Anda di halaman 1dari 11

PEMBENTANGAN KEMAHIRAN BELAJAR SUBJEK: PENGAJIAN AM

TEMA: PSIKOLOGI

STRESS DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH

PENGENALAN stress adalah satu tindak balas fizikal terhadap sesuatu keadaan yang runcing atau perkara yang merisaukan dan menjejaskan keseimbangan emosi seseorang..

Punca-punca.

Tinjauan terhadap kajian-kajian yang pernah dijalankan di dalam dan di luar negara menunjukkan bahawa terdapat beberapa punca utama tekanan rernaja seperti faktor persekolahan, rakan sebaya dan ibu bapa .


1. 2.

PERSEKOLAHAN
PEPERKISAAN FORMAT PEMBELAJARAN YANG RUMIT

3.
4. 5. 6. 7. 8.

TEKANAN KECEMERLANGAN AKADEMIK


TEKANAN DARI GURU PENGLIBATAN AKTIVITI-AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH KOMITMEN DALAM JAWATAN KHAS PERATURAN SEKOLAH TERLALU KETAT KERJA SEKOLAH BERTIMBUN

9.
10.

DIMARAHI GURU
KEINGINAN UNTUK MENJADI YANG TERBAIK


1. 2. 3. 4.

RAKAN SEBAYA
PERSAINGAN ANTARA RAKAN DALAM PELAJARAN INGINKAN SESUATU LEBIH DARI APA YANG RAKAN MILIKI PENGARUH TERHADAP GEJALA SOSIAL INGIN TUNJUK KEHEBATA N


1. 2.

IBU BAPA
MELAYAN ANAK-ANAK SEPERTI KANAK-KANAK INGIN CAMPUR TANGAN DALAM SEMUA PERKARA YANG DILAKUKAN ANAK

3.
4. 5. 6. 7. 8.

TEGAS
TIDAK MEMAHAMI MELETAKKAN PERATURAN YANG KETAT SELALU MEMBERI ARAHAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TANPA PERBINCANGAN MENENTUKAN SEMUA PERKARA DALAM KEHIDUPAN ANAK

Akibat & simptom

Penemuan dari kajian-kajian lalu menunjukkan tekanan yang dialami oleh remaja mempunyai kaitan dengan penghargaan kendiri yang rendah Penemuan yang diperolehi oleh para pengkaji membuktikan bahawa tekanan yang tidak terkawal boleh mendatangkan implikasi yang negatif kepada remaja yang mengalaminya.

Antara simptom-simptom yang menunjukkan seseorang mengalami tekanan ialah:

I. II. III. IV. V. VI. VII. i. ii. iii.

mengalami gangguan tidur menunjukkan reaksi berlebihan terhadap kejadian-kejadian biasa, menunjukkan rasa tidak gembira terhadap pencapalan diri , keletihan yang melampau dan kurang bertenaga, menunjukkan tingkahlaku gelisah seperti mata berkelip-kelip dan menggeleng-gelengkan kepala sakit perut atau sakltkepala pada setip hari sakit perut atau sakltkepala pada setiap hari tingkahlaku agresif, tidak berupaya rnembuat keputusan hilang sifat kelucuan

Remaja yang mengalaminya berkemungkinan sedar atau tidak sedar bahawa mereka sedangmengalami gangguan tekanan. Pengenalpastian simptom-simptom yang dinyatakanbukan sahaja dapat memudahkan golongan dewasa mernbantu rernaja yang tertekanbahkan remaja yang menyedari bahawa mereka menunjukkan slmptom-simptomtersebut boleh mendapatkan bantuan leblh awal sebelum

CARA MENGATASI STRESS


1. 2.

MELUAHKAN PERASAAN BEREHAT

3.
4. 5.

TIDUR SECUKUPNYA
BAWA BERBINCANG JIKA ADA MASALAH MENDENGAR MUZIK

6.
7. 8.

BERIADAH
BERSOSIAL DENGAN RAKAN-RAKAN MENDAPATKAN NASIHAT PAKAR

TAMAT