Struktur Sekolah

• Ciri sekolah yang paling penting ialah organisasi birokratiknya (Robert, 1970) • Pengkelasan murid mengikut umur, mata pelajaran, dan pencapaian. • Guru dikhususkan mengikut bidang dan kepakaran. • Kakitangan pentadbiran menjalankan tugas mengikut bidang-bidang yang dipertanggungjawabkan.

Konsep Birokrasi
• Tujuan berorganisasi matlamat • Sekolah mengamalkan sistem pentadbiran birokrasi:
Jawatan diisi pakar Wujud kerjaya

Pengkhususan dalam banyak tugas Peraturan yang jelas Sistem autoriti berhierarki profesional

Adil

Organisasi Sekolah
Pengetua

Penolong Kanan I
(penolong kanan pentadbiran)

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Penyelia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful