Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH DAN MASYARAKAT

PERANAN SEKOLAH SEBAGAI


INSTITUSI FORMAL
ORGANISASI
 Unit-unit sosial/ kumpulan manusia yang
distruktur dan dibina untuk mendapat
matlamat tertentu.
 Mempunyai peraturan atau ciri-ciri
tertentu.
 Sekolah sebagai organisasi formal melalui:
 1. Undang-undang atau dasar yang jelas
 2. Peranan setiap hierarki
 3. Jemaah lembaga sekolah
 4. Setiap jawatan mengikut kelulusan
tertentu
 5. Sekolah mempunyai anggota yang tetap
termasuk guru dan murid
 Sifat keformalan oleh Max Weber-1946
 1.Tingkat pengkhususan yang tinggi
 2. Badan hierarki berkuasa
 3. Undung-undang yang jelas dan
peraturan yang perlu dipatuhi
 4. Tidak mengamal pilih kasih
 5. Aktiviti yang terancang
Matlamat sekolah
 A. Pencapaian dan persaingan akademik
 B. Matlamat pembinaan insan dan
instrumental
 C. Pertelingkahan matlamat
PERANAN SEKOLAH
 1. Agen penapisan ke bidang-bidang tertentu
 2. Tempat melatih murid mendapat pelbagai
kemahiran
 3. Membentuk sahsiah
 4. Malatih murid bergaul sesama sendiri
 5. Agen perubahan sosial
 6. Mengubah status dan memajukan
masyarakat
 7. Metahih menjadi pemimpin dan ahli politik
Budaya formal sekolah
 A. Aspek fizikal
 1. Bangunan dan persekitaran yang bersih
 2. Kemudahan yang mencukupi
 3. Lanskap yang menarik
Budaya formal sekolah
 B. Aspek sosial
 1. Perhubungan guru, murid dan
masyarakat
 2. Semangat kekitaan dan konsep
masyarakat penyayang3.
 3. Kepuasan kerja dikalangan kakitangan
 4. Hari terbuka sekolah-sukan
Budaya formal sekolah
 C. Aspek budaya ilmu
 1. Bahan bacaan mencukupi
 2. Semangat bertanding dalam pencapaian
akademik
 3. Guru sentiasa meningkatkan ilmu
 4. Aktiviti berasakan ilmu-bahas, pantun
Budaya formal sekolah
 D. Aspek pentadbiran
 1. Pengetua/guru besar yang adil, cekap,
tegas dan bertanggungjawab
 2. Pengurusan kewangan yang teratur
 3. Kawalan mutu kerja
 4. Kepimpinan demokratik
 5.memahami matlamat sekolah