Anda di halaman 1dari 11

BAB 4: PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU

Teori Keprihatinan ( Fuller, 1969 ) 1. Peringkat keprihatinan terhadap diri/kemandirian diri 2. Peringkat keprihatinan terhadap tugas 3. Peringkat impak

Teori Keprihatinan ( Fuller, 1969 )


1. Peringkat Keprihatinan terhadap diri/Kemandirian diri Peringkat awal pengalaman pengajaran Guru sangat memberi perhatian terhadap kemampuan diri, iaitu kemampuan mereka menyampaikan pengajaran Soalan yang sentiasa bermain di fikiran mereka ialah: - Apakah pelajar suka dengan saya? - Bolehkah saya mengajar apabila di selia? - Apakah yang dikatakan oleh ibu bapa pelajar tentang saya? - Apakah BBM yang saya gunakan sesuai?

Teori keprihatinan ( Fuller, 1969 ) 2. Prihatin Terhadap Tugas Guru lebih fokus kepada cara-cara memperbaiki strategi P&P dan penguasaan isi kandungan pelajaran. Pada peringkat ini soalan yang mereka sering fikirkan ialah: - Adakah bahan-bahan yang saya gunakan sesuai? - Adakah masa cukup untuk menyampaikan isi kandungan? - Apakah cara untuk memotivasikan pelajar?

Teori keprihatinan ( Fuller, 1969 ) 3. Peringkat Impak Guru lebih fokus kepada kesan pengajaran terhadap pembelajaran pelajar Soalan yang sering difikirkan ialah: - Bagaimanakah saya memotivasikan pelajar? -Bagaimanakah saya boleh memenuhi keperluan emosi dan sosial pelajar? - Apakah cara untuk memotivasikan pelajar?

5 peringkat perkembangan Guru ( Trotter, 1986 )

Peringkat Novis

Peringkat Novis Lanjutan PERINGKAT PERKEMBAN GAN GURU ( TROTTER, 1986)

Peringkat Pakar

Peringkat Cekap

Peringkat Mahir

1.

Peringkat Novis

Peringkat ini bermula apabila seseorang mendaftar dirinya di ainstitut Pendidikan Guru. Novis belajar untuk memperoleh kemahiran asas dan istilahistilah yang berkaitan dengan profesion.

Membentuk dalam mindanya satu pandangan menyeluruh tentang pengertian menjadi guru
Belum mempunyai kemahiran untuk mengendalikan pengajaran di dalam kelas Memahami fakta, konsep dan perkara asas dalam pengajaran

2. Peringkat Novis Lanjutan


Merupakan guru yang baru memulakan perkhidmatan di sekolah selepas tamat kursus. Belum mencapai tahap yang dikehendaki oleh sekolah Di peringkat ini, mereka mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang mengajar. Mempunyai masalah menyesuaikan diri dengan realiti sekolah dan bilik darjah. Mula mengaplikasikan kaedah mengajar. Memahami fakta, konsep dan perkara asas pengajaran. Kurang berupaya menangani tugas guru Bimbingan guru mentor sangat diperlukan untuk mengekalkan minat dan motivasi guru novis lanjutan

3. Peringkat cekap
Pada peringkat ini guru telah mencapai tahap kecekapan yang maksimum. Guru mula kenal lebih banyak konsep dan elemen merujuk situasi khusus. Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah P & P yang dihadapi Guru cekap mempunyai kecekapan dalam pelbagai aspek seperti - kecekapan profesionalisme - kecekapan melaksanakan visi - keutuhan peribadi - Menggunakan teknologi

4. Peringkat Mahir
Guru yang berjaya sampai ke peringkat ini merupakan yang terbaik dalam profeionnya Hanya sebahagian kecil sahaja guru yang sampai ke tahap ini Guru yang sampai ke tahap ini menjadi teladan dalam profesionalisme Guru mahir terlibat sepenuhnya dalam pengurusan profesional. Guru mahir perlu: Mahir berkomunikasi- akan menghasilkan pembelajaran yang lebih dinamik. Dapat memberikan motivasi yang berkesan Murid menerima motivasi secara berhemah dan berkesan. Meningkatkan kebolehan menggunakan ICT, sentiasa aplikasi ICT dalam P & P. Kemahiran yang perlu ada ialah: Kemahiran penyampaian, penilaian, merangsang, mengurus bilik darjah

3. Guru Pakar
Guru yang sampai ke peringkat ini menyerlah diri secara profesionalisme. Idea dan kemahiran mereka boleh mempengaruhi polisi dalam bilik darjah. Mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai autoriti dalam profesionnya. dea dan kemahiran yang ada pada mereka boleh mempengaruhi Polisi di bilik darjah.

DISEDIAKAN OLEH ATINA HJ. RAHEMIN PGSR/BM SESI 2008