Konsep Dinamis

ILMU FARDU ‘AIN & ILMU FARDU KIFAYAH
Sarjuni Email : alfanahin@gmail.com . Tim Renstra Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Makna Fardu —Diperintahkan Allah. tidak boleh tidak mesti dilakukan — Mengerjakannya diberi-Nya pahala. meninggalkannya mendapatkan dosa .

Menimba Ilmu adalah Fardu Rasulullah bersabda. “Menimba Ilmu adalah fardu atas tiap-tiap orang Islam” .

Ilmu Fardu 'Ain wajib kepada tiap-tiap orang Islam Ilmu Fardu Kifayah wajib kepada masyarakat Islam secara bersama .

Ilmu Fardu 'Ain berkenaan keperluan Ruhaniah tiap-tiap insan Ilmu Fardu Kifayah berkenaan keperluan urusan Keduniaan masyarakat .

Ilmu Tentang Perbuatan yang Wajib ditinggalkan . Ilmu Tentang Perbuatan yang Wajib dilaksanakan III.Tiga Dimensi Ilmu Fardu 'Ain Berkenaan: I. Ilmu Tentang I’tiqad/Aqidah II.

pakaian. pergaulan.Ilmu Fardu 'Ain ttg perbuatan yang wajib dilaksanakan berkembang cakupan & kandungannya mengikut lama masa hidup seseorang: Berkembangnya dari rukun Islam. dan. pekerjaan… . makan-minum.

Dinamika Ilmu Fardu 'Ain Tentang Pergaulan Mereka yang akan menikah wajib berilmu mengenai pernikahan .

Ilmu Fardu 'Ain Tentang Pekerjaan Khusus Contohnya: — Pedagang mengenai Perdagangan — Pemimpin mengenai tanggungjawab kepimpinan .

Kesimpulan: Dua Tahap dinamis Ilmu Fardu „Ain mengenai Perbuatan Wajib: [1] Yang Rukun/Asas [2] Yang Khusus bagi siapa yang berniat melaksanakannya (tanggungjawab sosial & profesional) .

Ilmu Fardu 'Ain ttg perbuatan yang wajib ditinggalkan: berkembang menurut keadaan seseorang yang berbeda-beda antara satu sama lain .

Ilmu Fardu 'Ain mengenai Perbuatan yang Wajib dilaksanakan & yang Wajib ditinggalkan meliputi Perbuatan lahir & “Perbuatan” Batin .

tawakkal hanya kpdNya — kasih kepada-Nya — jujur (sidq) & ikhlas — tafakkur & ingatkan mati .Perbuatan Batin yang Wajib dilaksanakan. seperti: — bersabar — bersyukur — takut. harap.

seperti — mencintai aspek dunia yang tercela — dendam dan hasad-dengki — bakhil — mencintai kemegahan dan riya' — takabbur dan 'ujub .Perbuatan Batin yang Wajib ditinggalkan.

selamat dari segala keraguan Asasnya mentawhidkan Allah. cabangannya dalam Rukun Iman .Tujuan Ilmu Fardu 'Ain berkenaan I'tiqad: membenarkan risalah Nabi dengan keyakinan yang tetap dan pasti.

dan ketatanegaraan 2. Ilmu-Ilmu Bukan Syari‟ah yang wajib dituntut kerana ia tak dapat dikesampingkan dlm menegakkan urusan duniawi masyarakat Islam. [6] Ilmu-Ilmu Bahasa Islam. urusan jenazah dan harta pewarisan. [2] Sains Tabii.Dua Dimensi Ilmu Fardu Kifayah: 1. [4] Perbandingan Agama. pernikahan dan perceraian. Pengkhususan Syari‟ah yg menjadi perantara yg perlu dalam menegakkan urusan keagamaan masyarakat. Contoh: [1] Ilmu-Ilmu Kemanusiaan. usul fiqh. [7] Sejarah dan lain-lain lagi . [3] Sains Gunaan. [5] Kebudayaan Barat & Tamadun Barat. jenazah. [4] Sains Teknologi. fiqh jual-beli dan perdagangan. spt disiplin bahasa al-Qur‟an.

Al-Juwayni: Menuntut Ilmu Fardu Kifayah adalah amalan agama yang paling utama kerana ia menunaikan keperluan seluruh Umat dan menghilangkan kesulitan dari seluruh Umat .

.Penguasaan Ilmu Fardu Kifayah jika tidak diseimbangkan dengan Ilmu Fardu „Ain akan menghilangkan kefahaman tentang Islam yang sebenarnya.

bisa menjadi fardhu ‘ain bagi orang lain.Konsep Dinamis Fardhu ‘Ain berkembang sesuai dengan berjalannya kehidupan. Fardhu Kifayah bagi Seseorang. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful