Anda di halaman 1dari 13

TAJUK 6

KOMUNIKASI BERKESAN

Definisi Komunikasi
Komunikasi adalah satu proses

penyampaian dan penerimaan idea dan perasaan dengan niat untuk mengubah kelakuan manusia. (Everett M Rogers)
Who says WHAT to WHOM through

WHICH channel with WHAT effect

Definisi Komunikasi Berkesan


Punca maksud ayat yang akan diucapkan

= Maksud yang diterima oleh penerima:


1. Mesej yang disampaikan boleh difahami

dengan tepat dan jelas 2. Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima 3. Perubahan berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat daripada mesej seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar

Jenis-jenis Komunikasi
1. Inter organizational - Antara organisasi, contoh: 2.

3. 4. 5. 6.

pelanggan, pembekal Intra organizational - Dalam organisasi sendiri, contoh : mesyuarat atau perbincangan antara jabatan Intergroup - Antara kumpulan dalam sesuatu organisasi Intragroup - Dalam kelompok Interpersonal - Antara individu Intrapersonal - Bercakap bersendirian, contoh: untuk membantu dalam mengingati sesuatu.

JENIS-JENIS KOMUNIKASI
Komunikasi Lisan - akan lebih

berkesan sekiranya melibatkan intonasi dalam komunikasi tersebut

2. Komunikasi Bukan Lisan


Renungan Mata Ekspresi Wajah Bahasa Badan Penampilan Bahasa Isyarat Posisi Badan

Halangan-Halangan Komunikasi
Halangan Luaran - Bunyi bising,

kelemahan dalam media (tulisan kecil)


Halangan Dalaman

- Masalah bahasa, kebimbangan, stress, pendengar tidak beri tumpuan, kurang percaya kepada sumber, maklumat tidak lengkap, persembahan terlampau lemah (laju, perlahan, kemahiran kendali alatan), maklumat terlampau banyak dan lain-lain lagi

FORMULA KOMUNIKASI BERKESAN


A- ACCURATE : TEPAT Bukan sahaja mesej yang hendak disampaikan

itu betul tetapi tepat serta boleh dipercayai


B- BRIEF : RINGKAS Sesuatu mesej yang hendak disampaikan

mestilah ringkas dan padat serta difahami oleh audien. Sifat manusia sukakan kepada perkara yang ringkas , mudah difahami serta menjimatkan masa.

C CLEAR : JELAS

FORMULA KOMUNIKASI BERKESAN

Penyampaian mesej yang jelas mempunyai 2

maksud utama iaitu : alat atau nada suara yang jelas dan maksud perkataan yang jelas
D- DIRECT : SECARA LANGSUNG Maksud penyampaian mesej yang berkesan

mestilah mempunyai ciri-ciri berterus terang (direct to the point), tidak berbelit-belit sehingga makna asalnya menjadi kabur.

FORMULA KOMUNIKASI BERKESAN


F- FAIR : ADIL Sebarang komen atau hujah yang ingin disampaikan kepada audien mestilah adil iaitu tidak menyebelahi mana-mana pihak G- GOOD : SEDAP DIDENGAR Kadangkala perkara yang ingin disampaikan itu baik, tetapi oleh sebab cara penyampaiannya agak kasar menyebabkan ia tidak diterima oleh audien

AKTIVITI KOMUNIKASI BERKESAN Sila Pilih dan Bersedia


Kucing kawan saya sangat manja.. Bulunya warna perang. Setiap pagi diberikan makanan yang berkualiti dan minum susu mentah

AKTIVITI KOMUNIKASI BERKESAN Sila Pilih dan Bersedia


Saya tidak suka makan durian. Pertama, sebab baunya. Kedua, sebab rasanya yag kurang enak. Tapi nenek saya suka sangat