Anda di halaman 1dari 16

HADHANAH DAN NAFKAH

PENGERTIAN
Bahasa

al-hidnu rusuk atau dada Istilah syarak memelihara orang yang masih kecil samada lelaki atau perempuan dan orang bodoh serta mumayyiz

ORANG YANG BERHAK KE ATAS HADHANAH


Ibu bapa
Jika tiada Kaum kerabatnya mengikut

susunan yang telah ditetapkan oleh syarak Jika bercerai


a) Belum mumayyiz - ibu b) Yang mumayyiz anak berhak memilih

Syarat syarat hadhanah


Islam Berakal Adil, amanah dan menjaga kehormatan diri Merdeka Tidak berkahwin lain Mempunyai kesanggupan dan kemampuan Mempunyai pertalian darah Tidak mempunyai penyakit yang tak mungkin sembuh

Orang yang berhak menangani hadhanah


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nenek sebelah ibu hingga ke atas Bapa Nenek sebelah bapa hingga ke atas Saudara perempuan seibu sebapa Saudara perempuan seibu Saudara perempuan sebapa Anak perempuan dari saudara perempuan seibu sebapa Anak perempuan dari saudara perempuan seibu Anak perempuan dari saudara perempuan sebapa Emak saudara sebelah ibu Emak saudara sebelah bapa Waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah

Tempoh hadhanah
Mazhab Syafie 7 hingga 8 tahun
Hanafi tujuh hingga sembilan tahun Mazhab Maliki
Lelaki sehingga baligh Perempuan sehingga berkahwin

Upah hadhanah
Tidak berhak bagi ibu bapa yang tidak bercerai
Tidak boleh menerima upah hadhanah dan

nafkah dalam satu masa

NAFKAH
Bahasa
Mengeluarkan dan membelanjakan

Istilah
Mengeluarkan belanja/sara hidup kepada mereka

yang wajib atas seseorang untuk membiayainya.

Jenis-jenis nafkah
Nafkah diri sendiri
Nafkah anak Nafkah ibu bapa Nafkah isteri

Nafkah diri sendiri


Sekurang-kurangnya ada 4 :
Makanan Minuman

Tempat tinggal
Pakaian

Nafkah anak
Orang yang memberi nafkah
Bapa Datuk sebelah bapa

Ibu

Nafkah anak
Makanan
Pakaian Tempat tinggal Rawatan perubatan Pembiayaan pelajaran/pendidikan

Kadar nafkah
Tidak mempunyai kadar tertentu
Ditentu berdasarkan konsep cukup Tidak menjadi hutang kepada pemberi

nafkah Ia akan menjadi hutang apabila tidak ditunaikan pada waktunya

Nafkah ibu bapa


Anak yang mempunyai kemampuan yang melebihi pembelanjaan seharian untuk diri sendiri, isteri, dan anak-anak. Tidak wajib kalau tidak mampu.
Ibu bapa atau datuk dan nenek yang tidak

mempunyai sumber pendapatan, harta untuk menampung keperluan seharian. Ibu yang tidak dapat nafkah daripada suami.

Nafkah ibu
Tidak dapat nafkah daripada suaminya
Tidak mampu Meninggal dunia

Nafkah isteri
Kediaman
Secara kekal atau sementara Ikut kemampuan

selesa

Kelengkapan asasi - alat perkakasan untuk masak dan makan minum Makanan - Makanan asasi - Mengikut kemampuan suami