Anda di halaman 1dari 11

KESANTUNAN GURU

DEFINISI
Menurut Syed Ismail Syed Mustapa, 2010 Tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok mayarakat tertentu sehingga kesqantunan tersebut menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial

Kesantunan guru dapat dilihat


Pergaulan dan perhubungan
Guru dengan murid Guru dengan rakan sejawat Guru dengan pihak pengurusan sekolah Guru dengan masyarakat setempat

Kesantunan perlu disesuaikan mengikut kontekstual

BERPAKAIAN

TINGKAH LAKU

BERBAHASA

KESANTUNAN

KESANTUNAN BERPAKAIAN
Merujuk kepada:
Jenis pakaian yang digunakan Fesyen pakaian Solekan yang digunakan

Rujukan:
Peraturan tatatertib dan kelakuan bagi penjawat awam Kod etika berpakaian Agama islam

KESANTUNAN TINGKAHLAKU
Definisi: tatacara bertindak atau gerak-geri guru ketika menghadapi sesuatu atau dalam situasi tertentu. Contoh situasi:
Menerima tetamu iaitu ibubapa datang berurusan Di dalam kelas Makan di tempat umum Berhadapan dengan orang yang lebih berpangkat Bersama rakan-rakan

KESANTUNAN BERBAHASA
Seorang guru perlu tahu
Norma-norma budaya Apa yang sebaiknya diucapkan pada waktu dan keadaan tertentu Ragam bahasa apa yang sewajarnya digunakan Bila dan bagaimana giliran berbual harus dimulakan

Bagaimana mengatur kelantangan suara ketika berkomunikasi Bagaimana sikap dan gerak geri ketika berkomunikasi Bila seharusnya diam dan menamatkan perbualan

PRINSIP KESANTUNAN
Model Prinsip Kerjasama (PK) Grice 1975

Model Kesantunan Lakoff (1978)

Prinsip Kesantunan Leech (1983)