Anda di halaman 1dari 32

PERUNTUKAN MASA

:
8 MINGGU

LITAR ELEKTRIK
JENIS LITAR 1. LITAR BUKA

WJS8
01

JIKA SUIS TERBUKA, MENTOL TERBAKAR ATAU
LITAR TERPUTUS PADA MANA MANA BAHAGIAN
LITAR MAKA ARUS TIDAK DAPAT MENGALIR DALAM
LITAR LITAR INI DINAMAKAN LITAR BUKA

LITAR ELEKTRIK
JENIS LITAR 2. LITAR TUTUP

WJS8
01

APABILA KOMPONEN ELEKTRIK DISAMBUNG
DENGAN MENGGUNAKAN WAYER KEPADA PUNCA
ELEKTRIK. SATU LITAR LENGKAP DIPEROLEHI DAN
MEMBOLEHKAN ARUS ELEKTRIK MENGALIR. INI
DINAMAKAN LITAR TUTUP

LITAR ELEKTRIK JENIS LITAR 3. LITAR PINTAS W JS80 1 SATU LITAR YANG WAYARNYA TERDEDAH BERSENTUHAN DIANTARA SATU SAMA LAIN DAN ARUS MENGALIR SECARA TERUS TANPA MELALUI MENTOL DAN SUIS DINAMAKAN LITAR PINTAS .

LITAR SIRI W JS80 1 SUSUNAN LITAR ELEKTRIK DENGAN HANYA SATU ALIRAN ARUS. IA ADALAH SAMBUNGAN BEBERAPA KOMPONEN ELEKTRIK SECARA BERTURUTAN SEPERTI RAJAH DIATAS . LITAR SIRI DAN SELARI JENIS LITAR 1.

Daya gerak elektrik ini disukat dalam unit volt Voltmeter digunakan untuk menyukat Voltan (d.) Sel atau penjana adalah punca d.g.e.g.e.g.e. menghasilkan tenaga Voltan ialah daya yangelektrik menggerakkan Elektron perluelektron digerakkan oleh satu melalui pengalir daya untuk menghasilkan tenaga elektrik Daya yang menggerakkan elektron dinamakan daya gerak elektrik (d. VOLTAN Pengaliran elektron secara teratur akan Dengan perkataan lain.) .

NILAI VOLTAN PADA SETIAP PERINTANG AKAN SUSUT. VOLTAN DALAM LITAR SIRI DALAM LITAR SIRI. BERGANTUNG KEPADA NILAI RINTANGAN DALAM BEBAN Vj = V1 + V2 + V3 …… .

R2 = 6V dan R3 = 8V. = 24V V2 = 6V. Susutan Voltan R1 = 10V. CO NTO H : Tiga Perintang R1. V3 = 8V . Berapakah nilai voltan pada bekalan litar itu? Vj = 10Vj V + 6V = V1 + V2++8V V3 V1 = 10V. R2 dan R3 disambung secara siri.

RINTANGAN DALAM LITAR SIRI JUMLAH RINTANGAN DALAM LITAR SIRI ADALAH JUMLAH SEMUA RINTANGAN Rj = R1 + R2 + R3 …… .

berapakah jumlah nilai rintangan dalam litar itu? Rj= = Rj R110ohm + R2 + R3+15ohm + 25ohm R1 = 10 ohm. CONTOH: Jika tiga buah perintang yang bernilai 10 ohm. 15 ohm dan 25 ohm disambung secara siri dalam satu litar. R3 = 25 ohm . = 50ohm R2 = 15 ohm.

ARUS DALAM LITAR SIRI Dalam litar siri arus yang melalui mana mana bahagian dalam litar adalah sama Ij I1 I3 I2 Ij = I 1 = I2 = I 3 .

LITAR SELARI Litar Selari adalah sambungan litar elektrik dengan dua atau lebih laluan arus .

RINTANGAN DALAM SELARI Apabila perintang disambung selari. 1/Rj = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 . Semakin banyak laluan arus semakin kurang jumlah rintangan. jumlah rintangan akan berkurangan kerana terdapat lebih laluan arus.

nilai voltan pada beban adalah sama dengan nilai voltan pada setiap laluan arus. Vj = V1 = V2 = V3 . VOLTAN DALAM SELARI Dalam litar selari.

ARUS DALAM LITAR SELARI Arus yang mengalir pada setiap laluan bergantung pada nilai rintangan pada laluan berkenaan Ij = I1 + I2 + I3 .

LITAR SIRI-SELARI Litar siri selari adalah gabungan litar siri dan selari Dalam litar ini terdapat sekurang kurangnya satu perintang dalam siri dan dua perintang dalam selari .

SELARI = 2/10 Rintangan dalamRjlitar Jadi Rj1 = 10/2 1 = 5Ωsiri–selari dikira berdasarkan Rj = R1 + Rj1 sambungan yang=dibuat. 10 + 5 Contohnya Rj =15Ω R2 10Ώ R1 10Ώ R3 10Ώ Rj1 ialah jumlah rintangan R1 dan R2 . RINTANGAN 1/Rj 1 = 1/R1 + 1/R2 DALAM =1/10 + 1/10 LITAR SIRI .

LITAR SIRI DAN SELARI LITAR SIRI LITAR SELARI Vj = V1 + V2 + V3 Vj = V1 = V2 = V3 Ij = I1 = I2 = I3 Ij + I1 + I2 + I3 Rj = R1 + R2 + R3 1/Rj = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 .

METER PELBAGAI Penunjuk Meter pelbagai digunakan untuk Skru pembetul menguji sifar litar litar elektrik atau Skala rintangan elektronik IaTombol sangat berguna untuk pelaras sifar menyukat pelbagai jenis sukatan elektrik Tombol atau elektronik julat Meter pemilih ini adalah gabungan daripada Soket punca voltmeter. ammeter dan ohm Skala meter Voltan negatif Skala Voltan Arus ulangalik Fungsi meter boleh dipilih arusdengan terus memutar Soket punca tombol pemilih julat positif .

Julat yang dipilih mestilah mencukupi untuk fungsi menyukat Skru pemutar sifar . Menyediakan meter pelbagai merosakkan meter Laraskan skru pembetul Pemutar sifar dengan pemutar skru skru supaya mendapatkan bacaan sifar Penunjuk bergerak Tetapkan tombol pemilih julat kepada sukatan yang dikehendaki. MENGGUNAKAN Jika julat rendah dipilih METER PELBAGAI untuk menyukat voltan tinggi. ia boleh 1.

WW W Jika voltan JS80 yang hendak diuji tidak JS80 JS80 diketahui. atau a. MENYUKAT VOLTAN Meter menunjukan bacaan Julat terlalu 6 volt tinggi Tetapkan Ini boleh tombol pemilih julat kepada voltan a.u merosakkan Julat meteryang dipilih mestilah mencukupi untuk menyukat voltan yang diuji. 111 mulakan dari julat yang tinggi sekali dan kemudian turunkan julat sehingga mendapatkan bacaan voltan yang sesuai Julat terlalu Julat betul rendah Pergerakan jarum bergerak terlalu rendah .t.

KEKUTUBAN Penyambungan Terbalikkan penguji ke kutub penguji yanguntuk salah menyebabkan membetulkan penunjuk kekutuban bergerak ke kiri .

Menyukat arus terus Penguji merah (+) mesti disambung kepada punca positif (+)meter dan penguji hitam (-) pada punca negatif (-) meter W Meter JS80 pelbagai tidak harus digunakan 1 untuk menyukat arus yang tinggi. Dianggap arus besar Penyambungan meter ini mesti Meter pelbagai mesti disambung dibuat secara siri dalam litar secara siri dalam litar . Dalam kerja elektronik 1Amp.

Ujikan komponen / perkakas dengan menggunakan kedua dua dawai MENYUKAT RINTANGAN penguji Untuk mengukur rintangan gunakan julat ohm. Bacaan si far adal ah sebelah ki ri Dawai penguj i merah yang di sambung pada soket posi ti f menj adi punca negati f dan dawai penguj i negati f (hi tam) s eka rang menj adi punca po siti f .

Langkah langkah menggunakan ohmmeter Putarkan tombol Ohmmeter pelaras hanya boleh sifar bagi mendapatkan digunakan untuk menguji bacaan sifar komponen / alat yang tidak disambungkan bekalan elektrik Sentuhkan kedua -dua hujung Pilih julat .

000.Membaca nilai rintangan dengan ohmmeter Bacaan Bacaan padapada skala skala skala skala== ==150 50 50 5 Julat Julat Julat==Ω =ΩΩ xx100 xMk 1 Bacaan Bacaansebenar sebenar Bacaan ==50 150 5 sebenar xxM x 100 k = ==5M 150k 5000Ω atau atau 5.000Ω atau = 150.000Ώ 50 5kx 1 (1M (1k (1k= == 1.000.000ohm) 1000ohm) 1000ohm) = 50ohm .

SETIAP PEMASANGAN BEKALAN ELEKTRIK DOMESTIK AKAN DILENGKAPI DENGAN ALAT KAWALAN DAN PERLINDUNGAN YANG TERDAPAT DI PAPAN AGIHAN .

PAPAN AGIHAN Fius Perkhidmatan Ke litar akhir Penyambung nutral K. KWj Suis Utama .U.A.B. Kotak agihan berfius Jangka kilowatt jam PLBB Pemutus litar bocor ke bumi S.

UNIT KAWALAN UTAMA BEKALAN ELEKTRIK DOMESTIK Meter Suis Penyambung Utama Pemutus litar Fius Perkhidmatan kilowatt nutral jam bocor ke bumi Kotak agih an Ia mengandungi Dihubungkan Penyambung beberapa kepada nutral berfiu fius dihubungkan wayer dan hidup s ke 2 Meter Suis Ia adalah ini inidigunakan berfungsi alat keselamatan untuk menyukat dandan mengawal yang batang Meter tembaga berfungsi wayar digunakan merekod pengaliran nutral jumlah (Barbas). perkakas Fiusfius kilowatt elektrik ini daripada dan perlindungan perkakas yangjam adalah alat penyambung jenis telah keselamatan mendapat digital tambahan nutral digunakan. mengawal kilowatt tanpa jam untuk arus ke Meter tenaga memberi Fius bekalan fius. arus elektrikadalah kepada Ia yang jenis dirumah akan berlebihan hakmilik analog hakmilik litar pintas TNB lebur TNB sekiranya arus berlebihan mengalir .

KUASA ELEKTRIK Perhatikan peralatan elektrik di rumah anda. Terdapat plat perincian pada setiap peralatan Plat perincian yang elektrik mencatatkan kuasa dan voltan alat elektrik tersebut Plat perincian ini akan menunjukkan kadar kuasa dan voltan .

KUASA Contoh pengiraan kuasa elektrik Kuasa adalah kadar kerja yang dihasilkan oleh arus elektrik Kerja ini dihasilkan dalam bentuk cahaya. pergerakan. bunyi dan haba Kuasa yang digunakan oleh elektrik bergantung pada nilai voltan dan arusnya Unit kuasa ialah watt (W) Kuasa = Voltan x Arus P= V x I .

DISEDIAKAN OLEH Megat WJS 801 .