Anda di halaman 1dari 25

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN DALAM ORGANISASI

HJH. SITI ALUYAH HJ.MOHD ALI KAUNSELOR INTEC

Saya boleh dihubungi

Hajjah Siti Aluyah Hj Mohd Ali 013-392 -1334 sitia823@salam.uitm.edu.my FB: SITI ALUYAH MOHD ALI

5. AJAR ORANG LAIN


4. AMAL

BERILMU

1. NIAT

3. BERFIKIR

2. DIAM, DENGAR &CATIT

PENGENALAN
Kejayaan sebuah organisasi adalah bertitik tolak daripada keupayaan kepimpinan dan kecekapan pengurusan pentadbiran organisasi tersebut.

APAKAH KEPIMPINAN?
Mempunyai KUASA untuk mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka.

3 FAKTOR PENTING DALAM ELEMEN KEPIMPINAN


1. Kepimpinan mestilah melibatkan orang lain. 2. Pemimpin mestilah mempunyai autoriti untuk memberi arahan. 3. Pemimpin perlu mempunyai daya mempengaruhi yang efektif.

Dalam Islam kepimpinan amat ditekankan seperti sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: jika tiga orang keluar bermusafir, hendaklah salah seorang daripada mereka dilantik menjadi ketua

CIRI CIRI SEORANG PEMIMPIN YANG BAIK


1) BerIMAN 2) Berkarisma 3) Berwibawa 4) Berkomunikasi dengan efektif 5) Berfikiran kritikal 6) Berilmu 7) Berpengalaman 8) Jujur 9) Tegas dan bersemangat kental 10)Berfikiran kreatif

EMPAT PERKARA PENTING DALAM KEPIMPINAN


Satu untuk semua, semua untuk satu. Pengukuran sebenar kejayaan pemimpin apabila seseorang tidak berkuasa lagi. Kepimpinan yang baik dapat mencungkil kebolehan ahli pasukan dia Menyempurnakan amanah.

PEMIMIPIN YANG TIDAK EFEKTIF DAN BERMASAALAH


1) Tidak berkongsi visi dan misi. 2) Tidak ada strategi perancangan. 3) Tindakan yang diambil tidak selaras dengan visi dan misi organisasi. 4) Tidak berfikiran terbuka 5) Tidak mempercayai satu sama lain. 6) Tidak ada integriti 7) Tidak ada kemahiran

APAKAH ITU PENGURUSAN?


Pengurusan adalah satu pemahaman dalam mentadbir organisasi. Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan.

ELEMEN PENTING DALAM PENGURUSAN


1. Merancang 2. Mengatur 3. Memimpin 4. Menyelaras 5. Mengawal 6. Menghadapi sesuatu yang Ad Hoc (tidak ada dalam perancangan)

HUBUNGAN ORGANISASI DENGAN PENGURUSAN


Organisasi dan pengurusan tidak dapat dipisahkan ini adalah kerana wujudnya sesebuah organisasi itu memerlukan pengurusan dan pengendalian.

DEFINISI ORGANISASI
Organisasi adalah satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung di antara satu sama lain bagi mencapai matlamat unggul organisasi.

PERBEZAAN DI ANTARA KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

Kepimpinan = kuasa mengikut pengaruh Pengurusan = kuasa mengikut pangkat.

Sambungan.
Memimpin dan mengurus ke arah matlamat yang sama.

MATLAMAT
Hasil atau keputusan yang dijangka dapat dicapai oleh sebuat organisasi. Matlamat perlu ada tempoh masa.
Matlamat perlu ada nilai seperti kualiti dan kuantiti

PENGURUS PERLU ADA KEMAHIRAN


1) Kemahiran Konsepsi kemampuan melihat gambaran keseluruhan. Kemampuan mengurus untuk menganalisis dan mengdiagnosis sesuatu situasi yang kompleks. 2) Kemahiran Kemanusiaan kemampuan berkerjasama dengan insan lain dalam satu pasukan. 3) Kemahiran Teknikal keupayaan mengaplikasi kepakaran khusus dalam

SAMBUNGAN
khusus dalam melaksanakan tugas. 3) Kemahiran Masa bagaimana menguruskan masa dalam melaksanakan tugas. 4) Kemahiran Menguruskan Tugas Keupayaan memilih alternatif yang terbaik dalam melaksanakan tugas.

PROSES PENGURUSAN
3 elemen utama idea, benda, manusia.
Pengurusan ketiga tiga elemen ini melibatkan pemikiran konseptual, pentadbiran dan kepimpinan. Semua pengurus terlibat dengan perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan kawalan. Menganalisis masalah, membuat keputusan dan berkomunikasi secara berterusan.

PERANCANGAN
Usaha pengurusan untuk mengenalpasti

MATLAMAT dan menentukan TINDAKAN yang bakal diambil.

PENTINGNYA PERANCANGAN
Persediaan penggunaan sumber. Mengawasi perbelanjaan. Menyelaras kerja. Menangani masalah yang bakal ditempuh. Mengenal pasti peluang.

CABARAN DALAM PENGURUSAN


1)Mengurusan perubahan dalam organisasi 2)Mengurus kepelbagaian. 3)Globalisasi 4)Pengurusan kualiti menyeluruh PERLU BERSEDIA MEMBUAT ANJAKAN PARADIGMA

PENGURUSAN PERUBAHAN
1. 2. 3. 4. Mengubah budaya organisasi. Reengineering Rightsizing/Downsizing Inovasi.

SEMOGA BERJAYA DAN BERTEMU LAGI

TERIMA KASIH