Anda di halaman 1dari 9

BANDING BEZA MODEL DISIPLIN SKINNER, CANTER DAN DREIKURS

Disediakan oleh :
Chew Lay Kwan Hor Xiao Ying Ong Woan Min

ASPEK

MODIFIKASI TINGKAH
LAKU SKINNER Menekankan peneguhan dalam membina motivasi murid.

MODEL DISIPLIN
ASERTIF CANTER Peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan.

MODEL AKIBAT
LOGIKAL DREIKURS Berasaskan perkongsian kepercayaan antara guru dengan murid untuk sama sama menjaga disiplin di dalam bilik darjah.

Konsep

Ia menekankan kepentingan peneguhan positif atau peneguhan negatif Guru mempunyai hak yang digunakan untuk untuk menentukan meningkatkan peraturan di dalam kebarangkalian bilik darjah dan berlakunya sesuatu memastikan murid tingkah laku positif mematuhi peraturan yang ditetapkan. Peneguhan positif ( pujian, hadiah ), manakala peneguhah negatif ( hukuman )

Model menekankan bahawa guru perlu kenal pasti punca salahlaku dan murid perlu dibimbing untuk faham peraturan di dalam bilik darjah.
Menekankan galakan terhadap perkembangan murid.

Mengemukakan 3 andaian asas : a) Tingkah laku diikuti oleh ganjaran yang kerap b) Tingkah laku diikuti hukuman yang tidak kerap atau tidak berlaku langsung c) Tingkah laku akan dihapuskan atau lenyap sekiranya tidak diperkukuhkan.

Juga melibatkan ganjaran dan dendaan akbat daripada peraturan yang ditetapkan. Model ini mengariskan 3 jenis guru , iaitu

i) Guru yang agresif


ii) Guru yang tidak asertif iii) Guru yang asertif

ASPEK

MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER

MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS

Matlamat

Cara peneguhan yang Murid berhak belajar Perhatian terhadap murid diberikan akan dengan selamat dan yang mempunyai tingkah membentuk tingkah tenang dan mendapat laku bermasalah laku yang akan datang. sokongan dari rakan berpunca dpd motif-motif dan guru. Guru pula seperti mendapatkan berhak untuk perhatian, mencabar mengajar dengan kuasa, membalas professional dan tanpa dendam dan gangguan. mempamerkan kekurangan. Murid-murid dilatih untuk mendapat kawalan kendiri terhadap pengurusan bilik darjah. Murid dan guru dapat bertanggungjawab dalam pengurusan bilik darjah agar amalan demokrasi dapat diaplikasikan.

ASPEK

MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER Mendesak guru menjadi lebih sedar serta peka tentang apa yang berlaku dalam bilik darjah.

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER Memanfaatkan guru khususnya guru baru kerana mempunyai rujukan pelan disiplin untuk menangani tingkah laku bermasalah

DREIKURS Mewujudkan persekitaran yang kondusif melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara murid. Mewujudkan suasana bilik darjah yang bersifat demokratik

Kekuatan

Guru menjadi lebih tekal dari segi penyelesaian masalah disiplin dalam bilik darjah.

ASPEK

MODIFIKASI TINGKAH LAKU SKINNER Menggalakkan murid untuk melakukan sesuatu kerana ganjaran dan bukan kesedaran diri ( motivasi ekstrinsik ) Ganjaran bagi seorang murid mungkin merupakan hukuman bagi murid yang lain yang tidak dapat menikmati ganjaran tersebut.

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER Mewujudkan persekitaran bersifat authoritarian.

DREIKURS Agak sukar untuk mengenalpasti akibat logikal yang setimpal dengan salah laku tertentu. Sukar untuk guru faham motif murid dalam menentukan haknya sebagai murid di dalam kelas

Kelemahan

ASPEK Cadangan tindakan guru

MODIFIKASI TINGKAH

MODEL DISIPLIN

DREIKURS Langkah untuk menangani murid2 yg bermotif salah:

LAKU SKINNER
Guru perlu menganalisa tingkah laku murid-murid di dalam bilik darjah terlebih dahulu . Fikirkan beberapa tingkah laku yang diingini pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Kaji tingkah laku yang telah ditunjukkan dan akibat-akibat yang telah digunakan terhadap beberapa tingkah laku yang telah ditunjukkan.

ASERTIF CANTER
Guru boleh menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif ( membantu murid memilih tingkah laku yang sesuai melalui pengurusan bilik darjah yang asertif iaitu dengan mengadakan peraturan tingkah laku yang jelas di dalam bilik darjah agar murid mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Kenal pasti motif murid Bantu murid memahami motif yang ditunjukkan Tunjuk dan beri kesedaran bhw mereka telah pilih motif yang salah untuk dpt pengiktirafan diri Bantu murid tukar matlamat salah kepada matlamat sebenar Galak murid tanggungjawab terhadap matlamat baru Bantu murid melihat akibat di sebalik tingkah lakunya.

Kemudian guru boleh Guru kemudian boleh buat pelan modifikasi membimbing murid tingkah laku dengan supaya menunjukkan menyenaraikan tingkah laku yang tingkah laku yang diingini. memerlukan perhatian khusus. Guru juga perlu sentiasa beri Kenal pasti perhatian yang peneguhan, dan positif kepada muridakibat yang akan murid, berinteraksi digunakan. dengan murid-murid yang menunjukkan Guru juga digalakkan salah laku serta menggunakan wujud hubungan peneguhan positif saling percayai dan sekerap yang mungkin hormati antara satu apabila murid sama lain. menunjukkkan tingkah laku yang diingini.

Cara untuk komunikasi dengan murid dalam usaha menangani salah laku murid. Berkomunikasi perkaraperkara positif Galakkan murid untuk tunjuk peningkatan tingkah laku. Kenal pasti kelemahan murid dan bincang cara atasi. Bantu murid belajar dlm kesilapan. Harus percaya terhadap kebolehan murid. Galakkan murid kerjasama antara satu lain. Rasa bangga pencapaian murid. Optimis Guna frasa motivasi, cth awak telah berubah, syabas!!

Sekian, terima kasih ~!!!