Anda di halaman 1dari 9

TEORI PERTUKARAN PENGIKUT - PEMIMPIN

LMX LEADER MEMBER EXCHANGE THEORY


( dansereau, Graen &haga 1975)

LMX
Definisi
Satu pendekatan yang melihat konsepkepimpinan sebagai satu proses yang berpusatkan interaksi antara pemimpin dan pengikutnya.

TIGA FASA PEMBENTUKAN


1. Fasa tidak dikenali 2. Fasa kenalan 3. Fasa perkongsian

1. FASA TIDAK DIKENALI


1
Mengikut batasan. Interaksi terbatas dan mempunyai had-had tertentu.

Bergantung penuh pada perhubungan yang dipersetujui.


Kualiti pertukaran adalah rendah sama seperti out-group.

2. FASA KENALAN
Tawaran daripada pemimpin - pengikut Bertujuan memperbaiki pertukaran sosial Mula membina kepercayaan dan penghormatan

3. FASA PERKONGSIAN
Menghormati , mempercayai, dan setia antara satu sama lain.

Pemimpin dan pengikut saling dipengaruh dan mempengaruhi.


Melakukan sesuatu yang dapat memberi kebaikan pada organisasi.

BAGAIMANA TEORI INI BEROPERASI?


DESKRIPTIF Kenal pasti kumpulan dalaman dan luaran dalam organisasi.

PRESKRIPSI Membentuk hubungan yang istimewa serta jadikan semua ahli sebagai kumpulan dalaman.

PERTUKARAN SOSIAL PEMIMPIN DENGAN PENGIKUT


Menerima peranan atau tugasan

Membentuk peranan

Rutin atau kebiasaan

KESIMPULAN
Sensitif dan prihatin pada keperluan atau keinginan. Adil pada semua pekerja. Menjaga kebajikan. Tidak bertindak mengikut perasaan. Optimis pada keupayaan orang lain. Hormat, sopan dan tertib. Komunikasi yang efektif.

Anda mungkin juga menyukai