Anda di halaman 1dari 1

KEGUNAAN MAKLUMAT PERAKAUNAN PENGURUSAN

PERANCANGAN melibatkan belanjawan contoh belanjawan * belanjawan jualan * belanjawan pengeluaran * belanjawan kos operasi * belanjawan tunai. maklumat dalam belanjawan = sasaran & objektif PEMANTAUAN pemantauan dibuat melalui laporan kos dan operasi operasi harian yang dipantau termasuk * prestasi pembelian bahan mentah * prestasi jualan setiap jenis produk * prestasi mesin pemprosesan yang digunakan. format laporan berbeza bergantung kepada maklumat yang diperlukan.

PENGAWALAN pengawalan dilakukan menggunakan analisis varian * jika terdapat analisis varian yang tidak baik, maka pengurus akan mengambil tindakan pembetulan dengan segera. pengawalan yang baik akan membolehkan perniagaan mencapai target seperti dalam perancangan.

PEMBUAT KEPUTUSAN keputusan yang sistematik adalah hasil dari memahami tingkah laku kos. kos relevan sahaja diambil kira dalam proses pembuat keputusan. antara gelagat kos adalah, kos tetap,kos berubah, kos releven dan kos tak releven.

* analisis varian = satu bentuk analisis yang dapat membantu pengurus mengawal perjalanan operasi perniagaan.