Anda di halaman 1dari 37

DBK 1222

TEKNOLOGI DAN
MASYARAKAT

BAB 9 :

TEKNOLOGI DAN NEGARA DUNIA KETIGA


PEMAHAMAN DAN
PENGETAHUAN
MASYARAKAT DUNIA
KETIGA

Oleh :
NOOR HASNIDA BT MOHD NAJIB
LB070113
DEFINISI TEKNOLOGI
 Perkataan teknologi berasal dari perkataan
dasar Latin texere yang bermaksud
membentuk atau menubuhkan.
 Teknologi boleh ditakrifkan sebagai
pembangunan dan penggunaan alatan,
mesin, bahan dan proses untuk
menyelesaikan masalah manusia.
 Istilah teknologi selalunya berkait rapat
dengan rekaan.
Samb..

 Dalam bidang ekonomi, teknologi dilihat


sebagai tahap pengetahuan semasa dalam
menggabungkan sumber bagi menghasilkan
produk yang dikehendaki. Oleh itu, teknologi
akan berubah apabila pengetahuan teknikal
kita berubah.
 Finn (1967), teknologi melibatkan proses,
sistem pengurusan, struktur, faktor manusia
dan bukan manusia apabila menghadapi
masalah dan kaedah bagaimana bagi
menyelesaikannya
PENGENALAN DUNIA
KETIGA
 Dunia ketiga adalah istilah yang diciptakan
oleh Alfred Sauvy (1952) untuk
membezakan negara-negara yang tidak
bersekutu dengan barat pada masa perang
dingin
 Berasal dari perkataan Perancis. “le tiers
monde”.
 Merupakan negara bekas tanah jajahan
 Negara Dunia ketiga adalah negara yang
mempunyai pendapatan per kapita rendah
 Dunia ketiga adalah label kategori yang
mengklasifikasikan sesebuah negara itu
dianggap kurang maju dari pelbagai aspek
 Antara aspek –aspek tersebut ialah dari
segi perkembangan industri, globalisasi,
taraf hidup, kesihatan, pendidikan dan
kriteria-kriteria pembangunan yang lain
Oleh :
SAPIAH BT ISHAK
LB070112
NEGARA-NEGARA DUNIA
KETIGA

WARNA HIJAU ADALAH NEGARA-NEGARA YANG


DIGOLONGKAN SEBAGAI NEGARA-NEGARA DUNIA
KETIGA
SELEPAS PERANG DINGIN (1946-1990)
CONTOH
 Negara Dunia pertama: US, Britain, New
Zealand, Jerman (Negara maju,
mengamalkan demokrasi dan ekonomi
mereka berasaskan kapitalis).

 Negara Dunia Kedua: Russia / bekas


negara komunis/sosialis. Ekonomi
berasaskan perancangan pusat.

 Negara Dunia Ketiga: Negara bekas tanah


jajahan, membangun tidak maju dan baru
mencapai kemerdekaan selepas Perang
Dunia Kedua seperti indonesia, Sudan,
Argentina.
CIRI-CIRI NEGARA DUNIA
KETIGA
 Miskin

 Bekas tanah jajahan

 Politik ‘populisme’ : perjuangan politik


untuk rakyat dan keadilan sosial

 Ekonomi hanya berasaskan pertanian

 Terpinggir, terasing dan saling bergantung


kepada bantuan luar

 Tidak berpihak kepada kuasa besar


“Kebudayaan orang melayu telah
dirosakan oleh penjajah. Belum banyak
orang menulis tentang berapa dalamnya
keroskan dan luka pada minda dan budaya
melayu oleh penjajah, melalui sistem
pelajaran yang mengkerdilkan minat
Melayu.Minda yang kerdil ini macanm
pokok yang kerdil, tidak boleh bunga dan
berbuah dengan betul"

(Prof. DiRaja Ungku A. Aziz; Dewan


Budaya (Mei 1987) : m/s 7)
TEORI-TEORI
TEORI MODENISASI:
Diperkenalkan oleh Shramm (1964) dan
Lernen (1958)

 Ekonomi dan pembangunan politik


berunsurkan barat.

 Menjadi moden bermakna menjadi seperti


negara barat.

 Tidak mengambil kira kepelbagaian aspek


sosial dan politik dalam negara dunia
ketiga.
Oleh :
MULTAZIMAH BT MAT DAUD
LB070111
TEORI PERGANTUNGAN
(DEPENDENCY THEORY)

 Wujud supaya pihak negara kaya terus-


terusan mendapat faedah keatas
sumber kekayaan negara dunia ketiga
seperti bahan mentah, hasil bumi dan
sebagainya.
 Berkait rapat dengan terma
‘Neokolonialisme’
 Dieksploitasi oleh negara maju terutama
Negara Barat dan dikuasai oleh Syarikat
Multinasional.
TEORI SISTEM DUNIA (WORLD
SYSTEMS THEORY)

 Juga dikenali sebagai proses globalisasi


 Negara miskin berupaya menukarkan
kedudukan mereka dalam konteks
dunia dari sebuah negara miskin
menjadi negara maju.
 Terjelma dalam hubungan serta
interaksi seluruh dunia.
 Lebih didominasi oleh pihak barat
(negara kaya)
FAKTOR PENYUMBANG KEPADA
MASALAH KURANG PEMBANGUNAN
NEGARA DUNIA KETIGA

 Ekonomi yg bergantung kpd pengeluaran


produk primer untuk keperluan negara maju &
menjadi pasaran bagi barangan siap dari
negara maju (Teori Pergantungan)
 Struktur sosial masyarakat tradisi dan
bercirikan luar bandar
 Kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi /
kekangan tanah (India)
 Kemiskinan yang meluas di kalangan penduduk
 Terdapat jurang pembangunan yang luas di
kalangan negara dunia ketiga seperti Malaysia
dengan sebahagian dari negara di Afrika
KATEGORI NEGARA
MEMBANGUN
1. Kirkpatrick, Lee and Nixson (1984)
b) - Kurang membangun/mundur
KNK perkapita kurang dari US$400.00
d) Berpendapatan sederhana
KNK perkapita antara US$400.00 –
US$1700)
c) Berpendapatan sederhana tinggi
KNK perkapita antara US$1700.00 –
US$6000.00
PEMBANGUNAN NEGARA
DUNIA KETIGA HARI INI
• Memperkenalkan polisi pembangunan
serta strategi yang mampu meningkatkan
taraf serta kehidupan masyarakat
• Pelaburan antarabangsa, pinjaman serta
bantuan boleh menukar ekonomi sesuatu
negara daripada yang berasaskan
pertanian kepada industri
• Berdasarkan pengaruh pemikiran ekonomi
yang liberal (neoliberal ekonomi).
• Negara dunia ketiga yang banyak
menanggung hutang yang diberikan oleh
International Monetary Fund (IMF) dan
juga International Bank for Reconstruction
and Development (BANK DUNIA).
KESAN PENERIMAAN
KEMASUKAN
TEKNOLOGI KE
NEGARA DUNIA KETIGA

Oleh :
MARLINA BINTI ABDUL MANAF
LB070130
Stabiliti kedudukan negara dunia
ketiga bergantung pada:

 Imbangan akaun semasanya


 Imbangan akaun modal
Suntikan kewangan ke negara dunia
ketiga melalui 2 cara:

PELABURAN TERUS

BANTUAN ASING
AWAM & SWASTA
Mengapa syarikat multinasional
berminat melabur di negara-
negara miskin?

Cari peluang Undang-undang


keuntungan longgar
Kesan rantaian positif

Pengagihan sumber cekap

Peluang pekerjaan untuk


penduduk tempatan

Peningkatan produktiviti

Kurangkan kos ~ ekonomi


bidangan
Giatkan rantaian pelaburan
tempatan
Kesan rantaian negatif

Kerajaan tempatan gunakan


wang peruntukan rakyat miskin untuk wujudkan
kemudahan FDI

Kesan pencemaran alam sekitar


Justeru, negara miskin perlukan
langkah teratur agar pelaburan
portfolio asing terus
berkembang
Oleh :
RASIDAH BT KASSIM
LB070110
KESAN TEKNOLOGI
TERHADAP PEMBANGUNAN
 Umumnya Dunia Ketiga mendapat
hasil teknologi untuk kemudahan
pengangkutan, ketenteraan,
kejuruteraan, pembangunan dan
sebagainya.
 Namun mereka tidak mendapat ilmu
yang sangat diperlukan untuk ‘maju’
dan ‘membangun’ itu kerana
kebanyakan negara membangun
telah dieksploitasi oleh teknologi
negara2 maju.
Samb..
 Salah sebuah negara membangun ialah
Malaysia.

 Indeks kualiti hidup Malaysia, telah


diukur dari tahun 1990 hingga 2002 dan
didapati banyak perubahan telah
berlaku di negara kita kesan daripada
perkembangan teknologi, antaranya :
SAMB…………
 Pendapatan dan pengagihan pendapatan
perkapita sebenar meningkat, kadar
kemiskinan berkurang.

 Persekitaran kerja kadar pengangguran


berkurang kesan drp perubahan ekonomi
negara.

 Pengangkutan dan komunikasi kereta &


motorsikal persendirian, kenderaan
perdagangan, index pembangunan
jalanraya, telefon, pelanggan internet
bertambah.
Samb…
 Kesihatan- kadar kematian bayi ketika
kelahiran berkurang kerana teknologi
perubatan.

 Pendidikan pelajar aliran sains diberi


perhatian berbanding pelajar sastera.

 Perumahan purata harga rumah bagi


kos sederhana-rendah, unit rumah kos
rendah, semakin rendah kerana
teknologi dalam pembinaan.
SAMB……….
 Alam sekitar -kualiti udara, kualiti air
 Penyertaan sosial pengundi berdaftar,
keahlian pertubuhan bukan bermotifkan
keuntungan, persatuan penduduk
berdaftar bertambah.
 Keselamatan awam -jenayah,
kemalangan jalanraya .
 Kebudayaan & hiburan penonton
televisyen, penginap hotel domestik
juga meningkat.
Oleh :
ROIHAN BT ROMLI
LB070125
Samb….
Komunikasi

Perubahan teknologi meletakkan komunikasi di


barisan hadapan revolusi sosial
(William Paisley, 1985)
5. Kemudahan satelit
6. Teknologi video-maklumat dan
pengetahuan mudah dieskes
Samb……..
Pendidikan

3. Pertambahan jumlah universiti


awam dan swasta
4. Pendidikan maya

Persekitaran kerja
7. Polisi pekerjaan yang baik
8. Keselamatan dan kesihatan
pekerjaan
RUMUSAN
 Dunia Ketiga merupakan medan
kesan sejarah pembangunan
dan penjajahan kuasa Barat.
 Kesan penjajahan itu
menyebabkan peninggalan
terhadap pemikiran baru untuk
kemajuan sesebuah negara.
 Teknologi telah membawa
perubahan seperti kemudahan
pengangkutan, ketenteraan,
kejuruteraan, pembangunan,
pendidikan dan sebagainya
terhadap Dunia Ketiga.
SEKIAN

TERIMA KASIH KERANA SUDI


MENDENGAR