Anda di halaman 1dari 18

MOHAMAD FIRDAUS BIN MAT JUSOH AHMAD AMIRULHADI BIN MOHAMAD

PENGENALAN
Juga

dikenali sebagai `Sportsmanship atau `Gamesmanship.


Menurut

Microsoft Encarta Dictionaries, `Fair bermaksud `reasonable dan `done properly.


Play

pula bermaksud `take part in the game or sport.

Jika

digabungkan, `fair play bermaksud permainan bersih yang adil mengikut peraturan-peraturan tanpa melibatkan taktik kotor.

Shields and Bredemeir (1995) telah mentakrifkan sebagai suatu keadaan di mana satu pertandingan itu merupakan sebuah permainan yang seimbang, adil dan tidak mengandungi unsur-unsur keganasan yang merupakan faktor kemenangan dalam sukan yang diceburi. Contohnya, dalam permainan hoki jurulatih mengarahkan pemainnya bermain dengan baik dan adil agar tiada kekasaran berlaku. Walau bagaimanapun, terdapat juga sesetengah jurulatih memberi tekanan kepada pemainnya supaya menyekat pemain lawan yang mempunyai kemahiran yang tinggi dan ini akan menyebabkan berlakunya keagresifan serta boleh menimbulkan pergaduhan.

SEMANGAT KESUKANAN
Pematuhan kepada peraturan, semangat, dan etika sukan. Boleh dianggap sebagai etos sukan. Ia adalah menarik motivasi untuk memahami elemen sukan yang sukar difahami dengan lebih baik. Meluahkan satu aspirasi bahawa aktiviti sukan yang akan diminati, dengan pertimbangan wajar bagi keadilan, etika,menghormati, dan semangat pe rsaudaraan antara satu sama lain.

SEMANGAT KESUKANAN MENGANDUNGI PERKARA PENTING:

Komitmen yang tinggi terhadap bidang yang diceburi. Perasaan hormat dan ingin tahu tentang peraturan dan pegawai yang bertugas. Rasa hormat pada sebarang situasi dan mewujudkan hubungan yang baik. Menghormati pihak lawan. Mengelakkan dari perkara yang tidak elok seperti iri hati, bergaduh dan marah

Kesimpulannya,jika kelima-lima dirangkumkan bersama ia membawa maksud suatu perasaan prihatin atau memberi komitmen dan menghormati peraturan, pegawai, pihak lawan, suasana situasi dan penonton di samping dapat menghindari niat buruk dalam sukan.

PRINSIP FAIR PLAY


Undang-Undang dan peraturan-peraturan haruslah dihormati. Semua pemain haruslah berusaha untuk menghormati pihak lawan, pengadil dan semua yang terlibat dalam Kejohanan seperti penontonpenonton, dan pegawai-pegawai. Sesiapa yang terlibat di dalam kejohanan harus menggalakkan tingkah laku seperti di atas, sebelum, semasa dan selepas Kejohanan, tanpa mengambil kira keputusan Kejohanan itu.

Unsur fair play adalah penting untuk kemajuan promosi dan pembangunan sukan. Tujuan fair play adalah untuk meningkatkan keseronokan semua yang terlibat dalam Kejohanan. Jikalau berlaku pergaduhan (secara fizikal atau mental) atau perselisihan faham di antara peserta-peserta semasa Kejohanan ini, Pihak Penganjur mempunyai hak mutlak untuk menyingkirkan mana-mana peserta yang terlibat dengan pergaduhan ini. Sebarang rayuan tidak akan diterima. Peserta yang berkelakuan tidak adil atau tidak sopan akan disingkirkan. Semua keputusan penyingkiran Kejohanan ini akan dibuat oleh Pihak Penganjur. Semua keputusan adalah muktamad. Rayuan tidak akan di layan.

KESAN PERMAINAN BERSIH


PENGADIL DAN PENGAWAI SUKAN Kelancaran perlawanan dan pertandingan Mengurangkan jumlah pemain yang dikenakantindakan disiplin Mewujudkan keharmonian dan keselesaan pemain dan penonton

PEMAIN
Mengelak daripada berlaku kecederaan Merapatkan hubungan pemain denganpasukan yang lain Mengajar nilai-nilai penting seperti semangatkesukanan(sportmanship) Meningkatkan imej pasukan

PENONTON
Menjadikan aktiviti sukan satu aktiviti yangmenyeronokkan Meningkatkan minat penonton terhadap acara sukan Meningkatkan jumlah penonton

KELEBIHAN FAIR PLAY


Permainan yang adil dan bermutu akan dapat dihasilkan. Pemain dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama mereka. Melancarkan sesuatu pertandingan itu. Menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi antara pemain. Memupuk semangat berpasukan yang lebih progresif. Pemain dapat menghormati peraturan dan pihak lawan mereka.

ISU DALAM FAIR PLAY

Keratan akhbar utusan.

VIDEO TENTANG FAIR PLAY

Tentang perlawanan bola sepak.

PENAMBAHBAIKAN DALAM FAIR PLAY


Dalam permainan bola sepak biasanya, pengadil sepatutnya lebih tegas kerana ada sesetengah pemain yang sengaja melambat-lambatkan masa. Pengadil haruslah peka dengan pemain kerana ada pemain yang suka berlakon. Amaran keras boleh diberikan sekiranya pemain itu sengaja melengah-lengahkan perlawanan. Semangat kesukanan hendaklah diterapkan untuk menjadikan perlawanan yang bermutu. Pengadil haruslah bijak dalam membuat keputusan dan tidak dipengaruhi oleh pemain.

KESIMPULAN
Permainan bersih amat penting dalam sesuatu perlawanan. Ini dapat menjamin kepada penghasilan mutu perlawanan yang tinggi. Semangat kesukanan seharusnya dipupuk oleh setiap pemain. Permainan bersih haruslah diamalkan dalam setiap perlawanan. Pemain hendaklah memahami peraturan dan etika dalam perlawanan.

BIBLIOGRAFI DAN RUJUKAN


http://www.scribd.com/doc/46858711/Fair-Play

http://www.scribd.com/doc/61714589/Pendidika

n-Jasmani-Dan-Kesihatan-Tingkatan-2-KesanPermainan-Bersih http://books.google.com.my/books?id=gRMjXZ Gt0IkC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=permainan+ber sih+(fair+play)&source=bl&ots=VGP8_6S5de& sig=6L5rG8E9RFJ_SsiSKUa2JjuoHI&hl=en&sa=X&ei=nHdCT8mb OMuGrAepuIzaBw&ved=0CFUQ6AEwBjgU#v= onepage&q&f=true

SEKIAN

TERIMA KASIH KECEMERLANGAN SUKAN TRANFORMASI PENDIDIKAN MAJULAH KOT 2012 UNTUK WARGA IPG KOTA BHARU..