Anda di halaman 1dari 37

PENGARUH SOSIAL

TERHADAP
PENCAPAIAN
PENDIDIKAN
Definisi Konsep Institusi Sosial

Sistem organisasi yang berfungsi untuk


memenuhi keperluan asas sosial
dengan menyediakan rangka kerja
tersusun yang mengaitkan seseorang
individu kepada budaya yang lebih
besar.
Institusi Sosial

Pasaraya
Hospital

Pendidikan

Masjid
Sukan
KONSEP UTAMA
1. E. Chinoy (Society, 1962)

Istilah institusi perlu dikhususkan kepada


pola tingkah laku yang telah dipersetujui
seperti undang-undang.
KONSEP UTAMA

A.W. Gouldner dan H. Gouldner


(Modern Sociology)

Cara yang standard untuk mengatasi


masalah.
KONSEP UTAMA

Malinowsky

Institusi adalah konsep utama memahami


masyarakat dan kebudayaan
MASALAH SOSIAL

MAKRO MIKRO

Masyarakat Individu
KONSEP KELAS SOSIAL

Segolongan individu yang mempunyai


kedudukan yang sama dari segi kuasa
politik, kekayaan, pendapatan, status,
pekerjaan atau hubungan dengan punca-
punca pengeluaran.
PENGELASAN KELAS SOSIAL

Karl Marx Kelas Atasan

Kelas Pertengahan
GIDDEN (1979)

Kelas Bawahan
Max Weber
KELAS ATASAN
Memiliki sumber-sumber pengeluaran dan
memegang peranan ekonomi sebagai
pelabur.
KELAS PERTENGAHAN
Memiliki kelayakan pendidikan atau
latihan teknikal dan memegang peranan
ekonomi sebagai pekerja kolar putih.
KELAS BAWAHAN

Memiliki tenaga fizikal dan menjadi


buruh atau pekerja manual dalam
sistem pengeluaran barangan dan
perkhidmatan.
FAKTOR-FAKTOR PERSEKITARAN YANG
MEMPENGARUHI PENCAPAIAN
PENDIDIKAN

1. EKONOMI

Tahap 1: Memburu
Tahap 2: Menternak binatang
Tahap 3: Berkebun
Tahap 4: Pertanian
Tahap 5: Perindustrian
Tahap 6: Pasca-perindustrian
Sambungan….
Faktor persekitaran yang mempengaruhi pencapaian
pendidikan

Kesihatan
 Makanan yang berkhasiat mengandungi 6 zat utama
-protein, lemak, karbohidrat, garam galian, air dan vitamin.

Taraf pemakanan dan kesihatan yang baik merupakan


faktor penting dalam mewujudkan manusia yang
berkeupayaan, aktif, cergas dan produkif.

Krause(1979) mendapati bahawa kanak-kanak yang tidak


mendapatkan sarapan pagi kurang upaya dalam pelajaran
dan menyebabkan gangguan emosi dan tidak stabil.
 Jumlah pendapatan keluarga
mempengaruhi cara perbelanjaan
pemakanan untuk dimakan.

 Pelajar daripada golongan menengah


dan atasan tidak timbul masalah untuk
mendapatkan rawatan samada di klinik
atau hospital
Tempat tinggal
 Suasana yang kondusif amat penting di dalam
proses pembelajaran.
 Kebanyakan golongan bawahan tinggal di
rumah yang sempit dan tidak mempunyai
kemudahan asas
 Pelajar-pelajar daripada golongan menengah
dan atasan pula selesa tinggal di rumah yang
lengkap dengan segala keperluan asas dan
peralatan.
 Winston Churcill, seorang negarawan Inggeris
yang menyatakan bahawa manusia membina
bangunan, tetapi kemudiannya bangunan itu
pula membentuk tingkah laku manusia.
 Kajian Setinggan Lembah Klang oleh Yayasan
Strategik Sosial, 2001 menunjukkan kebanyakan
pelajar tercicir dari sekolah berasal dari
perkampungan setinggan.

 Laporan yang dikemukakan oleh Polis Diraja


Malaysia (PDRM)(2002) telah mengesahkan
bahawa kebanyakan aktiviti kumpulan salah laku
bermula atau berlaku di kalangan penduduk
yang berpendapatan rendah dan menetap di
kawasan-kawasan berisiko tinggi seperti
setinggan, rumah panjang dan rumah pangsa
murah.
Samb…..

FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENCAPAIAN
PENDIDIKAN
4. CARA MEMBERI PENDIDIKAN

Kelas sosial Kelas Bawahan Kelas


Atasan
Aspek
1. Kepentingan Kurang penting Penting
pelajaran

2. Kepercayaan lapok Percaya Tidak percaya

3. Motivasi Tidak memberi Memberi motivasi


motivasi sepenuhnya
5. PENGARUH LUAR (MASYARAKAT) &
RAKAN SEBAYA
Kelas sosial Kelas Kelas
Aspek
Bawahan Atasan
1. Interaksi dengan Kurang interaksi Berinteraksi
masyarakat luar

2. Pengaruh media Tidak didedahkan Didedahkan


massa dan internet

4. Pengaruh rakan Terpengaruh Terpengaruh


sebaya

5. Peluang Tipis dan bergantung Luas tetapi tetap


mendapatkan kepada kelulusan. mementingkan
pekerjaan kelulusan.
DEFINISI KELAS SOSIAL
 Pembahagian atau sempadan-sempadan yang mengasingkan dan
menyebabkan terbentuknya kelas-kelas sosial

 Warner dan Lunt (1942) telah mengenalpasti enam dimensi besar


untuk mengukur kelas sosial di bandar kecil dan bandar besar
* pekerjaan
* jumlah pendapatan
* punca pendapatan
* jenis rumah
* daerah tempat tinggal
* taraf pendidikan
 Kahl (1975) menggunakan tujuh dimensi untuk mengukur kelas
sosial
* prestij
* pekerjaan
* harta benda
* interaksi sosial
* kesedaran kelas sendiri
* orientasi nilai
* kuasa

Dimensi yang paling selalu digunakan untuk menentukan kelas sosial


ialah dimensi pekerjaan, pendidikan dan pendapatan
PENDEKATAN UNTUK MENGKAJI
KELAS SOSIAL

PENDEKATAN PENDEKATAN PENDEKATAN


OBJEKTIF SUBJEKTIF REPUTASI
PENGELASAN KELAS SOSIAL

 Kumpulan daripada satu kelas sosial yang mempunyai nilai,


sikap, tingkah laku dan cara hidup yang lebih kurang sama

 Cara hidup yang dapat diramalkan membezakan satu kelas


sosial dengan kelas sosial yang lain
 Ahli-ahli sosiologi termasuk Max Weber bersetuju, terdapat lima
kelas sosial yang boleh dibeza-bezakan iaitu golongan atasan,
pertengahan atasan, pertengahan bawahan, pekerja dan bawah.

 Golongan atasan
Golongan ini terdiri daripada orang kaya dan juga ahli-ahli korporat.
Mereka mendapat kekayaan hasil titik peluh mereka.

 Pertengahan atasan
Terdiri daripada orang yang berpendidikan tinggi, profesional dan
memegang jawatan yang baik di dalam sesuatu organisasi.

 Kelas Pertengahan Bawahan


Terdiri daripada lulusan sekolah menengah dan sedikit pemegang
sijil dan diploma.
 Kelas Pekerja
Terdiri daripada pekerja kolar biru yang mempunyai latar belakang
pendidikan PMR sehingga SPM.

 Golongan Bawahan
Terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan yang amat
rendah dan ada juga yang tidak pernah langsung melalui
pendidikan secara formal. Ada juga di antara mereka menjalani
kehidupan seperti ‘makan pagi, kais pagi dan makan petang, kais
petang’.
 Pengelasan kelas sosial ini mewujudkan jurang kemasyarakatan di
antara individu di dalam masyarakat
 Daniel W. Rossides (1976) memperlihatkan hubungan kelas sosial,
pendapatan dan ciri-ciri yang terlibat
 Sistem kelas di Amerika Syarikat
 Kewujudan kelas sosial ini disebabkan oleh status individu yang
berbeza-beza di dalam masyarakat.
 Individu di dalam masyarakat memperolehi statusnya melalui:
a) ascribed status
kedudukan yang diperolehi tanpa sebarang usaha
b) achieved status
kedudukan yang diperolehi seseorang dengan sengaja
c) assigned status
PERKAITAN ANTARA KELAS
SOSIAL,
BAHASA,SOSIALISASI &
PENCAPAIAN AKADEMIK
Oleh :
MARLINA BINTI ABDUL MANAF
LB070130
Quote:

Education makes people


easy to lead, but difficult
to drive, easy to govern,
but impossible to enslave

By: Henry Peter Broughan


Sosiologi: Mengkaji interaksi antara
individu dalam kumpulan masyarakat

Pendidikan: Proses sosial untuk


sesuaikan diri dalam masyarakat
Teori Perkembangan Linguistik
Bernstein (1961)

Kelas Sosial Bahasa

Sosialisasi Pencapaian Akademik


KANAK-KANAK GOLONGAN KELAS BAWAHAN

Penggunaan bahasa
umum

Ayat –ayat pendek & mudah

Gerak balas
stereotaip
Bahasa tertumpu
pada penegasan
emosi
KANAK-KANAK GOLONGAN KELAS
PERTENGAHAN / ATASAN

Mementingkan
pertuturan kata-kata

Penggunaan bahasa
rasmi
Punca

 Kepincangan motivasi
 Tidak egoistik
 Pengetahuan peraturan persekitaran
 Ciri-ciri asuhan ibu bapa
Natijah
 Kanak-kanak golongan kelas bawahan
bersifat stereotaip, pasif, tidak bijak
membuat keputusan & cepat
memberontak

 Kanak-kanak golongan kelas atasan


sensitif pada kehendak diri dan orang lain
dan bijak mengadaptasi diri mengikut
keadaan
Rumusan

 Individu
akan bertindak berdasarkan
pengaruh manusia sezamannya
Oleh: Alex Inkeles (1982)

 Pencapaian akademik yang baik adalah


penguasaan dalam bahasa dan tahap
sosialisasi yang tinggi