Anda di halaman 1dari 17

Pertumbuhan Populasi

Populasi - kumpulan individu sejenis yang berada pada lingkungan tertentu dan pada waktu tertentu Ukuran populasi dinyatakan dalam rapat yang sangat sering menggunakan N untuk simbol kerapatan populasi.

FAKTOR PERTUMBUHAN POPULASI


Faktor Pertumbuhan Populasi faktor-faktor alam sekitar
faktor-faktor bukan alam sekitar

Faktor-faktor Alam Sekitar


Bakteria dan penyakit Bencana alam Ketidakseimbangan hubungan mangsapemangsa

faktor-faktor bukan alam sekitar


Kelahiran Kematian Emigrasi Imigrasi

Keupayaan Muatan (carrying capacity)


Keupayaan muatan merujuk kepada bilangan individu yang boleh disokong di kawasan tertentu dalam had sumber semulajadi di kawasan tersebut Keupayaan muatan bagi mana-mana kawasan yang diberikan adalah tidak tetap Semakin alam sekitar diteroka dan dimanipulasikan, keupayaan muatan akan merendah dan tidak lagi mampu menampung bilangan populasi

Saiz penduduk dikekang oleh ketersediaan makanan, persaingan dengan spesies lain, dan interaksi dengan pemangsa serta juga penyakit. Apabila saiz penduduk adalah kecil daripada kapasiti muatan, kadar pertumbuhan penduduk adalah positif membuatkan populasi meningkat dalam saiz populasi

Apabila saiz penduduk adalah lebih besar daripada kapasiti muatan, kadar pertumbuhan penduduk adalah negatif membuatkan penurunan saiz populasi

Satu faktor yang mengekalkan saiz penduduk pada keseimbangan dikenali sebagai faktor pengawal (regulating factor) Faktor pengawal ialah sesuatu yang mengekalkan penduduk pada keseimbangan Contoh: Jika populasi meningkat kepada saiz tertentu sumber makanan akan berkurang bagi setiap organisma. Ini akan membawa kepada kurang kelahiran dan lebih banyak kematian, menjadikan kadar pertumbuhan negatif.

Sambungan... Hal ini membuatkan bilangan haiwan berkurang tetapi jumlah makanan untuk organisma masingmasing akan meningkat Ini bermakna kadar pertumbuhan akan menjadi positif. Ini akan membawa kepada saiz penduduk yang besar dan kitaran ini akan bermula semula. Oleh itu, makanan adalah satu faktor yang mengawal selia dalam senario ini bagi mengekalkan keseimbangan relatif.

Persekitaran mungkin berbeza bagi spesies yang berbeza dan mungkin berubah dari masa ke semasa disebabkan oleh pelbagai faktor Antara faktornya ialah ketersediaan makanan, bekalan air, keadaan alam sekitar dan ruang tempat tinggal

Berikut adalah penurunan dramatik dalam saiz populasi dalam sesuatu tempoh masa (population crash)

Faktor Pengehad (Limiting Factor)


faktor pengehad adalah sesuatu yang mengekalkan saiz populasi pada tahap tertentu Terbahagi kepada 2:
Ketumpatan bergantung (Density dependent) Ketumpatan bebas (Density independent)

Ketumpatan bergantung (Density dependent)


Ketumpatan bergantung ialah kebergantungan terhadap bilangan individu di kawasan tertentu terhadap sesuatu sumber.
Persaingan Penyakit

Makanan

Pemangsa

Cara hidup berkelompok

Ketumpatan bebas (Density independent)


Ketumpatan bebas ialah menghadkan pertumbuhan populasi tanpa mengira ketumpatan.
Suhu setempat Banjir

Bahan kimia

Kemarau

Letupan gunung berapi

Mod Pertumbuhan Populasi


1. Keluk pertumbuhan eksponen Pertumbuhan penduduk diplotkan melawan masa. Apabila populasi banyak, ia juga tumbuh pada kadar yang lebih cepat. Ini ialah pertumbuhan penduduk maksimum di bawah keadaan yang ideal. Termasuk banyak ruang untuk setiap ahli, tanpa had sumber dan tiada halangan.

2. Keluk logistik Model ini mencakupi sumber-sumber yang tersedia Ia menganggap kelahiran dan kadar kematian tidak sama pada setiap masa. Apabila populasi meningkat, kelahiran menurun dan kematian meningkat. Akhirnya lahir = mati membuatkan populasi berhenti berkembang.

Mod Pertumbuhan Populasi

Keluk pertumbuhan eksponen berlaku apabila tiada faktor pengehad dalam saiz populasi

Keluk logistik menunjukkan kesan faktor pengehad