Anda di halaman 1dari 25
FUNGSI PTV
FUNGSI PTV
individu Perana n dan fungsi PTV ekonom sosial i
individu
Perana
n dan
fungsi
PTV
ekonom
sosial
i
INDIVIDU Memberi peluang kepada seseorang individu untuk mempunyai pilihan alternatif dalam proses pembelajaran Melatih pelajar kemahiran
INDIVIDU
Memberi peluang kepada seseorang individu untuk
mempunyai pilihan alternatif dalam proses pembelajaran
Melatih pelajar kemahiran spesifik yang akan
membolehkan mereka bersedia menghadapi bidang
pekerjaan.
Membentuk kemahiran, kebolehan dan kefahaman dalam
pekerjaan supaya dapat digunakan secara berfaedah dan
produktif
Memupuk sikap dan tabiat kerja yang baik supaya
menjadi pekerja yang produktif dan bertanggungjawab
Menyediakan pekerja mahir dan separa mahir yang
berkualiti
Membuka peluang individu memperbaiki kualiti hidup dengan memperkembangkan pemikiran, pengetahuan dan kemahiran Mewujudkan wadah bagi sistem
Membuka peluang individu memperbaiki kualiti hidup
dengan memperkembangkan pemikiran, pengetahuan dan
kemahiran
Mewujudkan wadah bagi sistem pendidikan sepanjang
hayat
Menanamkan semangat keusahwanan, Menanam daya
mereka bentuk dan Kemahiran Interpesonel
Mampu berdikari - tidak bergantung dengan orang lain
Kestabilan sosial sosial Nilai Perubahan Masyaraka masyarakat t
Kestabilan
sosial
sosial
Nilai
Perubahan
Masyaraka
masyarakat
t
Kestabilan sosial memberi peluang masyarakat mendapat pendidikan sepanjang hayat Menghasilkan kualiti kerja yang baik Memberi kesejahteraan
Kestabilan
sosial
memberi peluang
masyarakat mendapat
pendidikan sepanjang
hayat
Menghasilkan
kualiti kerja yang
baik
Memberi
kesejahteraan
hidup
Nilai masyarakat • Kepercayaan & norma hidup, masyarakat dipindah kegenerasi baru melalui pemindahan pendidikan dan teknologi
Nilai masyarakat
• Kepercayaan &
norma hidup,
masyarakat
dipindah kegenerasi
baru melalui
pemindahan
pendidikan dan
teknologi
Perubahan masyarakat berdasarkan Perubahan ilmu kurikulum sesuai dengan keperluan masyarakat
Perubahan
masyarakat
berdasarkan
Perubahan
ilmu
kurikulum
sesuai dengan
keperluan
masyarakat
Ekonomi Meningkatkan daya pengeluaran negara melalui penglibatan rakyat secara produktif dan kreatif (Ekonomi) Pembentukan pelbagai jenis
Ekonomi
Meningkatkan daya pengeluaran
negara melalui penglibatan rakyat
secara produktif dan kreatif (Ekonomi)
Pembentukan pelbagai jenis tenaga
kerja yang kenal teknologi dan
ekonomi
Pembuat dan bukan lagi pengguna
Pemberi maklumat dan bukan lagi
menerima maklumat
( R & D)
Penyelesaian masalah dan reka bentuk Aktiviti refleksi Pemikiran kreatif FUNGSI RBT Pemikiran aras tinggi dan rendah
Penyelesaian
masalah dan
reka bentuk
Aktiviti refleksi
Pemikiran kreatif
FUNGSI
RBT
Pemikiran aras
tinggi dan
rendah
Pemikiran kritis
Berfikir bukan sahaja menyelesaikan Definasi Sebagai satu proses Berfikir: penyelesaian masalah malahan juga berfikir untuk melihat
Berfikir bukan
sahaja
menyelesaikan
Definasi
Sebagai satu
proses
Berfikir:
penyelesaian
masalah malahan
juga berfikir untuk
melihat sesuatu
berdasarkan
masalah
pelbagai
perspektif bagi
menyelesaikan
masalah. (Edward
de Bono (1976)
Berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk Mencari makna Mencari pemahaman Membuat pertimbangan Membuat keputusan Menyelesaikan Masalah
Berfikir merupakan proses
menggunakan minda untuk
Mencari makna
Mencari pemahaman
Membuat pertimbangan
Membuat keputusan
Menyelesaikan Masalah
Interaksi dengan pengetahuan Kemahiran kognitif Sikap dan nilai dalam minda individu Strategi berfikir Merupakan proses berfikir
Interaksi dengan pengetahuan
Kemahiran kognitif
Sikap dan nilai dalam minda individu
Strategi berfikir
Merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya
Melibatkan beberapa langkah dan beberapa Kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif
Kemahiran Berfikir Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai Kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea,
Kemahiran Berfikir Secara Kritis
Kecekapan dan keupayaan menggunakan
minda untuk menilai Kemunasabahan atau
kewajaran sesuatu idea, meniliti keberkesanan,
kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan
membuat pertimbangan yang wajar dengan
menggunakan alasan dan bukti yang
munasabah
Contoh:
Membanding dan membeza,
mengkategori, meniliti
menerangkan sebab,
menyusun mengikut urutan,
membuat inferen, membuat
ramalan
Kemahiran Berfikir Secara Kreatif Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk Menjana dan menerokai menghasilkan idea pelbagai
Kemahiran Berfikir Secara
Kreatif
Kecekapan dan
keupayaan
menggunakan
minda untuk
Menjana dan
menerokai
menghasilkan idea
pelbagai
kemungkinan,
Contoh
menghasilkan
yang pelbagai
(baru, asli, luar
biasa, mencabar)
:
sesuatu yang
baru, asli dan
- Mencipta
metafora
bernilai sama
- Mencipta analog
ada bersifat
maujud, abstrak,
idea atau
gagasan
-Mencipta definasi
TINGGI Aras pemikiran (Bloom) dibahagikan kepada dua kategori iaitu; Aras rendah (Low-order or convergent) dan aras
TINGGI
Aras pemikiran (Bloom) dibahagikan kepada dua kategori
iaitu; Aras rendah (Low-order or convergent) dan aras tinggi
(High-order or divergent)
Pemikiran aras rendah terdiri dari aras pengetahuan dan
kefahaman
Pemikiran aras tinggi bermula dari aras aplikasi membawa
kepada aras penilaian.
Dalam membentuk pelajar lebih kritis dan kreatif aras tinggi
lebih sesuai berbanding aras rendah.
Menurut Beyer dalam modelnya “Functional Thinking”
domain kognitif merangkumi beberapa kebolehan seperti
kebolehan membuat keputusan (decision making),
menyelesaikan masalah (solving problem) dan menjana
konsep (Conceptualizing) sebagai aras tinggi.
Pemikiran Refleksi Mula diperkenalkan oleh John Dewey (1911).Dalam buku nya “How We Think” beranggapan bahawa pembelajaran
Pemikiran Refleksi
Mula diperkenalkan oleh John Dewey (1911).Dalam buku nya “How
We Think” beranggapan bahawa pembelajaran atau ilmu akan
bertambah hanya apabila seseorang telah melalui proses
pemikiran Reflektif. (Reflection)
Definasi PR ditakrifkan sebagai “mengambil kira atau pengiktirafan
kepada satu Kepercayaan atau apa yang dianggap sebagai ilmu
pengetahuan yang memperkuatkan lagi keyakinan.
Pemikiran reflektif memberi penekanan kepada tujuan atau maksud
idea atau buah fikiran yang ingin disampaikan.
Pemikiran Reflektif merangkumi kebolehan memahami fakta, idea,
mengaplikasikan prinsip, menganalisis, membuat sinteksis dan
kebolehan menilai.
Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam kumpulan Penekanan Kepada Kaedah Pengajaran & Pembelajaran
Perkembangan dan
proses pembinaan
kemahiran
Pembinaan
kemahiran
kolaboratif dalam
kumpulan
Penekanan Kepada
Kaedah Pengajaran
& Pembelajaran
KHSR
Nilai-nilai dalam
RBT
Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran • Proses kemahiran hendaklah menuju kearah memperkembangkan kebolehan murid. • meliputi
Perkembangan dan proses
pembinaan kemahiran
• Proses kemahiran hendaklah menuju kearah
memperkembangkan kebolehan murid.
• meliputi kemahiran teknologi, kecenderungan merekacipta,
semangat keusahawanan dan kemahiran berfikir.
• Kemahiran asas ini dapat digunakan sepenuhnya untuk
membolehkan murid berdikari dan yakin serta mampu
menjalani
kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi
dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah
• Murid digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang
yang ada secara bijak, kreatif dan inventif.
Penekanan Kepada Kaedah Pengajaran & Pembelajaran KHSR Pembelajaran KHSR merupakan pembelajaran melalui pengalaman Murid melakukan sendiri
Penekanan Kepada Kaedah Pengajaran &
Pembelajaran KHSR
Pembelajaran KHSR merupakan pembelajaran melalui pengalaman
Murid melakukan sendiri pelbagai aktiviti untuk menguasai
kemahiran praktis yang boleh digunakan dalam kehidupan.
Antara Kemahiran seperti membuat lakaran asas, mereka bentuk,
penyenggaraan,mengubahsuai.
Kaedah Pengajaran & pembelajaran seperti tunjuk cara, bercerita,
kajian , simulasi, sumbang saran, main peranan, temu bual, tinjauan
dan lawatan.
Penggunaan Bahan Terbuang - menggunakan bahan terbuang sebagai alternatif dalam menjalankan aktiviti P&P. Kemahiran Berfikir secara
Penggunaan Bahan Terbuang - menggunakan bahan terbuang
sebagai alternatif dalam menjalankan aktiviti P&P.
Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) supaya daya
imiginasi, kreativiti dapat dijanakan dan dikembangkan Contoh: Reka
Bentuk dan Teknologi
Kaedah Kajian Masa Depan harus diserapkan dalamP&P untuk
merangsang daya intelek dan mengupaya murid menghasilkan produk
yang dapat menafaatkan dan memberi sumbangan ke arah masa
depan.
Nilai Murni - penerapan nilai-nilai dan sikap yang positif.
Nilai-nilai RBT Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang releven harus merentasi aktiviti yang
Nilai-nilai RBT
Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang releven harus
merentasi aktiviti yang dikendalikan. Contoh: Berusaha mencapai
kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai
faktor dan berhati-hati menggunakan sumber.
Nilai murni dan sikap positif ini dapat dipupuk supaya dijadikan
kebiasaan dalam pengendalian urusan hidup pelajar
Kesedaran tentang kos sesutu projek yang dihasilkan perlu diberi
penekanan
Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapat dan usaha
orang lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menerima kritikan
membina, memberi dorongan kepada orang lain, menjalin
persahabatan, belajar secara koperatif, bekerja secara kumpulan,
memupuk semangat kerjasama perlu diterapkan semasa pengajaran
& pembelajaran
Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam kumpulan Kolaboratif bermaksud murid belajar secara bekerjasama Pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah
Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam
kumpulan
Kolaboratif bermaksud murid belajar secara
bekerjasama
Pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah yang
bertujuan meningkatkan kemahiran pemikiran kritikal.
Ciri-ciri :
a.
Dalam kumpulan dan pelajar melibatkan diri dengan
aktif
b.
Diberi kesedaran tentang tanggungjawab diri dan
kumpulan
c.
Pemupukan interaksi sosial dalam aktiviti kumpulan
PERKAITAN ANTARA RBT DAN LITERASI, 3M DAN ICT Dengan ini kemahiran ICT boleh diperkembangkan contohnya melayarai
PERKAITAN ANTARA RBT DAN LITERASI,
3M DAN ICT
Dengan ini kemahiran
ICT boleh
diperkembangkan
contohnya melayarai
laman web,
menggunakan perisian
dalam aktiviti
pembelajaran,
CD/DVD ROM dan
pengkalan data serta
komunikasi secara
ICT digunakan
dalam
pembelajaran
terutama dalam
pengumpulan,pe
milihan dan
pemprosesan
maklumat.
elektronik
SEKIAN………….
SEKIAN………….