Anda di halaman 1dari 32

ZZZT 1043-HUBUNGAN ETNIK

Free Powerpoint Templates

Page 1

FARAH ANAS NOOR KHAIRI INDAH WAWA

Free Powerpoint Templates

Page 2

Free Powerpoint Templates

Page 3

Kepentingan agama dan kepercayaan masyarakat orang asli didalam pembentukan budaya dan cara hidup masyarakat orang asli. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya peralihan dari kepercayaan asal kepada kepercayaan yang baru atau agama.

Hubungkait antara kepercayaan asal masyarakat orang asli dengan kesesuaian kepercayaan baru.
Free Powerpoint Templates

Page 4

Mengenali latarbelakang dan asal-usul masyarakat orang asli Mengenalpasti kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat orang asli terdahulu dan juga kepercayaan yang diamalkan pada masa kini. Memerihalkan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat orang asli beralih kepercayaan dan agama yang diamalkan mereka.
Free Powerpoint Templates

Page 5

Lokasi kajian yang menjadi pilihan adalah Tanah Tinggi Lojing yang terletak di sebelah selatan negeri Kelantan dan di sebelah utara Tanah Tinggi Cameron pada ketinggian 1400 meter dari paras laut dengan keluasan sekitar 23,435 hektar. Tanah Tinggi Lojing diliputi oleh beberapa buah bukit di sekitarnya seperti Gunung Warpu, Gunung Tangga, Gunung Chall, Bukit Senjort, Bukit Pangas dan Bukit Tajam.

Penduduk tempatan Tanah Tinggi Lojing ini majoritinya adalah terdiri daripada bumiputera Free Powerpoint Templates Page 6 Senoi dari suku Temiar. Kebanyakkan

Free Powerpoint Templates

Page 7

Penduduk tempatan Tanah Tinggi Lojing ini majoritinya adalah terdiri daripada bumiputera Senoi dari suku Temiar. Kebanyakkan mereka adalah beragama Islam dan masih mengamalkan kepercayaan animisme dan tidak kurang juga yang beragama Kristian.

Free Powerpoint Templates

Page 8

Temubual tidak formal


Teknik ini adalah yang selalu digunakan bagi mendapatkan dan mengumpul data primer. Kaedah ini tidak memerlukan borang soal selidik dan hanya memerlukan beberapa soalan tertentu sahaja yang ditanyakan ketika lawatan ke rumah responden. Persoalan yang ditanyakan adalah berdasarkan objektif yang ingin dicapai didalam kajian.

Free Powerpoint Templates

Page 9

Penyelidikan Perpustakaan
Kajian perpustakaan merupakan satu kaedah yang berguna dan berkesan serta menjimatkan kos perbelanjaan. Dan sumber-sumber penulisan seperti buku, laporan, majalah, jurnal, rekod-rekod jabatan, kertas-kertas seminar, akhbar dan lainlain membantu dalam menyumbangkan maklumat serta panduan dalam memberikan hasil terbaik kepada dapatan kajian.

Free Powerpoint Templates

Page 10

Latar Belakang Suku Kaum Temiar Perbezaan Kepercayaan Antara Dahulu & Kini Faktor Yang Menyebabkan Berlakunya Peralihan Kepercayaan Amalan Perubatan Tradisional Suku Kaum Temiar

Free Powerpoint Templates

Page 11

Suku kaum Temiar atau disebut sebagai Temiaa merupakan suku kaum terbesar dalam etnik rumpun senoi. Penempatan rumpun suku Temiar adalah di sekitar daerah Gua Musang, Kelantan yang menganjur hingga ke sempadan Perak. Tubuh badan mereka adalah sama seperti Orang Asli kaum Senoi yang lain iaitu bertubuh gelap sawo matang. Bentuk fizikal mereka adalah sama seperti keadaan fizikal orang asia.

Free Powerpoint Templates

Page 12

Dari aspek kepercayaan dan agama, suku kaum Temiar masih mengamalkan kepercayaan animisme iaitu percaya kepada makhluk supernatural dan kuasa luarbiasa. Kepercayaan suku kaum Temiar berkait rapat dengan alam semulajadi terutama kejadian kilat dan guruh. Selain itu, suku kaum Temiar percaya kepada empat kuasa luarbiasa iaitu Engku, Karei, Hilok dan Hiwoh.

Free Powerpoint Templates

Page 13

Upacara sewang ini dikendalikan oleh halak yang berperanan menjadi penghubung antara manusia dan alam semangat. Selain itu sewang juga dilakukan ketika perayaan dan semasa menyambut tetamu.

Free Powerpoint Templates

Page 14

Free Powerpoint Templates

Page 15

Konsep kepimpinan dan ketuaan orang Temiar terbahagi kepada lima dan struktur susunan sosial masyarakat Temiar terdiri daripada; Ayah: mengetuai satu unit keluarga asas yang terdiri daripada isteri dan anak-anak termasuk anak tiri. Peranan dan tanggungjawab bapa akan berpindah kepada anak sulung atau isteri setelah si bapa meninggal dunia. Tongak: bermaksud yang tua, tongak ini bertanggungjawab menjadi ketua kepada ahli rumah panjang yang dikenali sebagai deeg rayah. Jawatan ini diberikan kepada orang yang paling tua dalam susurgalur sistem kekeluargaan. Keadaan yang sama juga berlaku jika suku kaum Temiar yang tidak tinggal dirumah panjang dalam satu kampung.
Free Powerpoint Templates

Page 16

Tuak: merupakan ketua yang paling tinggi dalam hirarki yang mengetuai satu kampung. Jawatan ini biasanya dipegang oleh orang yang paling awal membuka penempatan asal suku kaum Temiar. Mentri: yang berkuasa melebihi dari satu buah kampung atau lembah. To Mikong: merupakan penghubung diantara suku kaum Temiar dengan masyarakat luar.

Free Powerpoint Templates

Page 17

Agama Bahai
sebelum agama Islam dan Kristian memasuki perkampungan suku kaum Temiar ini. Pendakwah-pendakwah agama Bahai telah dahulu datang dan menyebarkan fahaman agama Bahai, namum pengaruh Agama Bahai ini tidak dapat bertahan lama kerana terdapat aspek-aspek tertentu yang bertentangan dengan norma hidup suku kaum Temiar telah menyebabkan agama Bahai ini ditolak.

Free Powerpoint Templates

Page 18

Agama Kristian
Agama Kristian adalah 5% agama yang menjadi pegangan suku kaum Temiar di Lojing ini. Walaupun tidak ramai pengikut agama Kristian ini, namun ia banyak mempengaruhi masyarakat suku kaum Temiar dalam memberi bantuan dari segi makanan, kelengkapan, kemudahan dan lain-lain untuk menjalankan kehidupan yang lebih selesa. Mubaligh Kristian datang melawat perkampungan suku kaum Temiar pada setiap bulan bagi menjalankan aktiviti dakwah mereka.
Free Powerpoint Templates Page 19

Agama Islam
Agama Islam adalah agama yang dianuti oleh 95% masyarakat suku kaum Temiar di Lojing, Kelantan. Kemasukan agama Islam ini telah bermula daripada awal penempatan tetap atau perkampungan suku kaum Temiar ini dibuka. Penyebaran Islam adalah satu usaha bersepadu yang dijalankan oleh pihak kerajaan pusat, kerajaan negeri dan badan-badan sukarelawan serta bukan kerajaan yang berpaksikan Islam.

Free Powerpoint Templates

Page 20

Faktor Kemajuan dan Kemodenan


pembangunan teknologi dan perubahan kepada gaya hidup masa kini, sedikit sebanyak ianya turut memberi kesan positif kepada masyarakat suku kaum Temiar. Hal ini berikutan, pelbagai kemudahan kampung dilengkapi dengan bekalan air paip dan janakuasa elektrik

Free Powerpoint Templates

Page 21

Faktor Usaha Pendakwah


Kemasukan pendakwah dan mubaligh untuk agama-agama tertentu secara berkala serta usaha-usaha yang tidak putus-putus yang dilakukan oleh sukarelawan bagi memastikan masyarakat suku kaum Temiar ini mempunyai akidah yang sebenar.

Faktor Perubahan Penempatan


Suku kaum Temiar di Kampung Lojing ini tidak lagi berpindah randah seperti dahulu dan mereka kelihatan selesa menetap di kediaman mereka sendiri yang mempunyai peralatan dan perabot yang lengkap seperti rumah penduduk luar yang lain dan menjalani kehidupan selesa seperti masyarakat bandar telah menyebabkan wujudnya sistem sosial beragama disini.

Free Powerpoint Templates

Page 22

Amalan Perubatan Herba


Suku Kaum Temiar masih mengamalkan perubatan tradisional dengan menggunakan akar dan tumbuhtumbuhan sebagai bahan perubatan kerana pengetahuan mereka dan kepakaran mereka yang diwarisi turun-temurun. Dan antara tumbuhan yang sering digunakan untuk tujuan perubatan adalah seperti berikut;

Akar Tongkat Ali, Kacip Fatimah, Tunjuk Langit, Bunga Pakma, Pokok Dukung Anak, Pokok Gajah Beranak, Rempah, Pisang Hutan,Kulat Susu Harimau, Akar Sempelas

Free Powerpoint Templates

Page 23

Perubatan Sewang
Sewang Kelahiran
Upacara Sewang Kelahiran dilakukan dengan memuja bayi dengan harapan bayi tersebut mendapat kebaikan apabila dewasa kelak. Bayi dijamu dengan bertih padi/jagung dan diletakan bau-bauan supaya kehidupan bayi sentiasa harmoni dan aman damai.

Sewang Berubat
Tok Halaq akan bersewang sebagai usaha menyembuhkan penyakit. Pesakit terpaksa mematuhi beberapa pantang-larang yang telah ditetapkan oleh Tok Halaq. Dalam sewang ini terdapat pantang-larang yang perlu dipatuhi sama ada pihak Tok Halaq atau pun pesakit serta keluarga mereka

Free Powerpoint Templates

Page 24

Free Powerpoint Templates

Page 25

Suku Kaum Temiar, Lojing, Kelantan mengalami perubahan dan beralih kepada kehidupan dan budaya yang lebih baik kerana faktor dan pengaruh agama yang dianuti memberikan kesan terhadap cara hidup dan pegangan mereka. Walaupun begitu, terdapat amalan-amalan dan pantang-larang serta petua yang masih diamalkan dan disesuaikan mengikut kehendak agama yang mereka anuti.

Free Powerpoint Templates

Page 26

Free Powerpoint Templates

Page 27

Free Powerpoint Templates

Page 28

Free Powerpoint Templates

Page 29

Free Powerpoint Templates

Page 30

Free Powerpoint Templates

Page 31

FARAH ANAS NOOR KHAIRI INDAH WAWA

Free Powerpoint Templates

Page 32