Anda di halaman 1dari 55

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNANAN NEGARA

PEMBANGUNAN MENCERMINKAN KEMAJUAN


OBJEKTIF
1. Melihat dan menganalisis dasar pembangunan. 2. Menghubungjalinkan peranan kerajaan dan swasta dalam pembangunan.

PERJALANAN KULIAH
1.

2.
3. 4.

DEB ; DPN ; DWN ; Rumusan .

PEMBANGUNAN SEBELUM MERDEKA


Fokus; bijih timah dan getah. Pembangunan untuk kekayaan penjajah. Tiada dasar bagi menjaga kebajikan anak jajahan. Penjajah membawa masuk buruh asing bagi tujuan perekonomian. Membahagikan aktiviti ekonomi dan wilayah berdasarkan etnik.

PEMBANGUNAN SELEPAS MERDEKA (HINGGA 13 MEI 1969)

Pembangunan lebih kepada peningkatan KDNK dan pendapatan perkapita. Fokus; getah dan bijih timah (kenaikan harga komoditi). Pembangunan infrastruktur asas.

RM Pertama [1956-1960] Peruntukan; $1,110 juta. Memajukan luar bandar. Menubuhkan RIDA (1953) dan FELDA bagi membantu pembangunan etnik Melayu.

RM Kedua [1961-1965]
Peruntukan; $2,150 juta

Pembinaan kemudahan asas yang lebih banyak di luar bandar. Mempergiatkan sektor pertanian. Penubuhan FAMA (1966).

RM1 [1966-1970]
Peruntukan; $10,500 juta.

Pembangunan bersifat integrasi wilayah (kemasukan Sabah dan Sarawak). Penubuhan FAMA (1966), pertukaran RIDA kepada MARA (1966).
* Pembangunan tergendala selepas 13 Mei 1969

Anggota Pasukan Simpanan Persekutuan sedang mengawal rusuhan

Anggota Pasukan Simpanan Persekutuan sedang mengawal rusuhan di Stadium Jalan Raja Muda

Anggota Pasukan Simpanan sedang melakukan rondaan di kawasan yang berlaku rusuhan.

Rumah dan kedai hangus dibakar oleh penunjuk perasaan semasa peristiwa 13 Mei

Anggota Pasukan Simpanan Persekutuan sedang mengawal rusuhan

Jalanraya menjadi sesak berikutan rusuhan kaum 13 Mei

Sekatan jalanraya diadakan bagi menyekat merebaknya rusuhan

Anggota Pasukan Simpanan Persekutuan sewaktu peristiwa 13 Mei 1969

PERISTIWA 13 MEI 1969


Peristiwa hitam dalam hubungan kaum di Tanah Melayu. Mengakibatkan banyak kehilangan nyawa dan harta benda. Punca-punca; 1. Kesan buruk daripada zaman penjajahan British dan Jepun. 2. Ketidakseimbangan kemajuan; kawasan, penempatan, pekerjaan dan pendapatan.

PENGAJARAN PERISTIWA 13 MEI 1969

Keseimbangan yang meliputi kemajuan sosiopolitik dan pengagihan kemewahan antara kaum adalah penting.

13 MEI 1969; TITIK PERUBAHAN PEMBANGUNAN


1. 2.

3.

Pengisytiharan darurat; 16 Mei 1969. Peralihan politik; 17 Mei 1969, Tunku Abdul Rahman kepada MAGERAN. Pengenalan DEB; 1971, basmi kemiskinan dan menyusun masyarakat.

TUN TAN CHENG LOCK

Keadaan Melayu yang semakin mundur, terbiar dan tidak boleh berdikari, jauh sekali untuk bersaing dengan kaum-kaum lain. Majis Gerakan Negara (MAGERAN) berperanan dalam merangka dasar-dasar baru negara; Dasar Ekonomi Baru (DEB).

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG


RANCANGAN JANGKA PANJANG I

Dasar Ekonomi Baru


[1971-1990]

DASAR EKONOMI BARU


Masa ; 1971-1990. Punca ; Peristiwa 13 Mei 1969. Matlamat; 1. Pembasmian kemiskinan; 2. Penyusunan semula masyarakat.

Mengurangkan perbezaan sosio-ekonomi


bumiputera dengan bukan bumiputera.

MEMBASMI KEMISKINAN
1.

Menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan melalui teknik moden dan kemudahan-kemudahan yang lebih baik.

2.

Menambahkan peluang untuk menukar kegiatan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah kepada yang tinggi. Menyediakan perkhidmatan sosial secara percuma atau subsidi lebih meluas.

3.

PENYUSUNAN MASYARAKAT
1.

Pemodenan kehidupan desa dengan meninggikan daya pengeluaran.


Mempertingkatkan dan mengimbangkan pertumbuhan kegiatan bandar. Menambahkan bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal. Memajukan negeri dan kawasan yang mundur.

2.

3.

4.

Program Pembangunan Masyarakat Setempat

Kg Beletek, Padang Tengku, Lipis, Pahang

Program Pembangunan Masyarakat Setempat

Kg Sumpitan, Lenggong, Perak

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DALAM D.E.B


RANCANGAN RANCANGAN RANCANGAN RANCANGAN MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA MALAYSIA KE-2 [1971-1975] KE-3 [1976-1980] KE-4 [1981-1985] KE-5 [1986-1990]

RM2 [1971-1975]
Peruntukan; $7,250 juta

Target hakmilik modal Bumiputera: 9%. Penyertaan giat sektor awam dalam ekonomi; perdagangan dan perindustrian. Penubuhan Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS), 1974.

RM3 [1976-1980]
Target hakmilik modal Bumiputera: 16%.

Perancangan pembangunan wilayah diperkenalkan bagi merapatkan jurang ekonomi bandar dan luar bandar. KEJORA, DARA, KETENGAH dan KESEDAR.

RM4 [1981-1985]
Peruntukan; $40,000 juta

Target hakmilik modal Bumiputera: 23%. Sektor pertanian dan pembangunan luar bandar ditekankan. Perusahaan berat berasaskan pelaburan modal, penggunaan teknologi dan tenaga mahir diutamakan (cth. PERWAJA dan EON). Pembukaan kawasan perindustrian baru; Senawang, Skudai, Bintulu, Menggatal dan Likas.

RM5 [1986-1990]
Peruntukan; $69,000 juta. Target hakmilik modal Bumiputera: 30%. Peranan swasta dipertingkatkan melalui proses pelonggaran peraturan dan kawalan. Penekanan kepada penyelidikan dan pembangunan (R&D). Sumber manusia ditekankan; pengurusan, keusahawanan, pembinaan, perhotelan dan perkapalan.

IMPLIKASI DEB

KESAN D.E.B TERHADAP KEMISKINAN

KEMISKINAN Semenanjung Bandar Luar Bandar Etnik Melayu Etnik Cina Etnik India

SEBELUM DEB 1970 49.3 21.3 58.7 64.8 26.0 39.2

MATLAMAT DEB 16.7 9.1 23.0 Berkurangan Berkurangan Berkurangan

SELEPAS DEB 1990 15.0 7.3 19.3 20.8 5.7 8.0

Sumber: Ekonomi Malaysia Asas, 1994

KESAN D.E.B TERHADAP GUNATENAGA


GUNA TENAGA SEKTOR UTAMA Melayu Cina India SEKTOR KEDUA Melayu Cina India SEKTOR KETIGA Melayu Cina India 37.9 48.3 12.6 48.4 39.0 12.6 65.9 25.3 8.2 30.8 59.5 9.2 51.9 38.1 9.2 50.3 36.9 12.2 67.6 21.4 10.1 61.4 28.3 10.1 76.4 15.8 7.0 SEBELUM DEB 1970 MATLAMAT DEB SELEPAS DEB 1990

Sumber: Ekonomi Malaysia Asas, 1994

HAKMILIK MODAL SAHAM


HAK MILIK SEBELUM DEB 1970 MATLAMAT DEB SELEPAS DEB 1990

Bumiputera Bukan Bumiputera Asing

2.4 34.3 63.3

30 40 30

20.3 51.2 25.1

Sumber: Ekonomi Malaysia Asas, 1994

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG


RANCANGAN JANGKA PANJANG II

Dasar Pembangunan Nasional


[1991-2000]

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

Masa ; 1991-2000. Punca ; Sambungan DEB. Matlamat; Mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat bersatu padu. Mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengagihan sumber yang saksama.

DIMENSI DPN
1. 2.

3.

4.

Membasmi kemiskinan mutlak disamping mengurangkan kemiskinan relatif. Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera dalam sektor moden. Keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan saksama. Mengurangkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi.

TERAS DPN
1.

2. 3.

4.

5.

Menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan dan pembangunan. Penekanan terhadap ekologi dan alam sekitar. Membangunkan sumber manusia secara optima Mempertingkatkan peranan swasta dalam menyusun masyarakat. Pihak kerajaan pula akan membuat pemantauan menerusi dasar dan undang-undang. Memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan di antara negeri serta kawasan bandar dan desa.

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DALAM D.P.N


RANCANGAN MALAYSIA KE-6 [1991-1995] RANCANGAN MALAYSIA KE-7 [1996-2000]

RM6 [1991-1995]
Peruntukan; $104 bilion. Menggalakkan swasta dalam pembangunan. Kerajaan mengurangkan penglibatan perniagaan (penswastaan). Mengukuhkan pasaran kewangan dan modal; tabungan dalam negeri dipertingkatkan. Asas ekonomi dipelbagaikan; penekanan nilai ditambah dan punca baru pertumbuhan. Integrasi pengagihan kekayaan; setiap golongan dan wilayah.

RM7 [1996-2000]

Pertumbuhan ekonomi bertukar daripada didorong oleh pelaburan kepada produktiviti. Pengeluaran berskala besar bagi eksport oleh industri. Sumber manusia; menambahkan bidang latihan dan pendidikan. Memperkayakan sains dan teknologi.

IMPLIKASI DPN

MALAYSIA: KADAR KEMISKINAN (%)


1990 ITEM Jumlah Bandar L.Bandar Jumlah 2000 Bandar L.Bandar

Kemiskinan
Kemiskinan Termiskin Isi Rumah Termiskin (000)

17.1
4.0 143.1

7.5
1.4 16.3

21.8
5.2 126.8

7.2
0.8 41.2

3.1
0.3 8.6

11.2
1.2 32.6

Sumber: Ekonomi Malaysia, 1999

PENCAPAIAN PEMBASMIAN KEMISKINAN 1990 DAN 1999


1990
Jumlah
(%) (000) (%) (000) (000) 16.5 574.5 3.9 137.1 3,486.6

TAHUN

1999
Luar Bandar
21.1 492.5 5.2 121.6 2,337.3

MAKLUMAT
Kadar Kemiskinan Bilangan Isi Rumah Miskin Kadar Ketermiskinan Bilangan Isi Rumah Termiskin Jumlah Isi Rumah

Bandar
7.1 82.0 1.3 15.5 1,149.3

Jumlah
7.5 351.1 1.4 64.1 4,681.5

Bandar
3.4 86.8 0.5 13.5 2,548.0

Luar Bandar
12.4 264.3 2.4 50.6 2,133.5

HAK MILIK SAHAM SYARIKAT BERHAD (RM Juta)


HAK MILIK 1990 % 1995 %

Bumiputera
Bukan Bumiputera Asing

20,877.5
50,754.0 27,525.5

19.2
46.8 25.4

36,981.2
78,026.9 49,792.7

20.6
43.4 27.7

Syarikat Nomini
JUMLAH

9,220.4
108,377.4

8.5
100

14,991.4
179,792.4

8.3
100

Sumber: Ekonomi Malaysia, 1999

MALAYSIA: GUNA TENAGA (000)


ITEM 1990 1995 1996

Tenaga Buruh Guna Tenaga Pengangguran % Pengangguran

7,042 6,686 356 5.1

8,140 7,915 225 2.8

8,372 8,161 211 2.5

Sumber: Ekonomi Malaysia, 1999

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG


RANCANGAN JANGKA PANJANG III

Dasar Wawasan Negara


[2001-2010]

DASAR WAWASAN NEGARA


Masa ; 2001-2010. Punca ; Sambungan DPN. Matlamat; Membina sebuah negara yang berdaya tahan dan mampu bersaing di pasaran dunia.

DIMENSI DWN

Membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan. Pengukuhan pelaburan dalam negeri di samping menarik pelabur asing dalam bidang strategik. Membasmi kemiskinan bandar dan pedalaman terutamanya etnik minoriti Sabah, Sarawak dan Orang Asli.

RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DALAM D.W.N


RANCANGAN MALAYSIA KE-8 [2001-2005] RANCANGAN MALAYSIA KE-9 [2006-2010]

RM8 [2001-2005]
Meningkatkan pertumbuhan didorong oleh

produktiviti yang berasaskan pengetahuan. Memperluaskan penggunaan ICT. Pembangunan mapan dan alam sekitar. Memperkukuhkan pembangunan sumber manusia. Meningkatkan kualiti hidup.

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, 9 Julai 2002.

Isu kemiskinan kurang mendapat tempat: 60,000 individu daripada 13,500 keluarga di bandar tergolong sebagai miskin (RM255/sebulan).

KESIMPULAN

Pembangunan fizikal dan manusia yang saling melengkapi adalah penting bagi tujuan pembangunan yang sebenarnya. Manusia membina fizikal bagi membangunkan kehidupan yang lebih baik, berterusan dan berkekalan dengan pembentukan nilai dan norma kehidupan cemerlang sebagai asas yang utama kepada pembangunan.

BIBLIOGRAFI
Bushra Yusof, 1993. Dasar Ekonomi Baru dlm. Dasar-dasar Kerajaan Malaysia. Penerbit A.S. Noordeen, Kuala Lumpur. Chamhuri Siwar, Redzuan Othman dan Nik Hashim Nik Mustapha, 1994. Ekonomi Malaysia Asas. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. Hasnah Hussiin dan Mardiana Nordin, 2000. Pengajian Malaysia. Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. Institut Tadbiran Awam Negara, 1988. Dasar-dasar Utama Kerajaan Malaysia. Ampang Press Sdn. Bhd., Selangor. Marof Redzuan, 1997. Dasar-dasar Pembangunan Negara dlm. Kenegaraan Malaysia. Penerbit Universiti Putra Malaysia, Serdang. Michael P. Todaro, 1981. Makna Pembangunan terjemahan Amir Hussin Baharuddin dlm. Ekonomi Pembangunan. Dewan Bahasa & Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur.

LATIHAN PENGUKUHAN
1.

2.

3.

4.

Bincangkan konsep dan matlamat pembangunan negara ? Apakah perkaitan antara nilai dan objektif pembangunan ? Hubungkaitkan Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional ? Pembangunan fizikal/material harus seimbang dengan pembangunan rohani/akhlak. Bincangkan.

SESI DIALOG

KUIZ 5-15 MINIT(5 MARKAH)

Apakah matlamat DEB telah mencapai sasarannya.

SEKIAN TERIMA KASIH