Anda di halaman 1dari 14

Model jack whitehead (1988)

Click to edit Master subtitle style

DISEDIAKAN OLEH: KAMALRUL ASYRAF BIN ABDUL MALIK NUR FARAHAIN BT CHE ANUWAR NURUL HANNAH BT ABDUL WAHAB

7/30/12

LATAR BELAKANG

Jack Whitehead University Bath, U.K

Dari

copyright 2006

7/30/12

TEORI
Guru

memainkan peranan utama. melaksanakan kajian ke atas kualiti P&P.

Guru

Menekankan

penilaian kendiri secara menyoal diri sendiri sahaja tentang masalah pendidikan guru itu sendiri.

copyright 2006

7/30/12

Sambungan
Jack

whitehead membuat refleksi untuk memikirkan cara mengatasi masalah yang dihadapi dengan menggunakan teknik soal jawab dan teknik penyelesaian masalah melalui perbincangan kumpulan itu, turut mendapatkan maklum balas daripada murid atau peserta kajian.

Selain

copyright 2006

7/30/12

Pendapat Jack Whitehead terhadap Teori Kemmis & Elliot:

Teori Kemmis & Elliot tidak memberi gambaran situasi pendidikan yang praktikal kerana, teori mereka merupakan satu kajian penyelidikan yang deskriptif biasa / laporan perkembangan pendidikan sahaja

Ini

** Whitehead (1989) merumuskan kitaran refleksi tindakan menggunakan pernyataanpernyataan seperti:


copyright 2006 7/30/12

Skema Penyelidikan Tindakan


1)

Amalan apakah yang Jack Whitehead perlu saya berikan

perhatian/apakah yang ingin saya perbaiki?


Pendekatan P&P yang saya gunakan tidak mendapat respon yang menggalakkan

copyright 2006

7/30/12

2) Apakah yang akan saya lakukan mengenainya?

- Saya membuat refleksi untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin saya boleh gunakan pendekatan yang lebih bersesuaian seperti pembelajaran koperatif atau soal jawab. - Saya sediakan bahan yang mampu ransang murid dan bahan-bahan tersebut bersesuaian dengan pendekatan yang ingin diguna.

copyright 2006

7/30/12

3)

Data apakah yang saya perlukan untuk membolehkan saya membuat justifikasi ke atas keberkesanan amalan?

3)

Bertindak dan mengumpul data

copyright 2006

7/30/12

5) Penilaian keberkesanan

- Saya membuat penilaian terhadap respon murid-murid melalui pendekatan yang saya gunakan sama ada mendatangkan hasil positif/negatif

copyright 2006

7/30/12

6) Modifikasi amalan yang diberikan perhatian, idea dan tindakan

- Saya sediakan perancangan baru dengan mengambil kira masalah yang timbul

copyright 2006

7/30/12

7) Menyerahkan penerangan dan penjelasan tentang Bagaimana saya perbaiki amalan saya yang dibuat kepada sekumpulan manusia yang akan mengesahkannya

copyright 2006

7/30/12

KELEBIHAN, KEKURANGAN & ASPEK YANG MENARIK: MODEL PENYELIDIKAN OLEH JACK WHITEHEAD KELEBIHAN
Guru sendiri harus memainkan peranan utama dalam kajian tindakan

KEKURANGAN

ASPEK YANG MENARIK

Tidak mendapat komen Menyediakan skema dan pandangan dari pihak jawapan berbentuk luar ungkapan

Fokus kepada rasa ingin Mengambil masa yang tahu berbentuk penyoalan agak panjang kerana seperti How do I percuban demi percubaan improve? What I am perlu dilakukan. doing? untuk memperoleh banyak maklumat berguna tentang masalah pendidikan yang dihadapi diri sendiri copyright 2006 7/30/12

Dapat mempertingkatkan taraf sosial pendidikan dalam kehidupan manusia akan datang

sambungan KELEBIHAN KEKURANGAN ASPEK YANG MENARIK


Masalah diselesaikan menggunakan proses penilaian kendiri

Membantu guru lebih Terlalu bergantung memahami diri sendiri dan kepada perkembangan profesional tahap komitmen guru dirinya Menghasilkan guru yang lebih berintegriti dan berkualiti. Guru harus peka kepada setiap tingkah laku dan peristiwa yang berlaku kepada murid untuk mendapatkan maklumat.

Langkah yang mudah iaitu tidak menggunakan banyak langkah - langkah yang rumit.

Menghasilkan suasana PNP yang lebih menarik dan bermakna.

Guru dan murid akan saling berinteraksi dan berhubung komunikasi 2 hala 7/30/12

copyright 2006

Click to edit Master subtitle style Sekian,

Terima Kasih.

7/30/12