Anda di halaman 1dari 40

(2 JAM)

KONSEP & LATARBELAKANG SDP


PADA AKHIR TOPIK INI ANDA AKAN DAPAT:
1. MENJELASKAN KONSEP ASAS YANG MEMBAWA KEPADA PENGENALAN SENI DALAM PENDIDIKAN 2. MENYATAKAN MATLAMAT DAN OBJEKTIF MP SENI DLM PENDIDIKAN 3. MENJELASKAN FAEDAH SENI DALAM PENDIDIKAN DLM PROSES P&P.

PENGENALAN KONSEP
SDP memainkan peranan penting kearah perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativitinya, bermatlamat melahirkan individu berbudaya dgn mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif,inventif dan berjati diri tinggi.Penggabungan seni muzik, seni visual dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan bersifat holistik.

AKTIVITI SDP

PEMBINAAN KONSEP PEMB.


Membina

Penerokaan

Manipulasi bahan Inkuiri Penemuan Penghasilan & Ekspresi Pengamatan

abstrak dari bahan konkrit. Membuat pemerhatian. Melibatkan deria mengikut keperluan kanak-kanak. Mengunakan imaginasi & fantasi diri. Berfikir. Menyelesai masalah.

ilmu baru &

ESTETIKA YANG TINGGI CELIK BUDAYA

IMAGINATIF

MATLAMAT
KRITIS
INVENTIF INOVATIF

KREATIF

Tujuan Seni Dalam Pendidikan untuk sekolah rendah

MENGHARGAI KEINDAHAN CIPTAAN TUHAN MEMUPUK BUDAYA PENGAMATAN, PERSEPSI DAN EKSPRESI MENINGKATKAN DAYA KREATIVITI,INOVASI SERTA KEMAHIRAN DLM BIDANG SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN. MENGGUNAKAN PELBAGAI MEDIA,KEMAHIRAN, TEKNIK DAN TEKNOLOGI UTK MENGEKSPRESI HASIL KERJA MEMBUAT DISKRIPSI, ANALISIS, INTERPRETASI DAN PENILAIAN TERHADAP KARYA SENI YANG DIBUAT. MENDAPAT NILAI TAMBAH DLM DISIPLIN SAINS, TEKNOLOGI DAN MP LAIN. MENGHARGAI SUMBANGAN/PENGARUH TOKOH TOKOH SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN. MENJADIKAN SDP SEBAGAI TUNJANG DLM KERJAYA KEGURUAN MENGHARGAI SUASANA SENI DAN KAITAN DGN KESELESAAN HIDUP MEMBINA JATI DIRI KE ARAH PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA MENGINTEGRASI SDP DLM MP LAIN MELALUI AKTIVITI/ADAPTASI SELARAS DGN HASRAT KURIKULUM KEBANGSAAN MEMBINA/MENGAMAL NILAI MURNI DARI PENGALAMAN SENI VISUAL, MUZIK DAN PERGERAKAN.

1.2.1 TEORI PEMBELAJARAN: 1.TEORI KONSTRUKTIVISME


Mengikut dapatan ahli konstruktivisme, manusia belajar secara aktif dengan membina ilmu yang didapati bermakna kepada dirinya (actively construct knowledge that they find personally meaningful) DI ANTARA CIRI-CIRI KONSTRUKTIVISME: - Menggalak murid bertanya dgn murid dan guru. - Menganggap pemb. sebagai satu proses yg sama penting dgn hasil pemb. - Menyokong pemb. koperatif - Menggalak/menerima daya usaha autonomi murid - Memberi peluang kpd murid membina peng. baru. - Menggalak soalan/ idea yg dimulakan oleh murid.

Berasaskan kepada perubahan tingkah laku.

Berasaskan kepada proses pemikiran di sebalik suatu tingkah laku.

Berasaskan kepada premis bahawa kita semua membina perspektif tentang dunia melalui pengalaman individu dan skema. Fokus kepada menyediakan murid menyelesai masalah dalam pelbagai situasi

PEMEROLEHAN ILMU PENGUASAAN / KEMAHIRAN ILMU PEMINDAHAN ILMU

P&P BERLAKU SECARA BERPUSATKAN MURID IMPLIKASI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME GURU SBG FASILITATOR MEMBANTU MURID BINA PENG. & MENYELESAIKAN NYA.

MEMBINA PENG. BARU DARI PENG. SEDIA ADA

PERANAN GURU SBG PEREKA BENTUK BAHAN PENGAJARAN YG MENYEDIAKAN PELUANG KPD MURID UTK MEMBINA PENG. BARU

MENGENALPASTI PENG. SEDIA ADA MURID & RANCANG KAEDAH PENGAJARANNYA DGN SIFAT ASAS PENGETAHUAN

2. TEORI KECERDASAN PELBAGAI


Latar belakang Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) - diasaskan oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa

Manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences): merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi.

2. TEORI KECERDASAN PELBAGAI

8 Kecerdasan Pelbagai : 1. Kecerdasan Verbal Linguistik 2. Kecerdasan Logik Matematik 3. Kecerdasan Visual Ruang 4. Kecerdasan Kinestetik 5. Kecerdasan Muzik 6. Kecerdasan Interpersonal 7. Kecedasan Intrapersonal 8. Kecerdasan Naturalis

Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung - seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran.

KECERDASAN VISUAL RUANG


Kebolehan

mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan visual dan ruang secara grafik

KECERDASAN KINESTETIK
Kebolehan

menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan menyelesaikan masalah, termasuklah kemahiran fizikal seperti kordinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbangan

KECERDASAN MUZIK
Kebolehan

mengesan irama dan lagu, termasuk kebolehan mengenal lagu mudah serta membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah

TOERI KECERDASAN PELBAGAI PENTING DALAM SENI DALAM PENDIDIKAN KERANA: -MENYOKONG PEMBELAJARAN BERSEPADU SELARAS DGN FPK -MENERIMA HAKIKAT INDIVIDU MEMPUNYAI KECERDASAN PELBAGAI -MEMBENTUK KEPELBAGAIAN UTK MENILAI -WUJUDKAN SUASANA KOLABORATIF -TINGKATKAN KECERDASAN MELALUI KEFAHAMAN YG PELBAGAI DAN SETERUSNYA MENINGKATKAN POTENSI DIRI.

dance2.wmv
NYATAKAN BEBERAPA KECERDASAN PELBAGAI YANG TERDAPAT DALAM AKTIVITI VIDEO CLIP INI

3. TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL(KOGNITIF)


2. Peniruan Sekatlakuan & Taksekatlakuan: 1.Peniruan secara langsung: Cth:Meniru subjek ke satu gambar menghasilkan karya. (fokus, amati, hasilkan) TEORI PEMB. SOSIAL: Sekatlakuan: tingkahlaku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai dlm situasi lain. Taksekatlakuan: Dipelajari dan boleh digunakan dlm mana-mana situasi.

Pemb. Manusia berlaku dgn cara memerhati org lain melakukan sesuatu. Konsep peniruan berlaku dalam tiga bentuk.

3. Peniruan Elistasi:Terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri, tiada jati diri.

4. TEORI OTAK KIRI DAN OTAK KANAN


Otak Kiri
RASIONAL ANALITIKAL BERURUTAN VERBAL/BAHASA MENGKATEGORI MENERANGKAN SEBAB MEMBUAT RAMALAN

Otak Kanan
SECARA MENYELURUH INTUITIF DAN MENDALAM

NON-VERBAL
MENJANA IDEA IMAGINATIF PERTIMBANGAN NILAI PERTIMBANGAN MORAL RITMA/RENTAK TERSIRAT

MEMBANDINGBEZA
TERSURAT

1.2.4 ISU-ISU BERKAITAN SENI DALAM PENDIDIKAN

Penyerapan 3 dalam 1

Mengapa lahir integrasi tiga subjek ini sedangkan mp muzik, seni & pend. jasmani telah wujud.
Sukar merealisasikan penerimaannya kerana hanya sebagai pelengkap/ satu pengisian tambahan. Agak sukar untuk mewujudkan tiga guru seni dalam satu masa. Terminologi dalam SDP masih dalam kontek ingat-ingat lupa. Satu pertindihan aktiviti dan bidang yang diajar. Guru mendapat tambahan waktu mengajar/ Jumlah interaksi telah maksimum Tiada peperiksaan, tidak penting dan guru menjadikannya sebagai waktu rehatnya.

Penerimaan SDP di sekolah Pelaksanaan di sekolah Kekaburan matlamat & objektif Pertindihan subjek seni yang sedia ada. Masa interaksi guru bertambah. Mata pelajaran rileks

1.3

KEPENTINGAN:

PERANAN EKSPRESI: Cara ekspresi dilahirkan.

MENG GAMBAR

MENG HASIL

PERASAAN

LISAN IDE EKSPRESI

BUKAN LISAN

REAKSI EMOSI

BENTUK EKSPRESI

BENTUK IMAGINASI KINESTETIK PENGLIBATAN DIRI

BENTUK EKSPRESI EMOSI

MUZIK

RUANG

KECERDASAN EMOSI:
KONSEP IQ DAN EQ: IQ dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognitif spt membaca, menulis ,megira. EQ dikaikan dengan keupayaan mengawal emosi. EQ dapat mempengaruhi kecerdasan.

DI ANTARA EMOSI YANG SIHAT:


GURU PENYAYANG DAN CERIA TAHAP EQ GURU YG MEMBINA EQ MURID HUBUNGAN RAPAT EQ DAN TINGKAHLAKU MURID EQ TERHINDAR DARI GEJALA SOSIAL LEBIH FOKUS,TEKAL MENANGANI KEKECEWAAN DAN SABAR.

UNSUR KEBUDAYAAN DLM PENDIDIKAN - membentuk keperibadian celik budaya - mempunyai nilai estetik yg tinggi ,kreatif,inovatif - rasa ksyukurn terhadap tuhan - menghargai keindahan alam - menyumbang kearah pembangunan diri,keluarga - selaras dgn FPN - Menunjukkan phargan terhadap tokoh seni visual

- dijadikan sbg prospek kerjaya.

3. IRAMA
Irama : Gabungan pelbagai jenis nilai not muzik yang berbeza akan menghasilkan irama yang berbeza.
Dalam irama terdapat elemen-elemen seperti detik, meter, corak irama, tempo dan rentak.Sebelum memahami elemenelemen ini, nama not dan nilainya haruslah diketahui terlebih dahulu.

Not Not

IRAMA (samb.)
Corak Irama

IRAMA (samb.)
Detik Dalam sesuatu muzik terdapat bunyi berkala iaitu bunyi yang tetap yang boleh ditepuk sepanjang muzik tersebut. Ada tempat yang detiknya lebih kuat dirasai dan ada tempat yang kurang kuat . Detik yang kuat diistilahkan sebagai tekanan (accent). Bahagian detik yang kuat ini kadang-kadang ditanda dengan simbol >

IRAMA (samb.)
METER Masa bagi muzik di kawal oleh meter ditulis spt berikut: 2 3 4 2 6 4 4 4 2 8 Kelajuan sesebuah lagu atau muzik.

TEMPO

RENTAK Corak irama tertentu utk mengiringi nyanyian atau permainan alat. Cth: Rentak Zapin.

WARNA
WARNA

ASAS (PRIMER) WARNA SEKUNDER: 1 WARNA ASAS + 1 WARNA ASAS WARNA TERTIER: 1 WARNA ASAS + 1 WARNA SEKUNDER

WARNA PANAS DAN WARNA SEJUK

WARNA PENGGENAP

RUANG
KAWASAN

DI ANTARA/SEKELILING OBJEK DIKAITKAN DENGAN GARISAN,PERSPEKTIF,WARNA,BENTUK

(2 jam)