Anda di halaman 1dari 53

DBK 10203 SEKOLAH DAN MASYARAKAT

AHLI KUMPULAN:
ZAWAHIR BT AWANG KECHEK (LB110441) MARIA HAFIZA BT MOHAMAD (LB110427) NOOR SYUZILA BT GHAZALI (LB110364) NOR AFIZA BT MOHD ZAIN (LB110345) NIK SUZANA BT NIK MAN (LB110435)

Pendidikan Sebagai Alat Untuk Mengubah Taraf Sosial dan Pekerjaan - Suzila Taraf Pendidikan Sebagai Penentu Pekerjaan dan Pendapatan - Zawahir Perkaitan Antara Teori Fungsionalisme dengan Mobiliti Sosial - Afiza -

Perkaitan Antara Teori Interaksionisme dengan Mobiliti Sosial - Suzana -

Pendidikan Sebagai Alat Untuk Mengubah Taraf Sosial dan Pekerjaan

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

DEFINISI MOBILITI SOSIAL


PAUL B. HORTON Satu gerakan perpindahan dari satu kelas ke kelas sosial yang lain

S.A WILA HUCKY Pergerakkan individu atau kumpulan dari satu status ke status yang lain dalam masyarakat
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

Perubahan individu atau kumpulan dari tahap yang rendah ke tahap yang lebih baik

MENDATAR JENIS MOBILITI SOSIAL MENEGAK

Pergerakan kepada status yang berbeza Pergerakan kepada kedudukan sosial yang lain dalam status yang sama

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

MOBILITI MENDATAR
INTERGENERATIONAL INTRAGENERATIONAL GURU IBUBAPA

GURU BESAR

ANAK

PENSYARAH

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

MOBILITI MENEGAK
MASUK BIDANG LEBIH TINGGI BENTUK KELOMPOK BARU

JURURAWAT

PEKERJA

DOKTOR MAJIKAN

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

KESAN MOBILITI

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

PEKERJAAN Pangkat & kedudukan

PENDIDIKAN

Peluang kerja & pendapatan

FAKTOR FAKTOR MEMPENGARUHI MOBILITI SOSIAL


KEBOLEHAN INDIVIDU &BAKAT SEMULAJADI

PERKAHWINAN

PENDIDIKAN MENGUBAH TARAF SOSIAL DAN PEKERJAAN

SEBELUM MERDEKA
Dasar pecah perintah Pendidikan terhad Anak mewarisi pekerjaan ibubapa

SELEPAS MERDEKA
Pembangunan ekonomi

Kemudahan pendidikan meningkat


Taraf mobiliti sosial meningkat

Pekerjaan mengikut perbezaan kaum Jawatan tinggi dikuasai inggeris BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

10

TARAF PENDIDIKAN SEBAGAI PENENTU PEKERJAAN DAN PENDAPATAN


BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 11

PENDIDIKAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI Perubahan sosial menyebabkan pendidikan telah bertambah mutu. Masyarakat menganggap bahawa dengan memiliki pendidikan seseorang itu akan menjadi pandai dan berstatus tinggi. Tidak semua masyarakat dapat menerima pendidikan yang paling tinggi. Perkembangan pendidikan menyebabkan perubahan ekonomi berlaku dengan cepat.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 12

PENDIDIKAN DAN ELIT MASSA


Tahun 1980an: Pendidikan agama bermula di tempat yang khusus seperti di surau, masjid, Istana Raja dan di kawasan yang didiami ramai masyarakat. Di pedalaman, peluang untuk mendapat pendidikan terbatas. Kemasukan British di Tanah Melayukemudahan pendidikan Melayu dan Inggeris.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 13

Kumpulan kecil sahaja berpeluang mendapat pendidikan (Golongan Elit). Golongan Elit: Mempunyai cara hidup yang bergaya dan mempunyai kelebihan daripada pelajar lain. Selepas tahun 1960an, dasar pendidikan bercorak massa semua orang berpeluang untuk mendapatkan kemudahan pendidikan peringkat menengah dan ke pusat pengajian tinggi.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 14

Tahun 1980an-1990an: Dasar pendemokrasian pendidikan- pelajar diberi peluang yang luas untuk memasuki pusat-pusat pengajian tinggi. Tahun 1998: Bilangan pelajar yang memasuki pusat pengajian tinggi tempatan bertambah kerana Kerajaan Malaysia menggalakkan pelajar melanjutkan pelajaran di dalam negeri.

Dengan adanya pelajar yang berkelulusan dan berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang, memudahkan kerajaan mengadakan pelbagai rancangan untuk memajukan negara.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 15

TEORI PERKEMBANGAN EKONOMI


1) Karl Marx: Perkembangan ekonomi sebagai proses evolusi satu hala yang bermula daripada budaya primitif, feudalism, kapitalism, sosialism dan akhirnya komunism. Komunism: Segala masalah yang dihadapi akan diselesaikan oleh pihak kerajaan. Mengaitkan dengan peranan golongan pemodal di mana golongan tersebut perlu kuasai sebanyak mungkin faktor pengeluaran agar mendapat keuntungan yang banyak.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 16

2) Pelaburan dalam Pendidikan


Aset yang penting sumber manusia. dalam pembangunan

Pendidikan: satu alat atau mekanisme penting untuk perkembangan sesebuah negara. Sesetengah kerajaan sanggup melabur dengan cara menghantar pelajar-pelajar ke negara maju untuk mendapatkan pendidikan.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 17

Tujuan utama Konsep Pelaburan dalam Pendidikan

Melahirkan manusia yang berilmu dan berkemahiran tinggi.

Melahirkan pakar yang memiliki pelbagai bidang untuk memajukan negara.

Tujuan

Dapat membimbing kepada generasi baru.

Memudahkan kerajaan membuat perancangan

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

18

Malaysia: Pelaburan pendidikan bermula sejak merdeka iaitu zaman Laporan Razak, Laporan Rahman Talib dan Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi atau Laporan Khir Johari (1967).
Memberi tumpuan kepada pendidikan teknik dan vokasional (mendirikan maktab teknik dan politeknik).

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

19

PERKAITAN ANTARA TEORI FUNGSIONALISME DENGAN PERUBAHAN SOSIAL

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

20

TEORI FUNGSIONALISME
Diperkenalkan oleh Auguste Comte,Herbert Spencer dan Emile Durkheim. Masyarakat berkembang dan stabil berdasarkan peraturan sosial dan perubahan semasa.

Masyarakat sebagai satu organisma dan setiap organ mempunyai peranan yang tersendiri Teori ini juga dikenali sebagai Structuralfunctional. Menekankan kepentingan persefahaman setiap ahli masyarakat untuk mencapai keharmonian dan kestabilan masyarakat.

Menurut kajian Brinkerhoff dan Whife (1989)


Bagaimana semua bahagian atau stukturstruktur dalam masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuannya.

STABILITI
Kriteria penilaian utama untuk menentukan sejauh mana sesebuah masyarakat dapat dikekalkan

HARMONI
Perubahan-perubahan yang berlaku kepada masyarakat melalui proses adaptasi struktur sosial kepada pembaharuan.

EVOLUSI

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

23

Teori Fungsionalisme mengandaikan bahawa masyarakat merupakan satu sistem yang stabil, berintegrasi, tersusun rapi dan anggotanya bersetuju dengan nilai-nilai yang dipegang bersama. Elemen-elemen dalam sistem sosial seperti keluarga, sekolah dan negara biasanya saling teratur antara satu sama lain serta memberi sumbangan terhadap kestabilan masyarakat keseluruhannya.

PERKAITAN ANTARA TEORI INTERAKSIONISME DENGAN PERUBAHAN SOSIAL


BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 25

George Herbert Mead


BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 26

Teori Interaksionisme
o Banyak dikaitkan dengan George Herbert Mead. o Membincangkan peranan individu dalam sesuatu sistem sosial. o Teori yang mengkaji bagaimana seseorang menginterpretasi dan bertindak menurut kemahuan masing- masing dalam masyarakat.

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

27

Blumer (1969) memberi tiga huraian penting mengenai konsep makna. 1. Kepentingan memahami makna- makna simbol mengikut konteks penggunaannnya. 2. Makna yang simbolik berguna semasa berinteraksi 3. Makna adalah sesuatu yang boleh dirunding.
Rumusannya: teori interaksionisme simbolik ini melihat bagaimana individu membentuk dan dibentuk oleh interaksinya dengan orang lain.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 28

Makna makna simbolik diperolehi daripada bentuk- bentuk simbol seperti: I. Perkataan mewakili objek- objek fizikal,perasaan, nilai dan idea. II. Perlakuan perbuatan termasuklah berdasarkan pemikiran dan niat seseorang. III. Objek perkara nyata yang dapat dilihat IV. Bahasa simbol lisan untuk berhubung

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

29

Penggunaan simbol adalah sangat penting dalam proses mengenali diri. Simbol sesuatu yang wujud sebagai wakil kepada sesuatu perkara lain sama ada yang diwakili itu wujud dalam bentuk nyata atau abstrak. Pemikiran simbolik- tidak hanya terhad kepada perkara- perkara yang kita boleh dengar, lihat, hidu dan rasa sahaja.

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

30

Terdapat beberapa prinsip asas teori interaksi simbolik seperti berikut 1. Manusia adalah berbeza dengan binatang kerana manusia mempunyai keupayaan berfikir. 2. Keupayaan berfikir manusia dibentuk oleh interaksi sosial. 3. Dalam interaksi sosial manusia mempelajari makna- makna dan simbol- simbol yang membolehkan mereka mengamalkan keupayaan berfikir yang ada pada mereka.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 31

4.

Makna makna dan simbol- simbol membolehkan manusia beraksi dan berinteraksi. 5. Manusia berkeupayaan mengubahsuai maknamakna dan simbol- simbol yang mereka gunakan dalam aksi dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka terhadap situasi. 6. Manusia berkeupayaan membuat modifikasi dan alterasi kerana kebolehan mereka berinteraksi dengan diri sendiri. 7. Jalinan aksi dan interaksi akan membentuk kumpulan dan masyarakat.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 32

Pendidikan
Pendekatan interaksionisme simbolik digunakan untuk melihat hubungan antara guru dan murid, murid dengan murid dan guru dengan guru. Teknik- teknik yang digunakan oleh guru dan murid juga merupakan simbol- simbol interaksi simbolik.

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

33

PERKAITAN ANTARA TEORI KONFLIK DENGAN PERUBAHAN SOSIAL


BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 34

K.O.N.F.L.I.K?
Konflik : ketidaksetujuan (disagreement) antara dua pihak mengenai sesuatu perkara yang mempunyai kepentingan bersama bagi kedua-dua belah pihak CONTOH?
kekeluargaan politik agama ekonomi
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 35

TEORI KONFLIK

ALIRAN MARX
ALIRAN WEBER

TEORI KONFLIK ALIRAN MARX - KARL MARX


Konflik bukan semata-mata sebagai satu cara analisis sosiologi tetapi satu cara reformasi sosial. Ketegangan dan konflik akan menyumbang kepada perubahan sosial.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 36

Konsep sejarah marxime Marx : ia merupakan satu teori atau kaedah ilmiah merupakan satu ajaran politik satu pegangan hidup (agama)

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

37

Konsep Dialektik :

Evolusi bukan merupakan proses utama yang menghasilkan perubahan sosial tetapi sebab utama yang menghasilkan perubahan sosial ialah konflik. Asas kepada perubahan sosial adalah ditentukan oleh faktor-faktor persaingan ekonomi.

Determinisme :

Aktivisme Sosial : Tugas utama analisis sosial adalah kritikan sosial.

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

38

Teori Konflik Aliran Marx


(sambungan)

Asas perubahan masyarakat

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengeluaran ekonomi Agama, institusi politik, kekeluargaan dan pendidikan

Superstruktur masyarakat

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

39

CONTOH KONFLIK YANG MEMBAWA PERUBAHAN SOSIAL


PEMBENTUKAN MASYARAKAT KAPITALIS
1. Konflik antara golongan borjuis dengan golongan proletariat 3. Golongan borjuis melakukan pengeksploitasian untuk mencapai keuntungan

2. Kelas pekerja mendakwa ditindas oleh golongan yang mempunyai kuasa berjuang mendapatkan hak, minta gaji lebih tinggi
4. Teori Marx : Dimenangi oleh kelas pekerja mendapat kuasa masyarakat berubah

5. Dalam masyarakat baru (sosialis), tiada individu yang menguasai faktorfaktor pengeluaran semua orang mempunyai peluang yang sama

Borjuis : kuasai perdagangan dan perindustrian (minoriti) Proletariat : kelas pekerja/buruh (majoriti)
40

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

PERANAN INSTITUSI-INSTITUSI DALAM MASYARAKAT KAPITALIS


Institusi Kekeluargaan : Melahirkan dan membekalkan generasi pekerja Institusi Undang-undang : - Menjaga kepentingan minoriti - Mengawal mereka yang menentang hak manamana individu Institusi Pendidikan : Mengajar anak-anak kelas pekerja untuk menduduki kedudukan yang sesuai dalam masyarakat Kewujudan semua institusi ini adalah untuk mempertahankan faktor-faktor pengeluaran ekonomi
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 41

TEORI KONFLIK ALIRAN WEBER - MAX WEBER


Perkembangan kapitalisme di Barat
BUKAN HANYA

Faktor pengeluaran

TETAPI JUGA

Faktor keagamaan

Kapitalisme berkembang di negara Kristianfahaman Calvinisme mazhab Protestan Ciri-ciri etika Protestan = orang yang mempunyai semangat kapitalis

Pengaruh Calvinisme : Pentingkan kehidupan masa kini, bukan selepas mati Penganut Calvinisme berusaha mengumpul kekayaan material
42

Weber : Etika Protestan


LAHIR

Masyarakat kapitalis

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

Dalam proses menganalisis, Weber mengkelaskan 3 dimensi konsep

Kelas Status Parti

Bukan hanya faktor ekonomi (kelas) yang mempengaruhi kuasa, tetapi juga status dan parti. Kelas wujud dalam hubungan ekonomi Status wujud dalam hubungan sosial Parti wujud dalam hubungan politik
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 43

STATUS

KELAS

GUNAKAN

PARTI
Memperjuangkan objektif mereka

KESIMPULAN Aliran Weber : Konflik dan perjuangan dalam masyarakat bukanlah hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan memperjuangkan hak masing-masing supaya dipandang tinggi oleh masyarakat.
KELAS + STATUS + PARTI
PUNYAI

KUASA (G. MINORITI) PERUBAHAN

BUAT

PERUBAHAN SOSIAL

BERLAKU

Dalam konteks pendidikan, Teori konflik mengatakan bahawa pendidikan berfungsi untuk memenuhi kehendak ekonomi yang menjadi asas kepada masyarakat
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 44

Kapitalisme : Sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Konsep kelas Weber = Konsep Marx kerana turut dihubungkan dengan faktor ekonomi
Kuasa :Bentuk kepimpinan yang menyebabkan seseorang individu memaksa orang lain bagi mencapai matlamat individu/organisasi Status : Penghormatan sosial dalam struktur sosial yang tersendiri Parti : Struktur yang berjuang untuk mendapatkan kuasa
KEMBALI
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 45

SEKIAN TERIMA KASIH

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

46

RUJUKAN
1. Modul Pengajaran Sekolah dan Masyarakat (DBK 10203), Ahmad Rizal Madar, Haji Samsudin Husin, Mohamad Zaid Mustafa, Hj Ashari Sikor. 2. http://id.scribd.com/doc/33080755/TEORI-KONFLIK dicapai pada 12/11/2012

1. http://zahirzainudin.blogspot.com/2006/11/mobiliti-sosialmasyarakat-malaysia-html -dicapai pada 17/11/2012

2. http://sosiologi.fisip.unair.ac.id/index.php/option=comcontent&view=article&icl=74;teori-interaksi-simbolikmead&catid=34;informasi -dicapai pada 18/11/2012


BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 47

SOALAN OBJEKTIF
1. Antara berikut yang manakah tujuan utama konsep pelaburan dalam pendidikan? i. Melahirkan pakar yang memiliki pelbagai bidang untuk memajukan negara. ii. Dapat membimbing kepada generasi baru. iii. Melahirkan manusia yang berilmu dan berkemahiran tinggi. iv. Memudahkan kerajaan membuat perancangan untuk kemajuan negara. A. B. C. D. i, ii dan iii ii, iii dan iv i, ii dan iv i, ii, iii dan iv

2. Apakah yang dimaksudkan dengan Evolusi A. B. C. D. Manusia bersetuju kepada nilai-nilai asas masyarakat di mana mereka hidup dan mengiktiraf kebaikan-kebaikannya. Perubahan-perubahan yang berlaku kepada masyarakat melalui proses adaptasi struktur sosial kepada pembaharuan Bagaimana semua bahagian atau struktur-struktur dalam masyarakat bekerjasama untuk mencapai tujuannya. Kriteria penilaian utama untuk menentukan sejauh mana sesebuah masyarakat dapat dikekalkan.
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 48

3. Teori interaksionisme mengkaji tentang cara A. Mentafsir sesuatu aksi individu. B. Bagaimana makna simbolik digunakan C. Bagaimana seseorang menginterpretasi dan bertindak mengikut kemahuan masingmasing dalam masyarakat. D. Bagaimana makna- makna subjektif dikongsi bersama anggota masyarakat. 4. Mengikut teori konflik aliran Marx, yang manakah asas kepada perubahan sosial? A. Didikan dalam keluarga B. Pergolakan dalam politik C. Pendidikan yang diterima oleh masyarakat D. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengeluaran ekonomi

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

49

SOALAN SUBJEKTIF
1. Teori Fungsionalisme juga dikenali sebagai Teori Structuralfunctional. Jelaskan. 2. Berikan 3 huraian penting mengenai konsep makna dalam mengembangkan teori interaksionisme simbolik(Blumer,1969). 3. Apakah 3 dimensi konsep yang diperkenalkan oleh Max Weber yang boleh wujud dengan serentak dalam menggerakkan perubahan sosial?

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

50

JAWAPAN
SOALAN OBJEKTIF 1) D. i, ii, iii dan iv 1) B. Perubahan-perubahan yang berlaku kepada masyarakat melalui proses adaptasi struktur sosial kepada pembaharuan 3) C. Bagaimana seseorang menginterpretasi dan bertindak mengikut kemahuan masing- masing dalam masyarakat. 4) D. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengeluaran ekonomi
BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL 51

JAWAPAN
SOALAN SUBJEKTIF
1) Istilah struktur dan fungsi ialah konsep yang berasingan tetapi berkait rapat diantara satu sama lain. Struktur boleh dibandingkan dengan bahagian atau organ badan dan fungsi pula boleh disamakan dengan fungsi bahagian organ badan tersebut. Contohnya bahagian perut merupakan satu struktur dan tugasnya menghadam makanan, begitu juga Pusat Keselamatan atau pusat kesihatan merupakan struktur sosial dalam masyarakat berfungsi menjaga kesihatan dan keselamatan negara. Ini boleh disimpulkan bahawa masyarakat saling berhubungan antara satu sama lain.

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

52

2. Tiga huraian penting mengenai konsep makna dalam teori ini ialah kepentingan memahami makna- makna simbolik dalam konteks penggunaannya. Makna- makna simbolik ini diperolehi daripada bentukbentuk simbol tertentu seperti perkataan, perlakuan, objek dan bahasa.oleh itu penggunaannya mestilah bersesuaian dengan perkara yang dibincangkan atau semasa berinteraksi . Makna- makna simbolik ini digunakan semasa berinteraksi dan membolehkan wujudnya hubungan yang mesra antara ahliahlinya. Makna juga adalah sesuatu yang boleh dirundingkan seperti kita boleh berperanan memberi makna yang sesuai kepada sesuatu perkara walaupun ianya diutarakan oleh pihak yang lain. 3. Tiga dimensi konsep yang diperkenalkan oleh Max Weber yang boleh wujud dengan serentak dalam menggerakkan perubahan sosial ialah kelas, status dan parti

BAB 8 : PENDIDIKAN DAN MOBILITI SOSIAL

53

Anda mungkin juga menyukai