Anda di halaman 1dari 11

FAKTOR-FAKTOR

MENGHALANG KREATIVITI

PISMP-IPG 3C

Ahli kumpulan :
Syaza Yasmin binti Ismail
Fatin Adila binti Jamil
Rohaizah binti Ahmad
FAKTOR SUMBER MANUSIA
• Tekanan supaya mengikut norma yang ada
- penghalang utama di mana individu diarahkan
supaya mematuhi peraturan yang sedia ada
- ibu bapa dan guru yang memiliki sifat peribadi
kuku besi, yang pentingkan disiplin serta
mendidik kanak-kanak supaya patuh pada
arahan akan menghalang kreativiti kanak-kanak
• Kecacatan anggota badan
- kecacatan anggota badan akan
menghalang kreativiti seseorang
- contohnya, jika cacat fizikal seperti cacat
penglihatan tentu sukar untuk individu
melahirkan kebolehan kreativiti dalam
kemahiran melukis
• Individu yang kurang berkeyakinan terhadap
kebolehan diri sendiri
- perasaan ini timbul apabila seseorang cuba
merendahkan semangat orang lain dengan cara
tidak menghargai sesuatu perkara yang
dilakukan
- this feeling can also come about when we are
not being given the intellectual tools and
approaches that are needed for making sense of
our creative urges
• Takut untuk mengambil risiko
- sesetengah orang takut untuk mengambil
sebarang risiko kerana takut untuk melakukan
kesilapan
- dengan kreativiti, seseorang perlu berhadapan
dengan pelbagai kritikan yang positif mahupun
negatif
- unless we can allow an element of risk and
error into our children’s education, creativity will
remain a distant dream
• Takut ditertawakan oleh orang sekeliling
- kreativiti menghasilkan idea-idea yang lari
daripada kelaziman
- hal ini mengundang sikap negatif individu
lain untuk mencemuh dan mentertawakan
kelainan idea tersebut
- ia boleh menyebabkan seseorang rasa
terhina dan dapat menghilangkan semangat
untuk menghasilkan idea-idea kreatif yang
lain
FAKTOR SUMBER FIZIKAL
• Peralatan yang tidak mencukupi
- contohnya, apabila dalam sebuah bilik
darjah tidak mempunyai peralatan yang
mencukupi seperti pensel warna, kertas
lukisan, krayon dan sebagainya, sudah
tentu menyukarkan pelajar untuk
melakukan sesuatu yang melibatkan
kreativiti dan estetika
• Suasana kelas yang tidak kondusif
- keadaan kelas yang tidak menggalakkan
perkembangan kreativiti kanak-kanak
- suasana kelas yang membosankan yang
tidak menggalakkan kreativiti kanak-kanak
FAKTOR PERSEKITARAN
• Tempat tinggal kanak-kanak jauh dari kawasan
permainan
- untuk menjadi seorang yang kreatif seseorang
individu haruslah mempunyai sikap suka bermain
dengan pelbagai idea, mahu berfantasi serta
berangan-angan
- individu yang mempunyai sikap seperti ini sering
dianggap tidak serius, tidak matang dan suka
membuang masa namun pada hakikatnya
perbezaan sikap tersebut yang melahirkan kreativiti
- tekanan kerana tidak dapat bersosial dengan
persekitaran akan menyebabkan kanak-kanak tidak
dapat berkembang dari segi kreativiti
• Sosioekonomi keluarga kanak-kanak
- faktor kewangan keluarga yang
menghalang untuk menggalakkan
perkembangan kreativiti kanak-kanak
- keluarga yang tidak mampu membelikan
peralatan seni untuk kanak-kanak akan
menyebabkan kanak-kanak tidak dapat
menunjukkan kreativitinya
RUJUKAN
• Sue Cowley. 2005, Learning the Buggers
Be Creative, New York, Continuum
International Publishing Group
• http://www.kidsource.com/kidsource/conte
nt2/Creativity_in_kids.html
• http://www.education.com/reference/article
/Ref_Creativity_Young/?page=2
• http://www.irenelaw.net/2008/11/13/creativ
ity-in-children/