Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH

1. KEKURANGAN PESERTA YANG BERMINAT


DALAM OLAHRAGA
2. MASALAH ATLIT YANG KURANG
BERKEMAHIRAN DALAM SUKAN OLAHRAGA
3. MASALAH KEKURANGAN TENAGA
JURULATIH YANG BERKALIBER
4. SOKONGAN IBU BAPA YANG KURANG
KONSISTEN TERHADAP PERKEMBANGAN
ANAK-ANAK DALAM BIDANG
KOKURIKULUM SEPERTI OLAHRAGA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


1. MENGHARUMKAN NAMA SEKOLAH DALAM
BIDANG OLAHRAGA PERINGKAT NEGERI
2. MELAHIRKAN RAMAI ATLIT BERBAKAT
DALAM BIDANG OLAHRAGA
3. MELAHIRKAN RAMAI GURU YANG
BERKEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN
ACARA OLAHRAGA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH
1. PENDEDAHAN AWAL MENGENAI TEKNIK-TEKNIK
OLAHRAGA YANG BETUL DALAM SUBJEK PENDIDIKAN
JASMANI
2. KEMUDAHAN PERALATAN DAN PADANG YANG MENCUKUPI
DAN BERKEADAAN BAIK
3. RAMAI MURID YANG BERMINAT DALAM SUKAN OLAHRAGA
4. SOKONGAN IBU BAPA TERHADAP PERKEMBANGAN ACARA
OLAHRAGA DI SEKOLAH
5. PIHAK SEKOLAH TURUT MEMBERI SOKONGAN YANG
PENUH

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


1. KEK URANG AN GUR U OPSY EN PEN DID IK AN
JA SMA NI
2. MUR ID B ER BAKAT TETA PI TI DAK DAPA T
MEN GU ASA I SEPEN UHN YA T EK NIK -TEKN IK
OL AHR AGA
3. LA TIHA N DI K ALA NG AN ATL IT TID AK
MEN CUK UP I
4. KEK URANG AN GUR U BE RPEN GA LAMAN
UN TU K MEL ATIH A TL IT OLA HRAGA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


1. PIHAK PENGURUSAN MEMBERIKAN SOKONGAN
SEPENUHNYA
2. SUMBER KEWANGAN DARIPADA PIHAK SEKOLAH
3. JURULATIH YANG BERPENGALAMAN
4. PEMAIN YANG BERPENGETAHUAN DAN
BERKEBOLEHAN DALAM ACARA OLAHRAGA
5. LATIHAN YANG BERTERUSAN AKAN MEMBUAHKAN
KEJAYAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


1. MASA LATIHAN TIDAK MENCUKUPI KERANA
KEKURANGAN JURULATIH
2. TIADA SOKONGAN IBU BAPA MENYEBABKAN ATLIT
YANG BERKEMAHIRAN TIDAK DIBENARKAN MENYERTAI
PERTANDINGAN OLAHRAGA
3. ATLIT-ATLIT KURANG LATIHAN KERANA PADA WAKTU
PETANG, ATLIT MENGHADIRI SEKOLAH AGAMA

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN (TOWS Matriks)
STRENGTH WEAKNESS

1. PENDEDAHAN AWAL MENGENAI 3. KEKURANGAN GURU OPSYEN PENDIDIKAN


TEKNIK-TEKNIK OLAHRAGA JASMANI
YANG BETUL DALAM SUBJEK 4. MURID BERBAKAT TETAPI TIDAK DAPAT
PENDIDIKAN JASMANI MENGUASAI SEPENUHNYA TEKNIK-TEKNIK
2. KEMUDAHAN PERALATAN DAN OLAHRAGA
PADANG YANG MENCUKUPI 5. LATIHAN DI KALANGAN ATLIT TIDAK
DAN BERKEADAAN BAIK MENCUKUPI
3. RAMAI MURID YANG BERMINAT KEKURANGAN GURU BERPENGALAMAN UNTUK
DALAM SUKAN OLAHRAGA
MELATIH ATLIT OLAHRAGA
4. SOKONGAN IBU BAPA TERHADAP
PERKEMBANGAN ACARA
OLAHRAGA DI SEKOLAH
5. PIHAK SEKOLAH TURUT MEMBERI
SOKONGAN YANG PENUH

OPPORTUNITY S-O STRATEGIES W-O STRATEGIES


2. PIHAK PENGURUSAN MEMBERIKAN SOKONGAN
SEPENUHNYA 1. MENGANJURKAN PERTANDINGAN 3. MENGGUNAKAN KEPAKARAN JURULATIH DAN
PERSAHABATAN UNTUK MELATIH BANTUAN PIHAK-PIHAK LUAR UNTUK
3. SUMBER KEWANGAN DARIPADA PIHAK SEKOLAH
MENINGKATAN PENCAPAIAN ATLIT OLAHRAGA
4. JURULATIH YANG BERPENGALAMAN MURID MERASAI SUASANA SEKOLAH
5. PEMAIN YANG BERPENGETAHUAN DAN PERTANDINGAN DAN MENGUJI
BERKEBOLEHAN DALAM ACARA OLAHRAGA KEBOLEHAN DIRI
6. LATIHAN YANG BERTERUSAN AKAN MEMBUAHKAN 2. MENINGKATKAN LATIHAN
KEJAYAAN OLAHRAGA DI SEKOLAH

THREATS W-T STRATEGIES


2. MASA LATIHAN TIDAK MENCUKUPI KERANA S-T STRATEGIES
KEKURANGAN JURULATIH JURULATIH AKAN MENINGKAT PRESTASI ATLIT OLAHRAGA
MENINGKATKAN PENCAPAIAN ATLIT MENGIKUT KESESUAIAN DAN TAHAP MEREKA
3. TIADA SOKONGAN IBU BAPA MENYEBABKAN ATLIT
OLAHRAGA SEKOLAH DENGAN MEMINTA
YANG BERKEMAHIRAN TIDAK DIBENARKAN
BANTUAN TENAGA LUAR TERMASUK IBU
MENYERTAI PERTANDINGAN OLAHRAGA
BAPA AGAR MENYOKONG PENGLIBATAN
4. ATLIT-ATLIT KURANG LATIHAN KERANA PADA WAKTU ANAK-ANAK MEREKA DALAM
PETANG, ATLIT MENGHADIRI SEKOLAH AGAMA OLAHRAGA.

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


PEMBINAAN PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK 1.
2.
Kekurangan atlit yang berkebolehan
Kekurangan tenaga jurulatih

MATLAMAT 1. Melahirkan atlit yang berkualiti dan cergas.


Menjuarai seberapa banyak kejohanan dalam majlis sukan yang
STRATEGIK
2.
dianjurkan.
3. Melatih guru-guru dengan ilmu kejurulatihan acara olahraga

INDIKATOR 1. 80% atlit olahraga dapat memenangi acara-acara olahraga yang


dipertandingkan di peringkat zon.
PRESTASI (KPI)

Melahirkan atlit yang berkualiti dan berkemahiran tinggi


OBJEKTIF
2.

3. Menjuarai seberapa banyak kejohanan olahraga yang


dipertandingkan.

1. Wujudkan permuafakatan dengan pihak luar untuk


mempertingkatkan mutu dan kejayaan pasukan atlit sekolah
STRATEGI
3. Pertandingan persahabatan dengan atlit sekolah yang
berdekatan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


PELAN TAKTIKAL

BIL PROGRAM/ T/JAW TEMPOH KOS/ OUT- INDIKATOR PELAN KONTIGENSI


PROJEK AB SUMBER PUT PRESTASI

1 LATIHAN PADA WAKTU GPK 2 BULAN RM 50.00 Pemain menguasai Program Kemahiran
PETANG KOKO 100% kemahiran

2 PERTANDINGAN GPK 1 HARI RM30.00 Mengaplikasikan Penilaian prestasi


PERSAHABATAN KOKO kemahiran yang pemain
diajar

3 PERTANDINGAN GPK 3 HARI RM 200.00 Melahirkan pemain- MSSD


SUKAN PERINGKAT KOKO pemain yang bermutu
ZON KUANG dan menunjukkan
prestasi baik dalam
pertandingan

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


PELAN OPERASI

Nama Projek : 1. LATIHAN PADA WAKTU PETANG


LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat: GPK KOKO 1 Hari


1.1 Ucapan GPK KOKO
1.2 Bentang tugasan AJK
1.3 Tetap tarikh / Tempat
1.4 Bincang kos
1.5 Hal-hal lain
2 Surat menyurat SETIAUSAHA 7 Hari
2.1 Makluman ibu bapa
2.2Jawapan ibu bapa

3 Pelaksanaan 1 Hari
•Menjalankan latihan pada waktu AJK
petang dan cuti sekolah
4 • Penilaian dan Post AJK 1 hari
Mortem

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


PELAN OPERASI
Nama Projek : 2. PERLAWANAN PERSAHABATAN
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat: GPK KOKO 1 Hari


1.1 Ucapan GPK KOKO
1.2 Bentang perancangan aktiviti
1.3 Tetap tarikh / Tempat
1.4 Bincang kos
1.5 Jemputan pasukan lawan
1.6 Hal-hal lain

2 Surat menyurat SETIAUSAHA 7 Hari


2.1 Makluman ibu bapa
2.2Jawapan ibu bapa

3 Pelaksanaan 1 Hari
•Menganjurkan perlawanan AJK
persahabatan.

4 • Penilaian dan Post AJK 1 hari


Mortem

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


PELAN OPERASI

Nama Projek : 3. PERTANDINGAN PERINGKAT MSSD


LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS

1 Mesyuarat: GPK KOKO 1 Hari


1.1 Ucapan GPK KOKO
1.2 Bentang agihan tugasan
1.3 Memberitahu tarikh/masa
1.4 Bincang kos
1.5 Bincang atlit yang terpilih
1.6 Hal-hal lain
2 Surat menyurat SETIAUSAHA 7 Hari
2.1 Makluman ibu bapa
2.2Jawapan ibu bapa

3 Pelaksanaan AJK 1 Hari


•Menyeertai MSSD

4 • Penilaian dan Post AJK 1 hari


Mortem

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH