Anda di halaman 1dari 15

PENGHUBUNGKAITAN

PENGENALAN SDP menyediakan pendidikan yang bersepadu & menyeluruh ,ada pautan / hubungkait dgn. m/pelajaran lain. Satu strategi P&P yang merangsang perkembangan JERIS. Meletakkan keseluruhan kurikulum dlm. keadaan kehidupan sebenar.

12/29/2012

KONSEP PENGHUBUNGKAITAN
Dianalogikan sebagai sepasang tangan. Ibu jari adalah penyokong. Berkonsepkan kesepaduan & perpaduan. Kelebihan Penghubungkaian : 1. Mempunyai semangat saling bergantung. 2. Memupuk interaksi sosial. 3. Kesedaran akauntabiliti individu. 4. Penilaian kumpulan secara berterusan utk. kelancaran aktiviti.. 5. Perkara kecil dapat digabungkan dlm. proses P&P. 6. Mewujudkan suasana dinamik & interaktif dlm . P&P 7. Menyerapkan pengetahuan serta kemahiran dan aktiviti yang tidak dapat wujud sebagai satu mata pelajaran
12/29/2012 2

TUJUAN PENGHUBUNGKAITAN DLM. P&P


Untuk mewujudkan satu jaringan yg. saling berkait antara satu sama lain bagi meningkatkan tahap kefahaman sesuatu m/pelajaran. Memudahkan pelajar mengingat dgn. penggunaan bahan grafik. Melatih minda pelajar supaya sentiasa kreatif & aktif. Menjadikan P&P lebih berkesan. cth. nilai merentas kurikulum.
12/29/2012 3

PENGHUBUNGKAITAN SENI VISUAL, MUZIK & PERGERAKAN DGN. M/PELAJARAN LAIN.

bahasa muzik seni MSP


sains
PERG

matematik

12/29/2012

Menghubungkait Pengetahuan Dalam Berbagai Mata Pelajaran Menghubungkait Kemahiran Dalam Berbagai Mata Pelajaran

12/29/2012

PERANAN GURU DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

12/29/2012

pembelajaran

12/29/2012

Motivasi
Konsep : insentif dan membangkit minat utk. meningkatkan prestasi yg. diingini. Dua jenis motivasi : 1. Motivasi Ekstrinsik: Penggunaan insentif luaran 2. Motivasi Intrinsik: Kesedaran dalaman Dalam SDP Motivasi diklasifikasikan kpd. 3 aspek : 1. Motivasi dan hubungannya dgn. minat. 2. Motivasi dan hubungannya dgn. keputusan 3. Motivasi dan hubungannya dgn. pertandingan.

12/29/2012

Fasilitasi
Konsep : Penglibatan aktif dan total pelajar dlm. aktiviti di sek. mempengaruhi konsep kendiri positif perlu menyediakan prasarana yg. Kondusif : Bilik yang selesa Terdapat peredaran cahaya dan udara yang sesuai Bahan dan peralatan yang mencukupi Bilik yang dapat meransang minda pelajar Kakitangan pembantu yang terlatih

12/29/2012

Penyampaian Pengukuhan
Pengukuhan adalah satu cara merangsang minda pelajar supaya bertingkahlaku positif Pelbagai teknik pengukuhan
Bahan pembelajaran yang menarik dan mencukupi Pelbagai pendekatan dan strategi pengajaran Penggunaan media (cetak dan elektronik)

12/29/2012

10

Meta Kognisi, Refleksi, Pembelajaran Bestari.


Meta Kognisi : Aktiviti mental yg. Digunakan utk. Mengawal dan merancang utk. Penyelesaian masalah, kefahaman, ingatan & proses kognitif lain (cara individu mengguna strategi kognitif). Pengetahuan metakognisi terbahagi kpd 3 jenis: 1. Pengetahuan personal: pengetahuan ttg. kekuatan /kelemahan diri. 2. Pengetahuan tugas : Pengetahuan ttg. variasi cara tersendiri dlm. melaksana tugas. 3. Pengetahuan strategi : Pengetahuan ttg. strategi yg. lbh.berkesan dlm. menyelesaikan masalah.

12/29/2012

11

Refleksi
Konsep : Sesuatu proses berusaha utk mengingat dan merenung kembali aktiviti pend. yg. tlh dialami, menganalisis, menilai kesannya memikir cara memperbaiki, merancang & membuat pengubahsuaian. Proses Refleksi : 1. Kefahaman : Mengenalpasti isu. 2. Transformasi : Merancang utk membuat tindakan seterusnya. 3. Pelaksanaan : Melaksana perancangan dgn. mengguna instrumen yg. ditetapkan. 4. Penilaian : Menilai Keberkesanan. 5. Refleksi 6. Kefahaman baru : Membuat perancangan , pengubahsuaian, tindak susul yg. Mencetus idea baru.
12/29/2012 12

Pembelajaran Bestari
Konsep Bestari : Cerdas,pandai, berpendidikan, berpengetahuan, berbudi pekerti mulia. Apa dia konsep pendidikan bestari ? Pendekatan Pembelajaran Besari : 1. Sekolah Bestari bagi menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia. 2. Penggunaan komputer: Buku teks bahan rujukan. 3. Peranan guru : fasilitator, role model 4. Peranan pntadbir : Menyedia prasarana yg. Kondusif (makmal komputer dll.)

12/29/2012

13

Tindakan guru untuk merealisasikan pembelajaran bestari


Peka terhadap persekitaran sekolah. Meningkatkan pengetahuan kerja/tugas: Memupuk nilai budaya cemerlang. Meningkat Hubungan Interpersonal Membuat refleksi melalui penyelidikan tindakan Merebut peluang pendidikan terbuka.

12/29/2012

14

12/29/2012

15

Anda mungkin juga menyukai