PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK…

DISEDIAKAN OLEH: MOHD ZAIRY FIRDAUS BIN MOHD A’SRI GRACE GAYATHRI A/P RAMAKARSININ NORAZLINA BT JAMIL SUHAILA H BT JUMAAT PISMP RBT/BM 2008 UNTUK PERHATIAN: EN. MOHD ALI JEMALI

DEFINISI…
Satu aktiviti pembelajaran yang mengunakan keadah pemusatan murid dimana guru memberikan satu tajuk/masalah untuk dibincangkan oleh murid.

PENGENALAN…

Strategi berasaskan tugasan merujuk kepada prinsip-prinsip yang disyorkan oleh Merill. Murid-murid diberi tugasan yang merupakan masalah yang mungkin akan dihadapi dalam situasi harian. Masalah-masalah yang difikirkan dapat diselesaikan melalui keadah pembelajaran berasaskan tugasan

KOMPONEN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK…
5 komponen prinsip pengajaran Merill yang mengalakkan pengajaran ialah:
 Demonstrasi  Aplikasi  Pengaktifan  Integrasi  Pemusatan tugasan

INTERGRASI

PENGAKTIFA N

MASALAH

APLIKASI

DEMONSTRAS I

KELEBIHAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK…
 

Menarik perhatian murid-murid terhadap satusatu topik yang khusus Memberi peluang mereka menjana idea mengenai topik tersebut. Mengajar mereka untuk menerima dan menghormati perbezaaan individu. Mengalakan mereka untuk sedia menanggung risiko dalam berkongsi idea dan pandangan masing-masing. Menunjukan bahawa sumbangan idea mereka dihargai.

CONTOH PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK…
SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) JALAN LINTANG 70200 SEREMBAN NEGERI SEMBILAN

DEMONSTRAS I

APLIKASI

PENGAKTIFA N

INTERGRASI

PEMUSATAN TUGASAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful