Anda di halaman 1dari 15

TEORI KEPIMPINAN

TEORI TRADISIONAL

TEORI SEMASA

TRET

SITUASI

MORAL

TINGKAH LAKU

TRANSFORMASI

TEORI TRADISIONAL

apa ciri pemimpin berkesan

TEORI SEMASA

bagaimana memimpin dengan berkesan

TEORI TRET
Berkembang dalam tahun 1920-an hingga 1930-an Pemimpin dikenalpasti mengikut tret-tret yang dimilikinya Mengandaikan manusia sedia memiliki ciri-ciri @ tret-tret tertentu sahaja sesuai untuk menjadi seseorang pemimpin yang berkesan.

Stogdill (1974) Kajian awal tentang tret-tret pemimpin.


Mengenalpasti ciri-ciri yang membezakan antara pemimpin dengan pengikutnya.

Tret

Kemahiran

Menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi Peka kepada persekitaran sosial Asertif Dapat bekerjasama Bertenaga Daya tahan tinggi terhadap tekanan Keyakinan diri Rela menerima tanggungjawab Boleh membuat keputusan Tidak mudah putus asa Cita-cita tinggi

Kecerdasan yang tinggi Berkemahiran konseptual Kreatif Petah bertutur Teratur(kemampuan mentadbir) Daya pujuk Berkemahiran sosial Diplomatik dan tactful

Pengkaji awal teori tret membuat andaian bahawa terdapat satu set sifat-sifat peribadi pemimpin dan ia boleh diaplikasikan dalam semua situasi organisasi. Wright (1996)-membuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pemimpin dengan pengikut berdasarkan mana-mana set sifat peribadi pemimpin yang khusus.

Terdapat dalam kalangan mereka berada dalam organisasi yang memiliki set sifat peribadi pemimpin dan tetapi mereka bukanlah pemimpin. Kerumitan dalam teori tret-menjelaskan konsep kepimpinan. Kekurangan tersebut-beralih kepada faktor situasi dan kemahiran yang boleh dipelajari dan dikuasai untuk menjadi pemimpin yang berwibawa.

Sekitar 80-an teori tret yang lebih moden diperkemaskan. Masih menggunakan idea asas : jika seseorang mempunyai tret yang tersenarai beliau berkecenderungan atau berpotensi untuk menjadi pemimpin yang berkesan.

Kemahiran interpersonal

Kemahiran kognitif

Kemahiran teknikal

Yukl (1989)-

3 kategori kemahiran am untuk


semua pengurus

SET CIRI PERIBADI DAN KEMAHIRAN KEPIMPINAN MENURUT YUKL :

Implikasi Teori Tret

tret tret guru berkesan memiliki 10 tret


1)Terdorong oleh misi dan berjiwa guru Contoh: sentiasa mempunyai misi tersendiri 2)Positif dan benar contoh : rasa hormat, prihatin, berempati dan adil. 3)Pemimpin guru Contoh : memimpin pelajar , ibu bapa, rakan sejawat, mempunyai unsur pengaruh 4)With-it-ness Contoh: kemahiran pengurusan bilik darjah, mengekalkan penglibatan pelajar dalam tugasan.

5) Gaya guru Contoh: gaya tersendiri, unsur kecindan, kreatif, nobelberpengetahuan


6)Pakar motivasi Contoh: efikasi pengajaran guru 7) Keberkesanan pengajaran Contoh: kemahiran berkomunikasi, kemahiran mengajar, beroentasikan penyelidikan, kemampuan pilih kaedah pengajaran dan mengaplikasikan prinsip pembelajaran.

8)Berpengetahuan( pembelajaran dari buku) Contoh : isi kandungan,hasil pembelajaran mengetahui secara mendalam dan menyeluruh.
9) Street smart Contoh: membaca untuk belajar,mendengar untuk belajar. 10) Berdaya fikiran Contoh : metakognitif,strategik,reflektif,komunikatif dan responsif.