Anda di halaman 1dari 24

KONSEP KESELAMATAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


Keselamatan Pekerjaan

Melindungi pekerja daripada kemalangan,
kecederaan dan ancaman yang berkaitan
dengan keadaan tempat kerja, amalan
pekerjaan dan juga persekitaran tempat
Kesihatan Pekerjaan

Bebas daripada penyakit kesihatan fizikal,
mental dan sosial yang berkaitan dengan
keadaan tempat kerja, amalan pekerjaan dan
juga persekitaran tempat
Mengapa Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (KKP) Itu Penting?
Adakah KKP itu comman sense atau
perlu diurus?

Banyak kemalangan yang dilaporkan ke
JKKP disebabkan oleh kurang kawalan dan
pengawasan keselamatan di tempat kerja.
STATISTIK KEMALANGAN INDUSTRI YANG KE
DILAPORKAN JKKP DARI TAHUN 1999 HINGGA 2004


JUMLAH KEMALANGAN YANG DILAPORKAN KE JKKP
BAGI TAHUN 2006 (Sehingga bulan Sept 2006)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PEKERJAAN (JKKP)
Tanggungjawab JKKP

Mentadbir dan menguatkuasa
perundangan mengenai keselamatan dan
kesihatan pekerjaan.

DASAR KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN
Menyediakan persekitaran kerja yang
selamat dan sihat untuk semua
pekerjanya dan orang-orang lain
yang mungkin terjejas oleh
aktivitinya

AKTA KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN 1994
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994
AKTA 514
SEJARAH
Keselamatan Dandang : sebelum 1914
Keselamatan Jentera : 1914 1952
Keselamatan Industri : 1053 1967
Keselamatan dan Kesihatan Industri : 1970 1994
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selepas
1994
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
Di wartakan pada 25hb Feb, 1994 atas sebab berikut:-
-Statistik kemalangan pekerjaan adalah tinggi
Kadar kemalangan perlu dikurangkan
- Akta Kilang dan Jentera 1967
Mengandungi beberapa kelemahan dari segi :
C Skop
C Terlalu bergantung kepada kerajaan
KEPERLUAN !
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
SKOP
AKKP adalah merangkumi dan melindungi
semua orang yang bekerja dalam semua
aktiviti ekonomi termasuk perkhidmatan awam,
badan berkanun dan sektor swasta kecuali :-
Angkatan Tentera
Adalah dianggarkan 7 juta orang yg sedang
bekerja dilindungi.
Mereka yang bekerja di atas kapal
perdagangan
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
SKOP
E Pengilangan
E Perlombongan dan Kuari
E Pembinaan
E Pertanian, Perhutanan dan Perikanan
E Kemudahan Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan Kebersihan
E Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi
E Perdagangan Borong dan Runcit
E Hotel dan Restoran
E Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan
E Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
TUJUAN AKTA
Memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan
dan kesihatan di kalangan pekerja
Mewujudkan organisasi dan langkah-langkah
keselamatan dan kesihatan yang berkesan
Untuk mengalakkan suatu persekitaran pekerjaan
yang bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi
orang-orang yang sedang bekerja.
Untuk mengadakan suatu sistem
perundangan yang berasas kepada peraturan-
peraturan dan tata amalan industri disamping
peruntukan Akta.
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
FALSAFAH & PRINSIP AKTA
memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat
kerja terletak di atas mereka yang bekerja
(pekerja) dengan bahaya tersebut dan mereka
yang mengujudkan bahaya tersebut (majikan)
- Peraturan Kendiri
(Self-Regulation)
- Perundingan
(Consultation)
- Kerjasama
(Cooperation)
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
SEKSYEN 15 :
ADALAH MENJADI KEWAJIPAN TIAP-TIAP
MAJIKAN DAN TIAP-TIAP ORANG YANG
BEKERJA SENDIRI UNTUK MEMASTIKAN
SETAKAT YANG PRAKTIK, KESELAMATAN,
KESIHATAN DAN KEBAJIKAN SEMASA BEKERJA
SEMUA PEKERJANYA.

PENALTI : RM 50,000 atau 2 tahun penjara atau
kedua-duanya
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Majikan hendaklah setakat yang praktik melindungi keselamatan,
kesihatan dan kebajikan orang-orang yang bekerja untuk mereka.
Mengada dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang
selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan
Membuat perkiraan tentang langkah-langkah yang
perlu diambil dalam penyimpanan, pengendalian,
penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan.
Menyediakan maklumat, arahan, latihan dan
pengawasan ke atas aktiviti-aktiviti berbahaya
Menyelenggara tempat kerja serta menyediakan keluar
dan masuk yang selamat.
Menyediakan persekitaraan tempat kerja yang bebas
daripada bahaya-bahaya ; contohnya bising, habuk dsbg.
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG BEKERJA SENDIRI
Kewajipan lain termasuk :-
- Menyediakan Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(Safety Policy)
- Memastikan orang lain selain daripada pekerjanya tidak tertedah
kepada bahaya yang dihasilkan daripada aktiviti yang dijalankan oleh
beliau serta memberitahu orang lain tentang aktiviti yang
dijalankannya.
- Memberi maklumat kepada orang lain berkenaan dengan aspek
cara pengusahaannya yang boleh menyentuh keselamatan dan
kesihatan orang lain.
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
SAFETY POLICY
SEKSYEN 16
Kewajipan majikan dan orang yang bekerja
sendiri menyediakan kenyataan bertulis
mengenai DASAR AMNYA berkenaan
keselamatan dan kesihatan pekerja-
pekerjanya, ORGANISASI dan PERKIRAAN
yang sedang berkuatkuasa bagi
menjalankan dasar itu dan memberitahu
pekerja-pekerjanya tentang dasar
tersebut.
PENALTI : RM 50,000 atau 2 tahun penjara atau
kedua-duanya
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
SEKSYEN 17
KEWAJIPAN MAJIKAN DAN ORANG YANG
BEKERJA SENDIRI KEPADA ORANG-ORANG
LAIN SELAIN DARI PEKERJA MEREKA
Memastikan setakat yang praktik mereka tidak
terdedah kepada risiko bahaya dari tempat kerja

Memberi maklumat tentang aspek aktiviti di
tempat kerja
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, PENGILANG, PENGIMPOT
DAN PEMBEKAL
Setakat yang praktik :-
E Memastikan rekabentuk dan pembinaan loji atau bahan
adalah selamat digunakan dan tanpa risiko kesihatan
E Menjalankan ujian dan pemeriksaan bagi tujuan tersebut
serta ;
E Memberikan maklumat yang tepat dalam pengunaan loji
atau bahan tersebut
PENALTI : RM 20,000 atau 2 tahun penjara atau
kedua-duanya
Sekiranya gagal mematuhi mana-mana kehendak :-
AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
KEWAJIPAN AM PEKERJA
E Memakai peralatan perlindungan diri yg dibekalkan oleh
majikan ;
PENALTI : RM 1,000 atau 3 bulan penjara atau
kedua-duanya
Sekiranya gagal mematuhi mana-mana kehendak :-
E Memberi perhatian munasabah terhadap keselamatan dan
kesihatan dirinya dan orang lain semasa menjalankan aktiviti-
aktivitinya ;
E Memberi kerjasama samada kepada majikan atau orang lain
dalam hal berkaitan dengan pematuhan terhadap AKKP 1994
E Mematuhi mana-mana arahan keselamatan dan kesihatan seperti
yang dikehendaki di bawah AKKP 1994 dan peraturan-peraturan

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
SEKSYEN 30 :
TIAP-TIAP MAJIKAN HENDAKLAH
MENUBUHKAN JAWATANKUASA
KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI
TEMPAT KERJA

PENALTI : RM 5,000 atau 6 bulan penjara atau
kedua-duanya
Bersambung.
HOMEWORK
Apakah Dasar Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan Politeknik
Ungku Omar ?