Anda di halaman 1dari 29

KESAN EKOLOGI

TERHADAP MASYARAKAT
AHMAD FUAD BIN ELLIAS
LB070080
AHMAD NASRUL HISYAM BIN HAMZAH
LB070121
ERNIE BINTI ZULKIFLI
LB070094
MOHAN KUMAR A/L MANIKAM
LB070086
MOHD ZULKARNAIN BIN SALEHUDIN
LB070091
NOORIZA BINTI IBRAHIM
LB070085
Hubungan manusia Tuhan
dengan alam dan
pencipta

hamba
Urusan Sesama Mengurus
manusia Khilafah di bumi alam
PENGENALAN
 Definisi Ekologi :

-Berasal daripada perkataan ‘oikos’ yang


bermaksud rumah dan ‘logos’ yang bermaksud
ilmu.

- Oleh yang demikian ekologi didefinisikan


sebagai bidang ilmu yang mengkaji tentang
mahkluk hidup di tempat hidupnya.
TUMPUAN KAJIAN EKOLOGI
 Untukmemahami tindakbalas antara
tumbuhan, haiwan dan manusia dengan
alam sekitarnya.
KOMPONEN EKOLOGI

1. Organisma dan individu

2. Populasi

3. Komuniti

4. Ekosistem

5. Biosfera
Jenis Ekologi
 Ia dikelaskan berdasarkan kepada :
 A. Habitat.

 Jenis Ekologi:
 1. Ekologi Laut
 2. Ekologi Air Tawar
 3. Ekologi Daratan
 4. Ekologi Muara
 5. Ekologi Sungai
 6. Ekologi Padang Rumput
Samb…

 B. Taksonomi

JENIS EKOLOGI

Ekologi Tumbuhan Ekologi Haiwan


KOMPONEN EKOSISTEM

HIDROSFERA LITOSFERA ATMOSFERA


HIDROSFERA

 Airmerupakan komponen terpenting


untuk perkembangan ekologi di mana air
diperlukan untuk:

a. Kehidupan
b. Penyerapan haba
LITOSFERA

 Merangkumi batuan,mendakan dan tanah.

 Litosferapenting untuk ekologi di mana


komponen ini penting untuk tempat tinggal
bagi individu atau organisma yang
terdapat di dalam satu ekologi.
ATMOSFERA

 Satucampuran udara yang mengelilingi dan


meliputi bumi.

 Gasyang terdapat di udara :


Oksigen,nitrogen,karbon dioksida,gas nadir,wap
air

 Pentinguntuk kehidupan di mana udara


diperlukan untuk proses pernafasan,fotosentesis
dan respirasi
PUNCA KEMUSNAHAN EKOLOGI

1. Pencemaran

= perubahan yang berlaku ke atas ciri-ciri


fizikal,kimia dan biologi unsur-unsur sekitaran
(udara,tanah,air) yang boleh mendatangkan
kesan.

-punca utama pencemaran =aktiviti manusia


PUNCA KEMUSNAHAN EKOLOGI

2. Penerokaan Kawasan Baru

- melibatkan penebangan
pokok,pembalakan dan pembersihan
kawasan hutan ataupun kawasan habitat
lain bagi haiwan dan tumbuhan untuk
menjalankan pembangunan baru
PERUBAHAN CUACA

- Disebabkan oleh peningkatan suhu bumi


yang terjadi akibat daripada kesan rumah
hijau

- Peningkatan gas karbon dioksida


menyebabkan suhu meningkat
AKTIVITI LAIN

 Pembalakan –penebangan hutan secara


berleluasa

 Pemburuan haram – pemburuan haiwan yang


disebabkan oleh gaya hidup manusia yang
menggunakan barangan berasas haiwan

 Pembakaran Hutan
KESAN KEMUSNAHAN EKOLOGI
TERHADAP MASYARAKAT
1. Flora dan Fauna
- Menyebabkan banyak spesis flora dan fauna
pupus

- Implikasi kepada masyarakat:


a. Generasi akan datang tidak dapat mengenali
spesis flora dan fauna yang pupus

b. Keindahan persekitaran terjejas

c. Menyebabkan ekonomi negara terganggu


terutama sektor perlancongan
KESAN KEMUSNAHAN EKOLOGI
TERHADAP MASYARAKAT
2. Gangguan kepada Rantaian Makanan

- Berlaku kerana flora dan fauna merupakan


sumber makanan yang penting bagi manusia

- Kualiti hidup dan kesihatan manusia terganggu

- Menyebabkan banyak spesis flora dan fauna


terjejas kerana proses aliran tenaga terganggu
KESAN KEMUSNAHAN EKOLOGI
TERHADAP MASYARAKAT
3. Menyebabkan perubahan cuaca bumi
- apabila ekologi tumbuhan musnah, ia
menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida.
Ini kekurangan pokok menyebabkan
penyerapan karbon dioksida semakin berkurang

- Ia memberi kesan kepada masyarakat seperti:

1. Cuaca panas yang keterlaluan


2. Kemarau dan banjir
3. pelbagai penyakit seperti malaria,cirit-birit dan
sebagainya dan boleh membawa kepada
kematian
PENYAKIT …PUNCA DARI
PENEMARAN
KES-KES YANG MELIBATKAN
EKOLOGI
Kes 1:Penyakit Minamata

- Ekologi lautan (Perairan Teluk Minamata) dicemari oleh logam


merkuri yang dibuang secara haram.

- Ikan-ikan di teluk itu dicemari oleh logam tersebut

- Penyakit ini mula disedari apabila kucing di kawasan itu


menunjukkan simptom penyakit saraf

- Masyarakat di kawasan itu yang memakan ikan turut mendapat


simptom yang sama dan penyakit ini menghantui masyarakat
sehingga ke beberapa generasi
KES-KES YANG MELIBATKAN
EKOLOGI
Kes 2 : Kepupusan Habitat

- Kepupusan beruang panda adalah disebabkan


oleh kepupusan pokok buluh yang disebabkan
oleh pencemaran alam.

- Kepupusan Ikan Lumba-lumba dan paus


pembunuh yang disebabkan oleh tumpahan
minyak di laut dan kegiatan manusia
mencemarkan laut
LANGKAH-LANGKAH KAWALAN
MENGATASI KESAN EKOLOGI
Projek Ekologi Kepelbagaian
Pemuliharaan

- Projek ini membantu pemuliharaan


tumbuhan,binatang dan habitatnya yang terjejas
akibat pembangunan tanah.

- Projek ini juga melakukan penyelidikan biologi


haiwan dan mengenalpasti ancaman kepupusan
ekologi.
2. Konsep Pengurusan Bersepadu

- Konsep ini mementingkan keseimbangan


keperluan manusia dengan keperluan
habitat, haiwan dan tumbuhan.

- Ia melibatkan pemuliharan sumber-


sumber asli dan konsep menghormati
keperluan ekosistem dan biodiversiti.
Konsep Mesra Alam

- Projek pembangunan yang dibangunkan


bercirikan mesra alam dan tidak memberi
kesan negetif kepada alam sekitar
Konsep Pembangunan Mapan

- Konsep yang bercirikan keseimbangan


antara pembangunan dan alam sekitar
dengan kata lain pembangunan digalakan
tetapi alam sekitar harus dipelihara.

- Contoh : Penggunaan Penilaian Kesan


Alam Sekitar (EIA)
Menggunakan teknologi bersih

- Menggunakan produk yang boleh


mengurangkan risiko terhadap manusia
dan persekitaran
PERANAN MASYARAKAT
 Meningkatkan kualiti dan keselesaan hidup melalui kerjasama
dalam menjaga kebersihan

 Mengamalkan nilai-nilai hidup yang sihat seperti mencintai


alam sekitar

 Peka dan prihatin kepada isu yang berkaitan dengan alam


sekitar

 Bertindak secara tepat dan bijak dalam pengurusan alam


sekitar

 Mengamalkan kitar semula dan mengurangkan pencemaran


SAYANGILAH ALAM
SEKITAR……