Anda di halaman 1dari 9

PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU MAHIR (EXPERT)

PENGENALAN
Konsep sekolah berkesan yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan adalah bermatlamat untuk membawa sistem pendidikan ke arah kecemerlangan. Pendidikan Bertaraf Dunia. Pendidikan berkesan bermula dengan guru berkesan. Tahap pencapaian guru.

TEORI PERKEMBANGAN GURU


Trotter (1986) mengemukakan teori 5 peringkat perkembangan guru. Teori ini diperluaskan lagi oleh David Berliner (1988) dimana guru perlu memberi fokus terhadap pemikiran guru berdasarkan tingkah laku guru dalam bilik darjah. Berliner (1995) mentafsir perkembangan guru sebagai satu proses menuju ke arah pembentukan guru untuk mencapai tahap kepakaran dan kecemerlangan".

5 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU


Peringkat Novis Peringkat Novis Lanjutan Peringkat Cekap Peringkat Mahir Peringkat Pakar

PERINGKAT MAHIR
Mahir di dalam bidangnya dan peratusannya kecil. Guru boleh mengesan maklumat yang wujud dalam semua konteks dan situasi serta mampu membuat ramalan tentang sesuatu kejadian dengan cepat; Pengalaman yang banyak

Menguasai kemahiran ICT dan mengaplikasikan dalam P&P. Mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi Berkemampuan membentuk suasana pembelajaran yang kondusif dan positif. Menjadi teladan sebagai seorang profesional dalam membentuk program yang membangunkan murid Mahir membuat jangkaan terhadap murid dan tahu menyelesaikannya. Menunjukkan gaya pengajaran yang tersendiri

Kemahiran penyampaian Kemahiran penilaian Kemahiran merangsang Kemahiran pengurusan bilik darjah Kemahiran pengawalan disiplin

SENARAI RUJUKAN
http://mgbsepang.blogspot.com/2011 /05/perkembangan-guru.html