Anda di halaman 1dari 23

KENEGARAAN & KETAMADUNAN

BAB 1 KONSEP KENEGARAAN

NAMA AHLI KUMPULAN


Khusainatul binti Firdaus (E20101000817) Junaidah binti Nordin (E20101000836) Noria Anak Kam (E20101000) Noryusmania binti Junaidi (E20101000826) Nur Ainsyah binti Abdullah (E20101000813)

Maksud dan Konsep Asas

MAKSUD NEGARA
KAMUS DEWAN EDISI KE-4 SUATU MASYARAKAT YANG MENDUDUKI KAWASAN TERTENTU DAN DI PERINTAH OLEH SEBUAH KERAJAAN ,KAWASAN DI BAWAH KEKUASAAN KERAJAAN TERTENTU DAN SEGALA YANG BERKAITAN DENGAN NEGARA ISTILAH NEGARA ATAU STATE SELALUNYA DI HUBUNGKAN DENGAN BANGSA ,MASYARAKAT,KERAJAAN DAN SEBAGAINYA.

NEGARA

MAKSUD NEGARA JUGA MERUJUK KEPADA SEKUMPULAN MANUSIA YANG MENDIAMI WILAYAH ATAU DAERAH TERTENTU DI BAWAH UNDANG UNDANGDAN KUASA PEMERINTAH.

KONSEP NEGARA MENURUT UNDANG UNDANG ANTARABANGSA


SESUATU MASYARAKAT POLITIK ATAU WILAYAH LAYAK DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH NEGARA JIKA MEMPUNYAI CIRI-CIRI SEPERTI SEMPADAN,PENDUDUK TETAP,KERAJAAN DAN KEDAULATAN

Ciri-ciri Negara
SEMPADAN

KEDAULATAN

CIRI-CIRI NEGARA

PENDUDUK TETAP

KERAJAAN

Sempadan

SEMPADAN

Dikenali sebagai wilayah(daratan,air dan udara) Sempadan-sempadan yang wujud ini membatasi kuasa dan hak sesebuah negara utk melakukan sebarang perkara luar sempadan wilayahnya.

Penduduk Tetap
Dikenali sebagai warganegara. Penduduk akan berkongsi persamaan sama ada dari sudut nilai,sosial,ekomoni dan politik Rakyak mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu Syarat untuk menjadi rakyat ialah cukup umur,jantina,bangsa dan agama.

PENDUDUK TETAP

Kerajaan
mengurus dan mentadbir sehala hal yg berkaitan dengan myrakat berkenaan kerajaan juga merupakan organisasi yang mengatur dan memimpin negara terdapat 3 komponen utama kerjaan Badan Perundangan (Legislatif) Badan Pemerintah (Eksekutif) Badan Kehakiman (Judisiari)

Kerajaan

Kedaulatan
Berasal dari perkataan Latin superanus yang membawa maksud keungulan dan keagungan(K. Ramanathan 2002). Kedaulatan adalah kuasa sebuah negara untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang dan bersifat mutlak.

Kedaulatan politik

Kekuasaan rakyat berfungsi apabila pilihan raya untuk memilih kerajaan

Kedaulatan sah

Kekuasaan tertinggi dalam undang-undang negara dan dimiliki pemerintah

Konsep Negara Bangsa

Konsep negara bangsa secara ilmiah menjurus kepada sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa ada sentimen perkauman, keturunan,agama,bahasa,budaya,daerah membawa kepada pecahan. Halangan untuk merealisasikan konsep negara bangsa ialah membentuk perhubungan kaum tanpa mengira bangsa dan akhirnya melahirkan satu bangsa Malaysia.

Ras, Etnik dan Bangsa

Maksud istilah ras adalah suatu keadaan yang membincangkan satu kelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri distingtif tertentu contohnya agama,bahasa keturunan ,budaya atau asal usul kebangsaan .

Kategori yang lazim digunakan ialah sifat visible (warna kulit dan bentuk muka), baka dan pengenalan diri.
Etnik sinonim dengan istilah kaum yang merujuk kepada kaum2 tertentu dalam masyarakat majmuk.

Masyarakat dan Masyarakat Majmuk

Masyarakat ditakrifkan sebagai satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama, penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus, penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama dan mengamalkan budaya yang sama.

5 ciri masyarakat
Tinggal di negeri atau wilayah tertentu Mendukung undang-undang bersama

Berkongsi budaya

Menganggotai institusi dan organisasi bersama

Berhubungan dan bekerjasama antara satu sama lain.

Masyarakat majmuk

Terdiri daripada pelbagai kelompok ras atau etnik yang berlainan di bawah satu sistem pemerintahan.

Ciri utama dalam masyarakat

Konflik Paksaan Percanggahan

Ciri-ciri masyarakat majmuk


Ketiadaan konsensus nilai Kepelbagaian kebudayaan Wujudnya konflik antara kelompok yang berlainan
Wujudnya autonomi antara bahagian dalam sistem sosial

Saling bergantung dari segi ekonomi sebagai dasar intergrasi

Kebudayaan
Budaya dalam definisi mudah berkaitan dengan perlakuan dan tabiat yang selalu kita lakukan setiap masa. Jika perlakuan atau tabiat ini dilakukan dalam ruang yang lebih besar akan dikenali sebagai kebudayaan. Kebudayaan ini melibatkan perkara-perkara yang diperturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain melalui pembelajaran.

Diperturunkan ke generasi ke generasi

Dipelajari

Dikongsi bersama

Ciri-ciri kebudayaan
Kerangka rujukan bagi masyarakat Dinamis dan kreatif Nilai dan identiti kelompok

Ideologi dan Politik


Berasal dari perkataan idea dan logik Bermaksud idea yang disusun secara teratur mewujudkan satu sistem kehidupan. Berperanan sebagai pemangkin dan pelengkap kepada pembinaan sebuah kerajaan dan negara

Maksud ideologi dari segi istilah

Beberapa ideologi
Beberapa ideologi
Nasionalisme Kapitalisme Komunisme Sosialisme Fasisme

Ideologi khusus negara di Malaysia iaitu rukun negara

Landasan perhubungan simbolik antara warganegara dengan pemerintah

M eyakinkan warganegara tentang dasar dan perubahan yang berlaku.cth: ideologi komunis yang dilaksanakan oleh kerajaan Rusia selepas perang dunia ke-2

Fungsi ideologi

Menyatukan seluruh rakyat berbilang bangsa dan agama sesebuah negara