ASAS KEUSAHAWANAN (PME 1013

)
PENGENALAN KEPADA KEUSAHAWANAN

OBJEKTIF
 Kepentingan aktiviti Keusahawanan Sejarah & asal usul keusahawanan dari

sudut pelbagai bidang  Definisi usahawan & keusahawanan daripada pelbagai perspektif & tokoh2 terkemuka  Teori2 dan model Keusahawanan  Perkembangan Kajian Keusahawanan

KEPENTINGAN KEUSAHAWAN & USAHAWAN
 MENCIPTA PELUANG PERNIAGAAN

BARU  AKTIVITI K’WANAN MENCIPTA PEKERJAAN, KURANG PENGANGGURAN & TURUN KADAR KEMISKINAN  GALAK PERTUMBUHAN EKONOMI & MENINGKATKAN DAYA SAING NEGARA (PRODUKTIF)  MEMAKMUR & MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT

KEPENTINGAN KEUSAHAWAN & USAHAWAN
 PENCIPTAAN PENEMUAN2 BARU

(PRODUK & PERKHIDMATAN BARU)  MENAMBAH PENGGUNAAN TEKNOLOGI MENGHASILKAN PELUANG2 BARU YG LEBIH BESAR SELARAS DGN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI (PELBAGAI PERNIAGAAN DIJANA DLM BIDANG ICT, BIOTEKNOLOGI, AGROTEKNOLOGI, PERSENJATAAN, CARIGALI, AUTOMATIF, AEROANGKASA DLL.)

KEPENTINGAN KEUSAHAWAN & USAHAWAN
MENGGALAK INOVASI PEMBELAJARAN & PENERAPAN

NILAI2 KEUSAHAWANAN MENGHASILKAN PELAJAR & GRADUAN YG BERUPAYA MENUBUH & MENGURUS PERNIAGAAN SENDIRI

KONSEP KEUSAHAWANAN
Istilah Usahawan atau Entrepreneur berasal dari perkataan Perancis – “Entreprendre”-“memikul tugas atau mencuba” DiInggeriskan kpd “Entrepreneur” & diperkenalkan oleh ahli ekonomi, Richard Cantillon pada 1775 KEUSAHAWANAN - USAHA Menurut Kamus Dewan “usaha” ialah daya upaya termasuk ikhtiar, kegiatan, perbuatan untuk mencapai sesuatu. B. Indonesia - Wirausaha

KONSEP KEUSAHAWANAN
Terma ‘Usahawan’ hanya popular di

Malaysia pada awal 1970an. Mula timbul dlm konteks penggubalan & pelaksanaan DEB selepas Mei 1969. Keusahawanan penting sebagai pengimbang pencapaian ekonomi Bumiputra. 1990an, Dasar MPPB, galak kewujudan lebih ramai usahawan Bumiputra.

Definisi Keusahawanan
Sexton & Bowman-Upton (1991) “satu

proses mengenalpasti peluang2 dalam pasaran, menyusun sumber2 untuk mencapai objektif & tindakan, seterusnya mengeksplotasi sumber2 bagi kepentingan peribadi dalam tempoh jangkamasa panjang.

Definisi keusahawanan
Kao (1995): satu proses mencipta sesuatu

yang baru (kreatif) dan berbeza (inovatif) bagi tujuan mencipta kekayaan & menambah nilai kpd masyarakat, dan usahawan adalah orang yg melalui proses penciptaan kekayaan & nilai tambah tersebut melalui penjanaan idea, penyusunan sumber2 dan seterusnya melaksanakannya

DEFINISI USAHAWAN
Umumnya usahawan ditakrifkan

sebagai “seseorang yang mengusahakan sesuatu perniagaan sehingga berjaya dengan motif memperoleh keuntungan” Bagaimana pun, takrifan usahawan sangat luas & berbeza mengikut individu pengkaji.

Definisi Usahawan
• Webster’s New World

“Seseorang yg mengorganisasi & mengurus perniagaan dengan mengambil kira risiko demi memperolehi keuntungan”

Definisi Usahawan
• Meredith, Nelson & Neck (1982) - “Orang

yg mampu melihat & menilai peluang2 perniagaan, menggabungkan sumber2 serta mengambil tindakan bersesuaian demi memastikan kejayaan” * eg. sumber – sumber manusia (idea, kepakaran, pengetahuan), sumber bahan mentah, sumber tenaga, modal, teknologi, tanah,, peralatan.

Definisi Usahawan
 Hull, Bosley & Udel (1980):

individu yg membeli atau mewarisi perniagaan sedia ada dengan niat & usaha berterusan untuk meluaskannya.  Harwood (1982): mengambil inisiatif, punyai autonomi di dalam organisasi & pengurusan sumber, berkongsi risiko & aset, berkongsi keuntungan yg tidak menentu.

3 aspek keusahawanan
Dari definisi usahawan & keusahawanan, wujud 3 aspek penting dlm keusahawanan: 1. Satu proses - proses membuat keputusan & tindakan yg berterusan. 2. Libatkan inovasi- perubahan, revolusi, pengubahsuaian, penambahbaikan. 3. Penciptaan nilai- produk baru, perkhidmatan baru, teknologi baru, teknik2 baru.

KONSEP KEUSAHAWANAN
Definisi keusahawanan
Proses Keunikan Pertumbuhan Keuntungan Usahawan Innovasi DEFINISI Wujudkan Organisasi Penciptaan Nilai

Sumber: Gartner, W.B.,”What Are We Talking About When We Talk About Entrprenreneurship?” Journal of Business Venturing, Vol, 1990,ms15-28.

TEORI & MODEL KEUSAHAWANAN
TEORI & MODEL KEUSAHAWANAN Ekonomi Schumpeter Marshall Kirzner Sosiologi Weber Hagen Gibb & Ritchie Psikologi McClelland Lynn Schrage

TEORI KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI EKONOMI)

Joseph Schumpeter (1934): “THE THEORY
OF ECONOMIC DEVELOPMENT” – USAHAWAN IALAH AJEN PERUBAHAN EKONOMI & MASYARAKAT dan USAHAWAN ADALAH MANUSIA YG KREATIF & INOVATIF”

TEORI KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI EKONOMI)

Kepentingan Inovasi (Schumpeter)  Penghasilan produk baru atau pembaikan

dalam kualitinya  Pembukaan pasaran baru  Penguasaan sumber bekalan baru  Organisasi baru dalam industri

TEORI KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI EKONOMI)

 Alfred Marshall – perniagaan satu evolusi,

berkembang melalui proses masa. Mula secara kecil-kecilan , berkembang & tamat bila pemilik mati, perniagaan diganti oleh peniaga lain.  Israel Kirzner – usahawan sebagai “arbitrager” yg menanggung risiko ketidaktentuan (orang tengah; beli murah, jual lebih mahal dengan melepasi kos2 yg terlibat, dapat untung jika laku)

TEORI KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI SOSIOLOGI)

Max Weber SUMBANGAN UTAMA KPD.
ILMU KEUSAHAWANAN MELALUI KAJIAN & PENULISAN “PROTESTANT ETHIC AND THE SPIRIT OF CAPITALISM” (1958) elemen keagamaan sebagai asas utk

mencapai kejayaan. Percaya bahawa kejayaan kegiatan ekonomi golongan Protestant disebabkan oleh nilai & etika agama mereka.

TEORI KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI SOSIOLOGI)

Everett Hagen - Kemukakan teori bahawa

proses melahirkan usahawan berlaku di kalangan kumpulan bawahan yg tidak puas hati dlm sesebuah masyarakat. Wujud melalui layanan atau tekanan yg diterima. Maka, kegiatan2 ekonomi & penerokaan dalam bidang perniagaan dilakukan untuk mengatasi rasa tidak puas hati itu.

TEORI KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI SOSIOLOGI)

Gibb & Ritchie 1981

- Kemukakan Model Pembangunan Sosial. - Peranan sosialisasi sebagai anjakan ke arah melahirkan usahawan baru. Ibnu Khaldun – peningkatan sosialisasi & interaksi masyarakat meningkatkan tamadun. Justeru kemajuan, ketamadunan & keusahawanan lebih di bandar dari desa.

TEORI KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI PSIKOLOGI)

Mengikut ahli psikologi  Model Baka  Ahli psikologi memandang golongan usahawan sebagai seseorang yg mempunyai identiti tersendiri. (gelagat & personaliti)  Sifat atau kelebihan yg terdapat pada usahawan tetapi tidak pada orang lain seperti inisiatif, keupayaan merancang, mengambil risiko, kecekalan dan bijak mengesan peluang.  Pendokong utama model ini Mc Clelland, Lynn dan Schrage.

TEORI KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI PSIKOLOGI)

MCCLELLAND MEMBERI KESAN &

PENGARUH YG BESAR DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN MELALUI PENYELIDIKAN & PENERBITAN BUKUNYA “ THE ACHIEVING SOCIETY” (1961) – Teori Kehendak kepada Pencapaian.

KONSEP KEUSAHAWANAN
(MENURUT AHLI PSIKOLOGI)

 Teori Kehendak Pada Pencapaian

Menurut Mc Clelland (1961), individu yg ada kehendak pencapaian yg tinggi merupakan golongan yg lebih suka mengambil tanggungjawab ke arah mencapai sesuatu matlamat dgn usaha sendiri.  Model ini telah diuji di India dan menjadi bahan rujukan bagi negara2 dunia ketiga bagi mencari penyelesaian masalah sosio-ekonomi.

SEJARAH KAJIAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
Richard Cantillon 1755

Usahawan pengambil risiko, beli pada harga yg lain & jual pada harga yg lain, jadi keuntungan belum pasti.

SEJARAH KAJIAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
Beadeau –1730-1790 Usahawan manusia inovatif, mereka

bentuk & aplikasi teknik2 baru utk kurangkan kos, oleh itu dapat tingkatkan keuntungan

SEJARAH KAJIAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
J.B. Say 1767-1832, Usahawan bijak dalam

membuat pertimbangan perniagaan, kental & berpengetahuan luas. J. Schumpeter 1935 – usahawan pembawa inovasi ke pasaran, oleh itu menghasilkan permintaan baru. McClelland 1961 – usahawan pengambil risiko yg sederhana bertepatan dgn kemahiran yg ada padanya.

SEJARAH KAJIAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
Peter Drucker 1964- usahawan ialah

manusia yg memaksimumkan peluang J.B. Rotter 1966 – usahawan mempunyai ‘lokus kawalan dalaman’ Schultz 1980- perintis ‘Teori Modal Insan” sikap, gelagat insan, ilmu & kemahiran, sistem nilai adalah penting bagi mencipta kejayaan & keuntungan.

SEJARAH KAJIAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
Kirzner 1982 – usahawan dapat kenal pasti

apa yg orang lain terlepas pandang (peluang2 yg tidak dieksploitasi orang lain)

KESIMPULAN
Penulis & Pengkaji2 dalam bidang

keusahawanan tidak lari dari perkataan2 seperti; Risiko & ketidaktentuan, inovasi, kreatif, mengenal pasti peluang, keuntungan, kemahiran & pengetahuan.

KEUSAHAWANAN MENURUT ISLAM
Konsep keusahawanan yang luas Merangkumi hidup di dunia dan akhirat Aktiviti keusahawanan sebagai satu ibadah

fardu kifayah yang dilaksanakan mengikut syarak dan nilai akhlak mulia Hubungan amalan dengan kehidupan di akhirat

KEUSAHAWANAN MENURUT ISLAM : SEJARAH
SEJARAH KEUSAHAWANAN ISLAM

BERMULA SEAWAL KEJADIAN MANUSIA LAGI DI MANA 2 ORANG ANAK KPD NABI ADAM (A.S.) TELAH MEMPELOPORI 2 BIDANG UTAMA K’WANAN PADA MASA ITU. HABIL – SEKTOR PERTANIAN & QABIL – MEMPELOPORI BIDANG PENTERNAKAN

KEUSAHAWANAN MENURUT ISLAM : SEJARAH
RASUL2 LAIN YG DIUTUSKAN

BANYAK MENCEBURKAN DIRI DLM BIDANG K’WANAN SPT. PERTANIAN, PENTERNAKAN, PERTUKANGAN & PERNIAGAAN SEBELUM MENJALANKAN AKTIVITI DAKWAH SEPENUH MASA.

KEUSAHAWANAN MENURUT ISLAM : SEJARAH
 RASULULLAH S.A.W. SENDIRI ADALAH

USAHAWAN BERJAYA SEBELUM DIUTUS MENJADI RASUL  ISTERI RASULULLAH S.A.W. & BANYAK SAHABAT2 BAGINDA TELAH MENCEBURKAN DIRI DLM BIDANG K,WANAN. MENGEMBANGKAN PERNIAGAAN MEREKA BUKAN SETAKAT DALAM NEGARA MALAH KE PERINGKAT A/BANGSA.

KEUSAHAWANAN MENURUT ISLAM
- SEBAGAI AGAMA UTK KESEJAHTERAAN DUNIA & AKHIRAT, ISLAM MEMANDANG TINGGI KPD AKTIVITI KEUSAHAWANAN. ‘SESUNGGUHNYA 9/10 SUMBER REZEKI (BOLEH DIPEROLEHI) MELALUI PERNIAGAAN ’ - RASULULLAH S.A.W. (Hadis riwayat Tirmizi) ‘ ..DAN ALLAH MENGHALALKAN JUAL BELI DAN MENGHARAMKAN RIBA..’ (ALBAQARAH:275)

KEUSAHAWANAN MENURUT ISLAM :DEFINISI
KEUSAHAWANAN IALAH “MANA2

AKTIVITI PEKERJAAN YG DIUSAHAKAN SECARA PERNIAGAAN BAGI MEMPEROLEHI REZEKI YG HALAL DENGAN CARA YG TIDAK BERTENTANGAN DGN SYARIAH”

KEUSAHAWANAN MENURUT ISLAM :DEFINISI
KEUSAHAWANAN ISLAM

“MERUPAKAN PROSES PENCARIAN, PENGEMBELINGAN & PEMANFAATAN KURNIAAN ALLAH UTK FAEDAH SENDIRI, UMMAH & MAKHLUK ALLAH YG LAIN SELAGI TIDAK BERTENTANGAN DGN ALQURAN & SUNNAH”

KEUSAHAWANAN: CABANG JIHAD & AMAL SOLEH
Keusahawanan merupakan jihad fi

sabilillah perlu dilakukan bersungguh-sungguh demi menegakkan ajaran Islam dan meninggikan syiar Islam

KEUSAHAWANAN: CABANG JIHAD & AMAL SOLEH
SAMB

Perkara amal soleh dalam keusahawanan:
 Mencipta produk yang dapat dimanfaat

berpanjangan  Memasarkan produk dengan effisyen & penuh keberkesanan kos serta memudahkan pemanjangan manfaat  Menjana peluang pekerjaan & sumber rezeki

KEUSAHAWANAN: CABANG JIHAD & AMAL SOLEH
SAMB

Perkara amal soleh dalam keusahawanan:
 Peningkatan kerjaya & pendapatan  Meningkatkan taraf hidup  Memperteguh ekonomi & sosial  Meningkatkan maruah agama, bangsa & negara  Membantu membina khairun ummah

GARIS PANDUAN UTAMA KEUSAHAWANAN ISLAM

Bagaimana menjadikan keusahawanan sebagai satu ibadah?

GARIS PANDUAN UTAMA KEUSAHAWANAN ISLAM
SAMB

1. Melakukan apa yang disuruh 2. Menjauhi apa yang dilarang 3. Mengamalkan sifat-sifat yang baik 4. Perancangan dan strategi peniagaan 5. Mengetahui hukum hakam perniagaan

KESIMPULAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful