

Guru mahir perlulah : Mahir berkomunikasi boleh menghasilkan suasana pembelajaran yang dinamik Mampu memberi motivasi dengan berkesan Mampu meningkatkan kebolehan penggunaan ICT, mengaplikasi ICT dalam P&P dan aplikasi komputer Guru mahir perlu ada : Kemahiran penyampaian Kemahiran menilai Kemahiran meransang Kemahiran pengurusan bilik darjah

Merupakan guru yang mempunyai kemahiran, pengetahuan dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran khususnya P&P Dirinya terserlah secara profesional Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi dan mengubah polisi bilik darjah Dianggap sebagai orang yang berautoriti untuk bercakap tentang bidangnya

Sahsiah guru pakar : Sahsiah terpuji Berketerampilan Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam Peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar `Role Model kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran Menjadi pakar rujuk P&P Bijak mengurus masa, bahan dan sumber Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar

Hasil kerja guru pakar : Hasil pembelajaran meningkat Idea dan mesej diterima dengan berkesan Guru pakar berpotensi : Berwawasan, proaktif, responsif, inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai guru Memberi sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan Boleh berkongsi idea bagi meningkatkan mutu pendidikan negara