Anda di halaman 1dari 16

PENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA (DOMESTIK)

TEKANAN (PRESSURE) & TOLOK PANCARONGGA (MANIFOLD GAUGE)


Oleh : Nur Suhadah Auni Bt Abdul Rahman

TUJUAN PENGAJARAN
Pelajar-pelajar mesti boleh :1.

Terangkan definisi bagi tekanan

2.
3.

Huraikan penukaran bagi unit tekanan


Jelaskan kaedah kendalian, penggunaan, ciri-ciri serta bahagian-bahagian bagi manifold gauge

DEFINISI TEKANAN
Kesan daya penolakkan keatas bahan satu unit luas permukaan Daya dan luas permukaan dapat ditunjukan melalui persamaan berikut :T=D L Dimana : T = Tekanan dalam unit daya perunit luas permukaan D = Jumlah daya dalam sebarang unit daya yang digunakan (berat) L = Jumlah keluasan dalam unit luas

Contoh :

Berat benda = 100 kg Luas permukaan = 25 cm Cari kesan tekanan T = D = 100 = 4 kg / cm L 25

UNIT-UNIT BAGI TEKANAN


Unit ukuran tekanan adalah seperti berikut :P.S.I b) Pascal c) Kilogram sentimeter persegi (kg/cm) d) Bar e) Milimeter raksa f) Mikron
a)

KEGUNAAN TOLOK PANCARONGGA


Kerja-kerja mevakum sistem penyejukan Kerja-kerja mengecas refrigerant Kerja-kerja mengecas semula refrigerant Kerja-kerja mengisi tekanan ke dalam sistem penyejukan

Kerja-kerja pump down ke atas sistem


Kerja-kerja mengecas minyak pelincir

CIRI-CIRI TOLOK PANCARONGGA

KENDALIAN TOLOK PANCARONGGA


Cara-cara mengendalikan tolok pancarongga adalah seperti berikut :

Mana-mana handle injap high atau low dipusingkan habis mengikut pusingan jam atau dikenali sebagai front seat valve akan bergerak kehadapan dan stem seat akan menutup injap port bagi menutup ronggal aliran ini hanya laluan hose dan tolok (X,Y) sahaja akan terbuka, tujuan pembacaan terus dari sumber tekanan.

Jarumnya

Keadaan

Sambungan

Handle injap dipusingkan habis mengikut pusingan lawanan jam, valve stem nya akan bergerak kearah belakang back seat.
Valve seatnya telah ditarik kebelakang semua valve port tolok, ke servis hose dan ke hos utama akan terbuka (A, B, dan C di gambarajah). Posisi ini diperlukan ketika mekanik hendak membuat kerja-kerja mevakum unit.

Sambungan
Prosidur mevakum sistem penyejukan
i. ii.

iii.
iv.

v.
vi.

Sambungkan hos Lo side dengan suction line unit. Sambungkan hos Hi side dengan discas line unit. Sambungkan hos servis dengan fitting pam vakum. Back seat injap tekanan rendah (A) laluan suction gauge dan servis hos terbuka. Back seat injap tekanan tinggi (B) laluan discas, gauge dan servis hos terbuka. Hidupkan vakum pam.

Pastikan gas di dalam unit telah dikeluarkan terlebih dahulu.

Sambungan
Prosidur pembacaan tekanan
i. ii. iii. iv.

v. vi.

Pastikan semua injap Lo dan Hi side dalam keadaan front seat. Sambungkan hos Lo kepada saluran suction. Sambungkan hos Hi kepada saluran discas. Cracked suction dan discas valve pada unit jika menggunakan injap servis king valve. Purge kedua-dua hos secara bergilir. Baca bacaan yang dipaparkan oleh tolok-tolok.

Sambungan
Prosidur mengecas refrigerant
i.
ii.

iii.
iv. v. vi. vii.

Pastikan injap manifold Lo dan Hi dalam keadaan front seat. Sambungkan Lo side kepada saluran suction. Sambungkan servis kepada valve silindar refrigerant. Front seat injap Hi side. Buka injap silindar refrigerant. Purge hos servis. Crack injap Lo hingga tolok boleh membuat bacaan tekanan.

CIRI-CIRI KESELAMATAN TOLOK PANCARONGGA


1. 2. 3.

4. 5.

Gunakan pelindung mata jika menggunakan bahan refrigerant bersuhu didih rendah. Keluar refrigerant di dalam sistem sebelum kerja-kerja mevakum dijalankan. Sambungkan hos mengikut keperluan, jangan sekali-kali sambungkan low side kepada high side unit penyejukan. Gunakan servis line hose untuk sambungan kepada silinder tekanan dan pam vakum. Jangan jatuhkan manifold atau tempatkan di tempat yang ada gegaran.

Sambungan
Gunakan kekuatan dua jari sahaja untuk mengetatkan nutnya dan jangan gunakan perkakasan lain. 7. Jangan tinggalkan manifold atau tekanan untuk jangka masa yang lama (bebaskan hos dan tolok dari sebarang tekanan jika tidak digunakan). 8. Pastikan anda telah mahir penggunaannya untuk kendalikan manifold gauge. 9. Jika sudah digunakan tutup saluran hos dari habuk dan kekotoran. 10. Front seat semua injap-injap manifold jika tidak digunakan.
6.

Sambungan
11. Gantikan

gasket jika sambungan fitting telah bocor. 12. Jangan bengkok lampau hos-hos tanpa sebab. 13. Jangan gunakan hos-hos yang telah haus atau yang telah rosak. 14. Gantung manifold untuk simpanan. 15. Jangan gunakan manifold untuk tekanan yang lebih tinggi dari skala yang ada.

Soalan
1)

Definisi tekanan ? Kesan daya penolakkan keatas bahan keatas satu unit luas permukaan. Berapa unit bagi tekanan ? 6 unit bagi tekanan Senaraikan tiga unit tekanan ? P.S.I Pascal Bar

2)

3) i. ii. iii.

- TAMATSekian, Terima Kasih


Disediakan oleh : Nur Suhadah Auni Bt Abdul Rahman Ciast Shah Alam