Anda di halaman 1dari 16

KPD 4046 KAEDAH MENGAJAR

MODEL TABA
Free Powerpoint Templates Page 1

Nama Ahli Kumpulan

Siti Zunairah Bt Baharol Nur Faizah Bt Muhamad Eran Sharmiza Bt Saharim Rose Azureen Bt Shuib Norhasnini Bt Jamalludin

L20112008682 L20112008685 L20112008687 L20112008688 L20112008690

Free Powerpoint Templates

Page 2

LATAR BELAKANG HILDA TABA

Free Powerpoint Templates

Page 3

Hilda Taba lahir di Kooraste, sebuah desa kecil di Polva County, Estonia, pada 7 Disember 1902.
Mendapat pendidikan di Tartu Universiti dalam jurusan Bahasa Inggeris dan Falsafah. Model Taba diasaskan daripada hasil kerja Hilda Taba (1962)
Free Powerpoint Templates Page 4

Pengenalan kepada Model Taba


Kaedah berkesan untuk ajar kurikulum dalam bentuk induktif Dikenali sebagai pembangunan konsep Mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses Pengajaran & Pembelajaran Free Powerpoint Templates

Page 5

Hilda Taba berpendapat :


Kurikulum sebagai rancangan untuk bertindak Guru harus membantu dalam proses perkembangan kurikulum Pendekatan bawah ke atas (bottom-up) Objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah Guru memainkan peranan utama
Free Powerpoint Templates Page 6

Model Kurikulum Taba 1962


Menekankan objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah - dikenali sbg kurikulum Objektif memandu keputusan kurikulum seperti apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditekankan, apa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahanbahan pengajaran dalam proses Templates Free Powerpoint P&P

Page 7

Sambungan
Merupakan kaedah yang berkesan untuk mengajar kandungan kurikulum dalam bentuk generalisasi & diskriminasi Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran untuk menggalakkan pemikiran kritis dalam kalangan murid Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan Digunakan dalam perkembanan kurikulum Free Powerpoint Templates dan kajian akademik pendidikan

Page 8

Langkah-langkah dalam kurikulum Taba


1. Mengdiagnosis Keperluan pembelajaran
2. Membentuk objektif tingkah laku 3. Memilih bahan pembelajaran yang sesuai

4. Penyusunan bahan pembelajaran

5. Pemilihan pengalaman pembelajaran


6. Penyusunan pengalaman pembelajaran 7. Menentukan bahan pembelajaran yang Free Powerpoint Templates akan dinilai & cara-cara untuk menilai
Page 9

Pembentukan Konsep
Penyusunan bahan pengajaran yang sistematik membantu pembentukan konsep yang tepat Dalam proses P&P satu model menghubungkan konsep dengan pemilihan / pemeringkatan isi pelajaranharus dibentuk Pemilihan konsep harus melalui 4 peringkat iaitu : Free Powerpoint Templates

Page 10

Penyusunan Data

Menyusun fakta dengan memerhati ciri-ciri persamaan & perbezaan

Membentuk Konsep

Mengelas fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri persamaan untuk menjadi kategori tertentu

Membentuk Hukum

Buat kesimpulan / generalisasi hubungan antara kategori yang dibentuk dalam peringkat 2

Aplikasi

Penggunaan generalisasi / kesimpulan dalam situasi yang baru Free Powerpoint Templates Page 11

Tajuk : Perbankan dan Institusi Kewangan lain Sub topik : Sistem perbankan Bidang : mengetahui, memahami dan membandingkan

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk; Mengetahui dan memahami ciri-ciri sistem perbankan islam dan perbankan konvensional
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk; Membandingkan ciri-ciri sistem perbankan islam dan perbankan konvensional Objektif Pembelajaran: Murid mengetahui, memahami dan berupaya menghubungkaitkan serta mengaplikasikan Free Powerpoint Templates dalam kehidupan mereka.

Page 12

FASA 1. PERSEDIAAN Orientasi idea berasaskan pengetahuan sedia ada.

CADANGAN AKTIVITI Guru menayangkan video berkaitan salah sebuah bank yang terdapat di Malaysia.

CADANGAN KOMUNIKASI Apakah pengetahuan pelajar tentang sistem perbankan di Malaysia?

Guru bertanya kepada pelajar apa yang mereka tahu mengenai video tersebut.

2. EMPAT PERINGKAT UTAMA PEMBENTUKAN KONSEP MODEL TABA

Guru menerangkan apakah maksud sistem perbankan konvensional dan perbankan islam. Guru menerangkan ciri-ciri sistem perbankan konvensional dan perbankan islam.

1. Penyusunan Data

Nyatakan nama bank yang mengamalkan sistem perbankan konvensional dan perbankan islam.

Free Powerpoint Templates

Page 13

FASA 2.

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN KOMUNIKASI

Pembentukan Guru menerangkan Konsep perbezaan di antara sistem perbankan tersebut Pelajar diberikan lembaran kerja bagi melengkapkan ciri-ciri perbezaan kedua-dua sistem perbankan tersebut.

Pelajar diminta melengkap lembaran kerja yang telah diberikan.

Pembentukan Guru bertanya kepada Hukum pelajar apakah persamaan utama di antara kedua-dua sistem perbankan tersebut.
3.

Pelajar menjawab soalan yang diajukan.

Hasil daripada jawapan Pelajar diminta pelajar, guru membuat melengkap kesimpulan terhadap lembaran kerja persamaanFree Powerpoint Templates telah di antara keduayang dua sistem perbankan. diberikan.

Page 14

FASA 4.

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN KOMUNIKASI

Aplikasi

Guru bertanya kepada Pelajar menjawab pelajar institusi soalan yang kewangan lain yang diberi. mempunyai fungsi yang sama dengan Pelajar bank. melengkapkan lembaran kerja. Guru membuat rumusan. Pelajar bertanya soalan yang berkaitan.

3. PENUTUP

Free Powerpoint Templates

Page 15

Rumusan
Model taba mengaitkan pengetahuan dengan proses perancangan dan pembelajaran. Aspek yang perlu dipertimbangkan semasa proses perancangan pelajaran ialah penyusunan data, pembentukan konsep dan membuat generalisasi/prinsip dari konkrit kepada abstrak. Dalam proses pembelajaran, teknik meningkatkan daya pemikiran pelajar adalah penting untuk memperoleh dan menguasai generalisasi dan prinsip yang abstrak.
Free Powerpoint Templates Page 16