Anda di halaman 1dari 17

AN KREATIF (KBKK)

TAJUK 4 : KEMAHIRAN BERFIKIR

REATIF (KBKK)

Definisi Kemahiran Berfikir


Pemikiran sebagai suatu proses penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks George (1970) Pemikiran lateral yang membawa maksud bukan sahaja untuk menyelesai masalah, malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah Edward de Bono (1976) Pemikiran sebagai melibatkan pengelolaan operasioperasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah. Mayer (1977)

REATIF (KBKK)

Tujuan

1.Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak, 2.Mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah, 3.Menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif

REATIF (KBKK)

Tujuan
4. Mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru, kabur dan sempit,
5. Meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan intelek mereka

REATIF (KBKK)

Proses Berfikir
Berfikir melibatkan pengendalian operasi mental dalam minda seseorang. 2 jenis iaitu: A. Operasi Kognitif Sering digunakan setiap hari seperti mengelas, membanding, membuat urutan dan lain-lain. B. Operasi Meta Kognitif Merupakan operasi yang mengarah dan mengawal kemahiran dalam proses kognitif iaitu memandu dan membimbing segala aktiviti pemikiran manusia di antara komponen-komponen berfikir.

REATIF (KBKK)

PRINSIP KEMAHIRAN BERFIKIR

1. Sentiasa bersikap positif bagi semua jenis kemahiran berfikir. 2. Berfikir secara perlahan-lahan. Sentiasa berfikir secara mudah. 3. Melupakan rasa ego jika inginkan setiap kemahiran berfikir yang digunakan itu dapat manafaatnya.

REATIF (KBKK)

PRINSIP KEMAHIRAN BERFIKIR

4. Sentiasa menukar arah otak kita berfikir sama ada secara logik, kreatif atau lateral.
5. Tentukan tujuan kita berfikir dan sering bertanyakan diri sendiri tujuan dan apakah hasil yang diharapkan. 6. Perlu mengambil kira emosi dan perasaan orang lain serta diri sendiri sewaktu berfikir.

Kemahiran Berfikir secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah

Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

Kecekapan atau keupayaan menggunakan minda untuk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan.

Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif


Kemahiran Berfikir Secara Kritis Kemahiran Berfikir Secara Kreatif

* Membanding & membeza * Membuat kategori * Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan * Mengusul periksa andaian * Membuat ramalan * Membuat Inferens * Membuat sekuens * Menerangkan sebab

Menjana & menghasilkan idea yang pelbagai Mencipta analogi Mencipta metafora Mereka cipta

REATIF (KBKK)

Ciri-ciri Pemikiran Kritis


1. Reaktif
a)Peka kepada perkembangan yang berlaku di sekitarnya. b)Gerakbalas positif dan bersifat segera. c)Buah fikiran selalunya datang setelah melihat sesuatu peristiwa berlaku. d)Ditunjukkan dengan perlakuan seperti suka membuat ulasan, komen dan kritikan terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku.

REATIF (KBKK)

2. Tahu Menilai
Penilaian terhadap sesuatu perkara dari sudut kebaikan dan keburukan yang bakal diterima dari setiap tindakan yang dibuat. Perkara-perkara yang menjadi fokus penilaian adalah seperti berikut; Apa yang baik? Apa yang salah? Apa yang buruk? Apa yang hina? Apa yang halal? dan sebaginya.

REATIF (KBKK)

3. Meneliti Idea Dengan Fakta Yang Ada

a)Bergantung kepada pengetahuan sedia ada dan pengalaman seseorang. b)Setiap idea akan diteliti dengan faktafakta yang telah diketahuinya sebelum dilaksanakan.

Sekian ..